IT služba

webmail.carnet.hr pristup vašoj @student.ferit.hr i @etfos.hr adresi

02.06.2015. | Mario MiloložaPromovirajIspis

Nakon dugog niza godina webmail sustav, SquirrelMail (poznatiji kao Vjeverica), polako odlazi u povijest i više se neće koristiti. Stoga smo pripremili male upute kojima vam želimo približiti i preporučiti, puno bolje i naprednije sučelje. Radi se o webmail sustavu za koje se brine CARNet. I dostupno je na adresi

webmail.carnet.hr

Video upute kako se prijaviti - 

https://www.loom.com/share/7f2735b562fd413ab6ea15769bab8d10

Prilikom upisa ste dobili 2 papira.

1. Korisnički podatci STUDENT.FERIT webmail

2. AAI identitet

 Stoga obratite pažnju na slijedeće pojmove u daljnjem tekstu kao što su webmail username i AAI username.


1. Sučelje za logiranje izgleda ovako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za primjer ću koristiti nekog korisnika Petra Jurića , koji ima slijedeće podatke:
 AAI  username: pjuric@etfos.hr
mail  username: petar.juric
mail adresa: petar.juric@student.ferit.hr

 

U prvom koraku unosite AAI podatke! Ovdje unosite svoj AAI elektronički identitet

Korisničko ime: pjuric@etfos.hr      
 Lozinka:  *******                                  


2. Nakon toga vam se pojavljuje sučelje za unos vašeg mail računa.
 Ono će se pojaviti samo prvi puta kada se logirate, ili ukoliko na prethodnom sučelju odaberete 'Postavke nakon prijave' opciju.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovdje je potrebno unijeti podatke vašeg mail računa: Ovdje unosite svoj mail račun (bez domene)

            Korisničko ime:      petar.juric                 
            Lozinka:                   *******                 

 

Nakon što ste napravili OVAJ korak, nećete ga morati više unositi. Nego, ubuduće nakon logiranja sa AAI elektroničkim identitetom, nastavljate na slijedeći korak.


OBAVEZNO 


3. Došli ste do vašeg novog WEBMAIL sučelja. OBAVEZNO napraviti slijedeće.

 

 

 

 

 

 

Odabrati ikonu kotačića (1), zatim Postavke (2) i na kraju Pošta (3). Odabirom Pošta (3) prikazati će vam se nekoliko opcija. Vi odabirete: Općenito -> Osobne informacije

 U polje “Pretpostavljena adresa elektroničke pošte za ovaj identitet” OBAVEZNO popunite:

a) Ime i prezime

b) Pretpostavljena adresa eletroničke pošte za ovaj identitet upišite email: ime.prezime@student.ferit.hr odnosno ono što vam piše na papiru koji ste dobili prilikom upisa (WEBMAIL PODATCI), nikako ne "skraćeni" mail.

Zatim izmjene pohraniti - "Spremi". (Opcija Spremi se nalazi na dnu stranice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Sada vam samo još ostaje da pregledate svoje mailove i odgovorite na neke.

I na kraju 'ODJAVA'


Ono sto trebate zapamtiti:

*Stranica je :             https://webmail.carnet.hr ili samo webmail.carnet.hr
*Logirate se sa:        AAI elektroničkim identitetom
*samo 1. puta unosite mail račun
*sve mailove koje vidite su na mail serveru
*ovo je samo zamjena za stari Webmail sustav koji ste koristili

Ugodno korištenje novog Webmail sučelja.

⇦ Nazad na pregled obavijesti