Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

SLAVICA BULJIĆ - spremačica

Ured za tehničke poslove

Kontakt: E-mail: (slavica.buljic [et] ferit.hr)

Telefon: 495-409

Prostorija: K2-10