Službe

Tajništvo

MIRICA KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
tajnik Fakulteta
E-mail: (mirica.knezevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-603, Prostorija: T1-34

Ured dekana

JASMINKA MAJDANDŽIĆ
voditelj Ureda dekana
E-mail: (jasminka.majdandzic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-602, Prostorija: T1-31

Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove

MARIJANA ŠIRIĆ, dipl. iur., univ. spec. publ.
voditelj Ureda za pravne, kadrovske, opće i admin. poslove/pomoćnik tajnika
E-mail: (marijana.siric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-620, Prostorija: T1-39
EMILIJA HORVAT
administrativna tajnica
E-mail: (emilija.horvat [et] ferit.hr)
Telefon: 224-651, Prostorija: T1-36

Ured studentske referade

ZVJEZDANA GRGIĆ, dipl. iur.
voditelj Ureda za studente
E-mail: (zvjezdana.grgic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-608, Prostorija: T0-12 0-13
TANJA EMBER, dipl. iur.
stručni suradnik za sveučilišne studije
E-mail: (tanja.ember [et] ferit.hr)
Telefon: 224-624, Prostorija: T0-12 0-13
RAHELA KOVAČIĆ, dipl. iur.
Stručni referent za stručne studije
E-mail: (rahela.kovacic [et] ferit.hr), Prostorija: T0-12 0-13
TAMARA MIHALJEVIĆ
administrativni tajnica
E-mail: (tamara.mihaljevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-624, Prostorija: T0-12 0-13

Ured za računovodstveno-financijske poslove

MIRTA HANZER, dipl. oec.
voditelj Ureda za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: (mirta.hanzer [et] ferit.hr)
Telefon: 224-604, Prostorija: T0-15
IGOR GULKA, mag. oec.
stručni suradnik za računovodstvene poslove
E-mail: (igor.gulka [et] ferit.hr)
Telefon: 224-604, Prostorija: T0-15
SNJEŽANA ŽUŽIĆ
voditeljica Ureda računovodstvenih poslova
E-mail: (snjezana.zuzic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-641, Prostorija: T0-14
IVANA MLINAREVIĆ
voditeljica Ureda za izdatke zaposlenika
E-mail: (ivana.mlinarevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-606, Prostorija: T0-14
ANĐA TATAR
voditelj Ureda za knjigovodstvene poslove
E-mail: (andja.tatar [et] ferit.hr)
Telefon: 224-607, Prostorija: T0-14

IT služba

DAVOR BEGIĆ, bacc. ing. el.
viši laborant za informatiku i računalnu mrežu
E-mail: (davor.begic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-757, Prostorija: B-3
MARIO MILOLOŽA, dipl. ing.
voditelj Ureda za računalnu podršku
E-mail: (mario.miloloza [et] ferit.hr)
Telefon: 224-757, Prostorija: T3-26
VINKO PEJIĆ, mag. cult.
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
E-mail: (vinko.pejic [et] ferit.hr), Prostorija: B-4
Mr.sc. IVICA LONČAR
stručni savjetnik za računalnu mrežu i info. poslove
E-mail: (ivica.loncar [et] ferit.hr)
Telefon: 224-667, Prostorija: T1-24
TOMISLAV LOVRIĆ, bacc.ing.tech.inf.
viši laborant za informatiku i računalnu mrežu
E-mail: (tomislav.lovric [et] ferit.hr), Prostorija: T1-16 1-17
NIKOLA MARTIĆ, mag. ing. el.
viši laborant za informatički dizajn
E-mail: (nikola.martic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-737, Prostorija: T3-13
DAVOR VRANDEČIĆ, bacc.ing.tech.inf.
viši laborant za informatički dizajn
E-mail: (davor.vrandecic [et] ferit.hr), Prostorija: B-7
DARKO ĐURKOVIĆ, ing. el.
viši laborant za informatiku i računalnu mrežu
E-mail: (darko.djurkovic [et] ferit.hr), Prostorija: B-2
STEPHEN TIMOTHY WARD
informatički referent
E-mail: (stephen.ward [et] ferit.hr), Prostorija: B-7
MARKO ŠARIĆ
laborant za informatiku i računalnu mrežu
E-mail: (marko.saric [et] ferit.hr), Prostorija: B-5

Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

MIRIAM ARAMBAŠIĆ, mag. iur.
stručni suradnik za kvalitetu
E-mail: (miriam.arambasic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-625, Prostorija: T0-12 0-13

Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte

MIRELA GLAVAŠ, dipl. oec.
voditelj Ureda za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
E-mail: (mirela.glavas [et] ferit.hr)
Telefon: 224-700, Prostorija: T0-10
VIKTORIJA DOZAN, mag. oec.
administrativno-financijski voditelj na projektu "RCK-ELPROS, ESF _Poziv: "Uspos
E-mail: (viktorija.dozan [et] ferit.hr), Prostorija: T0-10
TIHANA VAJNAND, oec.
administrativna tajnica
E-mail: (tihana.vajnand [et] ferit.hr)
Telefon: 224-660, Prostorija: T0-10

Knjižnica

ZDRAVKA VRANJEŠ, mag. bibl.
diplomirana knjižnjičarka
E-mail: (zdravka.vranjes [et] ferit.hr)
Telefon: 224-718, Prostorija: T0-32

Ured za tehničke poslove

ZORAN MAGDIĆ
voditelj Radionice za poslove održavanja
E-mail: (zoran.magdic [et] ferit.hr), Prostorija: K0-6
GORAN ČALO
voditelj Ureda za pomoćne poslove
E-mail: (goran.calo [et] ferit.hr), Prostorija: T0-17
ANTUN GRGIĆ
voditelj ureda za tehničke poslove
E-mail: (antun.grgic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-755, Prostorija: T1-18
VIKICA MATKOVIĆ
namještenik za pomoćne poslove
E-mail: (vikica.matkovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031/224-600, Prostorija: T0-17
JASNA KUNA
namještenik za pomoćne poslove
E-mail: (jasna.kuna [et] ferit.hr)
Telefon: 031/495-400, Prostorija: K0-0
ŠTEFICA REZO
spremačica
E-mail: (stefica.rezo [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: T2-33
ZDRAVA PERIĆ
spremačica
E-mail: (zdrava.peric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: T2-33
ZDENKA KESER
spremačica
E-mail: (zdenka.keser [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: T2-33
SVJETLANA ŠIPOŠ
spremačica
E-mail: (svjetlana.sipos [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: T2-33
SNJEŽANA RAŠIĆ
spremačica
E-mail: (snjezana.rasic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-409, Prostorija: K2-10
LASTA ŠOLAK
spremačica
E-mail: (lasta.solak [et] ferit.hr)
Telefon: 495-409, Prostorija: K2-10
KATA ĐAIĆ
spremačica
E-mail: (kata.djaic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: T2-33
DANIJELA BALOG
spremačica
E-mail: (danijela.balog [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: K2-10
BOŽANA VRBAN
spremačica
E-mail: (bozana.vrban [et] ferit.hr), Prostorija: K2-10
BERNARDA LIPOVAC
spremačica
E-mail: (bernarda.lipovac [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: T2-33

MARINA PERIĆ ERNJEŠ
voditelj Ureda za centralnu arhivu i uru
E-mail: (marina.peric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-766, Prostorija: T1-13

Mr. sc. MARISTELA PRIMORAC
stručni suradnik za nabavu
E-mail: (maristela.primorac [et] ferit.hr)
Telefon: 224-748, Prostorija: T0-10
MARIJAN BUDIMIR, iur.
viši stručni referent za nabavu
E-mail: (marijan.budimir [et] ferit.hr)
Telefon: 224-652, Prostorija: T1-18

ANKA OVNIČEVIĆ, oec.
voditeljica Ureda za nabavu
E-mail: (anka.ovnicevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-718, Prostorija: T0-32