Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

IGOR GULKA, mag. oec. - stručni suradnik za računovodstvene poslove

Ured za računovodstveno-financijske poslove

Kontakt: E-mail: (igor.gulka [et] ferit.hr)

Dodatna e-mail adresa: igor.gulka@etfos.hr

Telefon: 224-604

Prostorija: T0-15