Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

KATA ĐAIĆ - spremačica

Ured za tehničke poslove

Kontakt: E-mail: (kata.djaic [et] ferit.hr)

Telefon: 224-712

Prostorija: T2-33