Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Dr. sc. IVAN TOLIĆ - Asistent

Kontakt: E-mail: (Ivan.Tolic [et] hops.hr)

Matični broj znanstvenika: 373780

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Tolić, Ivan; Miličević, Kruno; Malarić, Roman.
The impact of current, voltage and phase displacement errors on the cross-border energy exchange. // Measurement. 132 (2019) ; 330-335 (članak, znanstveni).
2. Tolić, Ivan; Primorac, Mario; Miličević, Kruno.
Measurement Uncertainty Propagation through Basic Photovoltaic Cell Models. // Energies. 12 (2019) , 6; (članak, znanstveni).
3. Tolić, Ivan; Miličević, Kruno; Malarić, Roman.
Energy Correction Procedure on Cross-Border Energy Exchange Using a Virtual Measuring Point. // Measurement. 119 (2018) ; 11-17 (članak, znanstveni).
4. Tolić, Ivan; Miličević, Kruno; Šuvak, Nenad; Biondić, Ivan.
Non-linear Least Squares and Maximum Likelihood Estimation of Probability Density Function of Cross-Border Transmission Losses. // IEEE transactions on power systems. 33 (2018) , 2; 2230-2238 (članak, znanstveni).
5. Tolić, Ivan; Miličević, Kruno; Mujović, Saša.
Cross-Border Transmission Line Losses Calculation Using Adaptive Monte Carlo Method. // IET science measurement & technology. 11 (2017) , 4; 400-405 (članak, znanstveni).
6. Tolić, Ivan; Miličević, Kruno; Tokić, Amir.
Measurement Uncertainty of Transmission Line Resistance Calculation Using GUM and AMC Method. // IET science measurement & technology. 11 (2017) , 3; 339-345 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Tolić, Ivan; Angebrandt, Vedran; Hartmann Tolić, Ivana.
Grounding system testing using a low-voltage U-I method – some practical issues. // Journal of energy technology. 10 (2017) , 1; 59-69 (članak, znanstveni).
2. Tolić, Ivan; Nađ, Robert; Hartmann Tolić, Ivana.
Analysis of the opposite reactive power direction phenomenon on two parallel overhead transmission lines. // Journal of energy technology. 9 (2017) , 4; 57-67 (članak, znanstveni).
3. Jozsa, Lajos,; Angebrandt, Vedran; Tolić, Ivan.
Stability Assessment in power system control center. // Journal of energy technology. 7 (2014) , 4; 33-42 (pregledni rad, znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Tolić, Ivan; Rekić, Ivan; Modrić, Željko.
Mjerenje impedancije prijenosnog voda trofaznom U- I metodom // 13. simpozij o sustavu vođenja EES-a.
2018. 1-8 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
2. Angebrandt, Vedran; Kovač, Zoran; Greganić, Marko; Tolić, Ivan.
Stanje prijenosne mreže i prognoza opterećenja za vrijeme kritičnih razdoblja uvođenjem funkcija vođenja // 11. savjetovanje HRO CIGRE : proceedings.
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
3. Tolić, Ivan; Jerčić, Roko; Duraković, Ivana; Angebrandt, Vedran.
Vrednovanje parametara kvalitete električne energije u prijenosnoj mreži sukladno odredbama mrežnih pravila elektroenergetskog sustava // 11. savjetovanje HRO CIGRE : zbornik radova.
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
4. Tolić, Ivan; Marić, Predrag; Angebrandt, Vedran; Nikolovski, Srete; Kovač, Zoran.
Analiza utjecaja ograničenja prijenosnih kapaciteta spojnih vodova na pouzdanost prijenosne mreže // 10. simpozij o sustavu vođenja EES–a / Filipović-Grčić, Božidar (ur.).
Zagreb : Hrvatski ogranak CIGRÉ, 2012. 111-1110 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Tolić, Ivan; Nikolovski, Srete; Knežević, Goran.
Power Quality Analysis on the 400 kV Interconnected Transmission Line // Proceedings of International Colloquium : Power Quality and Lightning.
Sarajevo, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
6. Tolić, Ivan; Angebrandt, Vedran; Baus, Zoran.
Održavanje uzemljivača visokonaponskih transformatorskih stanica u skladu s „Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnog izmjeničnog napona iznad 1 kV“ // Razvitak elektroenergetike u Hrvatskoj : zbornik radova.
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
7. Tolić, Ivan.
Održavanje uzemljivača uvisokonapponskim transfpr, amtovskim stanicama // 20. Znanstveno stručni skup Organizaija i tehnologija održavanja (OTO`2011) : zbornik radova / Lacković, Zlatko (ur.).
Osijek : nipOS, 2011. 69-76 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Tolić, Ivan; Nađ, Robert.
Analiza pojave istovremeno suprotnih jalovih snaga na dva paralelna dalekovoda između TS Ernestinovo i TS Osijek 1 // 9. savjetovanje HRO Cigre : zbornik radova.
2009. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima


1. Tolić, Ivan; Rekić, Ivan; Nađ, Robert.
Mjerenje naponskih prilika na uzemljivaču transformatorske stanice 110/x kV U-I metodom s dvjema različitim metodama za eliminaciju smetnji // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

Disertacije


1. Tolić, Ivan.
Značaj mjerenja prijenosnih gubitaka i pripadajuće mjerne nesigurnosti pri prekograničnoj razmjeni električne energije / doktorska disertacija.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 07.12. 2018, 234 str. Voditelj: Miličević, Kruno.

Diplomski radovi


1. Tolić, Ivan.
Utvrđivanje naponskih prilika na zaštitnim uzemljivačima visokonaponskih postrojenja / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 11.12. 2007, 123 str. Voditelj: Nikolovski, Srete.