IT služba

ETFOS mail - mobilni uređaji

09.10.2015. | Mario MiloložaPromovirajIspis

Upute vezane za postavljanje mail računa na vaše mobilne uređaje.

Kod postavljanja trebate paziti na par stvari:

- korisnički račun

   + za dolazne i odlazne postavke koristite svoj mail korisnicko_ime/zaporka (username/password)

- dolazne postavke (incoming) POP3/IMAP

    ​+ dolazni server: drava.etfos.hr
    + portovi:  143    za IMAP
                       110    za POP3


       Koristite SSL/TLS (prihvati sve certifikate)

    + portovi:  993    za IMAP over SSL/TLS
                       995    za POP3 over SSL/TLS

- odlazne postavke (outgoing) SMTP

   ​+ odlazni server: drava.etfos.hr
   + server zahtjeva logiranje (sign-in)

      Koristite SSL/TLS (prihvati sve certifikate)

    + portovi:  465    za SMTP over SSL/TLS
   

 

NAPOMENE:

Moguće je da vam postavke odlaznog servera neće raditi kada ste spojeni na neke bežićne mreže ili na nekim pružateljima mobilnog interneta. Razlog tome su ogranićenja/zabrane koje postoje na tim mrežama, a imaju svrhu sprećavanja slanja neželjenje pošte.
Stoga, vam preporučavam da namjestite dolazne/odlazne postavke da koriste SSL/TLS . Što bi trebalo prolaziti kod svih pružatelja interneta.
 

⇦ Nazad na pregled obavijesti