Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

LUKA FILIPOVIĆ - Asistent

Katedra za elektroniku i mikroelektroniku

Kontakt: E-mail: (luka.filipovic [et] ferit.hr)

Matični broj znanstvenika: 368650

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Dodatna e-mail adresa: luka.filipovic@ferit.hr

Prostorija: 3-15

Termin konzultacija: Prema dogovoru e-mailom

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Radovi u postupku objavljivanja


1. Herceg, Marijan; Filipović Luka; Matić Tomislav; Kaddoum Georges.
Inductance Index Modulation for Human Body Communication Systems. // IEEE Wireless Communications Letters. (2019) (prihvaćen za objavljivanje).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Filipović, Luka; Herceg, Marijan; Matić, Tomislav.
Influence of Human Body Motion on DCSK Performance over HBC channel // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
2018. 159-162 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).