Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Prof.dr.sc. DAMIR ŠLJIVAC - redoviti profesor - trajno zvanje

Katedra za elektrane i energetske procese

Kontakt: E-mail: (damir.sljivac [et] ferit.hr)

Dodatna funkcija: predstojnik Zavoda za elektroenergetiku

Matični broj znanstvenika: 235714

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 224-614

Prostorija: T2-27

Web: reslab.ferit.hr

Termin konzultacija: Prethodna najava e-mailom

Područje istraživanja: Obnovljivi izvori energije, održivi energetski razvitak , pouzdanost elektroenergetskog sustava, ekonomika EES, vjerojatnosna troškovna analiza

Strani jezici: Engleski

 Životopis

Prof.dr.sc. Damir Šljivac, rođen je 04. veljače 1974. godine u Osijeku. Diplomirao je 1997. na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Poslijediplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Magistarski rad pod naslovom “Utjecaj kvarova komponenata rasklopnih postrojenja na pouzdanost elektroenergetskih mreža”, mentor prof.dr.sc. Vladimir Mikuličić, obranio je 30. listopada 2000. godine. Doktorirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, s disertacijom “Vjerojatnosna troškovna analiza prekida opskrbe električnom energijom”, mentor prof.dr.sc. Vladimir Mikuličić, 02. lipnja 2005. godine.

Od 15.07.1997. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije 165001: “Funkcionalna pouzdanost i raspoloživost razdjelnih mreža”, voditelj prof.dr.sc. Lajos Jozsa, a od 22.08.2002. na projektu 165116: "Pouzdanost EES u uvjetima dereguliranog tržišta električne energije", voditelj prof.dr.sc. Srete Nikolovski. 20. prosinca 2000. godine izabran je u suradničko zvanje asistent, 02. lipnja 2006. u suradničko zvanje viši asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku.

Odlukom Matičnog povjerenstva za tehničke znanosti 06. prosinca 2005. godine stječe znanstveno zvanje znanstveni suradnik, 04. ožujka 2010. viši znanstveni suradnik a 24.studenog 2011. godine znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Elektrotehnika. Od 01. siječnja 2006. godine do 20. travnja 2010. godine zaposlen je i kao docent na Katedri za elektrane i energetske procese Zavoda za elektroenergetiku, čiji je od tada i predsjednik. 20. travnja 2010. godine izabran je i u
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, 15. srpnja 2013. u zvanje redovitog profesora a 25. rujna 2018. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 2014. godine utemeljitelj je i voditelj Laboratorija za Obnovljive izvore energije. 01.11.2016. imenovan je za predstojnika Zavoda za elektroenergetiku.

14. veljače 2006. godine izabran je i za prodekana za nastavu Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, dužnost koju nakon reizbora 29. svibnja 2007. i 16. rujna 2009. godine obavlja do 29. veljače 2012. Kao prodekan za nastavu od 2006. do 2012. godine bio je voditelj je i ukupnog razvoja informacijskog sustava Elektrotehničkog fakulteta (uključujući i web stranice, uvođenje ISVU sustava i e-učenja, jedinstvene studentske ankete Sveučilišta). Kao prodekan za nastavu i predsjednik povjerenstva za kvalitetu visokog obrazovanja aktivno sudjeluje u unapređenju studijskih programa i sustava kvalitete visokog obrazovanja i daje svoj aktivan doprinos u
provedbi Bolonjskog procesa na razini Sveučilišta u Osijeku.

Od 1998. godine aktivno sudjeluje u radu HRO CIGRE, od 2005. godine član je uređivačkog odbora časopisa „Elektroenergetika“, od 2010. Godine i međunarodnog časopisa IJECES. Od 2005. godine član je IEEE Power and Energy Society, a od 2007. godine i IEEE Reliability Society, te IEEE Hrvatska sekcije, a 2013./2014. i član izvršnog odbora IEEE Hrvatske sekcije. Član HRO CIRED postaje 2008. godine, kada je izabran (a 2012. i reizabran) i za člana izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 2014. godine izabran je za suradnika Odjela za energijske sustave Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Dobitnik je rektorove nagrade za akademsku 1995./96. godinu, nagrade Hrvatskog energetskog društva “Hrvoje Požar” 1997. godine za izrazito zapažen diplomski rad iz područja energetike, stipendije Zaklade "The British Scholarship Trust" u suradnji s Ministarstvom znanosti i tehnologije 2002. godine, priznanja Elektrotehničkog fakulteta za najboljeg mladog znanstvenika 2005. godine, te srebrne plakete i medalje „Josip Lončar“ Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu za osobito istaknutu doktorsku disertaciju 2005. godine.

Znanstveno se usavršavao 2002. godine na UMIST-u, Manchester, Velika Britanija, na području pouzdanosti elektroenergetskog sustava, voditelj prof. Ron N. Allan.

Aktivno se služi engleskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.

 Projekti

1. Suradnik je na tri znanstvenoistraživačka projekta MZOŠ u području pouzdanosti EES (1997.-2012.) 

2. Suradnik na TEMPUS EMSA projektu vezanom uz simulaciju i analizu tržišta električne energije, (2008.-2010.)

3.Voditelj radne skupine za zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije   projekta IPA Hrvatska Madžarska UNIREG IMPULSE  (2010.-2011.).  

4. Voditelj bilateralnomeđunarodnog  projekta Hrvatska – Srbija Zajednički okvir za istraživanje i edukaciju u području obnovljivih izvora energije u panonskoj regiji Hrvatske i Srbije (2011.-2012.)

5. Suradnik i evaluator na projektu IPA CBC Hrvatska – Madžarska REGPHOSYS vezan uz primjenu fotonaponskih sustava i utjecaju na pograničnu regiju.

6. Suradnik na projektu Interreg CBC Hrvatska -Madžarska RuRES vezan uz mogućnosti korištenja obnovvljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima.

7. Suradnik i predstavnik Hrvatske u projektu COST A Pan-European Network for Marine Renewable Energy vezan uz razvoj paneuropske suradnje u području integracije postrojenja na energiju mora u elektroenergetski sustav.

8. Voditelj interdiciplinarnog sveučilišnog projekta: Uspostava interdisciplinarne istraživačke grupe u području obnovljivih izvora energije i njihove integracije u buduće napredne energetske sustave, u suradnji sa Strojarskim fakultetom u Slavonskom Brodu.

9.  Voditelj FERIT tima projekta Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska Srbija RESCUE - Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings  čiji je cilj instaliranje naprednih sustava upravljanja energijom s visokim udjelom OIE u javnim zgradama pet partnera: FTN Novi Sad, FERIT Osijek, SF Slavonski Brod, KC Vojvodina Novi Sad i KBC Osijek.  U okviru projekta planiran je daljnji razvitak Laboratorija za OIE u pametnu mikromrežu na zgradama FERITA uključujući i fotonaponske sustave, vjetroagregat, sustav pohrane energije u baterije s ICT upravljanjem i automatizacijom. 


Područje stručnog djelovanja: sudjelovao u izradi, kao voditelj ili suradnik oko 30 stručnih studija, elaborata i projekata za potrebe gospodarstva (Hrvatska elektroprivreda, Dalekovod, Belišće, Borovo i dr.), osobito u području elektroenergetskih razrada prijenosnih i distributivnih mreža, osobito analiza tokova snaga i kratkih spojeva, pouzdanosti elektroenergetskog sustava, obnovljivih izvora energije, kvalitete električne energije, i dr. Sudjeluje i kao predavač u stručnom usavršavanju ovlaštenih inženjera elektrotehnike u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike iz područja obnovljivih izvora energije.

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Autorske knjige


1. Bálint, Dóra; Bodor, Ákos; Došen, Dario; Fekete, Krešimir; Hajdú, Zoltán; Horeczki, Réka; Horváthné Kovács, Bernadett; Klaić, Zvonimir; Knežević, Goran; Kovács, Sándor Zsolt; Mezei Cecília; Pelin, Denis; Primorac, Mario; Šljivac, Damir; Póla, Péter; Titov, Alexander; Topić, Danijel; Varjú, Viktor; Žnidarec, Matej.
Renewable energy sources and energy efficiency for rural areas .
Pečuh : MTA KRTK Institute for Regional Studies, 2018 (ostalo).
2. Komuves, Zsolt; Berke, Szilard; Nagy, Bernadett; Titov, Alexander; Toth, Katalin; Topić, Danijel; Pelin, Denis; Šjivac, Damir; Raff, Rebeka; Varju, Viktor; Mezei, Cecilia; Horecki, Reka; Kovacs, Sandor; Zsolt; Pola, Peter.
Investigation and improvement of stakeholder`s and local population`s atitude with primary research and trainings .
Kapošvar : Kaposvar University, 2018 (priručnik).
3. Hartung, Katalin; Horeczki, Réka; Klaić, Zvonimir; Kovács Sándor Zsolt; Pallós Balázs; Pelin, Denis; Primorac, Mario; Póla, Péter; Šljivac, Damir; Suvák, Andrea; Szabó, Tamás; Topić, Danijel; Varjú, Viktor.
Regional Impacts of Different Photovoltaic Systems .
Pecs : IDResearch kft./Publikon Kiado Pecs, 2014 (monografija).

Uredničke knjige


1. Regional Impacts of Different Photovoltaic Systems / Pelin, Denis; Šljivac, Damir; Topić, Danijel; Varju, Viktor (ur.).
Pecs : IDResearch kft./Publikon Kiado Pecs, 2014 (monografija).

Poglavlja u knjizi


1. Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
I.1. A Nap sugárzási energiája I.3.2. Fotovolatikus (PV) cellák I.3.3. Fotovoltaikus rendszersek szerkezete // Napelemes energia és környezet / Varjú Viktor (ur.).
Pécs : MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2014. Str. 11-22.

Udžbenici i skripta


1. Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
Obnovljivi izvori električne energije / Topić, Danijel (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 2018.
2. Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir; Topić, Danijel; Trupinić, Kruno; Alinjak, Tomislav; Arsoski, Stevče; Klaić, Zvonimir; Kozak, Dražan.
Energetski učinkovita rasvjeta / Drago Žagar (ur.).
Osijek : Svučilište Josipa Jurja Strossmayera, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2016.
3. Šljivac, Damir; Šimić, Zdenko.
Obnovljivi izvori energije s osvrtom na štednju / Galić, Radoslav (ur.).
Osijek : Elekrotehnički fakultet Osijek, 2007.
4. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir.
Elektroenergetske mreže - zbirka riješenih zadataka / Pintarić, Antun (ur.).
Osijek : Grafika, 2000.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Šljivac, Damir; Temiz, Irina; Nakomčić Smaragdakis, Branka; Žnidarec, Matej.
Integration of wave power farms into power systems of the Adriatic islands: technical possibilities and cross-cutting aspects. // Water. 13 (2021) ; (članak, znanstveni).
2. Pelin, Denis; Žnidarec, Matej; Šljivac, Damir; Brandis, Andrej.
Fast Power Emulation Approach to the Operation of Photovoltaic Power Plants Made of Different Module Technologies. // Energies. 13 (2020) , 22; (članak, znanstveni).
3. Slipac, Goran; Zeljko, Mladen; Šljivac, Damir.
Importance of reliability criterion in power system expansion planning. // Energies. 12 (2019) , 9; (članak, znanstveni).
4. Žnidarec, Matej; Klaić, Zvonimir; Šljivac, Damir; Dumnić, Boris.
Harmonic Distortion Prediction Model of a Grid- Tie Photovoltaic Inverter Using an Artificial Neural Network. // Energies. 12 (2019) , 5; (članak, znanstveni).
5. Popadić, Bane; Dumnić, Boris; Miličević, Dragan; Katić, Vladimir; Šljivac, Damir.
Grid connected converter control during unbalanced grid conditions based on delay signal cancellation. // International Transactions on Electrical Energy Systems. 1 (2018) , 1; (članak, znanstveni).
6. Halusek, Vlado; Šljivac, Damir; Jozsa, Lajos.
Determining the Hydrokinetic Potentials of the Transversal Section of the Watercourse Via the ADCP Method and Dimensioning of Hydrokinetic Power Plant. // Strojarstvo. 52 (2010) , 6; 673-680 (članak, znanstveni).
7. Stojkov, Marinko; Komen, Vitomir; Šljivac, Damir.
Improved Procedures of Distribution Power Network Failure Data Collection for Supply Availability Index Evaluation. // Strojarstvo. 51 (2009) , 2; 127-138 (članak, znanstveni).
8. Vrbanić, Ivan; Šimić, Zdenko; Šljivac, Damir.
Prediction of the time-dependent failure rate for normally operating components taking into account the operational history. // Kerntechnik. 73 (2008) , 4; 190-196 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Žnidarec, Matej; Šljivac, Damir; Došen, Dario.
Performance and Empirical Analysis of Photovoltaic Modules Made of Different Technologies Using Capacity Evaluation Method. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 26 (2019) , 6; 1585-1592 (članak, znanstveni).
2. Perko, Jurica; Topić, Danijel; Šljivac, Damir.
Providing Power Supply to Other Use Cases Integrated in the System of Public Lighting. // International journal of electrical and computer engineering systems. 8 (2017) , 1; 33-39 (članak, znanstveni).
3. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko.
Reliability model of different wind power plant configuration using sequential Monte Carlo simulation. // Eksploatacja i Niezawodnosc-Maintenance and Reliability. 18 (2016) , 2; 237-244 (članak, znanstveni).
4. Klaić, Zvonimir; Fekete, Krešimir; Šljivac, Damir.
Demand Side Load Management in the Distribution System with Photovoltaic Generation. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 22 (2015) , 4; 989-995 (članak, znanstveni).
5. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Gagro, Mirko.
Influence of Distributed Power Generation from Renewable Energy Sources on Reliability of Distribution Networks. // International journal of electrical and computer engineering systems. 6 (2015) , 2; 51-56 (case study, znanstveni).
6. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko.
Availability of Different Wind Power Plant Configurations Based on Components Performance Statistics. // International Review of Electrical Engineering (IREE). 10 (2015) , 3; 414-420 (članak, znanstveni).
7. Klaić, Zvonimir; Šljivac, Damir; Fekete, Krešimir; Kraus, Zorislav.
Load Management Scheme Using Air Conditioning Electric Power Consumption and Photovoltaic Power System Generation. // Journal of energy and power engineering. 8 (2014) , 11; 1926-1932 (članak, znanstveni).
8. Šljivac, Damir; Nakomčić-Smaragdakis, Branka; Vukobratović, Marko; Topić, Danijel; Čepić, Zoran.
Cost-benefit comparison of on-grid photovoltaic systems in Pannonian parts of Croatia and Serbia. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 21 (2014) , 5; 1149-1157 (pregledni rad, znanstveni).
9. Vezmar, Stanislav; Spajić, Anton; Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Jozsa, Lajos.
Positive and Negative Impacts of Renewable Energy Sources. // International journal of electrical and computer engineering systems. 5 (2014) , 2; 15-23 (pregledni rad, znanstveni).
10. Agić, Enver; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
The Possibilities of Increasing The Energy Efficiency in The City of Tuzla. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) ; 131-1-139-9 (prethodno priopćenje, znanstveni).
11. Halusek, Vlado; Šljivac, Damir; Jozsa, Lajos.
Exploitation of the hydrokinetic potential of rivers by combining the traditional water wheel and the Darrieus turbine. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) , 3; 659-664 (prethodno priopćenje, znanstveni).
12. Halusek, Vlado; Šljivac, Damir; Jozsa, Lajos.
Iskorištavanje hidrokinetičkog potencijala rijeka kombinacijom tradicionalnog vodnog kola i Darrieus turbine. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Vol.19 (2012) , 3; 659-664 (prethodno priopćenje, znanstveni).
13. Kaluđer, Slaven; Šljivac, Damir; Miletić, Saša.
The Optimal Placement of Distributed Generation. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 3 (2012) , 19; 535-541 (članak, znanstveni).
14. Kaluđer, Slaven; Šljivac, Damir; Miletić, Saša.
Optimalan razmještaj distribuirane proizvodnje. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 19 (2012) ; 535-541 (članak, znanstveni).
15. Nakomčić-Smaragdakis, Branka; Šljivac, Damir; Katić, Vladimir; Stajić, Tijana; Čepić, Zoran; Topić, Danijel; Vukobratović, Marko.
Solar Energy Potential in Pannonian Part of Serbia and Croatia. // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. 3 (2012) , 1; 31-39 (pregledni rad, znanstveni).
16. Zoran Kovač; Mikuličić Vladimir; Šljivac Damir.
Model of Supply Restoration of Energy Consumers by Markov Models State Space. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) , 1; 71-76 (članak, znanstveni).
17. Jerković, Vedrana; Špoljarić, Željko; Šljivac, Damir.
Stability Testing of a Small Biogas Plant in Electric Power System. // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. Vol.2 (2011) , No.2; 49-54 (prethodno priopćenje, znanstveni).
18. Klaić, Zvonimir; Šljivac, Damir; Baus, Zoran.
Probability Density Functions of Voltage Sags Measured Indices. // Journal of electrical engineering. VOLUME 62 (2011) , 6; 335-341 (članak, znanstveni).
19. Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
MOGUĆNOSTI ISKORIŠTAVANJA ENERGIJE SUNCA I ENERGIJE VJETRA ZA NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNIH ZEMLJIŠTA. // Journal of Scientific Society of Power Machines, Tractors and Maintenance. 16 (2011) ; (članak, znanstveni).
20. Crnković, Damir; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko.
Influence of Wind Power Plants on Power System Operation – Part One: Wind Power Plant Operation and Network Connection Criteria. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 17 (2010) , 1; 101-108 (pregledni rad, znanstveni).
21. Jozsa, Lajos; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
STOCHASTIC MODELING OF PUMP-STORAGE HYDROELECTRIC POWER PLANTS, Part I. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 17 (2010) , 2; 153-162 (članak, znanstveni).
22. Jozsa, Lajos; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
STOCHASTIC MODELING OF PUMP-STORAGE HYDROELECTRIC POWER PLANTS, Part II. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 17 (2010) , 3; 289-298 (članak, znanstveni).
23. Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir; Jozsa, Lajos.
Electric and Magnetic Field Computation of 35 kV Voltage Level of Transformer Substation 35/10 kV Using CDEGS Software. // Acta Electrotechnica et Informatica Journal. 10 (2010) , 4; 64-68 (članak, znanstveni).
24. Šljivac, Damir; Šimić, Zdenko; Stojkov, Marinko.
Survey on Customer Power Supply Interruption Costs and Calculation of Expected Customer Damages. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 16 (2009) , 4; 47-53 (članak, znanstveni).
25. Barić, Tomislav; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko.
Granice valjanosti izraza za mjerenje specifičnog otpora tla Wennerovom metodom prema IEEE normi Std. 81-1983. // Energija. 56 (2007) , 06; 730-753 (članak, znanstveni).
26. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Ma, Jinxi.
Electromagnetic Field Produced by Overhead Power Lines. // Mathematical communications- Supplement. 1 (2001) ; 167-177 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima


1. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir; Šimić, Zdenko.
Pokazatelji kvalitete i pouzdanosti napajanja električnom energijom. // Elektroenergetika - časopis za proizvodnju, prijenos, distribuciju i korištenje električne energije. 5 (2008) , 4; 31-38 (pregledni rad, stručni).
2. Šljivac, Damir; Kraus, Zorislav; Miškulin, Sanja.
Mogućnost energetskog korištenja bioplina u Slavoniji i Baranji. // Elektroenergetika - časopis za proizvodnu, prijenos, distribuciju i koristenje elektricne energije. IV (2007) , 2; 6-12 (pregledni rad, stručni).
3. Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete; Mikuličić, Vladimir.
Troškovi prekida opskrbe potrošača. // Elektroenergetika. 3 (2005) ; 31-35 (članak, stručni).

Objavljena pozvana predavanja na skupovima


1. Klaić, Zvonimir; Šljivac, Damir; Primorac, Mario; Topić, Danijel; Stojkov, Marinko.
Utjecaj proizvodnje bioplinskih postrojenja na kvalitetu električne energije u istočnoj Hrvatskoj // ZBORNIK RADOVA, 16. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI, 9. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI / RAOS, Pero glavni urednik ; GALETA, Tomislav ; KOZAK, Dražan ; RAOS, Marija ; STOJŠIĆ, Josip ; TONKOVIĆ, Zlatko (ur.).
Osijek, 2018. 1-10 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Topić, Danijel; Knežević, Goran; Šljivac, Damir; Žnidarec, Matej.
Utjecaj zasjenjenja na fotonaponske sustave // Proceedings of 8th International natural gas, heat and water conference Plin 2017 / Pero Raos (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2017. 1-11 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Pelin, Denis; Rapčan Vjekoslav; Šljivac, Damir.
Emulacija različitih fotonaponskih sustava // Proceedings of the 5th International Natural Gas , Heat and Water Conference, PLIN2014.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Šljivac, Damir; Vukobratović, Marko; Stojkov, Marinko; Nakomčić, Branka; Klaić, Zvonimir; Marić, Predrag.
Tehničke i ekonomske karakteristike bioplinske elektrane i utjecaj na elektroenergetsku mrežu // Proceedings PLIN2013 / Raos, Pero ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013. 11-30 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Stojkov, Marinko; Čavlović, Darko; Šljivac, Damir; Pelin, Denis; Glavaš, Hrvoje.
TE-TO Osijek – rekonstrukcija sustava gorionika // Proceedings of the 2nd International Natural Gas , Heat and Water Conference.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Šljivac, Damir.
Bolonjski proces na Elektrotehničkom fakultetu Osijek // Zbornik radova 1. dana ovlaštenih inženjera elektrotehnike.
Zagreb : Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Razred inženjera elektrotehnike, 2008. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Dumnić, Boris; Popadić, Bane; Miličević, Dragan; Šljivac, Damir; Žnidarec, Matej; Stojkov, Marinko; Barac, Antun; Stokić, Edita; Petrović, Budislav; Guttler, Zorislav; Ferić, Dejan.
Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings // Proceedings of 2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac-Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2020. 207-212 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Šipoš, Mario; Klaić, Zvonimir; Nyarko, Emmanuel Karlo; Fekete, Krešimir; Primorac, Mario; Šljivac, Damir.
Determining the Fault Position in the Power System // Proceedings of 2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2020. 135-139 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Stojkov, Marinko; Crnogorac, Krešimir; Šljivac, Damir; Čikić, Ante; Samardžić, Ivan; Stoić, Antun; Hercog, Mladen; Crnogorac, Bernarda; Alinjak, Tomislav; Bošnjaković, Mladen.
Reducing energy consumption and optimisation of indoor living parameters // Proceedings of 2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek, Hrvatska : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2020. 219-223 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Zmaić, Željko; Barac, Antun; Holik, Mario; Stojkov, Marinko; Živić, Marija; Šljivac, Damir; Čikić, Ante.
Analiza utjecaja sustava fotonaponske pretvorbe i tipa dizalice topline na energetsku učinkovitost zgrade SFSB-a u svjetlu nZEB-a // Zbornik radova 18. skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Sutlović, Igor ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Sveučilište u Slavonskom Brodu, 2020. 90-105 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Zmaić, Željko; Barac, Antun; Holik, Mario; Stojkov, Marinko; Živić, Marija; Šljivac, Damir; Čikić, Ante.
Procjena uštede u potrošnji plina i električne energije u zgradi SFSB-a zbog doprinosa obnovljive energije iz dizalica topline i fotonaponske elektrane // Zbornik radova 18. skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Sutlović, Igor ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Sveučilište u Slavonskom Brodu, 2020. 106-113 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Žnidarec, Matej; Šljivac, Damir; Došen, Dario; Nakomčić Smaragdakis, Branka.
Performance evaluation of simple PV microgrid energy management system // Proceedings of 2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac-Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2020. 213-218 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Došen, Dario; Žnidarec, Matej; Šljivac, Damir.
Measurement Data Acquisition System in Laboratory for Renewable Energy Sources // 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) / Lotfi, Mohamed (ur.).
IEEE, 2019. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Marguš, Heidi; Žnidarec, Matej; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko.
Performance analysis of upgraded university building of FERIT Osijek microgrid achieving nearly zero energy standard based on real measurement data // 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) / Lotfi, Mohamed (ur.).
IEEE, 2019. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Topić, Danijel; Knežević, Goran; Šljivac, Damir; Žnidarec, Matej; Perko, Jurica.
Integration of the EV charging stations into the public lighting infrastructure // Proceedings of 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe) / Costoiu, Mihnea ; Lazaroiu, George Cristian (ur.).
Bucharest : University POLITEHNICA of Bucharest, 2019. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
10. Žnidarec, Matej; Šljivac, Damir; Došen, Dario; Dumnić, Boris.
Performance assessment of mono and poly crystalline silicon photovoltaic arrays under Pannonian climate conditions // 18th IEEE International Conference on Smart Technologies, EUROCON 2019 / Dumnić, Boris (ur.).
Novi Sad : University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2019. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Marguš, Heidi; Žnidarec, Matej; Šljivac, Damir.
Achieving nearly zero energy standard and island operation of FERIT Osijek microgrid // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac-Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2018. 253-258 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Noskov, Robert; Petrović, Ivica; Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje; Šljivac, Damir.
Analysis of possibilities of alleviating reppercussions caused by large disturbances in power system // The 11th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion will be held on 12-15 November 2018 in Dubrovnik (Cavtat), Croatia / Kuzle, Igor ; (ur.).
Dubrovnik : IEEE Croatia Section, 2018. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
13. Topić, Danijel; Knežević, Goran; Šljivac, Damir; Fekete, Krešimir; Žnidarec, Matej; Pelin, Denis; Klaić, Zvonimir; Primorac, Mario; Došen Dario.
Obnovljivi izvori energije u funkciji ruralnog razvoja // Proceedings of 9th International natural gas, heat and water conference Plin 2018 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2018. 68-78 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
14. Popadić, Bane; Dumnić, Boris; Katić, Vladimir; Šljivac, Damir; Pelin, Denis.
Overview of grid connected converter synchronization techniques under different grid voltage conditions // Proceedings of 2017 International Conference on Smart Systams and Technologies (SST) / Drago Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac-Drlje, Snježana (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Enginnering , Computer Science and Information Technology Osijek, 2017. 99-104 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
15. Žnidarec, Matej; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
Influence of Distributed Generation from Renewable Energy Sources on Distribution Network Hosting Capacity // Proceedings of 6th International Youth Conference on Energy.
2017. 1-7 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
16. Fekete, Krešimir; Klaić, Zvonimir; Šljivac, Damir.
Influence of load management in distribution network on voltages and active power losses: Case study // 2016 IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) / Falvo, Maria C. (ur.).
Florence : IEEE Italy Section, 2016. 2190-2195 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
17. Perko, Jurica; Topić, Danijel; Šljivac, Damir.
Exploitation of Public Lighting Infrastructural Possibilities // Proceedings of 2016 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Drago Žagar (ur.).
Osijek : Studio HS internet d.o.o., Osijek, 2016. 55-59 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
18. Primorac, Mario; Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir; Fekete, Krešimir; Nakomčić - Smaragdakis, Branka.
Microgrid Energy Management System in a Public Building // Proceedings of 2016 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac-Drlje, Snježana (ur.).
Osijek : IEEE, Studio HS Internet, 2016. 103-108 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
19. Bošnjak, Mihael; Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir; Topić, Danijel; Čikić, Ante; Pelin, Denis.
Mala hidroelektrana (mHE) „Pleternica“ // Proceedings of the 13 th NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE ; 6 th INTERNATIONAL NATURAL GAS, HEAT AND WATER CONFERENCE - PLIN 2015 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
20. Pelin, Denis; Kovács, Sándor Zsolt; Suvák, Andrea; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
Cost-Benefit Analysis of Different Photovoltaic Systems in Croatia, Hungary, Serbia and Slovenia // Perspectives of Renewable Energy in the Danube Region Conferencee : proceedings / Ortiz, Willington ; Somogyvári, Márta ; Varjú, Viktor ; Fodor, István ; Lechtenböhmer, Stefan (ur.).
Pecs : Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Pécs, 2015. 278-289 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
21. Spajić, Anton; Vezmar, Stanislav; Topić, Danijel; Šljivac, Damir.
Overview and Perspectives of Renewable Energy Sources in the Danube Region in Croatia // Perspectives of Renewable Energy in the Danube Region / Ortiz, Willington ; Somogyvári, Márta ; Varjú, Viktor ; Fodor, István ; Lechtenböhmer, Stefan (ur.).
Pecs : Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Pécs, 2015. 64-77 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
22. Stojkov, Marinko; Hornung, Krunoslav; Čikić, Ante; Kozak, Dražan; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
Applying Solar Energy for Heating - A Case Study at a Secondary School in Croatia // Perspectives of Renewable Energy in the Danube Region / Ortiz, Willington ; Somogyvári, Márta ; Varjú, Viktor ; Fodor, István ; Lechtenböhmer, Stefan (ur.).
Pecs : Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Pécs, 2015. 291-303 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
23. Hornung, Krunoslav; Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
Obnovljivi izvori energije i potrošnja energije u sektoru opće potrošnje // Zbornik radova , Proceedings, 12. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 12th Natural Gas, Heat and Water Conference, 5. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 5th International Natural Gas, Heat and Water Conference - Plin 2014 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014. 147-154 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
24. Nakomčić-Smaragdakis, Branka; Dragutinović N; Čepić, Zoran; Šljivac, Damir.
Mogućnost primene mehanizma čistog razvoja na projektima obnovljivih izvora energije malih kapaciteta u Vojvodini // Proceedings of 9. International Scientific Conference "Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection" - ETIKUM.
Novi Sad : Univerzitet u NOvom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2014. 167-170 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
25. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko; Perko, Jurica; Gašparović, Domagoj.
Techno-Economic Analysis of the Use of Solar Energy for Agricultural Land // 8th international seminar Advanced Manufacturing Technologies / Aleksandar Makedonski (ur.).
Sofia : St. Ivan Rilski, UMG, Sofia, 2014. 127-135 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
26. Harambašić, Zoran; Stojkov, Marinko; Hnatko, Emil; Holik, Mario; Šljivac, Damir; Medica, Vladimir.
Tehnologije za pročišćavanje dimnih plinova // Proceedings of the 4th International Natural Gas , Heat and Water Conference, 25. – 27. September 2013, Osijek, Croatia / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav: Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek, 2013. 143-152 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
27. Slipac, Goran; Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir.
A method for optimizing LOLP using WASP planning package // Proceedings from 8th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe / Mladen Zeljko (ur.).
Zagreb : HRO CIGRE, 2013. 1-5 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
28. Slipac, Goran; Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete.
Some risks in generation expansion planning on electricity market // Proceedingds from 8th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe, conference / Mladen Zeljko (ur.).
Zagreb, 2013. 1-5 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
29. Zdunic, Goran; Kraus, Zorislav; Klaic, Zvonimir; Sljivac, Damir.
Measurements and Analysis of Influence of Different Distributed RES Technology on Power Quality in the Distribution Network // Proceedings of 4th International Youth Conference on Energy (IYCE), 2013.
Siofok : Curran Associates, Inc., 2013. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
30. Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko; Markanović, Krešimir; Topić, Danijel; Janković, Zvonimir; Hnatko, Emil.
Energetska učinkovitost rasplinjavanja drvne biomase u proizvodnji električne energije // Proceedings of the 3rd International Natural Gas , Heat and Water Conference / Raos, Pero ; Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
31. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Mandžukić, Dražen.
Influence of different Wind Turbine Types Failures on Expected Energy Production    // Proceedings of the 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power System / Aydogan Ozdemir (ur.).
Istanbul : Istanbul Technical University, 2012. 822-827 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
32. Raljević, Damir; Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir.
Renewal of knowledge for live working on the internet // Proceedings of the 10th International Conference On Live Maintenance ICOLIM 2011.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
33. Raljević, Damir, Stojkov, Marinko, Šljivac, Damir.
Application of live working in HEP-ODS // Proceedings of the 10th International Conference On Live Maintenance ICOLIM 2011.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
34. Pelin, Denis; Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir; Glavaš, Hrvoje.
Primjena gorivnih ćelija u proizvodnji električne energije i topline // Proceedings of the 2nd International Natural Gas , Heat and Water Conference.
Osijek, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
35. Perko, Jurica; Dugeč, Vjekoslav; Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Kovač, Zoran.
Calculation and Design of the Heat Pumps // Proceedings of The 3rd International Youth Conference on Energetics 2011 / Neves, Luís Miguel Pires (ur.).
Leiria, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
36. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Jozsa, Lajos; Nikolovski, Srete; Vukobratović, Marko.
Cost-benefit Analysis of Biogas CHP Plant // Science in Practice 2010, 28th International Conference, Proceedings, Subotica, 2010.
Subotica : Subotica Tech, 2010. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
37. Šimić, Zdenko; Božičević Vrhovčak, Maja; Šljivac, Damir.
Small Wind Turbine Power Curve Comparison // AFRICON 2009.
IEEE (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
38. Buljić, Dalibor; Šljivac, Damir; Glavaš, Hrvoje.
Application of a Solar Power Calculator in Power Engineering Education // Science in Practice 2008, 26th International Conference, Proceedings / Martinović, Goran ; Ivanović, Milan (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2008. 63-66 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
39. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag; Šljivac, Damir; Mravak, Ivan; Slipac, Goran.
Reliability assessment of Croatian power system in open electricity market environment // Proceedings of the 2008 CIGRE General Session / Koval (ur.).
Paris : CIGRE, 2008. C2-204-C2-204 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
40. Bilić, Zvonimir; Glavaš, Hrvoje; Šljivac, Damir.
Designing the Optimal Stand alone Power System which uses Wind Power and Solar Radiation for Remote Area Object // Proceedings of the IYCE Conference, Budapest, 2007 / Kiss, Peter (ur.).
Budapest, Hungary : Budapest University of Tech. and Economics, Hungary, 2007. 131-132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
41. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag; Šljivac Damir; Mravak, Ivan; Slipac, Goran; Kovač, Zoran.
Reliability Assesment od Croatian Power System After reconnection of UCTE 1 and UCTE 2 Synchronous Zone // Conference proceedings of the CIGRE 2006 General Session / Koval, Jab (ur.).
Paris : CIGRE, 2006. C1-301-C1-301 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
42. Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete; Kovač, Zoran.
Distribution Network Restoration Using Sequential Monte Carlo Approach // Proceedings of the 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems.
Stockholm, Švedska, 2006. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
43. Nikolovski, Srete; Jović, Franjo; Tomić, Dražen; Šljivac, Damir.
Simulation Of Trazient Stability Of a Local Power Plant During Island and Parallel Conection With The Network // Proceedings of the XIII International Conference on Electromagnetic Disturbance / Augustyniak, L.K. ; Markowska, R. ; Wiater, J. (ur.).
Bialystok : Faculty of Electrical Engineering, 2003. 5.5-1-5.5-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
44. Nikolovski, Srete; Provči, Igor; Šljivac, Damir.
Coordination of protective relays in MV transformer stations using EasyPower Protector software // 2003 IEEE Bologna PowerTECH Proceednigs / A. Borghetti, C.A. Nucci, M. Paolone (ur.).
Bologna : IEEE Piscatway, Catalog Number 03EX719C, 2003. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
45. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir.
Analysis of Substation Components Outages in Reliability Assessment of Transmission Power Networks // 7th International Conference on Probabilistic Methods Aplied to Power Systems : Proceedings ; Vol. 1 / Carpinelli, Guido ; Testa, Alfredo (ur.).
Napulj : AQEE o.n.l.u.s., 2002. 335-340 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
46. Nikolovski, Srete; Sljivac, Damir; Ma, Jinxi.
Electromagnetic Field Produced by Overhead Power Lines // Proceedings of the 8th International Conference on Operational Research (KOI 2000) / Jukić, Damir (ur.).
Osijek : Zavod za metematiku Sveučilišta, 2000. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
47. Carić, Boris; Moorthy, Selva; Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir.
Time Domain Solution for Transient Response of Transmission Tower Structures and Associated grounding System // Proceedings of the Australasian Universities Power Engineering Conference and IEAust electric Energy Conference (AUPEC/EECON '99) / Patterson, Dean (ur.).
Darwin : The Northern Territory University, 1999. 508-513 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
48. Nikolovski, Srete; Lajos, Jozsa; Šljivac, Damir; Štefić, Branko.
Reliability Assesment of Eastern Croatian Electric Power System With Interconection to Neighboring Areas // The Tenth European Conference on Safety and Reliability : procedings / Schueller, G.I. ; Kafka, P. (ur.).
Rotterdam : A. A. Balkema, 1999. 213-217 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
49. Nikolovski, Srete; Šljivac Damir; Štević, Branko.
State enumeration approach in reliability sssesment of the eastern Croatia bulk power system // IEEE International Conference on Electric Power Engineering (PowerTECH '99) : proceedings / Ban, Gabor (ur.).
Budapest : IEEE Service Center, 1999. 138-144 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
50. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Fortin, Simon.
Lightning transient response of 400 kV transmission tower with associated grounding system // International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC '98) : proceedings / D'Amore, M. (ur.).
Rim : Associazone Elettrotechnica Italiana, 1998. 123-128 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
51. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Mikuličić, Vladimir.
Sensitivity analysis of reliability indices on station initiated failures in composite power system reliability evaluation // The Second International Symposium on Sensitivity Analysis of Model Output (SAMO 98) : proceedings / Chan, K. ; Tarantola, S. ; Camploogno, F. (ur.).
Ispra : Office for Publication of the European Communities, 1998. 189-193 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Jeršek, Željko; Šljivac, Damir; Žnidarec, Matej; Glavaš, Hrvoje.
Optimalni dizajn FN sustava za potrebe kućanstva temeljen na analizi isplativosti // / Hadzima-Nyarko, Marijana ; Karakašić, Mirko ; Fekete, Krešimir ; Glavaš, Hrvoje ; Blažević, Damir (ur.).
Osijek : Panon - Institut za strateške studije - Osijek, 2019. 37-44 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
2. Ivan Rekić, Zvonimir Klaić, Krešimir Fekete, Damir Šljivac.
Upravljanje potrošnjom sustavâ za klimatizaciju u elektrodistribucijskoj mreži s fotonaponskim elektranama // Zbornik radova s 12. savjetovanja HRO CIGRÉ, Šibenik, Hrvatska, 2015..
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
3. Sušilović, Silvija; Klaić, Zvonimir; Primorac, Mario; Šljivac, Damir.
ANALIZA UTJECAJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE ETFOS 1 NA KVALITETU ELEKTRIČNE ENERGIJE // 24. ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP OTO '2015. ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA / Lacković, Zlatko (ur.).
Donji Miholjac : Alberta naklada – Osijek, 2015. 25-32 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
4. Caha, Vladimir; Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete.
Testing of insulation of live work tools and equipment – experience based recommendations // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
5. Caha, Vladimir; Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete.
Accreditation of HV testing laboratory according HRN EN ISO/IEC 17025:2007 – testing of hot-sticks // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
6. Caha, Vladimir; Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete.
Role of testing laboratory during live work training // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
7. Kovač, Zoran; Knežević, Goran; Šljivac, Damir.
Analiza prekida napajanja električnom energijom u prijenosnoj mreži // Zbornik radova s 10-tog Savjetovanje HRO CIGRÉ / Božidar Filipović-Grčić (ur.).
Zagreb : HRO-CIGRE, 2011. C2-17-01-C2-17-09 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
8. Vukobratović, Marko; Petrović, Ivica; Šljivac, Damir; Glavaš, Hrvoje.
Utjecaj malih distribuiranih proizvođača na elektroenergetski sustav // Hrvatski ogranak međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave–CIGRÉ ; 10. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, 6. – 10. studenoga 2011..
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Šimić, Zdenko; Šljivac, Damir; Mikuličić, Vladimir.
Optimiranje strategije smanjivanja ranjivosti kritične infrastrukture modeliranjem // Zbornik radova sa Drugog okruglog stola - Energetska sigurnost i kritična infrastruktura / Krajcar, Slavko (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, FER, 2009. 106-115 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
10. Tačković, Krešimir; Petrović, Ivica; Glavaš, Hrvoje; Šljivac, Damir.
Modeliranje distribuiranih hibridnih izvora električne energije // 9. savjetovanje HRP CIGRE / Meštrović, Krešimir (ur.).
Zagreb : HRO CIGRE, 2009. 1-9 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
11. Vukobratović, Marko; Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete; Stanić, Zoran; Knezević, Siniša.
Energy potential and so far course of action of using biomass and biogas in Croatia // Electricity Distribution - Part 1, 2009. CIRED 2009. 20th International Conference and Exhibition on.
Prague, Czech Republic, 2009. 1-7 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
12. Šimić, Zdenko; Šljivac, Damir; Mikuličić Vladimir.
Neka pitanja sigurnosti opskrbe električnom energijom // ENERGETSKA SIGURNOST I KRITIČNA INFRASTRUKTURA / Tatalović Siniša (ur.).
Zagreb : Centar za sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 121-133 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
13. Šimić, Zdenko; Šljivac, Damir; Mikuličić, Vladimir.
Neka pitanja sigurnosti opskrbe električnom energijom // Zbornik radova sa Okruglog stola - Energetska sigurnost i kritična infrastruktura / Tatalović, Siniša (ur.).
Zagreb : Centar za sigurnosne studije FPZ Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 113-126 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
14. Kovač, Zoran; Šljivac, Damir; Kramar, Zdenko.
Utjecaj trajanja sklapanja na neisporučenu električnu energiju // Zbornik radova sa 8. savjetovanje HRO CIGRÉ / Irena Tomiša (ur.).
Zagreb : SVEUČILIŠNA TISKARA d.o.o. Zagreb, 2007. C2 1-10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
15. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag; Šljivac, Damir; Mravak, Ivan; Slipac, Goran; Štefić, Branko.
Analiza pouzdanosti istočnog dijela EES Hrvatske nakon ulaska u pogon TS 400/110 kV Ernestinovo // 7. savjetovanje HO CIGRE. Zbornik sažetaka / Irena Tomiša (ur.).
Cavtat : Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb, 2005. C4-12 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
16. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Kovač, Zoran; Štefić, Branko.
Analiza paralelnog rada TS 400/110 kV Ernestinovo i TS 220/110 kV Đakovo preko mreže 110 kV // 6. Simpozij o sustavu vođenja elektroenergetskog sistema / Tomiša, Irena (ur.).
Zagreb : Hrvatski ogranak Cigre, 2004. 115-120 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
17. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir.
Pouzdanost opskrbe u distributivnoj mreži u uvjetima dereguliranog tržišta električne energije // Četvrti simpozij o elektrodistribucijskoj djelatnosti : Zbornik radova / Velebir, Vesna ; Cvetković, Zorko (ur.).
Zagreb : Hrvatski komitet CIGRE, 2002. 127-132 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
18. Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete; Mikuličić, Vladimir.
Utjecaj zastoja komponenata postrojenja u proračunima pouzdanosti mreže Prijenosnog područja Osijek // Zbornik radova s Petog savjetovanja HK CIGRE.
HK CIGRE, 2001. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
19. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Karavidović, Damir; Vicković, Igor.
Harmonička analiza 35 kV-tne mreže DP "Elektroslavonija" Osijek uporabom Easypower Spectrum programskog paketa // HK CIGRE, Grupa 31 Distributivne mreže / Velebir, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatski komitet CIGRE, 1999. 129-138 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
20. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Mikuličić, Vladimir; Štefić, Branko.
Procjena pouzdanosti prijenosne mreže Slavonije i Baranje nakon obnove i izgradnje vodova 110 kv // CIGRE, Grupa 38 Analiza i Tehnika EES-a / Cvetković, Z. ; Velebir, V. (ur.).
Cavtat : Hrvatski komitet CIGRE, 1999. 13-23 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
21. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Mikuličić, Vladimir; Štefić, Branko.
Procjena pouzdanosti prijenosne mreže Slavonije i Baranje nakon obnove i izgradnje vodova 110 kV // Zbornik radova s Četvrtog savjetovanja HK CIGRE.
Zagreb : HK CIGRE, 1999. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
22. Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete; Carić, Boris; Moorthy, Selva.
Rewiew of Analytical Methods for Calculating Currents and Potentials along Buried Conductors in an Impressed Field // Proccedings of the 1. Conference on Applied Mathematics and Computation / Rogina, Mladen (ur.).
Zagreb, 1999. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
23. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir.
Efekti 110 i 35 kV-tne kompenzacije na gubitke snage u EES istočne Hrvatske // Proceedings from confrence on Energy Management / Mikuličić, Vladimir (ur.).
Zagreb : KoREMA, 1998. 1115-114 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
24. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Mravak, Ivan; Maković, Stjepan; Sabo, Josip.
Proračun pouzdanosti EES programskim paketom "COMREL" // Grupa 38: Analiza i tehnika EES / Velebir, Vesna (ur.).
Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1997. 5-14 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
25. Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete.
Simulacijski program za temeljnu izobrazbu o vođenju i upravljanju EES // DAAAM Proceedings of the 8th International DAAAM Symposium / Katalinić, Branko (ur.).
DAAAM International Vienna, 1997. 315-316 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije


1. Žnidarec, Matej; Nikolovski Srete; Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
Coordination of relay protection system of a biomass power plant Spin Valis // 34th International scientific conference - Science in Practice / Fürstner, Igor (ur.).
Subotica : Subotica Tech – College of Applied Sciences, 2016. 1-5 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
2. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Provči, Igor.
SIMULACIJA RADA NUMERIČKE ZAŠTITE REF 541 U TRANSFORMATORSKOJ STANICI TS 35/10 kV KORIŠTENJEM "POWER PROTECTOR" SOFTWARE-A // Šesto savjetovanje, Cavtat, 9. - 13. studenoga 2003. : [zbornik radova] / Hrvatski komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme - CIGRE / Cvetković, Zorko ; Tomiša, Irena (ur.).
Zagreb : Hrvatski komitet CIGRE, 2003. B5-17 (demonstracija,objavljeni rad,stručni).
3. Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete.
Pouzdanost opskrbe u uvjetima dereguliranog tržišta električne energije : osnovni principi // 6.savjetovanje HK cigre.
Zagreb : HK cigre, 2003. 5-7 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
4. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir.
Computer Aided Verification of Circuit Breakers in Industrial Networks // Proceedings of the 14th Joint Scientific Conference Science for Practice / Hocenski, Željko ; Ivanović, Milan ; Scitovski, Rudolf (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku, 1998. 4-10 (predavanje,objavljeni rad).

Sažeci u zbornicima skupova


1. Topić, Danijel; Šljivac, Damir; Stojkov, Marinko; Kozak, Dražan.
Usporedba tipova malih vjetroelektrana // International Scientific Conference Renewable Energy Sources and Sustainable Development - Books of Abstracts / Esad Jakupović (ur.).
Banja Luka : Panevropski univerzitet Apeiron, 2011. 74-75 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).
2. Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete; Vukobratović, Marko; Knežević, Siniša; Stanić, Zoran.
Energetski potencijali i trenutne aktivnosti korištenja biomse i bioplina u istonoj Hrvatskoj // Zbornik radova 1. savjetovanja Hrvatskog Ogranka Međunarodne Elektrodistirbicijske Konferencije (CIRED 2008) / Vrankić, Kažimir (ur.).
Zagreb, 2008. SO4-10-SO4-10 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).
3. Šljivac, Damir; Galić, Radoslav; Žagar, Drago.
Elektrotehnički fakultet Osijek - 3 godine kasnije // Zbornik sažetaka: Obrazovanje inženjera - Bolonjski proces "3 godine kasnije" / Kniewald, Zlatko (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija tehničkih znanosti, 2007. 34-35 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

Disertacije


1. Šljivac, Damir.
Vjerojatnosna analiza troškova prekida opskrbe električnom energijom / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 02.06. 2005., 301 str. Voditelj: Mikuličić, Vladimir.

Magistarski radovi


1. ŠLJIVAC, DAMIR.
UTJECAJ KVAROVA KOMPONENATA RASKLOPNIH POSTROJENJA NA POUZDANOST ELEKTROENERGETSKIH MREŽA / magistarski rad.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 30.10. 2000., 119 str. Voditelj: Mikuličić, Vladimir .

Diplomski radovi


1. Šljivac, Damir.
Proračun pouzdanosti opskrbe Slavonije i Baranje programskim paketom "COMREL" / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehički fakultet , 17.03.1997. , 103 str. Voditelj: Nikolovski, Srete.

Druge vrste radova


1. Šljivac, Damir; Dario, Došen.
Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za 2016./2017. akademsku godinu, 2017. (ekspertiza).
2. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir.
Elaborat utjecaja na mrežu bioplinskog postrojenja Hrastin 300 kW, 2017. (elaborat).
3. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir.
Elaborat podešenja zaštite bioplinskog postrojenja Hrastin 300 kW, 2017. (elaborat).
4. Šljivac, Damir; Dario, Došen.
Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za 2015./2016. akademsku godinu, 2016. (ekspertiza).
5. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir.
Elaborat utjecaja na mrežu bioplinskog postrojenja Orlovnjak 1700 kW, 2016. (elaborat).
6. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir.
Elaborat podešenja zaštite bioplinskog postrojenja Orlovnjak 1700 kW, 2016. (elaborat).
7. Šljivac, Damir; Dario, Došen.
Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za 2014./2015. akademsku godinu, 2015. (ekspertiza).
8. Šljivac, Damir; Došen, Dario.
Analiza bolonjskog procesa i uspješnosti studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmajera u Osijeku, 2015. (ekspertiza).
9. Šljivac, Damir; Dario, Došen.
Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za 2013./2014. akademsku godinu, 2014. (ekspertiza).
10. Šljivac, Damir; Topić, Danijel.
Predstudija izvedivosti korištenja sunčeve energije na složenim objektima u vlasništvu grada Osijeka, 2014. (elaborat).
11. Šljivac, Damir; Došen, Dario.
Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za 2011./2012. akademsku godinu, 2013. (ekspertiza).
12. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir; Vukobratović, Marko; Kraus, Zorislav.
Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrežu elektrane na bioplin Landia, 2012. (elaborat).
13. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir; Vukobratović, Marko; Kraus, Zorislav.
Elaborat utjecaja na elektroenergetsku mrežu kogeneracijske elektrane na plin Staklenik, 2012. (elaborat).
14. Šljivac, Damir; Vukobratović, Marko.
Analiza opravdanosti izgradnje bioplinske elektrane Landia, 2012. (elaborat).
15. Nagy, Imre; Šljivac, Damir; Duraj, Balazs; Vukobratović, Marko; Farkas, Sandor; Suvak, Andrea.
Istaknuti ekološki problemi i mogućnosti korištenja alternativnih izvora energije u zrcalu održivog ekološkog gospodarenja u mađarsko-hrvatskoj pograničnoj regiji, 2011. (elaborat).
16. Šljivac, Damir; Dario, Došen.
Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za 2009./2010. akademsku godinu, 2011. (ekspertiza).
17. Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Vukobratović, Marko.
Tehnička podloga modernizacije i povećanja energetske učinkovitosti javne rasvjete TE-TO Osijek, 2011. (elaborat).
18. Šljivac, Damir; Vukobratović, Marko.
Preliminarna analiza fotonaponske elektrane Vinica 400 kW, 2011. (elaborat).
19. Šljivac, Damir; Vukobratović, Marko.
Tehno-ekonomska analiza bioplinskog postrojenja BIORAD, 2010. (elaborat).
20. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag; Šljivac, Damir; Fekete, Krešimir; Knežević, Goran.
Pouzdanost EES-A Hrvatske u Novim Uvjetima Tržišta Električne Energije na Regionalnoj Razini, 2008. (studija).
21. Lončar Vicković, Sanja; Šljivac Damir; Galić, Radoslav; Došen, Dario.
Jedinstvena sveučilišna studentska anketa, 2007. (elaborat).
22. Nikolovski, Srete; Boras, Vedran; Šljivac, Damir; Marić, Predrag; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav.
Analiza tehničkih gubitaka električne energije mjerenjem i proračunom u dijelu HEP-Operator distribucijskog sustava DP "Elektra" Vinkovci, 2006. (studija).
23. Šljivac, Damir; Nikolovski, Srete; Kraus, Zorislav; Marić, Predrag; Klaić, Zvonimir.
Prijelaz na 20 kV distribucijski napon za istočni dio pogona Slavonski Brod (Donji Andrijevci), 2006. (studija).
24. Nikolovski, Srete; Barić, Tomislav; Šljivac, Damir.
Analiza induciranih napona na sabirnicama 110 kV i 400 kV u TS 400/110 kv Ernestinovo, 2005. (elaborat).
25. Nikolovski, Srete; Barić, Tomislav; Šljivac, Damir; Glavaš, Hrvoje.
Analiza elektromagnetskih polja u transformatorskoj stanici 110/10(20) kV Osijek 4, 2005. (elaborat).
26. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Marić, Predrag; Barić, Tomislav, Mutavdžić Siniša, Slipac, Goran; Kovač, Zoran; Subotičanec, Zoran; Žižanović, Davorka; Penko, Anton; Pracaić, Željko.
Analiza Pouzdanosti Elektroenergetskog Sustava Hrvatske, 2005. (elaborat).
27. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Sljivac Damir.
Analiza Mjerenja Napona na Frekvencijskom Regulatoru ABB ASC 800-1450 kVA u Našicecementu d.d., 2004. (ekspertiza).
28. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Šljivac Damir.
Analiza Električne Energije za Potrebe "WILO ADRIATIC" u RobnomCentru "Kaufland" Županja, 2004. (ekspertiza).
29. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Hubalek, Ivan; Kovač, Zoran; Barić, Tomislav.
Tehno-ekonomska analiza optimalne opskrbe električnom energijom bivše tvorničke zone "Borovo"d.d. Vukovar, 2003. (elaborat).
30. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir.
Mjerenje kvalitete električne energije na KTS OFMIR - BIZOVAC, 2003. (elaborat).
31. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir.
Analiza mjerenja električne energije na farmi za potrebe tvrtke IMO-EL Slavonski brod, 2003. (elaborat).
32. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir.
Mjerenje kvalitete elekrične energije u Belišću sektor održavanja papir stroj PCP2, 2003. (elaborat).
33. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir; Glavaš, Hrvoje.
Elektromagnetska kompatibilnost u transformatorskim stanicama i stambenim objektima, 2002. (elaborat).
34. Nikolovski, Srete; Majdandžić, Franjo; Hubalek, Ivan; Kovačević, Ivica; Šljivac, Damir; Kovač, Zoran; Lovrinčević, Darko.
Studija hitne sanacije gubitaka električne energije u mreži 6.3 kV Borova dd., 1999. (studija).
35. Nikolovski, Srete; Mikuličić, Vladimir; Jović, Franjo; Šljivac, Damir.
Studija pouzdanosti prijenosne mreže HEP-a Prijenosnog područja Osijek, 1999. (studija).
36. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir.
Analiza pogonskog događaja na TS Osijek II kod uklopa transformatora 110/35 kV sa sekundarne strane, 1999. (ekspertiza).
37. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Lovrinčević, Darko.
Studija kratkog spoja u mreži 35 kv HEP-a DP "Elektroslavonije" Osijek, 1999. (elaborat).

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova


1. Halusek, Vlado.
Modeliranje elektrane za iskorištavanje hidrokinetičkog potencijala / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 1.03. 2013., 154 str. Voditelj: Šljivac, Damir.
2. Jukić, Mario.
Tehnoekonomska analiza odabira SN nadzemnih kabela / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 25.5. 2012., 71 str. Voditelj: Šljivac, Damir.
3. Lukić, Dijana.
Modeli ekonomičnosti izgradnje i korištenja nekonvencionalnih elektrana / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 20.11. 2012., 57 str. Voditelj: Šljivac, Damir.
4. Vukić, Mato.
Modeli ekonomičnosti izgradnje i korištenja konvencionalnih elektrana / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.12. 2012., 64 str. Voditelj: Šljivac, Damir.
5. Vukobratović, Marko.
Tehno-ekonomska analiza fotonaponske elektrane 100kW / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 12.03. 2012, 98 str. Voditelj: Šljivac, Damir.
6. Brezovski, Saša.
Analiza troškova otklanjanja kvarova u 10 kV mreži / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 27.11. 2004., 58 str. Voditelj: Nikolovski, Srete.