Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Dr. sc. KREŠIMIR MIKLOŠEVIĆ - viši predavač

Laboratorij za električne strojeve i hibridne pogonske sustave

Kontakt: E-mail: (kresimir.miklosevic [et] ferit.hr)

Matični broj znanstvenika: 304430

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 224-630

Prostorija: 0-23

Web: http://scholar.google.hr/citations?user=x4WsygMAAAAJ&hl=hr

Termin konzultacija: dogovor e-mailom

Područje istraživanja: Prijelazni pojave u elektroenergetskom sustavu

Strani jezici: Engleski jezik

 Životopis

Krešimir Miklošević rođen je 23. veljače 1980. u Vinkovcima. Dodiplomski studij završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku 2007. godine. Poslijediplomski doktorski studij elektroenergetike završio je na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 2017. godine. Na istom fakultetu zaposlen je od 2007. godine kao član Zavoda za elektrostrojarstvo. Član je istraživačke grupe za matematičko modeliranje, numeričke proračune, optimizaciju i inverzne probleme u elektroenergetici i ​elektrostrojarstvu i grupe za napredne industrijske sustave. Nastavu predaje na sveučilišnim i stručnim studijima smjera Elektroenergetika i Automatika. Suradnik je na temeljnim i izbornim kolegijima koji se bave problematikom vezano za područje Električnih strojeva i pogona. Aktivno se koristi LMS i LCMS konfiguracijskim sustavima za elektronsko učenje. Mentor je na velikom broju završnih radova. Područje njegovog znanstvenog i stručnog interesa su Automatizirani elektromotorni industrijski pogoni. Posebno područje znanstvenog interesa su Sklopni prenaponi u elektroenergetskim i industrijskim sustavima. Autor je i koautor znanstvenih radova u časopisima i zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom. Dobitnik je priznanja za najbolji znanstveni rad na međunarodnoj konferenciji 2008. godine u kategoriji mladi znanstveni istraživači. Suradnik je na sveučilišnom projektu pod naslov Primjena metode mekog računarstva za strojeve i uređaje. Član je IEEE organizacije i član sekcija Power & Energy Society i Energy Conversion od 2011. Član je DAAAM International Vienna, Austrija od 2008. 

 Projekti

Vrsta projekta: Sveučilišni projekt

Godina projekta: 2011/2012

Naslov projekta: Primjena metode mekog računarstva za strojeve i uređaje

Uloga u projektu: Suradnik