Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Prof.dr.sc. MARINKO STOJKOV - Redoviti profesor

Kontakt: E-mail: (mstojkov [et] sfsb.hr)

Matični broj znanstvenika: 223066

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Autorske knjige


1. Stojkov, Marinko; Baus, Zoran; Barukčić, Marinko; Provči, Igor.
Električni sklopni aparati .
Slavonski Brod / Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2015 (udžbenik).

Udžbenici i skripta


1. Stojkov, Marinko; Raljević, Damir.
Tehnologija rada pod naponom / Kljajin, Milan ; Topić, Danijel (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2016.
2. Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir; Topić, Danijel; Trupinić, Kruno; Alinjak, Tomislav; Arsoski, Stevče; Klaić, Zvonimir; Kozak, Dražan.
Energetski učinkovita rasvjeta / Drago Žagar (ur.).
Osijek : Svučilište Josipa Jurja Strossmayera, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2016.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Benšić, Tin; Vulin, Dragan; Stojkov, Marinko; Biondić, Ivan.
Inductance Inrush Current Time-Frequency Analysis. // Iet science measurement & technology. 14 (2019) , 1; 64-70 (članak, znanstveni).
2. Alinjak, Tomislav; Pavić, Ivica; Stojkov, Marinko.
Improvement of backward/forward sweep power flow method by using modified breadth-first search strategy. // IET generation transmission & distribution. 11 (2017) , 1; 102-109 (članak, znanstveni).
3. Banovac, Eraldo; Stojkov, Marinko; Kozak, Dražan.
Designing a global energy policy model. // Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Energy. 170 (2017) , 1; 2-11 (članak, znanstveni).
4. Milošević-Mitić, Vesna; Kozak, Dražan; Maneski, Taško; Anđelić, Nina; Gaćeša, Branka; Stojkov, Marinko.
Dynamic Nonlinear Temperature Field in a Ferromagnetic Plate Induced by High Frequency Electromagnetic Waves. // Strojarstvo. 52 (2010) , 2; 115-124 (članak, znanstveni).
5. Stojkov, Marinko; Komen, Vitomir; Šljivac, Damir.
Improved Procedures of Distribution Power Network Failure Data Collection for Supply Availability Index Evaluation. // Strojarstvo. 51 (2009) , 2; 127-138 (članak, znanstveni).
6. Stojkov, Marinko; Žagar, Drago; Trupinić, Kruno.
Measurement Procedure for Commercial Loss Reduction in a Distribution Power System. // Strojarstvo. 51 (2009) , 4; 371-383 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Bošnjaković, Mladen; Stojkov, Marinko; Zlatunić, Boris.
Experimental Testing of PV Module Performance. // Tehnički glasnik. 15 (2021) , 1; 127-132 (članak, znanstveni).
2. BOŠNJAKOVIĆ, Mladen; STOJKOV, Marinko; JURJEVIĆ, Mate.
Environmental Impact of Geothermal Power Plants. // Tehnicki vjesnik - Technical Gazette. 26 (2019) , 5; 1515-1522 (članak, znanstveni).
3. Pavleka, Josip; Nikolovski, Srete; Stojkov, Marinko.
Finding Optimal Location of FACTS device for dynamic Reactive Power compensation using Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimisation (PSO). // Przegląd elektrotechniczny. 2019 (2019) , 8; 86-91 (članak, znanstveni).
4. Šipoš, Mario; Klaić, Zvonimir; Fekete, Krešimir; Stojkov, Marinko.
Review of Non-Traditional Optimization Methods for Allocation of Distributed Generation and Energy Storage in Distribution System. // Tehnički vjesnik. 25 (2018) , 1; 294-301 (pregledni rad, znanstveni).
5. Bošnjaković, Mladen; Čikić, Ante; Muhič, Simon; Stojkov, Marinko.
Development of a new type of finned heat exchanger. // Tehnički vjesnik. 24 (2017) , 6; 1785-1796 (članak, znanstveni).
6. Petrović, Ivan; Samardžić, Ivan; Stojkov, Marinko.
Utvrđivanje kvalitete vagonskih osovina pomoću NDT metoda. // HDKBR INFO Magazin. 7 (2017) , 1; 8-12 (članak, znanstveni).
7. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko.
Reliability model of different wind power plant configuration using sequential Monte Carlo simulation. // Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability. 18 (2016) , 2; 237-244 (članak, znanstveni).
8. Softić, Amir; Stojkov, Marinko; Jahić, Admir.
Planning of Low-Voltage Distribution Networks Using Hierarchial Methods. // International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.). 10 (2015) , 1; 62-70 (članak, znanstveni).
9. Stojkov, Marinko; Softić, Amir; Atić, Mirza.
Optimization of switching conditions in distribution power subsystem. // Tehnicki vjesnik / Technical Gazette. 22 (2015) , 5; 1297-1303 (članak, znanstveni).
10. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko.
Availability of Different Wind Power Plant Configurations Based on Components Performance Statistics. // International Review of Electrical Engineering (IREE). 10 (2015) , 3; 414-420 (članak, znanstveni).
11. Stojkov, Marinko; Atić, Mirza; Jahić, Adamir.
Initial current reduction of synchronous motors with salient poles by static converters usage. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 20 (2013) , 1; 43-49 (članak, znanstveni).
12. Stojkov, Marinko; Atić, Mirza; Softić, Amir.
Application of fuzzy logic for reactive power compensation by synchronous motors with variable load. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) , 4; 753-758 (članak, znanstveni).
13. Stojkov, Marinko; Špoljarić, Željko.
New Possibilities in Inrush Current Phenomena Analysis. // Journal of Electrical & Electronics. Vol. 1 (2012) , 3; 1-3 (članak, znanstveni).
14. Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Kljajin, Milan; Živić, Marija; Hornung, Krunoslav.
CHP and CCHP today. // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. Vol. 2 (2011) , No. 2; 75-79 (pregledni rad, znanstveni).
15. Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
MOGUĆNOSTI ISKORIŠTAVANJA ENERGIJE SUNCA I ENERGIJE VJETRA ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH ZEMLJIŠTA. // Journal of Scientific Society of Power Machines, Tractors and Maintenance. 16 (2011) ; (članak, znanstveni).
16. Crnković, Damir; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko.
Influence of Wind Power Plants on Power System Operation – Part One: Wind Power Plant Operation and Network Connection Criteria. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 17 (2010) , 1; 101-108 (pregledni rad, znanstveni).
17. Crnković, Damir; Vrandečić, Nino; Stojkov, Marinko.
Transients in No-Load Condition of Power Transformer 20/0, 4 kV. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 17 (2010) , 2; 179-183 (članak, znanstveni).
18. Hornung, Krunoslav; Hnatko, Emil; Stojkov, Marinko; Kljajin, Milan.
Natural gas savings using solar heating. // Tehnicki vjesnik / Technical Gazette. 17 (2010) , 4; 515-522 (članak, znanstveni).
19. Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir; Jozsa, Lajos.
Electric and Magnetic Field Computation of 35 kV Voltage Level of Transformer Substation 35/10 kV Using CDEGS Software. // Acta Electrotechnica et Informatica Journal. 10 (2010) , 4; 64-68 (članak, znanstveni).
20. Šljivac, Damir; Šimić, Zdenko; Stojkov, Marinko.
Survey on Customer Power Supply Interruption Costs and Calculation of Expected Customer Damages. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 16 (2009) , 4; 47-53 (članak, znanstveni).
21. Stojkov, Marinko; Trupinić, Kruno; Nikolovski, Srete.
Procedure for determination of harmonic distortion along the distribution network. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 16 (2009) , 3; 19-26 (članak, znanstveni).
22. Barić, Tomislav; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko.
Granice valjanosti izraza za mjerenje specifičnog otpora tla Wennerovom metodom prema IEEE normi Std. 81-1983. // Energija. 56 (2007) , 06; 730-753 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima


1. Pudić, Dalibor; Stojkov, Marinko; Bukvić, Dalibor.
Izgrađenost maksimalnih kapaciteta energetske infrastrukture i njihova uporaba. // EGE: Energetika, Gospodarstvo, Ekonomija, Etika. 2/2010 (2010) ; 132-135 (članak, ostalo).
2. Stojkov, Marinko; Trupinić, Kruno; Vučetić, Slavko; Cingel, Nikola.
Analitičko modeliranje godišnjeg opterećenja u elektroenergetskom sustavu. // Elektroenergetika. godina IV (2007) , 1/2007; 13-23 (članak, stručni).
3. Filko, Pavle; Stojkov, Marinko.
Utjecaj promjene specifičnog otpora tla na veličinu struje jednopolnog kratkog spoja u distributivnoj mreži. // Energija : časopis Hrvatske elektroprivrede. 49 (2000) , 2; 101-106 (članak, stručni).

Objavljena pozvana predavanja na skupovima


1. Klaić, Zvonimir; Šljivac, Damir; Primorac, Mario; Topić, Danijel; Stojkov, Marinko.
Utjecaj proizvodnje bioplinskih postrojenja na kvalitetu električne energije u istočnoj Hrvatskoj // ZBORNIK RADOVA, 16. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI, 9. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI / RAOS, Pero glavni urednik ; GALETA, Tomislav ; KOZAK, Dražan ; RAOS, Marija ; STOJŠIĆ, Josip ; TONKOVIĆ, Zlatko (ur.).
Osijek, 2018. 1-10 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Stojkov, Marinko.
Primjena infracrvene termografije u tehničkim sustavima // Zbornik radova 15. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi ; 8. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Pero Raos, Tomisla Galeta, Dražen Kozak, Marija Raos, Josip Stojšić, Zlatko Tonković (ur.).
Osijek : HEP Plin, University of Osijek, University of Pecs, 2017. 33-50 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Živić, Marija; Stojkov, Marinko; Bukvić, Dalibor.
Analiza energetske učinkovitosti centraliziranog sustava za proizvodnju i distribuciju toplinske energije // Zbornik radova PLIN 2015 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2015. 11-20 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Šljivac, Damir; Vukobratović, Marko; Stojkov, Marinko; Nakomčić, Branka; Klaić, Zvonimir; Marić, Predrag.
Tehničke i ekonomske karakteristike bioplinske elektrane i utjecaj na elektroenergetsku mrežu // Proceedings PLIN2013 / Raos, Pero ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013. 11-30 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Stojkov, Marinko; Atić, Mirza; Mikulandra, Nikica.
Advanced evaluation model of expected energy not supplied in distribution power network // Proceedings of 4th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society / Živić, Marija ; Galeta, Tomislav (ur.).
Osijek : Grafika d.o.o., Osijek, 2012. 21-24 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Kljajin, Milan; Živić, Marija; Hornung, Kruno.
CHP and CCHP today // Znanstveno-stručni skup povodom obilježavanja 150. godine HAZU: Razvitak elektroenergetike u Hrvatskoj, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, ETF Osijek, 21. listopada 2011., objavljeno u IJECES časopisu.
(pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Stojkov, Marinko; Čavlović, Darko; Šljivac, Damir; Pelin, Denis; Glavaš, Hrvoje.
TE-TO Osijek – rekonstrukcija sustava gorionika // Proceedings of the 2nd International Natural Gas , Heat and Water Conference.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Bukvić, Dalibor; Šolić, Miroslav; Marijanović, Krešimir; Stojkov, Marinko.
Digitalna transformacija očitanja potrošnje plina u tvrtki Brod-plin // ZBORNIK RADOVA 35. MEĐUNARODNOG ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA STRUČNJAKA ZA PLIN PROCEEDINGS OF THE 35th INTERNATIONAL SCIENTIFIC & EXPERT MEETING OF GAS PROFESSIONALS / Banovac, Eraldo ; Pudić, Dalibor ; Dujčinović, Zoran (ur.).
Zagreb : Hrvatska stručna udruga za plin / Croatian Gas Association, Heinzelova 9, Zagreb, 2020. 73-85 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Dumnić, Boris; Popadić, Bane; Miličević, Dragan; Šljivac, Damir; Žnidarec, Matej; Stojkov, Marinko; Barac, Antun; Stokić, Edita; Petrović, Budislav; Guttler, Zorislav; Ferić, Dejan.
Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings // Proceedings of 2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac-Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2020. 207-212 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Hornung, Krunoslav; Stojkov, Marinko; Ratkovčić, Ivan.
Utjecaj FN elektrana instaliranih na krovovima kuća na potrošnju energije i održivi razvoj // Zbornik radova 18. skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi / PROCEEDINGS OF 11th INTERNATIONAL NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Sutlović, Igor ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Sveučilište u Slavonskom Brodu, 2020. 125-134 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Pudić, Dalibor; Stojkov, Marinko; Babić, Stipe Matej.
Utjecaj pumpi s frekvencijskom regulacijom na energetsku učinkovitost // ZBORNIK RADOVA 11. MEĐUNARODNOG SKUPA O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI PROCEEDINGS OF 11th INTERNATIONAL NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Sutlović, Igor ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Sveučilište u Slavonskom Brodu, 2020. 54-61 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Stojkov, Marinko; Crnogorac, Krešimir; Šljivac, Damir; Čikić, Ante; Samardžić, Ivan; Stoić, Antun; Hercog, Mladen; Crnogorac, Bernarda; Alinjak, Tomislav; Bošnjaković, Mladen.
Reducing energy consumption and optimisation of indoor living parameters // Proceedings of 2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek, Hrvatska : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2020. 219-223 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Zmaić, Željko; Barac, Antun; Holik, Mario; Stojkov, Marinko; Živić, Marija; Šljivac, Damir; Čikić, Ante.
Analiza utjecaja sustava fotonaponske pretvorbe i tipa dizalice topline na energetsku učinkovitost zgrade SFSB-a u svjetlu nZEB-a // Zbornik radova 18. skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Sutlović, Igor ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Sveučilište u Slavonskom Brodu, 2020. 90-105 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Zmaić, Željko; Barac, Antun; Holik, Mario; Stojkov, Marinko; Živić, Marija; Šljivac, Damir; Čikić, Ante.
Procjena uštede u potrošnji plina i električne energije u zgradi SFSB-a zbog doprinosa obnovljive energije iz dizalica topline i fotonaponske elektrane // Zbornik radova 18. skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Sutlović, Igor ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Sveučilište u Slavonskom Brodu, 2020. 106-113 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Alinjak, Tomislav; Pavić, Ivica; Stojkov, Marinko; Trupinić, Kruno.
OPTIMIZATION OF PHOTOVOLTAICS ACTIVE POWER CURTAILMENT IN LOW VOLTAGE NETWORKS BY USING ARTIFICIAL BEE COLONY METHOD // .
2019. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Hornung, Krunoslav; Stojkov, Marinko; Čikić, Ante.
Utjecaj pojedinca na potrošnju energije i emisiju CO2 // Zbornik radova , Proceedings, 17. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 17th Natural Gas, Heat and Water Conference, 10. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 10th International Natural Gas, Heat and Water Conference / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019. 81-88 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
10. Marguš, Heidi; Žnidarec, Matej; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko.
Performance analysis of upgraded university building of FERIT Osijek microgrid achieving nearly zero energy standard based on real measurement data // 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) / Lotfi, Mohamed (ur.).
IEEE, 2019. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Stoić, Antun; Stojkov, Marinko; Samardžić, Ivan; Duspara, Miroslav.
Energy Efficiency in Machine Tool // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek, Hrvatska : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Osijek, Croatia, 2018. 55-58 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Stojkov, Marinko; Alinjak, Tomislav; Trupinić, Kruno; Klaić, Zvonimir; Topić, Danijel; Barić, Tomislav; Šipoš, Mario; Salkić, Hidajet.
The Impact of Load’s Phase Shift Changes on the Electric Arc Behavior in Switching Process // Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2018), IET Conference Publications 759 / Kuzle, Igor ; Holjevac, Ninoslav ; Capuder, Tomislav ; Pandžić, Hrvoje (ur.) (ur.).
Dubrovnik : Institution of Engineering and Technology ( IET ), 2018. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
13. Alibašić, Emir; Stojkov, Marinko; Nikolovski, Srete.
Distance Protection and Automatic Reclosing on 400 kV Transmission Line with Classic and Compact Towers // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2017 (SST 2017) / Drago Žagar, Goran Martinović, Snježana Rimac Drlje, Kruno Miličević (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2017. 91-97 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
14. Hornung, Krunoslav; Stojkov, Marinko; Hornung, Maja.
Podaci o Sunčevom zračenju i modeli predviđanja Sunčevog zračenja kao faktor uštede prirodnog plina // Zbornik radova , Proceedings, 15. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 15th Natural Gas, Heat and Water Conference, 8. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 8th International Natural Gas, Heat and Water Conference / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2017. 67-75 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
15. Čikić, Ante; Stojkov, Marinko; Janković, Zvonimir; Končić, Ružica.
Utjecaj spremnika topline na učinkovitost i ekonomičnost toplifikacijskog sustava niskoakumulativnih objekata // Zbornik radova 14. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 14th Natural Gas, Heat and Water Conference, 7. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 7th International Natural Gas, Heat and Water Conference / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2016. 254-263 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
16. Hornung, Krunoslav; Stojkov, Marinko; Hornung, Maja; Čikić, Ante.
Utjecaj klime, sunčevog zračenja i ekonomske situacije na potrošnju prirodnog plina // Zbornik radova , Proceedings, 14. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 14th Natural Gas, Heat and Water Conference, 7. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 7th International Natural Gas, Heat and Water Conference / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2016. 223-231 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
17. Bošnjak, Mihael; Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir; Topić, Danijel; Čikić, Ante; Pelin, Denis.
Mala hidroelektrana (mHE) „Pleternica“ // Proceedings of the 13 th NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE ; 6 th INTERNATIONAL NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE - PLIN 2015 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
18. Čikić, Ante; Janković, Zvonimir; Stojkov, Marinko; Končić, Ružica; Hršak, Božidar.
Energetski učinci korištenja obnovljivih izvora energije pri intenzivnoj proizvodnji povrća u plastenicima // Proceedings PLIN2015 / Raos, Pero (gl.ur.) ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (urednici) (ur.).
Osijek : J. J. Strossmayer University of Osijek ; Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod., 2015. 183-192 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
19. Hornung, Krunoslav; Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Hornung, Maja.
Kako saznajemo i koliko znamo o energiji, prirodnom plinu i obnovljivim izvorima energije? // Zbornik radova , Proceedings, 13. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 13th Natural Gas, Heat and Water Conference, 6. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 6th International Natural Gas, Heat and Water Conference - PLIN 2015 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2015. 220-228 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
20. Hreha, Pavol; Hloch, Sergej; Kozak, Dražan; Krolczyk, Jolanta; Stojkov, Marinko; Samardžić, Ivan; Stoić, Antun; Ivandić, Željko; Krolczyk, Grzegorz.
Advanced closed-loop quality on-line control model for simulation of abrasive water jet cutting using vibration // Development in Machining Technology, VOL.5, Chapter 3, pages: 27-41, / Zebala, Wojciech ; Mankova, Ildiko (ur.).
Krakov : Cracow University of Technology, 2015. 27-41 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
21. Salkić, Hidajet; Konjić Tatjana; Stojkov, Marinko; Maksumić, Salko.
Mjerenje i analiza parametara kvaliteta električne energije distributivne mreže u tački priključenja solarne elektrane // Zbornik radova.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina : BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME – BH K CIGRÉ, 2015. C6-1-C6-11 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
22. Stojkov, Marinko; Hornung, Krunoslav; Čikić, Ante; Kozak, Dražan; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
Applying Solar Energy for Heating - A Case Study at a Secondary School in Croatia // Perspectives of Renewable Energy in the Danube Region / Ortiz, Willington ; Somogyvári, Márta ; Varjú, Viktor ; Fodor, István ; Lechtenböhmer, Stefan (ur.).
Pecs : Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Pécs, 2015. 291-303 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
23. Trupinić, Kruno; Alinjak, Tomislav; Stojkov, Marinko.
Proračun optimalnog pogonskog napona u srednjenaponskoj distributivnoj mreži // Zbornik 12. Savjetovanja HRO CIGRE.
Zagreb, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
24. Trupinić, Kruno; Stojkov, Marinko; Alinjak, Tomislav; Trupinić, Domagoj.
Optimizing of the MV network by operating voltage for energy efficiency improvement // Proceedings of SeptemberFirst IEEE International Symposium on System Engineering (ISSE) / Rassa , Bob ; Carbone , Paolo (ur.).
Rome, Italy : IEEE, 2015. 222-228 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
25. Čikić, Ante; Janković, Zvonimir; Stojkov, Marinko; Končić, Ružica.
Analiza toplinske učinkovitosti „termoenergetske zavjese“ pri noćnom režimu grijanja plastenika // Proceedings PLIN2014 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014. 83-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
26. Hornung, Krunoslav; Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
Obnovljivi izvori energije i potrošnja energije u sektoru opće potrošnje // Zbornik radova , Proceedings, 12. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 12th Natural Gas, Heat and Water Conference, 5. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 5th International Natural Gas, Heat and Water Conference - Plin 2014 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014. 147-154 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
27. Pavleka, Josip; Stojkov, Marinko; Hederić, Željko.
Analiza povratnoga utjecaja postrojenja korisnika mreže HŽ infrastruktura d.o.o. na mrežu // Zbornik radova međunarodne konferencije 7. dani inženjera elektrotehnike / Željko Matić, Renata Basara (ur.).
Zagreb : Grafoprojekt, Virovitica, 2014. 203-214 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
28. Stojkov, Marinko; Gašparović, Domagoj; Pelin, Denis; Glavaš, Hrvoje; Hornung, Krunoslav; Mikulandra, Nikica.
Električni automobil - povijest razvoja i sastavni dijelovi // 12. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 12th Natural Gas, Heat and Water Conference, 5. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 5th International Natural Gas, Heat and Water Conference - Plin 2014 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014. 222-230 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
29. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko; Perko, Jurica; Gašparović, Domagoj.
Techno-Economic Analysis of the Use of Solar Energy for Agricultural Land // 8th international seminar Advanced Manufacturing Technologies / Aleksandar Makedonski (ur.).
Sofia : St. Ivan Rilski, UMG, Sofia, 2014. 127-135 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
30. Harambašić, Zoran; Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Holik, Mario; Šljivac, Damir; Medica, Vladimir.
Tehnologije za pročišćavanje dimnih plinova // Proceedings of the 4th International Natural Gas , Heat and Water Conference, 25. – 27. September 2013, Osijek, Croatia / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav: Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek, 2013. 143-152 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
31. Hornung, Krunoslav; Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Kljajin, Milan.
Sunčeva energija – rezervni energent i smanjenje potrošnje prirodnog plina // Zbornik radova , Proceedings, 11. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 11th Natural Gas, Heat and Water Conference, 4. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 4rd International Natural Gas, Heat and Water Conference - Plin 2013 / Raos, Pero ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013. 115-123 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
32. Horvatović, Zoran; Stojkov, Marinko; Janković, Zvonimir; Topić, Danijel; Golob, Vjekoslava.
Bioplin i bioplinsko postrojenje // Proceedings PLIN2013 / Raos, Pero ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013. 219-228 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
33. Hornung, Krunoslav; Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Kljajin, Milan.
Korištenjem sunčeve energije do uštede prirodnog plina // 5. Međunarodna gasna konferencija regiona jugoistočne Evrope: Prirodni gas u svjetlu novih intencija na energetskom tržištu / 5th International gas conference of southeast Europe: Natural Gas in Light of New Intentions on the Energy Market / Semin Petrović, Džemal Peljto (ur.).
Sarajevo : SaVart M d.o.o., Sarajevo, 2012. Sesija III - 1-12 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
34. Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko; Markanović, Krešimir; Topić, Danijel; Janković, Zvonimir; Hnatko, Emil.
Energetska učinkovitost rasplinjavanja drvne biomase u proizvodnji električne energije // Proceedings of the 3rd International Natural Gas , Heat and Water Conference / Raos, Pero ; Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
35. Špoljarić, Željko; Jerković, Vedrana; Stojkov, Marinko.
Measurement System for Transformer Inrush Current Higher Harmonics Determination // Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of 23rd International DAAAM Symposium / Katalinic, Branko (ur.).
Vienna : DAAAM International, Vienna, Austria, 2012. 617-622 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
36. Raljević, Damir; Stojkov, Marinko; Nikolovski, Srete.
Experience in education for live working at HEP – Teaching & Training Centre // Proceedings of the 10th International Conference On Live Maintenance ICOLIM 2011.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
37. Raljević, Damir; Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir.
Renewal of knowledge for live working on the internet // Proceedings of the 10th International Conference On Live Maintenance ICOLIM 2011.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
38. Raljević, Damir, Stojkov, Marinko, Šljivac, Damir.
Application of live working in HEP-ODS // Proceedings of the 10th International Conference On Live Maintenance ICOLIM 2011.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
39. Hornung, Krunoslav; Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Kljajin, Milan; Opalić, Milan.
Ušteda prirodnog plina uporabom sunčeve energije // Proceedings of the 2nd International Natural Gas , Heat and Water Conference.9. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI 9 NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE 2. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI 2st INTERNATIONAL NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE / Tonković, Zlatko ; Klarić, Štefanija ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip (ur.).
Osijek, 2011. 25-33 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
40. Kljajin, Milan; Opalić, Milan; Hnatko, Emil; Stojkov, Marinko.
IMPORTANCE OF DESIGN FOR RECYCLING ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT // "ECOLOGY OF URBAN AREAS" 2011 / Pavlović, Milan (ur.).
Zrenjanin : University of Novi Sad, Technical faculty, 2011. 347-356 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
41. Pelin, Denis; Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir; Glavaš, Hrvoje.
Primjena gorivnih ćelija u proizvodnji električne energije i topline // Proceedings of the 2nd International Natural Gas , Heat and Water Conference.
Osijek, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
42. Fekete, Krešimir; Nikolovski, Srete; Knežević, Goran; Stojkov, Marinko; Kovač, Zoran.
Simulation of Lightning Transients on 110 kV Overhead-Cable Transmission Line Using ATP-EMTP // Proceedings of the 15th IEEE Mediterranian Electromechanical Conference / Edward Gatt (ur.).
Malta, 2010. 856-861 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
43. Hnatko, Emil; Stojkov, Marinko; Kljajin, Milan; Hornung, Krunoslav.
Ušteda prirodnog plina za grijanje uporabom sunčeve energije // 8. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi i 1. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi : Zbornik radova = 8th Natural Gas, Heat and 1th Water Conference 1st International Natural Gas, Heat and Water Conference : Proceedings / Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2010. 01-1-01-12 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
44. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Stojkov, Marinko.
Computation and measurement of electromagnetic fields in high voltage transformer substations // 33rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, Proceedings Vol. III Computers in Technical Systems & Intelligent Systems / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2010. 75-80 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
45. Mikulandra, Nikica; Stojkov, Marinko.
New Chalanges for Protection System // Proceedings of the 4th IASME/WSEAS International Conference on ENERGY & Enviroment 2009.
2009. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
46. Pudić, Dalibor; Stojkov, Marinko; Bukvić, Dalibor.
Energy consumption apportionment // Proceedings oft he 1st International Scientific and Expert Conference TEAM 2009, Technics, Education, Agriculture & Management / Stoić, Antun ; Kiš, Darko ; Ivandić, Željko ; Kovacs, Tamas (ur.).
Slavonski Brod : Delta, 2009. 133-136 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
47. Stojkov, Marinko; Trupinić, Kruno; Poleto, Darko.
Determination of specific electricity consumers which have great impact on harmonic distortion of voltage waveform // The 19th International Conference on Electricity Distribution, CIRED, Vienna, Austria, 21-24 May 2007., Session No 2 – Power Quality & EMC, Paper 0850 / Jean-Pierre Connerotte (ur.).
Wienna : CIRED - AIM, 2007. 0850/1-0850/4 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
48. Ajzele, Branko; Nikolovski, Srete; Stojkov, Marinko.
Load forecasting in power distribution system using neural networks // Proceedings of The Sixth World Energy System Conference, Torino, Italy, July 10-12, 2006., Session A4 Transmission and distribution system analysis.
2006. 149-152 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
49. Stojkov, Marinko; Trupinić, Kruno; Nikolovski, Srete.
Technical Losses in Power Distribution Network // Proceedings of the 13th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON 2006) / Sandoval, Camacho, Puerta (ur.).
Málaga : IEEE, Spain Section, 2006. 1048-1051 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
50. Stojkov, Marinko; Trupinić, Kruno; Poleto, Darko.
Reduction of power and voltage losses in low voltage networks by reactive power compensating // The 18th International Conference on Electricity Distribution, CIRED, Turin, Italia, 6-9 June 2005..
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
51. Trupinić, Kruno; Stojkov, Marinko, Poleto, Darko.
Reduction of non- technical losses based on time domain reflectometer (TDR) principles and function // The 18th International Conference on Electricity Distribution, CIRED, Turin, Italia, 6-9 June 2005., Session No 5 – Power Distribution System Development.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
52. Stojkov, Marinko; Kovačević, Ranko; Nikolovski, Srete.
Simplified reliability data collection and analysis in the power system // Advances in Safety and Reliability (ESREL 2005) : Conference Porceedings / Kolowrocki, Krzystof (ur.).
London : A.A. Balkema Publishers, 2005. 1893-1897 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
53. Pavić, Antun; Stojkov, Marinko; Trupinić, Kruno.
Illegal connection location on main power cable // Proceedings of the 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON 2004) / Matijašević, Maja ; Pejčinović, Branimir ; Tomšić, Željko ; Butković, Željko (ur.).
Zagreb : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, 2004. 983-986 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
54. Stojkov, Marinko; Mikuličić, Vladimir; Nikolovski, Srete.
Power System Fault Data and Time Series // International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management (PSAM 7 - ESREL '04) : proceedings.
2004. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
55. Stojkov, Marinko; Nikolovski, Srete; Mravak, Ivan.
Improved methods of power systems availability indices determination // European safety and reliability conference : proceedings / Bedford, T. ; van Gelder, P.H.A.J.M (ur.).
Maastricht : A.A. Balkema Publishers, 2003. 1503-1509 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
56. Stojkov, Marinko; Mravak, Ivan; Nikolovski, Srete.
Reliability evaluation of distribution power system // The Tenth European Conference on Safety and Reliability : proceedings / Schuller, G.I. ; Kafka, P. (ur.).
Roterdam : A.A. BALKEMA, 1999. 341-346 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Šarić, Tomislav; Šimunović, Goran; Stojkov, Marinko; Šarić, Dorotea; Havrlišan, Sara.
Korištenje neuronskih mreža za analizu energetske učinkovitosti zgrada // PLIN 2020 - ZBORNIK RADOVA 11. MEĐUNARODNOG SKUPA O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI / Pero RAOS, glavni urednik ; Tomislav GALETA ; Dražan KOZAK ; Marija RAOS ; Josip STOJŠIĆ ; Igor SUTLOVIĆ ; Zlatko TONKOVIĆ (ur.).
Osijek : Sveučilište u Slavonskom Brodu, 2020. 75-84 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Petrović, Ivan; Pelin, Denis; Samardžić, Ivan; Stojkov, Marinko.
Primjena visokofrekvencijskih pretvarača u uređajima za zavarivanje REL postupkom // Proceedings of 10th International scientific- professional conference SBW2019.
253-265 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
3. Klaić, Zvonimir; Juroš, Mateja; Kraus, Zorislav; Stojkov, Marinko.
Model upravljanja energetski učinkovite rasvjete sportskog igrališta // ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS 17. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI 17th NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE 10. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI 10th INTERNATIONAL NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019. 70-80 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
4. Alinjak, Tomislav; Pavić, Ivica; Stojkov, Marinko; Trupinić, Kruno.
Optimizacija naponske regulacije ograničavanjem radne snage fotonaponskih elektrana u niskonaponskim mrežama metodom umjetnih kolonija pčela // 6 (12). Savjetovanje Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistrubucijske konferencije HO CIRED / Tonković, Zdenko (ur.).
Zagreb : HO CIRED, 2018. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Bošnjaković, Mladen; Čikić, Ante; Muhič, Simon; Stojkov, Marinko.
Izmjenjivač topline sa zvjezdastim lamelama // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 393 (2018) 012071.
IOP Conference Series, 2018. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
6. Petrović, Ivan; Stojkov, Marinko; Samardžić, Ivan; Čikić, Ante.
Umjeravanje opreme za elektrolučno zavarivanje // Zbornik radova 26. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“, OTO 2017 / Glavaš, Hrvoje ; Barić, Tomislav ; Nyarko. Emmanuel K. ; Barukčić, Marinko ; Keser, Tomislav ; Karakašić, Mirko (ur.).
Osijek, Hrvatska : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), 2017. 7-11 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
7. Bukvić, Dalibor; Stojkov, Marinko; Hornung, Krunoslav; Čikić, Ante; Živić, Zoran.
Razvoj plinofikacije na distributivnom području tvrtke Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod // Zbornik radova 14. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 7. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2016. 106-120 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
8. Čikić, Ante; Stojkov, Marinko.
Utjecaj projektnih i funkcionalnih značajki toplovodnog postrojenja na učinkovitost grijanja urbanog naselja // Proceedings, 4th International Congress Mechanical Engineers Days / Čarapović, Luka (gl.ur.) ; Pavković, Branimir ; Katinić, Marko (ur.) (ur.).
HKIS, 2015. 164-169 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
9. Kaksa, Mario; Stojkov, Marinko; Glavaš, Hrvoje.
Tehno-ekonomska usporedbena analiza projektnih rješenja unutarnje rasvjete // Održavanje 2013 / Čala, Ivo (ur.).
Zagreb : HDO Hrvatsko društvo održavatelja, 2013. 49-56 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
10. Glavaš, Hrvoje; Stojkov, Marinko; Barić, Tomislav.
Energetske učinkovitosti zgrada // / Tonković, Z. ; Klarić, Š. ; Somolanji, M. ; Stojšić, J. (ur.).
Osijek, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
11. Provči, Igor; Mišćenić, Damir; Stojkov, Marinko.
PRIMJENA VIŠEKRITERIJSKE AHP METODE PRI ODABIRU VISOKONAPONSKIH SKLOPNIH APARATA // 10. savjetovanje HRO CIGRE / Meštrović, Krešimir ; Gusić, Luka (ur.).
Zagreb : CIGRE - Hrvatski ogranak međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave, 2011. 1-10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
12. Alinjak, Tomislav; Stojkov, Marinko; Jakšić, Dalibor.
Program za proračun optimalne snage solarne elektrane priključene na distribucijsku mrežu s aspekta HEP-ODS-a // CIGRE, 9. simpozij o sustavu vođenja EES-a.
2010. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
13. Stojkov, Marinko; Trupinić, Kruno.
Projektiranje velikih poslovnih objekata uvjetovano harmoničkim izobličenjem valnog oblika napona // Zbornik radova 3/2010 Dani ovlaštenih inženjera elektrotehnike / Matić, Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2010. 215-231 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
14. Ugarković, Krešimir; Sokač, Davor; Sokodić, Željko; Boljevčan, Mirko; Klarić, Viktor; Stojkov, Marinko; Borovac, Marijana, Đaković, Sandra.
Sanacija naponskih prilika u distribucijskoj mreži // Zbornik radova 2. savjetovanja, Hrvatski ogranak međunarodne elektrodistribucijske konferencije (CIRED) / mr.sc. Zdenko Tonković (ur.).
Zagreb, 2010. 1-10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
15. Novoselac, Zlatko; Bartolinčić, Stjepan; Skorupski, Ivan, Oštrić, Davor; Stojkov, Marinko; Malnar, Antun; Marić, Trpimir.
INDUKTIVNI I KONDUKTIVNI UTJECAJI VN VODOVA NA SUSTAVE NAFTOVODA JANAF-a // Zbornik radova 9. savjetovanja HRO-CIGRE, C4-05.
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
16. Novoselac, Zlatko; Bartolinčić, Stjepan; Skorupski, Ivan; Oštrić, Davor; Stojkov, Marinko; Malnar, Antun; Marić, Trpimir.
Interakcija VN vodova i sustava cjevovoda JANAF // Zbornik 18. međunarodnog "Elektroinženjerskog simpozija "Dani Josipa Lončara" / Srb, Neven (ur.).
Zagreb : Elektrotehničko društvo Zagreb, 2009. 1-10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
17. Stojkov, Marinko; Morović, Mira; Fabris, Vinko; Trupinić, Kruno.
Tehničko energetski uvjeti priključenja korisnika na mrežu niskog napona HEP-ODS-a // Zbornik radova 9. savjetovanja HRO CIGRE, C6-04.
2009. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
18. Stojkov, Marinko; Bandalo, Josip, Provči Igor.
Pregled Parametara Fotonaponskih(FN)Ćelija i Snimanje Promjena Karaktersitika Tijekom Dana // Zbornika radova sa 1. savjetovanja CIRED-a Hrvatskog ogranaka međunarodne elektrodistribucijske konferencije / mr.sc. Zdenko Tonković (ur.).
Šibenik : Sveučilišna tiskara, Zagreb, 2008. SO4-03-SO4-03 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
19. Ajzele, Branko; Stojkov, Marinko; Tomičić, Davor; Vuletić, Ivan; Ileš, Siniša.
Procjena opterećenja primjenom umjetnih neuronskih mreža // 8. savjetovanje HRO CIGRE / Irena Tomiša (ur.).
Zagreb : Sveučilišna tiskara Zagreb, 2007. 440-440 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
20. Stojkov, Marinko; Trupinić, Kruno; Poleto, Darko.
Utjecaj impedancije mreže na harmonijsko izobličenje valnog oblika napona uzrokovano nelinearnim teretima // 8. savjetovanje HRO CIGRE / Irena Tomiša (ur.).
Zagreb : Sveučilšna tiskara Zagreb, 2007. 446-446 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
21. Stojkov, Marinko; Vuletić, Ivan; Tomičić, Davor.
Prikupljanje podataka o kvarovima i njihova analiza u podsustavu distribucije // Referati/Papers 7. savjetovanje HO CIGRE.
Zagreb : HO CIGRE, 2005. 1-10 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
22. Stojkov, Marinko; Golob, Vjekoslava; Simić, Renata.
Sustavno praćenje opterećenja elektroenergetskih objekata te procjena opterećenja konzuma // Referati/Papers 6. savjetovanje HK CIGRE.
Zagreb : HK CIGRE, 2003. 15-23 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
23. Stojkov, Marinko; Filko, Pavle; Plavšić, Tomislav.
Analiza naponskih i strujnih prilika u TS 10/0, 4 kV // EEDEEQ '99 4. međunarodni simpozij "Dijagnostika električnih strojeva, transformatora i uređaja" i "Kvaliteta električne energije" / Srb, Neven ; Ferkolj, Stanislav (ur.).
Zagreb : Elektrotehničko društvo Zagreb, 1999. 44-49 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
24. Stojkov, Marinko; Simić, Renata; Daidžić, Ivan.
Problemi pojave nedozvoljeno malih napona kod krajnjeg potrošača uslijed nesimetrije tereta po fazama // Zbornik 3. savjetovanja Hrvatskog komiteta međunarodne konferencije za velike električne sisteme (CIGRE).
Zagreb : Hrvatski komitet međunarodne konferencije za velike električne sisteme (CIGRE), 1999. 49-55 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

Sažeci u zbornicima skupova


1. Miklošević, Krešimir; Stojkov, Marinko; Špoljarić, Željko; Hederić, Željko.
Influence of Change Transformer Grounding on the Characteristics of Switching Overvoltage // Applications of Electromagnetic in Modern Engineering and Medicine / Krawczyk, Andrzej (ur.).
Warszawa, 2019. 219-220 (predavanje,međunarodna recenzija,znanstveni).
2. Stojkov, Marinko.
Wave energy technologies selection based on comparison in Adriatic Sea by different variable input data and optimal electric connection // Book of Abstracts of the General Assembly 2019 (Porto, Portugal) of the WECANet COST Action CA17105: A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a Focus on Wave Energy / Stratigaki, Vasiliki ; Folley, Matt ; Troch, Peter ; Loukogeorgaki, Evangelia ; Gómez-Gesteira, Moncho ; Grm, Aleksander ; Cappietti, Lorenzo ; Ferri, Francesco ; Temiz, Irina ; Michailides, Constantine ; Lavidas, George ; Baltov, Milen ; Rusu, Liliana ; Loizidou ; Xenia (ur.).
Porto, Portugal : WECANet COST Action CA17105: A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a Focus on Wave Energy, 2019. 82-82 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
3. Maslač, Boris; Stoić, Antun; Stojkov, Marinko; Stoić, Marija.
Some requirements for machining large - dimension parts // Advanced Manufacturing Technologies AMT 2015 / Makedonski, Aleksandar (ur.).
Sofia, Bugarska : Publishing house"St. Ivan Rilski", UMG, Sofia, 2015. 119-123 (predavanje,međunarodna recenzija,znanstveni).
4. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko; Kozak, Dražan.
Usporedba tipova malih vjetroelektrana // International Scientific Conference Renewable Energy Sources and Sustainable Development - Books of Abstracts / Esad Jakupović (ur.).
Banja Luka : Panevropski univerzitet Apeiron, 2011. 74-75 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

Disertacije


1. Stojkov, Marinko.
Poboljšani postupci određivanja pokazatelja raspoloživosti elektroenergetskih razdjelnih mreža / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 27.05. 2002., 211 str. Voditelj: Mikuličić, Vladimir.

Magistarski radovi


1. Stojkov, Marinko.
Odabir optimalnog načina povećanja pouzdanosti radijalne mreže / magistarski rad.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 15.07. 1998., 129 str. Voditelj: Mikuličić, Vladimir.

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova


1. Miklošević, Krešimir.
Poboljšana analiza i predviđanje sklopnih prenapona u elektroenergetskoj mreži razvojem grafičkog sučelja / doktorska disertacija.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 09.11. 2017, 237 str. Voditelj: Stojkov, Marinko.
2. Softić, Amir.
Poboljšani model za planiranje niskonaponskih distribucijskih mreža kombiniranjem hijerarhijskih i stohastičkih optimizacijskih metoda / doktorska disertacija.
Osijek, Hrvatska : Elektrotehnički fakultet Osijek, 28.04. 2016, 271 str. Voditelj: Stojkov, Marinko.
3. Špoljarić, Željko.
Simulacijski model energetskih transformatora za analizu struje uklopa / doktorska disertacija.
Osijek, Hrvatska : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 9.11. 2016, 236 str. Voditelj: Stojkov, Marinko.
4. Atić, Mirza.
Poboljšanje kvalitete električne energije 6 kV rudničke mreže primjenom sinkronih kompenzatora i neizrazite logike / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 03.07. 2014., 200 str. Voditelj: Stojkov, Marinko.
5. Draganić, Nikica.
Utjecaj solarnih elektrana do 30 kW na elektrodistribucijsku mrežu / postdiplomski specijalistički rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 10.9. 2014., 131 str. Voditelj: Stojkov, Marinko.
6. Živković, Matija.
Numerički proračun električnih parametara pri udaru munje u zaštitno uže ZDV-a / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 25.01. 2012., 71 str. Voditelj: Stojkov, Marinko.
7. Raguzin, Igor.
MODEL ANALIZE TROŠKOVA I DOBITI UPORABE BIOMASE U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE / magistarski rad.
slavonski brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 19.12. 2011., 115 str. Voditelj: Hnatko, Emil.
8. Raljević, Damir.
POREDBENA ANALIZA RADNIH POSTUPAKA RPN NA NISKOM NAPONU I RADA U BEZNAPONSKOM STANJU NA PRIMJERU HEP ODS-a / magistarski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 21.12. 2011., 172 str. Voditelj: Stojkov, Marinko.