Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

DAVOR VRANDEČIĆ - viši laborant

IT služba

Kontakt: davor.vrandecic@etfos.hr

Telefon: 031 495 413