Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

RAHELA KOVAČIĆ, dipl. iur. - Stručni referent za stručne studije