Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Prof.dr.sc. DRAŽEN SLIŠKOVIĆ - redoviti profesor - prvo zvanje

Katedra za automatiku i robotiku

Kontakt: E-mail: (drazen.sliskovic [et] ferit.hr)

Dodatna funkcija: predstojnik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku

Matični broj znanstvenika: 176935

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 495-405

Prostorija: K0-2

Termin konzultacija: Srijeda, 11 - 12 h

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Udžbenici i skripta


1. Nyarko, Emmanuel Karlo; Grbić, Ratko; Slišković, Dražen; Cupec, Robert.
Osnove automatskog upravljanja: priručnik za laboratorijske vježbe / Žagar, Drago (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2015.
2. Slišković, Dražen; Flegar, Ivan.
Energetska elektronika: laboratorijske vježbe / Šunde, Viktor (ur.).
Zagreb : Graphis, 1996.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Grbić, Ratko; Kurtagić, Dino; Slišković, Dražen.
Stream water temperature prediction based on Gaussian process regression. // Expert systems with applications. 40 (2013) , 18; 7407-7414 (članak, znanstveni).
2. Grbić, Ratko; Slišković, Dražen; Kadlec, Petr.
Adaptive soft sensor for online prediction and process monitoring based on a mixture of Gaussian process models. // Computers & chemical engineering. 58 (2013) , 11; 84-97 (članak, znanstveni).
3. Cupec, Robert; Nyarko, Emmanuel Karlo; Slišković, Dražen.
Efficient postprocessing of edge maps for image segmentation based on greedy correction cost minimization. // Journal of electronic imaging. 21 (2012) , 2; 023007-1-023007-13 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Hocenski, Željko.
Adaptive Estimation of Difficult-to-Measure Process Variables. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 54 (2013) , 2; 166-177 (članak, znanstveni).
2. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Hocenski, Željko.
Multivariate statistical process monitoring. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) , 1; 33-41 (članak, znanstveni).
3. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Hocenski, Željko.
Online data preprocessing in the adaptive process model building based on plant data. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 18 (2011) , 1; 41-50 (članak, znanstveni).
4. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Hocenski, Željko.
Methods for Plant Data-Based Process Modeling in Soft-Sensor Development. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 52 (2011) , 4; 306-318 (članak, znanstveni).
5. Novak, Igor; Hocenski, Željko; Slišković, Dražen.
Using Pixel Pairs Difference for Visual Inspection of Ceramic Tiles. // Tehnički vjesnik / Technical Gazette. 12 (2005) , 3-4; 3-9 (članak, znanstveni).
6. Slišković, Dražen; Perić, Nedjeljko; Petrović, Ivan.
Primjena kontinuum regresije za modeliranje procesa na temelju pogonskih podataka. // AUTOMATIKA - časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 46 (2005) , 3-4; 173-184 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Belić, Filip; Hocenski, Željko; Slišković, Dražen.
Algorithm for defining structure of thermal model of building based on RC analogy // 2019 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC).
Sinaia, Romania : IEEE, 2019. 580-585 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Belić, Filip; Hocenski, Željko; Slišković, Dražen.
Thermal modeling of buildings with RC method and parameter estimation // Proceedings of 2016 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2016. 19-25 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Novoselnik, Filip; Grbić, Ratko; Slišković, Dražen.
Image based meteor detection and path estimation // Proceedings of 2016 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2016. 307-312 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Belić Filip; Hocenski, Željko; Slišković Dražen.
HVAC control methods - A review // 19th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 2015.
Cheile Gradistei, 2015. 679-686 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Grbić, Ratko; Slišković, Dražen; Kadlec, Petr.
Adaptive Soft Sensor for Online Prediction Based on Moving Window Gaussian Process Regression // Special Session VI: Adaptive and Dynamic Modeling in Non-stationary Environments.
2012. 428-433 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Rosković, Andrijana; Grbić, Ratko; Slišković, Dražen.
Fault tolerant system in a process measurement system based on the PCA method // MIPRO 2011, Student Papers.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Bašić, Mirta; Grbić, Ratko; Slišković, Dražen.
RBF neural network improvement for plant data based learning // MIPRO 2010, Student Papers / Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Pletikosa, Marko (ur.).
Zagreb : DENONA, 2010. 394-399 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Grbić, Ratko; Slišković, Dražen; Nyarko, Emmanuel Karlo.
Application of PLS and LS-SVM in Difficult-to- Measure Process Variable Estimation // Proceedings of 8th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2010) / Aniko Szakal (ur.).
Subotica : Obuda University, 2010. 313-318 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Nyarko, Emmanuel Karlo.
Data Preprocessing in Data Based Process Modeling // Proceedings of the 2nd IFAC International Conference on Intelligent Control Systems and Signal Processing / Kayakan, Erdal (ur.).
Turkey : IFAC, International Federation for Automatic Control, 2009. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
10. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Hocenski, Željko.
Difficult-to-Measure Process Variable Estimation Based on Plant Data // Proceedings of 26th IEEE International Conference Science in Practice / Martinović, Goran ; Ivanović, Milan (ur.).
Osijek : Grafoplast, 2008. 111-118 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Slišković, Dražen; Nyarko, Emmanuel Karlo; Perić, Nedjeljko.
Estimation of Difficult-to-Measure Process Variables Using Neural Networks - A comparison of simple MLP and RBF neural network properties // Proceedings of 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2004.
Zagreb, 2004. 387-390 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Azenić, Boris; Perić, Nedjeljko; Slišković, Dražen.
Predictive Control of Water Supply Plant // Proceedings of 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems.
Dubrovnik, 2002. 653-656 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Slišković, Dražen.
Višesekcijska sušara kao pogodan sustav za uvođenje automatskog vođenja procesom sušenja zrna // Zbornik radova 11. međunarodnog savjetovanja tehnologa sušenja i skladištenja / Katić, Zvonko (ur.).
Zagreb : Artgraf d.o.o., 1995. 214-222 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Slišković, Dražen.
Mogućnost automatskog upravljanja procesom sušenja zrna u kontinuiranim gravitacijskim sušarama // Proceedings of 40^th Anniversary Conference KoREMA (Part 1).
Zagreb : Europrint, 1995. 386-391 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

Sažeci u zbornicima skupova


1. Grbić, Ratko; Nyarko, Emmanuel Karlo; Slišković, Dražen.
A Comparison of Several Modeling Methods in Soft Sensor Development // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

Disertacije


1. Slišković, Dražen.
Procjena teško mjerljivih procesnih veličina na temelju pogonskih podataka / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 28.11. 2005., 204 str. Voditelj: Perić, Nedjeljko.

Magistarski radovi


1. Slišković, Dražen.
Upravljanje procesom sušenja zrna u kontinuiranim gravitacijskim sušarama / magistarski rad.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 23.12. 1998., 153 str. Voditelj: Perić, Nedjeljko.

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova


1. Grbić, Ratko.
Estimacija teško mjerljivih procesnih veličina zasnovana na mješavini Gaussovih regresijskih modela / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 05.07. 2013, 180 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
2. Markulić, Marko.
Realizacija linearnog estimatora teško-mjerljive procesne veličine PLC-om / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 17.09. 2012., 37 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
3. Stanković, Vedran.
Mjerna osjetila (senzori) u procesnoj automatizaciji / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 15.10. 2012, 47 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
4. Štefančić, Ivan.
Upravljanje maketama montažnih linija PLC-om / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 17.09. 2012., 39 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
5. Čubra, Danko.
Implementacija upravljačkog algoritma u laboratorijskom postrojenju za uskladištenje tekućine / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 13.07. 2011., 35 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
6. Penić, Dijana.
Pozadina nekih praktičnih postupaka za podešavanje regulatora / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.09 2011, 51 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
7. Tufeković, Jelena.
Relejni postupak za podešavanje regulatora / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 12.10. 2011, 35 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
8. Vida, Marko.
Povezivanje PLC-ova obitelji Simatic preko komunikacijske mreže Ethernet / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.03. 2011, 43 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
9. Banović, Krešimir.
Analiza i sinteza sustava upravljanja u prostoru stanja / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010, 61 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
10. Barešić, Anita.
Izgradnja modela procesa destilacije u kontinuiranoj destilacijskoj koloni / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 15.09. 2010, 75 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
11. Harhaj, Ivan.
Neparametarska identifikacija procesa / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 11.02. 2010., 121 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
12. Levanić, Dragutin.
Analiza i sinteza sustava upravljanja obrnutim njihalom / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010., 34 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
13. Pinter, Dario.
Integralni kriteriji za sintezu regulatora / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 27.10. 2010, 31 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
14. Rogić, Ivan.
Analiza i sinteza sustava upravljanja magnetskom levitacijom / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010., 39 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
15. Rosković, Andrijana.
Sustav koji tolerira kvarove u procesnom mjernom sustavu zasnovan na PCA metodi / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 14.09. 2010, 67 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
16. Utvić, Đorđe.
Kaskadno upravljanje i njegova ograničenja / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010, 38 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
17. Vukić, Mato.
Analiza i sinteza sustava upravljanja toplinskim izmjenjivačem / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 12.10. 2010., 30 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
18. Bašić, Mirta.
Nelinearni PLS zasnovan na RBF neuronskoj mreži / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 10.07. 2009, 61 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
19. Biserović, Admir.
Realizacija nadzora procesa u laboratorijskom postrojenju za uskladištenje tekućine / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 02.06. 2009., 46 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
20. Brkić, Dalibor.
Adaptivna estimacija teško-mjerljive procesne veličine / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 23.01. 2009, 65 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
21. Đurđević, Dario.
Problemi sinteze regulatora u regulacijskim krugovima s transportnim kašnjenjem / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.10. 2009., 35 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
22. Gorup, Jurica.
Rekurzivni PLS algoritam zasnovan na kernel algoritmu / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 19.06. 2009, 69 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
23. Vidović, Ivan.
Vladanje regulacijskog kruga s obzirom na poremećaj i poboljšanje kakvoće regulacije u tom pogledu / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 15.07. 2009, 51 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
24. Vignjević, Aleksandar.
Vrjednovanje modela procesa izgrađenih na temelju podataka / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.07. 2009, 62 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
25. Vrgoć, Danijel.
Vladanje regulacijskog kruga pri ulasku nekog elementa u zasićenje i poboljšanje kakvoće regulacije za ovaj slučaj / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 14.10. 2009., 33 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
26. Huzanić, Igor.
Izrada upravljačkog programa za upravljanje radom rashladnika tekućine / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 28.03. 2008, 42 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
27. Lovrić, Tomislav.
Problemi sinteze regulatora u međusobno spregnutim regulacijskim krugovima / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.10. 2008, 43 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
28. Busić, Slobodan.
Kanonička korelacijska analiza u izgradnji modela procesa na temelju pogonskih podataka / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.11. 2007, 30 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
29. Novaković, Silvija.
Izgradnja dinamičkog modela procesa na temelju pogonskih podataka / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 19.12. 2007, 35 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
30. Brodar, Damir.
Izgradnja modela procesa na temelju pogonskih podataka / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.06. 2006, 57 str. Voditelj: Slišković, Dražen.
31. Grbić, Ratko.
Estimacija viskoznosti maziva u destilacijskoj koloni sirove nafte / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 30.05. 2006., 69 str. Voditelj: Slišković, Dražen.