Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Dr.sc. ŽELJKA MIOKOVIĆ - profesor visoke škole

Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo

Kontakt: E-mail: (zeljka.miokovic [et] ferit.hr)

Matični broj znanstvenika: 169682

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 224-690

Prostorija: T2-11

Termin konzultacija: Srijeda, 10 - 12 ili po dogovoru Emailom

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Uredničke knjige


1. Uvod u kvantnu mehaniku / Mioković, Željka (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet Sveučilište J J Strossmayera u Osijeku, 2000 (udžbenik).

Udžbenici i skripta


1. Mioković, Željka.
Fizika 1, priručnik za laboratorijske vježbe / Žagar, Drago ; Kvaček, Anita (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 2013.
2. Mioković, Željka; Smailagić, Anais.
Osnove teorije relativnosti i uvod u kvantnu mehaniku (zbirka zadataka) / Zucić, Damir (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 1997.

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Mioković, Željka; Ganzberger, Sanja; Radolić, Vanja.
Assessment of the University of Osijek Engineering Students’ Conceptual Understanding of Electricity and Magnetism. // Tehnički vjesnik. 19 (2012) , 3; 563-572 (članak, znanstveni).
2. Mioković, Željka, Varvodić, Sanda, Radolić, Vanja.
Undergraduate Engineering Students` Conceptual and Procedural Knowledge of Wave Phenomena. // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. 3 (2012) , 1; 9-23 (članak, znanstveni).
3. Mioković, Željka; Balković, Darko; Veža, Damir.
Shift and broadening of sodium nS-3P transitions in high pressure NaCd and NaHg discharges. // Fizika A. 14 (2005) , 2; 135-152 (članak, znanstveni).
4. Mioković, Željka; Veža, Damir.
The line shape of sodium n2S1/2 – 32P1/2, 3/2 transitions in Na-Cd high pressure discharge. // Fizika A. 10 (2001) , 3; 129-139 (članak, znanstveni).
5. Mioković, Željka; Skenderović, Hrvoje; Vujnović, Vladis.
Branching ratios nad transition probabilities of mercury visible triplet spectral lines. // FIZIKA A. 4 (1995) , 3; 457-462 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima


1. Bošnjaković, Dejan; Mioković, Željka; Dugandžić, Marko.
Eksperimentalna provjera Coulombovog zakona. // Matematičko-fizički list. LXVIII (2017/2018) , 3; 235-240 (članak, stručni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Rimac-Drlje, Snježana; Vlaović, Jelena; Mioković, Željka.
Gender Issues in Engineering Education // Proceedings of the 33rd International Scientific Conference Science in Practice.
Schweinfurt, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Mioković, Željka; Veža, Damir.
Experimental characterisation of the high-pressure metal-halide Na-Sc-Hg discharge // Proceedings of 8th EPS Conference on atomic and Molecular Physics / Dunseath, K.M. (ur.).
Rennes : The Atomic and Molecular Phyiscs Division (AMPD) of the European Physical Society (EPS), 2004. 108-109 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Veža, Damir; Bizjak, Tanja; Mioković, Željka.
Time modulation of electron and atom density in high-pressure NaCd and NaHg AC-driven discharges // Proceedings of the 10th International Conference on the Science and Technology of Light Sources / Zissis, Georges (ur.).
Toulouse : CPAT-Universite Paul Sabatier, 2004. 98-102 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Mioković Željka; Veža, Damir.
Ion broadening of sodium nS-3P transitions // Proceedings of the 35th EGAS.
Bruxeless : European Physical Society, 2003. 234-235 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Mioković, Željka; Balković, Darko; Veža, Damir.
Measurements of the shift and width of sodium n2S1/2 - 3 2P1/2 ; 3/2 transitions in high-pressure sodium discharge. // Proceedings of the 34th EGAS / Blagoev, K. (ur.).
Sofija, Bugarska : European Physical Society, 2002. 58-59 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Baotić, Josip; Mioković, Željka; Švelec, Snježana; Radolić, Vanja.
Stavovi učenika i studenata osječke regije prema rješavanju fizikalnih problema // Suvremeni kurikul i nastava fizike / Aviani, Ivica (ur.).
Zagreb, 2017. 68-75 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
2. Mioković, Željka; Jarabek, Mirjana.
Spol i srednjoškolsko obrazovanje studenata kao pokazatelji razumijevanja nekih temeljnih fizikalnih koncepata // XII. Hrvatski simpozij o nastavi fizike, Povezivanje nastave fizike i istraživanja, Zbornik radova, Zadar (30.III.-1.IV. 2015.) / Ivanjek, Lana ; Pećina, Planinka ; Planinić, Maja ; Sušac, Ana (ur.).
Zagreb, 2015. 86-93 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
3. Mioković, Željka; Ganzberger, Sanja; Radolić, Vanja.
Provjera konceptualnog razumijevanja elektromagnetizma CSEM testom kod studenata elektrotehnike, računarstva i prehrambene tehnologije na Sveučilištu u Osijeku // Nastava fizike-postignuća i izazovi.
Zagreb, 2011. 173-179 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

Sažeci u zbornicima skupova


1. Radolić, Vanja; Mioković, Željka; Baković, Andrea; Jarabek, Željka.
Procjena uvjerenosti studenata tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku u neke temeljne fizikalne koncepte // 8. znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva / Požek, Miroslav ; Ban, Ticijana ; Bilušić, Ante ; Dominis Prester, Predrag ; Gajović, Andreja ; Kumerički, Krešimir ; Kurečić, Ivana ; Pavin, Nenad ; Radolić, Vanja ; Szilner, Suzana ; Tutiš, Eduard (ur.).
Zagreb : Hrvatsko fizikalno društvo, 2013. 145-145 (poster,sažetak,znanstveni).
2. Mioković, Željka; Ganzberger, Sanja; Radolić, Vanja.
Konceptualno razumijevanje elektriciteta i magnetizma kod studenata tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku // Knjiga sažetaka 7. znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva / Gajović, Andreja ; Tokić, Vedrana ; Zorić, Maja ; Maruščak, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatsko fizikalno društvo, 2011. 170-170 (poster,sažetak,znanstveni).
3. Mioković, Željka; Veža, Damir.
Eksperimentalno određivanje gustoće čestica u visoktlačnim alkalijskim i metal-halogenim izbojima // Knjiga sažetaka 6. znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva / Buljan, Hrvoje ; Horvatić, Davor (ur.).
Zagreb, 2009. 125-125 (poster,sažetak,znanstveni).
4. Mioković, Željka; Veža, Damir.
Spektroskopska dijagnostika metal-halogenih izboja u mješavinama para alkalija i rijetkih zemalja // Knjiga sažetaka 5.znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva / Dulčić, Antonije ; Glumac, Zvonko ; Godinović, Nikola ; Jonke, Larisa ; Milat, Ognjen ; Milin, Matko ; Planinić, Mirko ; Roller-Lutz, Zvjezdana ; Sever, Marko ; Skenderović, Hrvoje ; Supek, Selma (ur.).
Zagreb, 2007. 66-66 (poster,sažetak,znanstveni).
5. Mioković, Željka, Veža, Damir.
Pomak i širenje natrijevih spektralnih linija zračenih visokotlačnim izbojem // Knjiga sažetaka 4. znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva / Kumerički, Krešimir (ur.).
Zagreb, 2003. 66-66 (poster,sažetak,znanstveni).
6. Mioković, Željka; Balković, Darko; Veža, Damir.
Emisijski profili natrijevih linija nS-3P i nD-3P prijelaza zračenih viskotlačnim izbojem // Knjiga sažetaka 3. znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva / Jakšić, Milko ; Kokanović, Ivan ; Milošević, Slobodan (ur.).
Zagreb, 2001. 36-36 (predavanje,sažetak,znanstveni).
7. Mioković, Željka; Skenderović, Hrvoje; Vujnović, Vladis.
Branching ratios measurements and absolute transition probabilities of HgI spectral lines // Proceedings of the 28th EGAS Conference:European Physical Society / Windholz, Laurentius (ur.).
Graz, 1996. 366-367 (poster,međunarodna recenzija,znanstveni).

Disertacije


1. Željka Mioković.
Istraživanje izboja u mješavinama para alkalija i rijetkih zemalja / doktorska disertacija.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 30.01. 2007, 241 str. Voditelj: Veža, Damir.

Magistarski radovi


1. Mioković, Željka.
Omjeri grananja i vjerojatnosti prijelaza spektralnih linija neutralnog atoma žive / magistarski rad.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 13.11. 1995, 107 str. Voditelj: Vujnović, Vladis.

Druge vrste radova


1. Mioković, Željka.
"Istraživanje izboja u mješavinama para alkalija i rijetkih zemalja", 2006. (disertacija predana na ocjenu (11/2006)).

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova


1. Baotić, Josip.
Stavovi učenika i studenata osječke regije prema rješavanju fizikalnih problema / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Odjel za fiziku, 08.06. 2020, 52 str. Voditelj: Radolić, Vanja.
2. Baković, Andrea.
Procjena razine uvjerenosti studenata u neke fizikalne koncepte primjenom CSEM testa / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Odjel za fiziku, 13.12. 2013, 58 str. Voditelj: Radolić, Vanja.
3. Jarabek, Mirjana.
Uloga praktičnog rada u nastavi fizike / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Odjel za fiziku, 13.12. 2013, 61 str. Voditelj: Radolić, Vanja.
4. Jarabek, Željka.
Procjena razine uvjerenosti studenata u neke fizikalne koncepte primjenom FCI testa / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Odjel za fiziku, 13.12. 2013, 57 str. Voditelj: Radolić, Vanja.
5. Ganzberger, Sanja.
Provjera konceptualnog razumijevanja elektromagnetizma CSEM testom kod studenata tehničkih fakulteta na Sveučilištu u Osijeku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Odjel za fiziku, 27.02. 2012, 40 str. Voditelj: Radolić, Vanja.
6. Varvodić, Sanda.
Identifikacija najčešćih pretkoncepcija iz titranja i valova pomoću modificiranog WCI testa kod studenata elektrotehnike i računarstva na osječkom sveučilištu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Odjel za fiziku, 28.05. 2012, 58 str. Voditelj: Radolić, Vanja.
7. Kraml, Tihana.
Spektar zračenja metal-halogenog izboja / diplomski rad.
Osijek : Odjel za matematiku, 08.07. 2009, 49 str. Voditelj: Radolić, Vanja.
8. Šarčević, Ivan.
Izrada interaktivne animacije u Javi za simulaciju pojave ogiba svjetlosti na pukotinama / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 10.11. 2007, 66 str. Voditelj: Mioković, Željka.