Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

ZORISLAV KRAUS, dipl. ing. - viši predavač

Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost

Kontakt: E-mail: (zorislav.kraus [et] ferit.hr)

Matični broj znanstvenika: 295601

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 224-671

Prostorija: T2-32

Termin konzultacija: dogovor termina e-mailom

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Glavaš, Hrvoje; Vidaković, Držislav; Jeršek, Željko; Kraus, Zorislav.
Infrared Thermography in Maintenance of Building Applied Photovoltaics. // Journal of Energy. 67 (2018) , 4; 7-11 (članak, znanstveni).
2. Šerman, Bojan; Glavaš, Hrvoje; Vukobratović, Marko; Kraus, Zorislav.
TELOS Feasibility Analysis of Photovoltaic Power Plant. // Applied Engineering Letters. 2 (2017) , 3; 91-97 (članak, znanstveni).
3. Vidaković, Držislav; Kraus, Zorislav; Glavaš, Hrvoje.
The applicability technique for making time plans for maintenance of techical systems. // Mašinstvo. 13 (2016) , 1; 41-56 (pregledni rad, znanstveni).
4. Klaić, Zvonimir; Šljivac, Damir; Fekete, Krešimir; Kraus, Zorislav.
Load Management Scheme Using Air Conditioning Electric Power Consumption and Photovoltaic Power System Generation. // Journal of energy and power engineering. 8 (2014) , 11; 1926-1932 (članak, znanstveni).
5. Klaić, Zvonimir; Nikolovski, Srete; Kraus, Zorislav.
Voltage variation performance indices in distribution network. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Vol.18 (2011) , No.4; 547-551 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima


1. Šljivac, Damir; Kraus, Zorislav; Miškulin, Sanja.
Mogućnost energetskog korištenja bioplina u Slavoniji i Baranji. // Elektroenergetika - časopis za proizvodnu, prijenos, distribuciju i koristenje elektricne energije. IV (2007) , 2; 6-12 (pregledni rad, stručni).
2. Mimica, Suzana; Dmitrović, Branko; Marcikić, Mladen; Mrčela, Milanka; Kraus, Zorislav; Dumić, Damir; Blažičević, Valerija.
Uzroci smrti obduciranih u Kliničkoj bolnici Osijek tijekom petogodišnjeg razdoblja. // Medicinski vjesnik. 31 (1999) , 1-4; 33-40 (članak, stručni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Kraus, Zorislav.
Obaveza energetskog pregleda velikih poduzeća // 25. međunarodni znanstveno stručni skup Organizacija i tehnologija održavanja (OTO '2016) : zbornik radova = 25th International Scientific Meeting Organisation and Technology of Maintence, (OTO '2016) : proceedings / Lacković, Zlatko ; Ivanović, Milan ; Glavaš, Hrvoje ; Sušenka, Igor ; Šandrk Nukić, Ivana ; Andrić, Berislav (ur.).
Osijek : Društvo održavatelja, 2016. 21-26 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Zdunic, Goran; Kraus, Zorislav; Klaic, Zvonimir; Sljivac, Damir.
Measurements and Analysis of Influence of Different Distributed RES Technology on Power Quality in the Distribution Network // Proceedings of 4th International Youth Conference on Energy (IYCE), 2013.
Siofok : Curran Associates, Inc., 2013. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Stojkov, Marinko.
Computation and measurement of electromagnetic fields in high voltage transformer substations // 33rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, Proceedings Vol. III Computers in Technical Systems & Intelligent Systems / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2010. 75-80 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Novinc, Željko; Baus, Zoran.
Power Quality Indices of Distribution Feeder in Eastern Croatia under Electricity Market Conditions // Proceedings of the 5th International Conference on the European Electricity Market (EEM 2008) / de Sousa, Jorge (ur.).
Lisabon : ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 2008. 123-129 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Nikolovski, Srete; Klaic, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Slipac, Goran.
Online Power Quality Measurements and Voltage Sags Analysis // Proceedings of the 43rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC2008) / Turri, Roberto (ur.).
Padova : University of Padova, 2008. 102-107 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Ćošković, Branimir; Fekete, Krešimir; Kaluđer, Slaven; Kraus, Zorislav.
Proračun struje kratkog spoja u srednjenaponskim mrežama s priključenim obnovljivim izvorima energije // 28. Međunarodni znanstveni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2019. - Zbornik radova (28th International Scientific Conference ''Organization and Maintenance Technology'' - OTO 2019 - Conference Proceedings) / Hadzima-Nyarko, Marijana ; Karakašić, Mirko ; Fekete, Krešimir ; Glavaš, Hrvoje ; Blažević, Damir (ur.).
osijek : Panon - Institut za strateške studije - Osijek, 2019. 25-30 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
2. Klaić, Zvonimir; Juroš, Mateja; Kraus, Zorislav; Stojkov, Marinko.
Model upravljanja energetski učinkovite rasvjete sportskog igrališta // ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS 17. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI 17th NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE 10. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI 10th INTERNATIONAL NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019. 70-80 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
3. Jeršek, Željko; Glavaš, Hrvoje; Rukavina, Damir; Kraus, Zorislav.
Stručnjak zaštite na radu II. stupnja // 16th Natural Gas, Heat and Water Conference, 9th International Natural Gas, Heat and Water Conference, Proceedings / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražen ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : HEP Plin, SJJS Osijek, University of Pecs, 2018. 247-252 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
4. Šibila, Mia; Glavaš, Hrvoje; Kraus, Zorislav.
Analiza rezultata programske podrške prilikom zamjene svjetiljki javne rasvjete // Održavanje 2017 Zbornik radova / Anita Domitrović (ur.).
Zagreb : HDO - Hrvatsko društvo održavatelja, 2017. 55-62 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
5. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Mandžukić, Dražen.
Analiza Kvaliteta Električne Energije Bioplinskog Postrojenja Mala Branjevina 2 // 11. savjetovanje HRO CIGRÉ : referati = papers / Filipović-Grčić, Božidar (ur.).
Zagreb : Hrvatski ogranak CIGRÉ, 2013. C4 -12 -1-C4-12 -10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
6. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Vukobratović, Marko.
Mjerenje i analiza kvalitete električne energije u bioplinskom postrojenju // DRUGO SAVJETOVANJE HRVATSKOG OGRANKA MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE / Vrankić, Tonković (ur.).
Umag : HRO CIRED, 2010. SO2-09-1-SO2-09-7 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

Sažeci u zbornicima skupova


1. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Slipac, Goran.
Kontinuirani nadzor kvalitete električne energije i analiza naponskih propada u TS 110/35 kV Osijek 2 // Zbornik sažetaka s Prvog Savjetovanja Hrvatskog Ogranka Međunarodne Elektrodistribucijske Konferencije, CIRED 2008 / Kažimir, Vrankić (ur.).
Zagreb : Hrvatski Ogranak Međunarodne Elektrodistribucijske Konferencije, 2008. SO2-15-SO2-15 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).
2. Mimica, S; Dmitrović, Branko; Marcikić, Mladen; Mrčela, Milanka; Kraus, Z; Dumić, Damir; Blažičević, Valerija; Pigac, Biserka; Dumenčić, Boris.
The causes of death in five-year period in the Osijek clinical hospital. // 2nd Croatian congress on pathology and forensic medicine with international participation.
33-33 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

Diplomski radovi


1. Kraus, Zorislav.
ANALIZA TROPOLNOG I JEDNOPOLNOG KRATKOG SPOJA U MREŽI 35 kV GRADA OSIJEKA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, xx.xx 2005, 79 str. Voditelj: Prof.dr.sc. Srete Nikolovski.

Druge vrste radova


1. Uglešić, Ivo; Filipović-Grčić, Božidar; Milardić, Viktor; Milešević, Boško; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Primorac, Mario.
Studija značaja tipskih elektroenergetskih postrojenja distribucijske mreže, nazivnog napona iznad 1 kV, obzirom na razine emitiranih elektromagnetskih polja, 2016. (studija).
2. Penava, Davorin; Kokanović, Mato; Anić, Filip; Kraus, Zorislav; Zagvozda, Martina; Hrskanović, Ivan; Korpar, Dražen.
Osječki suncokret, 2015. (natjecateljski rad).
3. Nikolovski, Srete; Klaic, Zvonimir; Kraus, Zorislav.
Utjecaj elektrane na biomasu “Strizivoja Hrast” na 20 kV mrežu HEP ODS-A DP „Elektroslavonija“ Osijek, 2012. (elaborat).
4. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav.
Analiza Utjecaja Fotonaponskog Sustava SEG 1 na MrežuHEP-a DP „Elektroslavonija“ Osijek, 2012. (elaborat).
5. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Marić, Predrag; Kraus, Zorislav.
Kvaliteta napona nakon priključka bioplinske elektrane Veterinarske ambulante Dvor na Uni na mrežu HEP ODS DP „Elektra“ Sisak, 2012. (elaborat).
6. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Marić, Predrag; Kraus, Zorislav.
Analiza Utjecaja Bioplinskog Postrojenja Mala Branjevina 2 na Mrežu HEP-a DP „Elektroslavonija“ Osijek, 2012. (elaborat).
7. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir; Vukobratović, Marko; Kraus, Zorislav.
Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrežu elektrane na bioplin Landia, 2012. (elaborat).
8. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir; Vukobratović, Marko; Kraus, Zorislav.
Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrežu kogeneracijske elektrane na plin Staklenik, 2012. (elaborat).
9. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Marić, Predrag; Kraus, Zorislav; Fekete, Krešimir; Knežević, Goran.
Utjecaj Elektrane na Biomasu “Strizivojna Hrast" na Mrežu HEP ODS-a DP „Elektroslavonija“ Osijek, 2011. (elaborat).
10. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Vukobratović, Marko.
Tehnička podloga modernizacije i povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete TE-TO Osijek, 2011. (elaborat).
11. Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Glavaš, Hrvoje.
Mjerenje i analiza niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja u HEP Proizvodnja d.d., TE-TO Osijek, 2010. (elaborat).
12. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav.
Mjerenje i Analiza Kvalitete El. Energije na Farmi PZ "Osatina“ Ivankovo Nakon Priključka Bioplinskog Postrojenja, 2009. (elaborat).
13. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav.
Mjerenje i Analiza Uštede Električne Energije u Pogonu ”Enterijer d.o.o.” Vladislavci u TS 10/0, 4 kV, 2009. (elaborat).
14. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Marić, Predrag; Kraus, Zorislav; Knežević, Goran; Vukobratović, Marko.
Utjecaj na Mrežu Male Bioplinske Elektrane Osatina Farme Slatine PZ Osatina, 2009. (elaborat).
15. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Marić, Predrag; Kraus, Zorislav; Vukobratović, Marko.
Utjeca na Mrežu Male Elektrane Bovis d.o.o., Ivankovo, 2009. (elaborat).
16. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav.
Proračun i Mjerenje Elektromegnetskih Polja Izvan Trafostanice 110/10(20) kV Osijek 4, 2008. (elaborat).
17. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Fekete, Krešimir.
Kontinuirani Nadzor Kvaliteta Električne Energije u TS 110/35 kV Osijek2, Leonardo Projekat "LPQI", 2008. (elaborat).
18. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Fekete, Krešimir; Knežević, Goran; Buljić, Dalibor.
Mjerenje i Analiza Vršne Snage Postojeće Javne Rasvjete u Osijeku, 2008. (elaborat).
19. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Vukobratović, Marko.
Mjerenje Električnih i Magnetskih Polja u Transformatorskoj Stanici TS 400/110 kV Ernestinovo, 2008. (elaborat).
20. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav.
Mjerenje i analiza kvalitete električne energije u Belišću d.d. Tvornica za preradu drveta, pogon dizalice "DEMAG", 2007. (elaborat).
21. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav.
Mjerenje i Analiza Kvaliteta Električne Energije u Vukovaru za Elektromodule Osijek, 2007. (ekspertiza).
22. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Marić, Predrag; Kraus, Zorislav.
Mjerenje i analiza kvalitete električne energije u DP ” ELEKTRA” Slavonski Brod u Gromačniku-trafostanici ŽSTS 10/0, 4 kV br. 701, 2007. (elaborat).
23. Nikolovski, Srete; Boras, Vedran; Šljivac, Damir; Marić, Predrag; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav.
Analiza tehničkih gubitaka električne energije mjerenjem i proračunom u dijelu HEP-Operator distribucijskog sustava DP "Elektra" Vinkovci, 2006. (studija).
24. Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete; Kraus, Zorislav; Marić, Predrag; Klaić, Zvonimir.
Prijelaz na 20 kV distribucijski napon za istočni dio pogona Slavonski Brod (Donji Andrijevci), 2006. (studija).