Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

MARIJANA ŠIRIĆ - voditelj Ureda za pravne, kadrovske, opće i admin. poslove/pomoćnik tajnika