Službe

Tajništvo

MIRICA KNEŽEVIĆ
rukovoditelj(načelnik) odjela u područnoj službi (tajnik Fakulteta)
E-mail: (mirica.knezevic [et] ferit.hr), Prostorija: 1-34

Ured dekana

JASMINKA MAJDANDŽIĆ
voditeljica ureda dekana
E-mail: (jasminka.majdandzic [et] ferit.hr), Prostorija: 1-31

Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove

MARIJANA ŠIRIĆ
Voditeljica ureda pravnih, kadrovskih, općih i administrativnih poslova
E-mail: (marijana.siric [et] ferit.hr), Prostorija: 1-39
MARIJAN BUDIMIR
viši stručni referent za nabavu i arhivu
E-mail: (marijan.budimir [et] ferit.hr), Prostorija: 1-18
MARINA PERIĆ ERNJEŠ
voditeljica ureda pisarnice
E-mail: (marina.peric [et] ferit.hr), Prostorija: 1-13
EMILIJA HORVAT
administrativna tajnica
E-mail: (emilija.horvat [et] ferit.hr), Prostorija: 1-36

Ured studentske referade

ZVJEZDANA GRGIĆ
stručna suradnica za poslove studenske referade
E-mail: (zvjezdana.grgic [et] ferit.hr), Prostorija: 0-12 0-13
TANJA EMBER
položaj II.vrste - voditelj Pododsjeka za preddiplomske i diplomske studije
E-mail: (tanja.ember [et] ferit.hr), Prostorija: 0-12 0-13
TAMARA MIHALJEVIĆ
administrativna tajnica
E-mail: (tamara.mihaljevic [et] ferit.hr), Prostorija: 0-12 0-13

Ured za računovodstveno-financijske poslove

MIRTA HANZER
rukovoditelj(šef) pododsjeka za financije i računovodstvo u središnjoj službi
E-mail: (mirta.hanzer [et] ferit.hr), Prostorija: 0-15
IGOR GULKA
stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: (igor.gulka [et] ferit.hr), Prostorija: 0-15
SNJEŽANA ŽUŽIĆ
Položaj III. vrste - voditelj odsjeka računovodstvenih poslova
E-mail: (snjezana.zuzic [et] ferit.hr), Prostorija: 0-14
IVANA MLINAREVIĆ
voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica
E-mail: (ivana.mlinarevic [et] ferit.hr), Prostorija: 0-14
ANĐA TATAR
voditeljica ureda za knjigovodstvo
E-mail: (andja.tatar [et] ferit.hr), Prostorija: 0-14

IT služba

MARIO MILOLOŽA
voditelj Ureda za računalnu podršku
E-mail: (mario.miloloza [et] ferit.hr), Prostorija: 3-26
Mr.sc. IVICA LONČAR
stručni savjetnik
E-mail: (ivica.loncar [et] ferit.hr), Prostorija: 1-24
DAVOR BEGIĆ
viši laborant
E-mail: (davor.begic [et] ferit.hr), Prostorija: B-5
DARKO ĐURKOVIĆ
viši laborant
E-mail: (darko.djurkovic [et] ferit.hr), Prostorija: B-2
NIKOLA MARTIĆ
viši laborant
E-mail: (nikola.martic [et] ferit.hr), Prostorija: B-4
DAVOR VRANDEČIĆ
viši laborant
E-mail: (davor.vrandecic [et] ferit.hr), Prostorija: B-6
STEPHEN T. WARD
informatički referent
E-mail: (stephen.ward [et] ferit.hr), Prostorija: B-1
MARKO ŠARIĆ
laborant
E-mail: (marko.saric [et] ferit.hr), Prostorija: B-1

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

MIRIAM ARAMBAŠIĆ
stručna suradnica za kvalitetu, studentska pitanja i informatizaciju
E-mail: (miriam.arambasic [et] ferit.hr), Prostorija: 1-12

Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte

MIRELA GLAVAŠ
voditelj Odjeljka za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
E-mail: (mirela.glavas [et] ferit.hr), Prostorija: 1-38
TIHANA VAJNAND
administrativna tajnica
E-mail: (tihana.vajnand [et] ferit.hr), Prostorija: 1-38

Knjižnica

ZDRAVKA VRANJEŠ
diplomirana knjižnjičarka
E-mail: (zdravka.vranjes [et] ferit.hr), Prostorija: 0-32
ANKA OVNIČEVIĆ
voditeljica ureda za nabavu knjižnične građe
E-mail: (anka.ovnicevic [et] ferit.hr), Prostorija: 0-32

Djelatnici na projektu

Ured za tehničke poslove

ZORAN MAGDIĆ
položaj III. vrste-voditelj ureda za tehničke i pomoćne poslove-voditelj radioni
E-mail: (zoran.magdic [et] ferit.hr), Prostorija: KP-3
GORAN ČALO
položaj III. vste-voditelj ostalih ustrostvenih jedinica/voditelj ureda za poslo
E-mail: (goran.calo [et] ferit.hr), Prostorija: 2-40
ANTUN GRGIĆ
voditelj ureda za tehničke poslove
E-mail: (antun.grgic [et] ferit.hr), Prostorija: 1-18
VIKICA MATKOVIĆ
za pomoćne poslove
E-mail: (vikica.matkovic [et] ferit.hr), Prostorija: 0-17
JASNA KUNA
vratar-telefonistica
E-mail: (jasna.kuna [et] ferit.hr), Prostorija: K0-0
ŠTEFICA REZO
spremačica
E-mail: (stefica.rezo [et] ferit.hr), Prostorija: 2-33
ZDRAVA PERIĆ
spremačica
E-mail: (zdrava.peric [et] ferit.hr), Prostorija: 2-33
ZDENKA KESER
spremačica
E-mail: (zdenka.keser [et] ferit.hr), Prostorija: 2-33
LASTA ŠOLAK
spremačica
E-mail: (lasta.solak [et] ferit.hr), Prostorija: K2-10
KATA ĐAIĆ
spremačica
E-mail: (kata.djaic [et] ferit.hr), Prostorija: 2-33
DANIJELA BALOG
spremačica
E-mail: (danijela.balog [et] ferit.hr), Prostorija: K2-10

ANA ŠOKČEVIĆ
stručni suradnik Voditeljica Centra za razvoj karijera
E-mail: (ana.sokcevic [et] ferit.hr), Prostorija: 1-12