IT služba

USLUGA - Office 365

22.03.2016. | Mario MiloložaPromovirajIspis

Svim djelatnicima i studentima na raspolaganju je usluga Office 365.
On-line pristup programima iz paketa Office, OneDrive diskovni prostor, te do 5 primjeraka desktop/mobile instalacije najnovijeg  Office paketa.

Za pristup navednoj usluzi potreban vam je vaš AAI elektronički identitet.
​Sstranica za prijavu :  https://login.microsoftonline.com/

Upute kako prvi puta aktivirati/postaviti uslugu su dostupne u privitku.

⇦ Nazad na pregled obavijesti