Zavodi

Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo

Prof.dr.sc. TOMISLAV MRČELA
redoviti profesor - trajno zvanje
E-mail: (tomislav.mrcela [et] ferit.hr)
Telefon: 224-683, Prostorija: K1-4
Dr.sc. ŽELJKA MIOKOVIĆ
profesor visoke škole
E-mail: (zeljka.miokovic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-690, Prostorija: T2-11
Doc.dr.sc. TOMISLAV RUDEC
docent predstojnik Zavoda za zajedničke predmete
E-mail: (tomislav.rudec [et] ferit.hr)
Telefon: 224-613, Prostorija: T2-13
Doc. dr. sc. GORAN ROZING
docent predsjednik Katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: (goran.rozing [et] ferit.hr), Prostorija: T1-14
Doc.dr.sc. ANITA KATIĆ
docent ,
E-mail: (anita.katic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-681, Prostorija: T2-10
OKSANA STURKO, dipl. ing.
viši stručni suradnik
E-mail: (oksana.sturko [et] ferit.hr)
Telefon: 495-414, Prostorija: K1-4
DINA JUKIĆ, mag. educ. phys. et inf.
asistent
E-mail: (dina.jukic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-730, Prostorija: T1-15
ANA ŠOKČEVIĆ, prof.
stručni suradnik Voditeljica Centra za razvoj karijera
E-mail: (ana.sokcevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-688, Prostorija: T1-12
IVAN HREHOROVIĆ, prof.
predavač
E-mail: (ivan.hrehorovic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-613, Prostorija: T2-13
ANITA KVAČEK BLAŽEVIĆ, prof.
viši laborant
E-mail: (anita.kvacek [et] ferit.hr)
Telefon: 224-623, Prostorija: K0-9 K0-10

Katedra za društvene i humanističke predmete

Prof. dr. sc. DOMINIKA CRNJAC MILIĆ
redoviti profesor - prvo zvanje
E-mail: (dominika.crnjac [et] ferit.hr)
Telefon: 224-787, Prostorija: T2-10
PETAR KERŽE, prof.
viši predavač
E-mail: (petar.kerze [et] ferit.hr)
Telefon: 495-415, Prostorija: K1-5
IVANKA FERČEC, prof.
viši predavač
E-mail: (ivanka.fercec [et] ferit.hr)
Telefon: 224-740, Prostorija: T1-10 1-11
YVONNE LIERMANN ZELJAK, prof.
viši predavač predsjednik Katedre za društvene i humanističke predmete
E-mail: (yvonne.liermann [et] ferit.hr)
Telefon: 224-740, Prostorija: T1-10 1-11

Katedra za programske jezike i sustave

Prof.dr.sc. GORAN MARTINOVIĆ
redoviti profesor - trajno zvanje prodekan za međunarodnu suradnju
E-mail: (goran.martinovic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-401, Prostorija: K2-3
Izv. prof. dr. sc. KREŠIMIR NENADIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (kresimir.nenadic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-429, Prostorija: K3-10
Izv. prof. dr. sc. JOSIP BALEN
docent
E-mail: (josip.balen [et] ferit.hr)
Telefon: 495-424, Prostorija: K3-4
Doc.dr.sc. ZDRAVKO KRPIĆ
docent predsjednik Katedre za programske jezike i sustave
E-mail: (zdravko.krpic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-424, Prostorija: K3-4
Dr. sc. KREŠIMIR ROMIĆ
poslijedoktorand
E-mail: (kresimir.romic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-430, Prostorija: K3-11
Doc. dr. sc. BRUNO ZORIĆ
poslijedoktorand
E-mail: (bruno.zoric [et] ferit.hr)
Telefon: 495-402, Prostorija: K1-12
KREŠIMIR VDOVJAK, mag. ing. comp.
istraživač
E-mail: (kresimir.vdovjak [et] ferit.hr)
Telefon: 495-424, Prostorija: K3-4
MARINA PEKO, dipl. ing.
predavač
E-mail: (marina.peko [et] ferit.hr)
Telefon: 495-417, Prostorija: K1-7
DARIO DOŠEN, mag. ing. comp.
viši laborant
E-mail: (dario.dosen [et] ferit.hr)
Telefon: 495-420, Prostorija: K2-7

Katedra za vizualno računarstvo

Izv. prof. dr. sc. ALFONZO BAUMGARTNER
izvanredni profesor
E-mail: (alfonzo.baumgartner [et] ferit.hr)
Telefon: 495-406, Prostorija: K0-4
Izv. prof. dr. sc. ČASLAV LIVADA
izvanredni profesor
E-mail: (caslav.livada [et] ferit.hr)
Telefon: 495-428, Prostorija: K3-9
Izv. prof. dr. sc. IRENA GALIĆ
izvanredni profesor prodekanica za znanost i poslijediplomski studij
E-mail: (irena.galic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-427, Prostorija: K3-8
izv. prof. dr.sc. JOSIP JOB
izvanredni profesor predsjednik Katedre za vizualno računalstvo
E-mail: (josip.job [et] ferit.hr)
Telefon: 495-428, Prostorija: K3-9
Izv. prof. dr. sc. MIRKO KÖHLER
docent
E-mail: (mirko.kohler [et] ferit.hr)
Telefon: 495-425, Prostorija: K3-5
dr.sc. IVANA HARTMANN TOLIĆ
poslijedoktorand
E-mail: (ivana.hartmann [et] ferit.hr)
Telefon: 495-417, Prostorija: K1-7
Dr. sc. HRVOJE LEVENTIĆ
poslijedoktorand
E-mail: (hrvoje.leventic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-430, Prostorija: K3-11
Doc. dr. sc. TOMISLAV GALBA
poslijedoktorand
E-mail: (tomislav.galba [et] ferit.hr)
Telefon: 495-406, Prostorija: K0-4
IGOR SUŠENKA, dipl. ing.
viši laborant
E-mail: (igor.susenka [et] ferit.hr)
Telefon: 224-756, Prostorija: T0-21

Katedra za računalno inženjerstvo

Izv.prof.dr.sc. TOMISLAV KESER
izvanredni profesor
E-mail: (tomislav.keser [et] ferit.hr)
Telefon: 495-419, Prostorija: K2-4
Izv. prof. dr. sc. TOMISLAV MATIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (tomislav.matic1 [et] ferit.hr)
Telefon: 495-422, Prostorija: K2-8
Izv. prof. dr. sc. IVICA LUKIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (ivica.lukic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-425, Prostorija: K3-5
Izv. prof. dr. sc. IVAN ALEKSI
izvanredni profesor
E-mail: (ivan.aleksi [et] ferit.hr)
Telefon: 495-420, Prostorija: K2-7
Izv. prof. dr. sc. DAMIR BLAŽEVIĆ
izvanredni profesor predsjednik Katedre za računalno inženjerstvo
E-mail: (damir.blazevic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-421, Prostorija: K2-6
Doc.dr.sc. IVAN VIDOVIĆ
docent
E-mail: (ivan.vidovic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-422, Prostorija: K2-8
MIROSLAV ANTUNOVIĆ, dipl. ing.
viši laborant
E-mail: (miroslav.antunovic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-421, Prostorija: K2-6

Katedra za automatiku i robotiku

Prof.dr.sc. ROBERT CUPEC
redoviti profesor - prvo zvanje
E-mail: (robert.cupec [et] ferit.hr)
Telefon: 495-407, Prostorija: K0-3
Prof.dr.sc. DRAŽEN SLIŠKOVIĆ
redoviti profesor - prvo zvanje predstojnik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku
E-mail: (drazen.sliskovic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-405, Prostorija: K0-2
Izv.prof.dr.sc. RATKO GRBIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (ratko.grbic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-403, Prostorija: K0-1
Izv. prof. dr. sc. EMMANUEL KARLO NYARKO
izvanredni profesor
E-mail: (karlo.nyarko [et] ferit.hr)
Telefon: 495-403, Prostorija: K0-1
Izv. prof. dr. sc. . DAMIR FILKO
izvanredni profesor predsjednik Katedre za automatiku i robotiku
E-mail: (damir.filko [et] ferit.hr)
Telefon: 495-404, Prostorija: K0-5
Dr. sc. PETRA ĐUROVIĆ
poslijedoktorand
E-mail: (petra.durovic [et] ferit.hr), Prostorija: K1-2
MATEJ DŽIJAN, mag. ing. comp.
asistent
E-mail: (matej.dzijan [et] ferit.hr)
Telefon: 495-416, Prostorija: K1-6

Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja

Prof.dr.sc. SRETE NIKOLOVSKI
redoviti profesor - trajno zvanje
E-mail: (srete.nikolovski [et] ferit.hr)
Telefon: 224-717, Prostorija: T2-25
Izv. prof. dr. sc. KREŠIMIR FEKETE
izvanredni profesor
E-mail: (kresimir.fekete [et] ferit.hr)
Telefon: 224-640, Prostorija: T2-22
Izv. prof. dr. sc. GORAN KNEŽEVIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (goran.knezevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-661, Prostorija: T2-22
Izv. prof. dr. sc. PREDRAG MARIĆ
izvanredni profesor predsjednik Katedre za elektroenergetske mreže i postrojenja
E-mail: (predrag.maric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-711, Prostorija: T2-20
RUŽICA KLJAJIĆ, mag. ing. comp.
asistent
E-mail: (ruzica.kljajic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-656, Prostorija: T2-20

Katedra za elektrane i energetske procese

Prof.dr.sc. DAMIR ŠLJIVAC
redoviti profesor - trajno zvanje predstojnik Zavoda za elektroenergetiku
E-mail: (damir.sljivac [et] ferit.hr)
Telefon: 224-614, Prostorija: T2-27
Izv. prof. dr. sc. DANIJEL TOPIĆ
izvanredni profesor prodekan za nastavu i studente
E-mail: (danijel.topic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-610, Prostorija: T1-35
Izv. prof. dr. sc. HRVOJE GLAVAŠ
izvanredni profesor predsjednik Katedre za elektrane i energetske procese
E-mail: (hrvoje.glavas [et] ferit.hr)
Telefon: 224-645, Prostorija: T2-29
MATEJ ŽNIDAREC, mag. ing. el.
asistent
E-mail: (matej.znidarec [et] ferit.hr)
Telefon: 224-647, Prostorija: T2-28

Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost

Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR KLAIĆ
izvanredni profesor voditelj Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost
E-mail: (zvonimir.klaic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-722, Prostorija: T2-29
ZORISLAV KRAUS, dipl. ing.
viši predavač
E-mail: (zorislav.kraus [et] ferit.hr)
Telefon: 224-671, Prostorija: T2-32
MARIO PRIMORAC, mag. ing. el.
viši stručni suradnik
E-mail: (mario.primorac [et] ferit.hr)
Telefon: 224-622, Prostorija: T2-28
ŽELJKO JERŠEK, mag. ing. el.
laborant
E-mail: (zeljko.jersek [et] ferit.hr)
Telefon: 224-648, Prostorija: T2-28

Katedra za osnove elektrotehnike i mjeriteljstvo

Prof. dr. sc. KRUNO MILIČEVIĆ
redoviti profesor - prvo zvanje Prodekan za poslovanje, tehnologiju i suradnju s gospodarstvom
E-mail: (kruno.milicevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-609, Prostorija: T1-37
Izv. prof. dr. sc. MARINKO BARUKČIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (marinko.barukcic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-685, Prostorija: T1-22
Mr.sc. DRAŽEN DORIĆ
viši predavač
E-mail: (drazen.doric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-667, Prostorija: T1-24
TONI VARGA, mag. ing. el.
asistent
E-mail: (toni.varga [et] ferit.hr)
Telefon: 224-643, Prostorija: T1-20
TIN BENŠIĆ, mag.ing.el.
asistent
E-mail: (tin.bensic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-643, Prostorija: T1-20
IVAN BIONDIĆ, mag.ing.el.
asistent
E-mail: (ivan.biondic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-634, Prostorija: T0-25
MARIO SRNOVIĆ, mag. ing. el.
viši laborant
E-mail: (mario.srnovic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-730, Prostorija: T1-15

Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku

Prof. dr. sc. DENIS PELIN
redoviti profesor - prvo zvanje šef Katere za električne strojeve i energetsku elektroniku
E-mail: (denis.pelin [et] ferit.hr)
Telefon: 224-635, Prostorija: T0-25
Prof. dr. sc. TOMISLAV BARIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (tomislav.baric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-720, Prostorija: T1-26
Dr. sc. DRAGAN VULIN
poslijedoktorand
E-mail: (dragan.vulin [et] ferit.hr)
Telefon: 224-634, Prostorija: T0-25
Dr. sc. ŽELJKO ŠPOLJARIĆ
viši predavač
E-mail: (zeljko.spoljaric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-630, Prostorija: T0-23
DALIBOR BULJIĆ, dipl. ing.
stručni savjetnik
E-mail: (dalibor.buljic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-669, Prostorija: T1-16 1-17
Mr.sc. MIRKO FILIĆ
viši stručni suradnik
E-mail: (mirko.filic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-735, Prostorija: T1-26
ANDREJ BRANDIS, mag. ing. el.
asistent
E-mail: (andrej.brandis [et] ferit.hr)
Telefon: 224-643, Prostorija: T1-20
GORAN KURTOVIĆ, mag. ing. el.
viši laborant
E-mail: (goran.kurtovic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-629, Prostorija: T0-22

Laboratorij za električne strojeve i hibridne pogonske sustave

Prof. dr. sc. ŽELJKO HEDERIĆ
redoviti profesor - prvo zvanje predstojnik Zavoda za elektrostrojarstvo, voditelj Laboratorija za električne st
E-mail: (zeljko.hederic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-665, Prostorija: T1-22
Dr.sc. VENCO ĆORLUKA
viši predavač
E-mail: (venco.corluka [et] ferit.hr)
Telefon: 224-668, Prostorija: T1-24
Dr. sc. KREŠIMIR MIKLOŠEVIĆ
viši predavač
E-mail: (kresimir.miklosevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-630, Prostorija: T0-23
NIKOLA VEIĆ, mag. ing. el.
viši laborant
E-mail: (nikola.veic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-730, Prostorija: T1-15
IVAN JAKŠIĆ
mlađi istraživač
E-mail: (ivan.jaksic [et] ferit.hr), Prostorija: BIOS-1

Katedra za radiokomunikacije i telekomunikacije

Prof.dr.sc. DRAGO ŽAGAR
redoviti profesor - trajno zvanje dekan
E-mail: (drago.zagar [et] ferit.hr)
Telefon: 224-601, Prostorija: T1-30
Izv. prof. dr. sc. KREŠIMIR GRGIĆ
izvanredni profesor predsjednik Katedre za radiokomunikacije i telekomunikacije
E-mail: (kresimir.grgic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-768, Prostorija: T3-14
JELENA VLAOVIĆ, mag. ing. el.
asistent
E-mail: (jelena.vlaovic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-749, Prostorija: T3-24

Katedra za elektroniku i mikroelektroniku

Izv.prof.dr.sc. TOMISLAV MATIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (tomislav.matic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-732, Prostorija: T3-20
Izv. prof. dr. sc. MARIJAN HERCEG
izvanredni profesor
E-mail: (marijan.herceg [et] ferit.hr)
Telefon: 224-687, Prostorija: T3-20
Izv. prof. dr. sc. DAVOR VINKO
izvanredni profesor predsjednik Katedre za elektroniku i mikroelektroniku
E-mail: (davor.vinko [et] ferit.hr)
Telefon: 224-784, Prostorija: T3-24

Laboratorij za visokofrekvencijska mjerenja

Izv. prof.dr.sc. SLAVKO RUPČIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (slavko.rupcic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-753, Prostorija: T3-23
Izv. prof. dr. sc. VANJA MANDRIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (vanja.mandric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-733, Prostorija: T3-16
Mr.sc. ANĐELKO LIŠNJIĆ
predavač Voditelj laboratorija za VF mjerenja
E-mail: (andjelko.lisnjic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-725, Prostorija: T3-17

Katedra za multimedijske sustave i digitalnu televiziju

Prof.dr.sc. SNJEŽANA RIMAC DRLJE
redoviti profesor - trajno zvanje predstojnik Zavoda za komunikacije
E-mail: (snjezana.rimac [et] ferit.hr)
Telefon: 224-759, Prostorija: T3-11
Izv. prof. dr. sc. MARIO VRANJEŠ
izvanredni profesor predsjednik Katedre za multimedijske sustave i digitalnu televiziju
E-mail: (mario.vranjes [et] ferit.hr)
Telefon: 224-670, Prostorija: T3-12
Doc. dr. sc. DENIS VRANJEŠ
docent
E-mail: (denis.vranjes [et] ferit.hr)
Telefon: 224-760, Prostorija: T3-12