Izdavačka djelatnost

2019. godina
 1. Damir Filko, Tomislav Keser,  Dražen Slišković: INDUSTRIJSKA  AUTOMATIZACIJA
 Priručnik za laboratorijske vježbe

 

2018. godina
1. Lajos Jozsa, Hrvoje Glavaš, Ivica Petrović: Vođenje elektroenergetskoga sustava
2. Dražen Tomić, Drago Žagar, Višnja Križanović, Krešimir Grgić: Mreže računala, laboratorijske vježbe
3. Damir Šljivac, Danijel Topić: Obnovljivi izvori električne energije
4. Tomislav Matić, Željko Hocenski, Ivan Vidović: Priručnik iz digitalne elektronike: Osnovni logički sklopovi i VHDL
 
2017. godina
2016. godina 

1. Ninoslav Slavek: Osiguranje kvalitete programske podrške 
2. Marinko Stojkov, Damir Šljivac, Danijel Topić i dr.: Energetska učinkovita rasvjeta
3.Tomislav Matić, Željko Hocenski, Ivan Vidović: Priručnik za laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike                                        4. Marijan Herceg, Tomislav Matić: Simulacija komunikacijskih sustava: Priručnik za laboratorijske vježbe

2015. godina 
 
1.  Davor Vinko, Goran Horvat , Damir Rukavina: Elektronika I 
2. E.Karlo Nyarko, Ratko Grbić , Dražen Slišković , Robert Cupec: Osnove automatskog upravljanja, priručnik
     za laboratorijske  vježbe
3. Slavko Šimundić , Siniša Franjić: Pravna regulativa u elektrotehnici i računarstvu
 
2014. godina

1. Priručnik za praktikum iz osnova energetske elektronike. Autori, Izv.prof.dr.sc. Denis Pelin, Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević, Dragan Vulin.
 
2013. godina
 
1. Izv.prof.dr.sc. Željko Hederić, Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje, Doc.dr.sc. Marinko Barukčić: Osnove elektrotehnike I, priručnik za laboratorijske vježbe
2. Prof.dr.sc. Željko Hocenski, dr.sc. Ivan Aleksi, Prof.dr.sc. Goran Martinović: Arhitektura računala, priručnik za laboratorijske vježbe
3. Prof.dr.sc. Željko Hocenski, Tomislav Matić, Prof.dr.sc. Goran Martinović: Priručnik za laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike
4. dr.sc. Željka Mioković: Fizika I, priručnik za laboratorijske vježbe
5. Prof.dr.sc. S.Rimac-Drlje, dr.doc. Mario Vranješ, Denis Vranješ: Multimedijski sustavi, Priručnik za laboratorijske vježbe
 
2012. godina

1. Prof.dr.sc. Željko Hocenski, dr.sc. Ivan Aleksi, Prof.dr.sc. Goran Martinović: Arhitektura računala, zbirka zadataka
2. Prof.dr.sc. Željko Hocenski, Ivan Vidović, Tomislav Matić:  Dizajn računalnih sustava

2011. godina

1. dr.sc. Ivica Lukić, i Mirko Kohler, M.:Osnove internet programiranja
2. Izv.prof.dr.sc. Ninoslav Slavek, N.: Osnove primjene računala
3. Prof.dr.sc. Lajos Jozsa, L.: Nadzemni vodovi
4. Prof.dr.sc. Željko Hocenski, Tomislav Matić, Prof.dr.sc. Goran Martinović: Priručnik za laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike

2010. godina

1. Prof.dr.sc. Srete Nikolovski, dr.sc. Krešimir Fekete, dr.sc. Goran Knežević, dr.sc. Zoran Stanić: Uvod u tržište električne energije
2. Doc.dr.sc. Marinko Barukčić, Izv.prof.dr.sc. Zoran Baus : Osnove Električnih sklopnih aparata
3. Prof.dr.sc. Srete Nikolovski, Izv.prof.dr.sc. Tomislav Barić, Doc.dr.sc. Predrag Marić : Programski paketi za analizu i simulaciju rada elektroenergetskog sustava (upute za rad, drugo dopunjeno izdanje)
4. Prof.dr.sc. Željko Hocenski, dr.sc. Ivan Aleksi, Prof.dr.sc. Goran Martinović: Arhitektura računala. Zbirka zadataka
5. Prof.dr.sc. Željko Hocenski, dr.sc. Ivan Aleksi, Robert Mijaković: Arhitektura računala. Priručnik za laboratorijske vježbe

2009. godina

1. Prof.dr.sc. Srete Nikolovski : Zaštita u elektroenergetskom sustavu
2. Valter Z. : Električni strojevi i pogoni s Matlabom

2008. godina

1. Kovač, Z., Blažević D. : Prva provjera električnih instalacija zgrada i sustava za zaštitu od munje prema novim tehničkim propisima 
2. Galić, R., Crnjac Milić, D., Galić, I., Katić, A.: Matematika 1
3. Valter, Z.: Procesna mjerenja
4. Lajos, J., Klaić, Z.: Inteligentne instalacije EIB za sustave u zgradarstvu

2007. godina

1. Šljivac, D., Šimić, Z.: Obnovljivi izvori energije s osvrtom na štednju 
2. Josipović, P., Žagar D., Rupčić, S.: Elektroničke komponente i osnovni sklopovi
3. Pavlović, B.: Aneksni rječnik engleskog jezika iz elektrotehnike 

2006. godina

1. Antunović, M., Martinović, G., Hocenski, Ž.: Projektiranje digitalnih sklopova
2. Ivanović, M.: Znanost i regionalna energetika
3. Ivanović, M.: Tri eseja o znanosti
4. Jović, F., Flegar I., Slavek, N.: Modeliranje tehničkih procesa
5. Jozsa, L.: Energetski procesi i elektrane
6. Jozsa, L.: Parametri nadzemnih vodova
7. Kljajin, M., Opalić, M., Pintarić, A.: Recikliranje električnih i elektron. proizvoda
8. Nikolovski, S., Šljivac D.: Elektroenergetske mreže
9. Vodič kroz preddiplomski studij
10.Vodič kroz stučni studij 

2005. godina

1. Jozsa, L.: Vođenje pogona elektroenergetskog sustava
2. Nikolovski, S.: Zaštita u elektroenergetskom sustavu
3. Pavlović, B., Vranić, A., Pavlović, K.: Deutsche Grammatik macht Spass
4. Pavlović, B., Vranić, A., Pavlović, K: Enyoing English Grammar

2004. godina 

1. Ferčec, I.: A Course in Scientific English
2. Galić, R.: Vjerojatnost
3. Galić, R.: Statistika
4. Godec, Z., Dorić, D.: Osnove mjerenja
5. Josipović, P., Žagar, D., Rupčić, S.: Elektroničke komponente i osnovni sklopovi
6. Rupčić, S., Antunović, M., Švedek, T.: Elektronički sklopovi
7. Tomac, J.: Osnove automatske regulacije
8. Vodič kroz stručni studij
9. Poslijediplomski studij računarstva
10. Poslijediplomski studij elektrotehnike 

2003. godina

1. Hocenski, Ž., Martinović, G., Antunović, M.: Digitalna elektronika
2. Nikolovski, S., Barić, T.: Analiza elektroenergetskog sustava
3. Nikolovski, S., Šljivac, D.: Elektroenergetske mreže
4. Petar Josipović, Prof.dr.sc. Drago Žagar, Doc.dr.sc. Slavko Rupčić: Elektrotehničke komponente i osnovni sklopovi, laboratorijske vježbe
5. Vodič kroz sveučilišni studij 

2002. godina

1. Šalić, N.: Using English in Scientific Study 
2. Švedek, T.: Osnove mikroelektronike
3. Žagar, D., Švedek, T., Antunović, M.: Elektroničke komponente
4. Vodič kroz studij 

2001. godina

1. Ferčec, I.: A Course in Scientific English
2. Flegar, I.: Teorija mreža - bilješke s predavanja
3. Godec, Z., Dorić, D.: Osnove mjerenja
4. Jozsa, L.: Nadzemni vodovi
5. Jozsa, L.: Tokovi snaga u mreži
6. Nikolovski, S.: Osnove relejne zaštite u elektroenergetskom sustavu
7. Štefić, B., Nikolovski, S.: Prijenos i distribucija električne energije
8. Švedek, T.: Poluvodičke komponente i osnovni sklopovi
9. Vodič kroz poslijediplomski studij 

2000. godina

1. Galić, R., Crnjac, M., Galić, I.: Matematika
2. Godec, Z., Dorić, D.: Električka mjerenja
3. Nikolovski, S., Šljivac, D.: Elektroenergetske mreže
4. Smailagić, A.: Uvod u kvantnu mehaniku
5. Šalić, N.: Using English in Scientific Study