Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

MARIJAN BUDIMIR, iur. - viši stručni referent za nabavu

Kontakt: E-mail: (marijan.budimir [et] ferit.hr)

Telefon: 224-652

Prostorija: T1-18