IT služba

Korisnički račun

10.03.2014. | Mario MiloložaPromovirajIspis

Mali info oko vaših korisničkih podataka.

 

Prilikom upisa Fakulteta dobivate, u Indexu, papir sa vašim korisničkim podatcima. Na njemu se nalaze podatci za:

 

Mail  - službena @etfos.hr mail adresa   

i

AAI Elektronički identitet  - vaš elektronički identitet za autorizaciju na razne usluge

 

 

Ova dva accounta nisu jedno te isto, niti se promjenom passworda jednog, automatski mijenja i password za drugi.

Također, ukoliko imate jedan , imate i drugi. Samim time, kada vam se zatvori/obriše jedan, to se isto desi i sa drugim.

Rok trajanja za oba je jednak, a to je dok ste u statusu studenta.

Dali imate pravo na account? Ukoliko ste upisani na ETF Osijek, u tekuću akademsku godinu, u kojem god stausu studenta, imate pravo na oba accounta.

 

Detaljnije o svakom od n jih imate u ostalim obavijestima.

 

Ukoliko imate problema sa funcioniranjem nekim od njih, obratite se, i to za:
-AAI       u   Studentsku Službu
-Mail     u   HelpDesk.

Ukoliko smatrate da nemate ili da ste zagubili svoje podatke za oba računa, obratite se
-AAI/Mail     u   Studentsku službu

⇦ Nazad na pregled obavijesti