Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Prof.dr.sc. JERKO GLAVAŠ - Redoviti profesor

Kontakt: E-mail: (jglavas [et] efos.hr)

Matični broj znanstvenika: 293070

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Dodatna e-mail adresa: jglavas@efos.hr

Web: http://www.efos.unios.hr/jglavas/

Područje istraživanja: Poslovno komuniciranje, Menadžment znanja, Poslovni informacijski sustavi, IT menadžment

Strani jezici: Engleski

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Autorske knjige


1. Miloloža, Ivan; Glavaš, Jerko; Šebo, Damir.
Upravljanje znanjem u zdravstvu .
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 2019 (udžbenik).

Uredničke knjige


1. Poslovni informacijski sustavi : podloga suvremenom poslovanju / Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Lepešić, Darko (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet, 2010 (udžbenik).

Poglavlja u knjizi


1. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Novak-Lozina, Koraljka.
Regionalni razvitak kroz model upravljanja ljudskim potencijalima u vremenu krize // Financiranje regionalnog razvitka : načini i modeli / Matić, Branko (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009. Str. 3-17.
2. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Possible use of managerial tools in cultural and natural heritage // Geoinformation Challenges 2008 / Gajos, Malgorzata ; Styblinska, Maria (ur.).
Sosnowiec : Uniwersytet Slaski ; HIZ - GIS Forum ; Stowarzyszenie SILGIS, 2008. Str. 111-119.
3. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Bolonjski proces u funkciji transfera znanja i poboljšanja društvene odgovornosti // Znanje i konkurentnost / Bušelić, Marija i dr. (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam, 2007. Str. 67-87.
4. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Bošnjak, Slavko.
Prilog razvoju modela urbanog menadžmenta // Interdisciplinary Management Research IV - Interdisziplinaere Managementforschung IV / Barković, Dražen ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek ; Pforzheim : Ekonomski fakultet ; Hochschule, 2007. Str. 526-541.
5. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Huis, Dinko.
Menadžment javne uprave : na primjeru vođenja obrtnog registra // Financiranje razvoja i restrukturiranja gospodarstva / Matić, Branko ; Novak, Branko ; Marković, Branimir (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet, 2007. Str. 135-151.

Udžbenici i skripta


1. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Mavrin, Igor.
URBANI MANAGEMENT Izazovi, upravljački trendovi i regeneracijske prakse za gradove / Lamza - Maronić, Maja ; Glavaš, Jerko ; Mavrin, Igor (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku ; Studio HS internet, 2016.
2. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Lepešić, Darko.
Poslovni informacijski sustavi : podloga suvremenom poslovanju .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011.
3. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Informatičke tehnologije u distribuciji - trendovi i dinamika .
Osijek : Ekonomski fakultet, 2010.
4. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Lepešić, Darko.
Poslovni informacijski sustavi - podloga suvremenom poslovanju / Lamza-Maronić, Maja ; Glavaš, Jerko ; Lepešić, Darko (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009.
5. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Poslovno komuniciranje .
Osijek : Ekonomski fakultet, 2008.

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Glavaš, Jerko; Stanić, Milan; Mandić, Bruno.
The Influence of Universities of Applied Sciences on the Increase of Adult Participation in Life-Long Learning . // Journal of economic and social development.. 7 (2020) , 1; 25-32 (članak, znanstveni).
2. Ravlić, Sanela; Glavaš, Jerko; Šebo, Damir.
RURAL AREA RESOURCE MANAGEMENT: THE CASE OF HUNGARY – CROATIA IPA CROSS-BRODER COOPERATION. // Poslovna izvrsnost. 14 (2020) , 1; 159-171 (članak, znanstveni).
3. Ravlić, Sanela; Glavaš, Jerko; Šimunić, Mislav.
THE IMPACT OF THE IPA CROSS-BORDER CO-OPERATION HUNGARY - CROATIA 2007 – 2013 PROGRAMME - INFRASTRUCTURE, TOURISM AND HUMAN CAPITAL. // Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka. 8 (2020) , 1; 135-149 (članak, znanstveni).
4. Glavaš, Jerko.
KREATIVNI GRADOVI BUDUĆNOSTI – TEMELJ GOSPODARSKOG RAZVOJA. // Evropska revija. 1 (2019) , 2; 21-27 (članak, znanstveni).
5. Plaščak, Ivan; Jurišić, Mladen; Radočaj, Dorijan; Barač, Željko; Glavaš, Jerko.
Hazel plantation planning using GIS and multicriteria decision analysis. // Poljoprivreda (Osijek). 25 (2019) , 2; 79-85 (prethodno priopćenje, znanstveni).
6. Starčević, Krešimir; Crnković, Boris; Glavaš, Jerko.
IMPLEMENTATION OF THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION IN COMPANIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA. // Ekonomski vjesnik. XXX! (2018) , 1/2018; 163-176 (prethodno priopćenje, znanstveni).
7. Stanić, Luka; Miklošević, Ivana; Glavaš, Jerko.
Analiza zastupljenosti timskog rada u osiguravajućim društvima. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. XXX (2016) , 1; 129-140 (članak, znanstveni).
8. Glavaš, Jerko; Stanić, Luka; Šebo, Damir.
THE IMPACT OF THE MANAGERS’ EDUCATIONAL LEVEL ON THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATIONS: THE CASE OF INSURANCE COMPANIES IN CROATIA. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. XXVIII (2015) ; 129-143 (članak, znanstveni).
9. Stanić, Luka; Glavaš, Jerko.
Uloga i značenje menadžmenta u osiguranju. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 13/2 (2013) ; 637-655 (pregledni rad, znanstveni).
10. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko, Vukašinović, Anica.
Primary school education system in Croatia – improvements through a strategic management model (case study). // International Journal of Knowledge and Learning (IJKL). Vol. 7 (2011) ; 39-50 (članak, znanstveni).
11. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Pharmaceutical market in the Republic of Croatia. // Medicinski glasnik Ljekarske komore Zenicko-dobojskog kantona. 5 (2008) ; 44-49 (pregledni rad, znanstveni).
12. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Knowledge quality model : towards a model of Bologna process implementation. // Iskanja vzgoja prevzgoja. 28 (2007) ; 43-48 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima


1. Glavaš, Jerko; Kondić, Veljko; Balić, Iva.
Leadership and conflict management in production organisations. // Tehnički glasnik. 13 (2019) , 4; 356-362 (članak, ostalo).

Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima


1. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Puvača, Milan; Roso, Dinko; Samardžija, Luka.
ICT as Support for Professional Advancement Monitoring at the Faculty of Economics in Osijek // Abstracts of the International Conference Information technology interfaces 2009 / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.).
Zagreb, 2009. 23-23 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

Plenarna izlaganja


1. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Mavrin, Igor.
TOWARDS A NEW MODEL OF CULTURAL MANAGEMENT – THE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE PROGRAMME // Interdisciplinary Management Research VIII / Bacher, U. ; Barković, D. ; Dernoscher, K.H. ; Lamza-Maronić, M. ; Matić, B. ; Pap, N. ; Runzheimer, B. (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia Postgraduate Studies “Management” ; Hochschule Pforzheim University, 2012. 179-188 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
2. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Mavrin, Igor.
Potentials of Osijek as a Centre of Cultural Tourism // Interdisciplinary Management Research V / Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl-Heinz ; Lamza-Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo ; Wentzel, Dirk (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku ; Hochschule Pforzheim University, 2009. 711-721 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Knowledge Transfer at the Example of University in Osijek Based on Enchancement of Social Responsibility // Interdisziplinaere Managementforschung III = Interdisciplinary management research IIII : third Interdisciplinary Symposium : proceedings / Barković, Dražen ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Faculty of economics, Postgraduite study organization and management ; Hochschule Pforzheim, 2007. 306-318 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Navodnjavanje u funkciji razvoja Osječko–baranjske županije // 4. hrvatska konferencija o vodama Hrvatske vode i Europska Unija - izazovi i mogućnosti: zbornik radova = 4th Croatian Conference on Waters Croatian water and European Union - chalenges and possibilities : proceedings / Gereš, Dragutin (ur.).
Zagreb : Hrvatske vode, 2007. 579-585 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Logistika u menadžmentu kao funkcija dinamičke optimalizacije poslovanja // 6. znanstveni kolokvij Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu : zbornik radova / Barković, Dražen ; Bacher, Urban ; Segetlija, Zdenko ; Ljubić, Frano ; Turkalj, Željko ; Lamza-Maronić, Maja (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet, 2006. 3-10 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
6. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Papac, Nikola.
Mogućnosti razvoja New Age turizma uz prometni pravac koridor Vc // 3. međunarodni znanstveni simpozij "Koridor Vc kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik - Srednja Europa - Jadran" : zbornik radova = 3rd International Scientific Symposium "Corridor Vc as Euro-Regional Connection on the Traffic Route Baltic Sea - Central Europe - Adriatic Sea / Mašek, Anka (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet, 2006. 30-37 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Lamza-Maronić, Maja; Segetlija, Zdenko; Glavaš, Jerko.
Contribution to Logistic Traffic Model Development in Croatia // GIS Applications and Development / Kereković, Davorin (ur.).
Zagreb : Hrvatski informatički zbor ; University of Silesia, Poland, 2006. 241-246 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Glavaš, Jerko; Karić, Maja.
INFLUENCE OF THE PAN-EUROPEAN CORRIDOR Vc ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM-RELATED SERVICES IN THE REGION OF SLAVONIA AND BARANYA // Corridor Vc as Euro-Regional Connection on the Traffic Route Baltic Sea-Central Europe-Adriatic Sea / Mašek, Anka (ur.).
Osijek : Studio HS Internet Ltd., 2005. 419-427 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Glavaš, Jerko; Čizmadija, Igor.
„ Koridor Vc – budućnost gospodarskog razvoja Slavonije i Baranje s osvrtom na Osječko-baranjsku županiju“ // Koridor Vc kao Euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran / Mašek, Anka (ur.).
Osijek : Grafika, Osijek, 2004. 319-329 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Akmačić, Marko; Mišević, Petar; Glavaš, Jerko.
Strategic management accounting as an integral part of environmental cost management in hotels // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XVI / Barković, D ; Heinz dernoscheg, Karl (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, 2020. 1412-1434 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Bruža, Dino; Rudančić, Andreja; Glavaš, Jerko.
MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO MANAGING ANIMATION TEAM IN EUROPEAN BUSINESS CONTEXT // EU and comparative law issues and challenges series / Petrašević, Tunjica ; Duić, Dunja (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of law Osijek, 2020. 947-965 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Glavaš, Jerko; Mandić, Bruno; Dubravac, Niko.
PERCEPCIJA KREATIVNIH GRADOVA BUDUĆNOSTI // Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) / Družić, Gordan ; Gelo, Tomislav (ur.).
Zagreb : CROATIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS ; FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS UNIVERSITY OF ZAGREB, 2020. 501-516 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Ravlić, Sanela; Jurišić, Mladen; Glavaš, Jerko.
Application of geospatial technologies in the analysis of the effects of IPA cross-border co- operation Hungary-Croatia 2007–2013 // Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) / Družić, Gordan ; Gelo, Tomislav (ur.).
Zagreb : Croatian academy of sciences and arts ; Faculty of economics and business University of Zagreb, 2020. 517-529 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Glavaš, Jerko.
THE CITY AS THE LEADER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT // Economic and Social Development ESD / Milković, Marin ; Kecek, Damira ; Hammes, Khalid (ur.).
Varaždin : Varaždin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. 168-179 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Glavaš, Jerko.
POTENCIJALNI MODEL REGIONALNOG RAZVOJA // REGIONALNI RAZVOJ I PREKOGRANIČNA SARADNJA REGIONAL DEVELOPMENT AND CROSSBORDER COOPERATION / Kostić, Dragan ; Vasilev Stattev Statty (ur.).
Pirot : UO Privredna komora Pirot, 2019. 679-687 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Glavaš, Jerko; Knežević, Neđeljko; Mandić, Bruno.
VAŽNOST POLJOPRIVREDE U EUROPSKOJ UNIJI I PERSPEKTIVE RAZVOJA ISTOČNE HRVATSKE // Važnost poljoprivrede u Europskoj uniji i perspektive razvoja istočne Hrvatske / Abidović, Albina (ur.).
Brčko : Evropski univerzitet Brčko distrikt, 2019. 253-262 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Glavaš, Jerko; Uroda, Ivan; Mandić, Bruno.
Students’ Perception of Studying in Digital Environment and Preparedness for Workplaces in Digital Economy - Current State and Perspectives // MIPRO 2019 - 42nd International Convention / Skala, Karolj (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology , Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2019. 1623-1627 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Vojinović, Željko; Leković, Bojan; Glavaš, Jerko.
RISK MANAGEMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM AND INSURANCE AS A STABILITY INSTRUMENT // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XV / Barković, Dražen ; Crnković, Boris ; Zekić Sušac Marijana ; Dernosceg, Karl Heinz ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo ; Wentzel, Dirk (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, croatia Postgraduate doctoral Study Program in Management Hochschule Pforzheim University, germany croatian Academy of Sciences and Arts, 2019. 203-219 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
10. Glavaš, Jerko; Santo, Tibor; Tuševski, Biljana.
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AS A PRECONDITION OF PRINTING INDUSTRY DEVELOPMENT // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XIV / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl – Heinz ; Lamza - Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2018. 1504-1515 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Glavaš, Jerko; Uroda, Ivan; Santo, Tibor.
Integrated management of business processes - advanced regional development requirement // 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ECONOMY OF EASTERN CROATIA – VISION AND GROWTH / Mašek Tonković, Anka ; Crnković, Boris (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2018. 803-813 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Glavaš, Jerko; Stanić, Milan; Stanić Šulentić, Marina.
EMPLOYABILITY OF UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES GRADUATES // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XIII / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl – Heinz ; Lamza - Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017. 825-841 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
13. Uroda, Ivan; Glavaš, Jerko; Delač, Krešimir.
Economic benefits of modern marketing and its communication strategies across social media // 6. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ GOSPODARSTVO ISTOČNE HRVATSKE – VIZIJA I RAZVOJ / 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ECONOMY OF EASTERN CROATIA – VISION AND GROWTH / Mašek - Tonković, Anka (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017. 275-289 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
14. Baraban, Borko; Glavaš, Jerko.
Uloga neverbalne komunikacije u izbjegličkoj krizi // Četvrti međunarodni naučni skup "Migracije u XXI. vijeku" - uzroci i posljedice / Kulić, M. et.al. (ur.).
Brčko : Evropski univerzitet Brčko Distrikt ; Evropski univerzitet, 2016. 78-86 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
15. Glavaš, Jerko; Jukić, Josip; Knežević, Neđeljko.
THE IMPACT OF MANAGEMENT ON THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF PLANNING AND MANAGEMENT OF REPAIR PROCESS // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XII / Bacher, U. ; Barković, D. ; Dernoscheg, K.H. ; Lamza - Maronić, M. ; Matić, B. ; Pap, N. ; Runzheimer, B. (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, Postgraduate Studies “Management” Hochschule Pforzheim University, 2016. 891-903 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
16. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
THE ROLE OF MAMANAG EMENT IN THE PROCESSSS OF LILIFELONG LEARNING // Montenegrin International Conference for Entrepreneurial Development - MICED / Lalević Filipović, Ana (ur.).
Podgorica : University of Montenegro, Faculty of Economics, 2016. 113-121 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
17. Čapko, Zvonko; Uroda, Ivan,; Glavaš, Jerko.
E-business – (un)utilized opportunity for synergistic and joint development of eastern Croatia and other Croatian regions // 4. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ GOSPODARSTVO ISTOČNE HRVATSKE – VIZIJA I RAZVOJ / 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ECONOMY OF EASTERN CROATIA – VISION AND GROWTH / Mašek - Tonković, Anka (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku, 2015. 271-281 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
18. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Jovanovski, Verica.
Career and Skills Development for new jobs // 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microeletronics (MIPRO 2015) / Petar Biljanović (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2015. 929-933 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
19. Lamza - Maronić, Maja; Lojpur, Anđelko; Glavaš, Jerko.
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND SCIENTIFIC INCLUSION ON AN INTERNATIONAL LEVEL CASE STUDY: THE BILATERAL PROGRAM REPUBLIC OF CROATIA - REPUBLIC OF MONTENEGRO IN THE PERIOD 20152017 // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XI / Bacher, U. ; Barković, D. ; Dernoscheg, K.H. ; Lamza - Maronić, M. ; Matić, B. ; Pap, N. ; Runzheimer, B. (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, Postgraduate Studies “Management” Hochschule Pforzheim University, 2015. 103-112 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
20. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Exploring the Phenomenon of Urban Management: a Case Study of the Faculty of Economics in Osijek // Menadžment, vodstvo i organizacija u 21. stoljeću / izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž (ur.).
Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2014. 165-177 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
21. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Exploring the Phenomenon of Urban Management: a Case Study of the Faculty of Economics in Osijek // Menadžment, vodstvo i organizacija u 21. stoljeću / Management, Leadership and Organisation in the 21st Century / Vrdoljak Raguž, Ivona (ur.).
Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2014. 165-177 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
22. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Mavrin, Igor.
Tranzicije urbanog identiteta kroz program Europske prijestolnice kulture - od (post)industrijskih do kreativnih gradova // KULTURA, IDENTITET, DRUŠTVO - EUROPSKI REALITETI / Brekalo, Miljenko et.al. (ur.).
Osijek, Zagreb : Odjel za kulturologiju sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, 2014. 585-597 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
23. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Uroda, Ivan.
The Role of Management in Career Development // 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microeletronics (MIPRO 2014) : proceedings = Međunarodni skup MIPRO : zbornik radova / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2014. 787-791 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
24. Mavrin, Igor; Glavaš, Jerko.
THE NIGHT OF THE MUSEUMS EVENT AND DEVELOPING NEW MUSEUM AUDIENCE – FACTS AND MISAPPREHENSIONS ON A CULTURAL EVENT // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH X INTERDISZIPLINÄRE MANAGEMENTFORSCHUNG X / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl - Heinz ; Lamza - Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate studies, 2014. 269-288 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
25. Mavrin, Igor; Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE I KREATIVNE INDUSTRIJE U UPRAVLJANJU URBANIM IREGIONALNIM RAZVOJEM S PRIMJENOM NA GRAD OSIJEK // 3rd International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth / Mašek Tonković, Anka (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2014. 97-107 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
26. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Web Interactive Learning - Case Study: Faculty of Economics of Josip Juraj Strossmayer University in Osijek // 36th international convention MIPRO 2013 / Biljanović, P. (ur.). - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO , 2013. 703-706 (ISBN: 978- 953-233-074-8). / Biljanović, P. (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2013. 703-706 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
27. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Jovanovski, Verica; Horvatin, Tin.
CONTRIBUTION TO CAREER MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM – CASE STUDY: FACULTY OF ECONOMICS IN OSIJEK // Zbornik radova (Journal of Economy and Business) / Živko, Igor, Klepić, Zdenko, Čizmić, Elvir, Alfirević, Nikša (ur.).
Mostar, Federacija Bosna i Hercegovina : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2013. 217-238 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
28. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Jovanovski, Verica; Horvatin, Tin.
Doprinos upravljanja karijerom i razvojem u sustavu visokog obrazovanja: Studija slučaja Ekonomski fakultet u Osijeku // Zbornik radova - Journal of Economy and Business - Posebno izdanje / Klepić, Zdenko ; Čizmić, Elvir ; Alfirević, Nikša (ur.).
Mostar : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2013. 217-241 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
29. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Mavrin, Igor.
CULTURE AND/OR DEVELOPMENT? MANAGING OF URBAN AND REGIONAL INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE PROGRAMME // INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH IX / Barković, Dražen et..al. (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Croatia, Postgraduate Studies “Management”, Hochschule Pforzheim University, 2013. 895-905 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
30. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Filko, Igor.
Uloga menadžmenta u korištenju cloud computinga // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko et.al. (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet, 2012. 199-206 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
31. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Horvatin, Tin.
Promoting Knowledge Society through Quality Assurance Model // 35th international convention MIPRO 2012 / Biljanović, P. (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2012. 1370-1374 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
32. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Barišić, Zdenka.
Upravljanje ljudskim potencijalima – odrednica strateškog razvoja (primjer : istočna Hrvatska) // Economic Theory and Practice : Meeting the new Challenges : proceedings / Markić, B. (ur.).
Mostar : Faculty of Economics, 2011. 483-493 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
33. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Barišić, Zdenka.
The Role of University in Regional Development - Case study // 34th international convention on information and communication tecnology, electronics and microelectronics - MIPRO ; Computers in Education - CE / Čičin-Šain, M. ; Uroda, I. ; Turčić-Prstačić, I. ; Sluganović, I. (ur.).
Zagreb : Croatian Society for information and communication tecnology, electronics and microelectronics - MIPRO, 2011. 211-214 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
34. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Budimir, Marina.
GLOBALIZACIJA I ICT – UTJECAJ NA RAZVOJ TRGOVINE // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Z. ; Karić, M. ; Barković, D. ; Runzheimer, B. ; Laroque, C. ; Ljubić, F. ; Lamza-Maronić, M. ; Mulej, M. ; Novak, N. ; Potočan, V. ; Turkalj, Ž. (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011. 229-239 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
35. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Kolar, Jasna.
Possibilities to access the european labour market through human resource management model in the time of crisis // Human capital as a source of success in the process of globalization / Starc, Jasmina (ur.).
Novo mesto : Fakulteta za poslovne in upravne vede, 2011. 282-291 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
36. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Mavrin, Igor.
Marketing Aspects of the European Capital of Culture Programme // Interdisciplinary Management Research VII / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl-Heinz ; Lamza-Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Morbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate Studies, 2011. 130-140 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
37. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Puvača, Milan; Zdrilić, Ivica; Roso, Dinko.
TQM as a Model for E-learning System Improvement // Future Organization - Proceedings of the 30 International Conference on Organizational Science Development / Ferjan, M. ; Pucihar, A. ; Kljajić-Borštnar, M. (ur.).
Portorož : Moderna organizacija v okviru Univerze v Mariboru - Fakultete za organizacijske vede, 2011. 688-695 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
38. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Barišić, Zdenka.
The role of University in Regional Development // Razvoj poslovanja 2010 - Business Development Conference 2010 / Zečić, Dž. (ur.).
Zenica : Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, 2010. 413-422 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
39. Lamza - Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Kolar, Jasna.
Application Possibilities of Knowledge Management in Learning System Development // Management, izobraževanje in turizem - družbena odgovornost za trajnostni razvoj / Brezovec, A. ; Mekinc, J. (ur.).
Portorož : Fakulteta zaturistične študije, 2010. 1237-1244 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
40. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Kolar, Jasna.
Application Possibilities of Knowledge Management in Learning System Development // 2. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo MANAGEMENT, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM - družbena odgovornost za trajnostni razvoj – / Brezovec, A. ; Mekinc, J. (ur.).
Portorož : Založba Turistica, Fakulteta za turističke študije Portorož, Univerza na Primorskem, 2010. 1237-1244 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
41. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Mavrin, Igor.
Cultural Management in the Republic of Croatia - Possibilities of Development // Interdisciplinary Management Research VI / Dražen Barković et al. (ur.).
Osijek : J.J.Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate study Management, Hochschule Pforzheim University, 2010. 133-143 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
42. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Mlinarević, Dario.
DOPRINOS ARHINET INFORMACIJSKOG SUSTAVA U IZGRADNJI E-UPRAVE // 2nd International Conference "Vallis Aurea", Focus on: Regional Development / Katalinić, Branko (ur.).
Požega - Vienna : Polytechnic of Požega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, 2010. 723-728 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
43. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Vukašinović, Anica.
Possibilities of ICT in eficiency monitoring of primary education system (Case study) // Computers in Education - CE / Čičin - Šain M. ; Uroda, I. ; Turčić - Prstačić, I. ; Sluganović, I. (ur.).
Zagreb : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2010. 51-56 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
44. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Bagarić, Maja.
Elektroničko poslovanje i primjena elektroničkog poslovanja u radu Porezne uprave // IX. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu : zornik radova / Segetlija, Zdenko et al (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet, 2009. 225-243 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
45. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Dečman-Dobrnjič, Olga.
Quality management in the function of study programme development // Proceeding of the 2nd EMUNI Conference on Higher Education and Research (HE&R 2009) : Internationalisation and the role of university networks / Čurčić, Denis ; Jazbec, Tina (ur.).
Portorož : EMUNI University, 2009. 1-15 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
46. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Huis, Dinko.
Analysis of ICT usage for managing the register of trades and crafts in the public administration office // Management, izobraževanje in turizem : kreativno v spremembe : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts / Brezovec, Aleksandra ; Mekinc, Janez (ur.).
Portorož : Turistica ; Fakulteta za turistične študije, 2009. 1628-1645 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
47. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Miletić, Tanja.
KNOWLEDGE IN THE FUNCTION OF DEVELOPMENT – THE NEW NATIONAL CURRICULUM // Management, izobraževanje in turizem - kreativno v spremembe / Brezovec, Aleksandra ; Mekinc, Janez (ur.).
Portorož : Založba turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009. 1646-1658 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
48. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Puvača, Milan; Roso, Dinko.
Poslijediplomski doktorski studij Management: održivost kao ključni faktor /Studija slučaja: Ekonomski fakultet u Osijeku/ // European Year of Creativity and Innovativity - CE Computers in Educations / Čičić - Šain, M ; Turčić - Prstačić, I ; Sluganović, I ; Uroda, I (ur.).
Zagreb : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2009. 381-384 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
49. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Sudarić, Mirela.
The Role of Osijek – Baranja County in EU Accession // 1st International Scientific an Expert Conference TEAM 2009 / Kiš, D., Ivandić, Ž., Kovacs, T. (ur.).
Slavonski Brod : University of applied Sciences of Slavonski Brod, 2009. 368-373 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
50. Lamza-Maronić, M; Glavaš, J.; Mavrin, I.
Tourism management as a Development lever of the museum product // 28th International Conference on Organizational Science Development / Rajkovič, Vladislav ; Ferjan, Marko ; Kern, Tomaž ; Paape, Bjorn (ur.).
Kranj : Moderna organizacija v okviru Univerze v Mariboru – Fakultete za organizacijske vede, 2009. 839-846 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
51. Papac, Nikola; Glavaš, Jerko.
UPRAVLJANJE MODELOM JAVNO - PRIVATNOG PARTNERSTVA U FINANCIRANJU IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA (primjer izgradnje koridora Vc u BiH) // Zbornik radova / Pavlović, Ivan (ur.).
Mostar : Ekonomski fakultet u Mostaru, 2009. 125-146 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
52. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Istraživanje percepcije o menadžmentu znanja u današnjem poslovnom svijetu / Studija slučaja: Ekonomski fakultet u Osijeku / // Computers in Education (CE) / Čičin - Šain, M. ; Turčić - Prstačić, I. ; Sluganović, I. ; Uroda, I. (ur.).
Zagreb : Croatian Society for Information and Communication Tecnology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2008. 327-334 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
53. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Some elements for position determination of tourism destination in Osijek : Baranja County // 1st International Conference "Vallis Aurea", Focus on: Regional Development : proceedings / Katalinić, Branko (ur.).
Požega ; Vienna : Polytechnic of Pozega ; DAAAM International, 2008. 481-485 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
54. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Labour mobility : the risk of future knowledge society // International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo "Transitional Challenges of EU Integration and Globalization" : proceedings.
Sarajevo : School of Economics and Business, University of Sarajevo, 2008. 1-9 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
55. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Miletić, Tanja.
Prilog izgradnje modela vertikale obrazovanja u Republici Hrvatskoj // Educational models in global societes / Dečman-Dobrnjič, Olga ; Černetič, Metod ; Šetina-Čož, Martina (ur.).
Ljubljana : Fakulteta za organizacijske vede, Skupnost dijaških domov Slovenije, 2008. 1-9 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
56. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Miletić, Tanja.
Prilog izgradnji modela vertikale obrazovanja u Republici Hrvatskoj // II. mednarodni kongres dijaških domov Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik = Educational models in global societies : proceedings / Dečman-Dobnjič, Olga ; Černetič, Metod ; Šetina-Čož, Martina (ur.).
Kranj ; Celje ; Ljubljana ; Tainan : Fakulteta za organizacijske vede ; Skupnost dijaških domov Slovenije ; Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport ; Department of Education, National University, 2008. 1-9 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
57. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Puvača, Milan; Roso, Dinko; Samardžija, Luka.
Knowledge Management in the e-learning model of Education process // Znanje za trajnostni razvoj : CD-ROM : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti = Knowledge for sustainable development : proceedings of the 27th International Conferenceon Organizational Science Development / Rajkovič, Vladislav ; Jereb, Eva ; Kern, Tomaž ; Kljajić, Miroljub ; Paape, B. ; Pagon, Milan ; Vukovič, Goran (ur.).
Portorož : Moderna organizacija, 2008. 1390-1396 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
58. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Puvača, Milan; Roso, Dinko; Samardžija, Luka.
LMS as Bologna Process Support at the Faculty of Economics in Osijek // Poster Abstracts of the ITI 2008 - 30 International Conference / Luzar - Stiffler, Vesna ; Hljuz Dobrić, Vesna ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2008. 21-23 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
59. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Puvača, Milan; Roso, Dinko; Samardžija, Luka.
E- LEARNING MODEL OF EDUCATION PROCESS AS A PART OF KNOWLEDGE MANAGEMENT // Intercultural Dialogue and Management.
Koper : University of Primorska, Faculty of Management Koper, 2008. 1733-1744 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
60. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Puvača, Milan; Roso, Dinko; Samardžija, Luka.
LMS AS INNOVATION IN APPLICATION OF BOLOGNA PROCESS (E-PROJECT: J.J. STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK) // Proceedings and Abstracts of the International Innovation Conference for Co-operation Development (InCoDe) / Janos Fojtik (ur.).
Pecs : Faculty of Business and Economics at the University of Pecs, 2008. 135-142 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
61. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Mogućnosti primjene menadžmenta znanja u Bolonjskom procesu: Studija slučaja : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku // XXI International Symposium on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT 2007) : Zbornik radova = Proceedings / Salihbegović, Adnan (ur.).
Sarajevo : Elektrotehnički fakultet, 2007. 346-350 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
62. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
New age tourism : the challenge of developing tourism in continental Croatia // 4th International Conference Global Challenges for Competitiveness : Business and Government Perspective : proceedings / Kersan-Škabić, Ines ; Krtalić, Sandra (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism, 2007. 557-563 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
63. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Puvača, Milan; Roso, Dinko; Samardžija, Luka.
Usage Level of the Internet and Its Applications (Faculty of Economics in Osijek - Case Study) // 29th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2007) : poster abstracts / Luzar-Stiffler, Vesna ; Hljuz Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2007. 23-24 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Stanić, Milan; Glavaš, Jerko; Aničić, Mirela.
Komparativna analiza financijskih izvještaja uz prijedlog kontrole troškova proizvodnog poduzeća // ZBORNIK RADOVA VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU / Duspara, Lena et. al. (ur.).
Slavonski Brod : Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2020. 43-51 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Cattunar, Albert; Rončević, Dobrica; Klarić, Davor; Glažar Ivče, Daniela; Paparić, Dominik; Glavaš, Jerko; Mićović, Vladimir.
PRIRODNI LJEKOVITI ČINITELJI U HRVATSKOJ // Drugi znanstveno - stručni kongres "Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji" / Cattunar, Albert (ur.).
Rijeka : Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, 2019. 11-27 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Glavaš, Jerko.
THE INFLUENCE OF URBAN COMPONENTS ON CITY GROWTH // 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ECONOMY OF EASTERN CROATIA – VISION AND GROWTH / Leko Šimić Mirna ; Crnković, Boris (ur.).
Osijek : Faculty of Economics in Osijek, Croatia, 2019. 295-308 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
4. Vojinović, Željko; Glavaš, Jerko.
THE IMPORTANCE OF INSURANCE IN TOURISM – PREMIUM INCOME FOR THE CONTINUATION OF RISK MANAGEMENT // TOURISM IN FUNCTION OF DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA - Tourism as a Generator of Employment / Cvijanović, Drago ; Jean Vasile, Andrei ; Dimitrov, Nikola ; Lemmetyinen, Arja ; Ružić, Pavlo ; Andreeski, Cvetko ; Gnjatović, Dragana ; Stanišić, Tanja ; Micović, Andrej ; Leković, Miljan (ur.).
Varnjačka Banja : University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjacka Banja, 2019. 642-662 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
5. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Kolar, Jasna.
Institucionalni imperativi u procesu pristupanja Uuropskoj Uniji // Međunarodna konferencija Razvoj javne uprave : zbornik radova = International Conference Public Administration Development : conference proceedings / Belaj, Vlado (ur.).
Vukovar : Veleučilište Lavoslav Ružička = University of Applied Sciences Lavoslav Ružička, 2011. 221-234 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Šebo, Damir.
MOGUĆNOSTI PRIMJENE SUSTAVA UPRAVLJANJA SADRŽAJEM (CM) U ZDRAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE // Medicinska informatika 2009 / Petrovečki, Mladen ; Baždarić, Ksenija ; Pupovac, Vanja (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku - Medicinska naklada d.o.o., 2009. 111-119 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije


1. Tršinski, Zoran; Glavaš, Jerko; Stanić, Milan.
Impact of knowledge and higher educationon the development of innovation in Croatia // Proceedings of the 8th International Conference "The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changing World" / Karasavvoglou, Anastasios ; Goić, Srećko ; Polychronidou, Persefoni (ur.).
Kavala ; Split : Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology ; Ekonomski fakultet Split, 2016. 106-111 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
2. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko; Novaković, Antonija.
Sustav upravljanja sadržajem (CM) kao dio e-logistike // VII. međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu : zbornik radova = VII. international scientific conference Business logistics in modern management : conference proceedings / Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl-Heinz ; Lamza - Maronić, Maja ; Matić , Branko ; Pap , Norbert ; Runzheimer , Bodo ; Wentzel Dirk (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet, 2007. 61-74 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

Sažeci u zbornicima skupova


1. Lamza-Maronić, Maja; Glavaš, Jerko.
Menadžment znanja u funkciji poboljšanja procesa proizvodnje // Abstracts of then 6th International Scientific Conference on Production Modernization (RIM 2007) : Development and Modernization of Production / Karabegović, Isak ; Doleček, Vlatko ; Jurković, Milan (ur.).
Bihać : University of Bihać, Faculty of Technical Engineering Bihać, 2007. 241-242 (poster,sažetak,znanstveni).

Disertacije


1. Glavaš, Jerko.
Uloga znanja u generiranju konkurentske prednosti / doktorska disertacija.
Osijek : Ekonomski fakultet, 15.06. 2012, 371 str. Voditelj: Lamza-Maronić, Maja.

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova


1. Stanić, Milan.
KONKURENTNOST VELEUČILIŠTA NA REGIONALNOM TRŽIŠTU VISOKOG OBRAZOVANJA / doktorska disertacija.
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 02.06. 2016, 194 str. Voditelj: Glavaš, Jerko.
2. Štrok, Marcel.
SUSTAV SATELITSKOG PRAĆENJA KAO ČIMBENIK REDUCIRANJA TROŠKOVA POSLOVANJA / postdiplomski specijalistički rad.
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 01.10. 2015, 89 str. Voditelj: Glavaš, Jerko.