Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Doc.dr.sc. MIRKO KÖHLER - docent

Katedra za vizualno računarstvo

Kontakt: E-mail: Kontaktiraj (mirko.kohler [et] ferit.hr)

Matični broj znanstvenika: 311584

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 031 495 425

Prostorija: K3-5

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Udžbenici i skripta


1. Lukić, Ivica; Köhler, Mirko.
Osnove Internet programiranja / Galić, Radoslav (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 2011.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Köhler, Mirko; Lukić, Ivica; Križanović Čik, Višnja.
Protecting Information with Subcodstanography. // Security and Communication Networks. (2017) ; 9130683-1-9130683-13 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Köhler, Mirko; Lukić, Ivica; Nenadić, Krešimir.
Creation of Warehouse Models for Different Layout Designs. // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. 5 (2014) , 1; 9-13 (članak, znanstveni).
2. Lukić, Ivica; Köhler, Mirko; Slavek, Ninoslav.
Positioning of Public Service Systems Using Uncertain Data Clustering. // Acta Polytechnica Hungarica. 11 (2014) , 1; 121-133 (članak, znanstveni).
3. Lukić, Ivica; Slavek, Ninoslav; Köhler, Mirko.
Improved Bisector Clustering of Uncertain Data Using SDSA Method on Parallel Processors. // Tehnički Vjesnik-Technical Gazette. 20 (2013) , 2; 255-261 (članak, znanstveni).
4. Slavek, Ninoslav; Lukić, Ivica; Köhler, Mirko.
Software process measuring model. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) , 1; 11-17 (članak, znanstveni).

Radovi u postupku objavljivanja


1. Lukić, Ivica; Köhler, Mirko; Galba, Tomislav.
Improved Algorithm For Distributed Points Positioning Using Uncertain Objects Clustering. // Tehnički Vjesnik-Technical Gazette. (2017) (prihvaćen za objavljivanje).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Lukić, Ivica; Köhler, Mirko; Balkić, Zoran.
Organizacija uslužnog sustava pomoću razvrstavanja nesigurnih objekata // 25. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP ORGANIZACIJAI TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA OTO '2016 ZBORNIK RADOVA / Lacković, Zlatko ; Ivanović, Milan ; (ur.).
Osijek : Alberta – Osijek, 2016. 65-74 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Šimenić, Kristijan; Lukić, Ivica; Köhler, Mirko.
Geolocation and Data Type Impact on SQL Query Execution Time Using Different Database Approaches // Proceedings of 38th International Convention MIPRO 2015 / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2015. 1225-1228 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Balkić, Zoran; Köhler, Mirko; Livada, Časlav.
NoSQL in Wireless Sensor data storage // SCIENCE IN PRACTICE 2012 - Scientific Electrotechnical Conference.
Pečuh (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Lukić Ivica; Köhler Mirko; Slavek Ninoslav.
Improved Bisector Pruning for Uncertain Data Mining // Proceedings of the 34th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2012) / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2012. 355-360 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Lukić, Ivica; Köhler Mirko; Slavek Ninoslav.
The Segmentation of Data Set Area Method in the Clustering of Uncertain Data // Proceedings of the jubilee 35th International ICT Convention – MIPRO 2012 / Petar B. (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2012. 420-425 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Köhler, Mirko; Lukić, Ivica; Slavek, Ninoslav.
Impact of Inserting a Stochastic Noise on the Visual Information in a Bitmap // Proceedings of MIPRO: DE & ISS & miproBIS & GLGPS & SP / D. Čišić, Ž. Hutinski, M. Baranović, M. Mauher, L. Ordanić (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2011. 148-153 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije


1. Köhler, Mirko.
Održavanje i backup operacijskog sustava // Organizacija i tehnologija održavanja - OTO 2009. / Banaj, Đuro ; Tadić, Vjekoslav (ur.).
Osijek : Društvo održavatelja Osijek, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2009. 87-95 (demonstracija,objavljeni rad,znanstveni).

Disertacije


1. Köhler, Mirko.
Razvrstavanje objekata s prostornom neodređenosti primijenjeno na modelu skladišta / doktorska disertacija.
OSIJEK : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 13.11. 2014, 108 str. Voditelj: Nenadić, Krešimir.

Diplomski radovi


1. Köhler, Mirko.
Supravodljivi materijali i primjena / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 11.10. 2007, 51 str. Voditelj: Pintarić, Antun.