Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Izv. prof. dr. sc. HRVOJE GLAVAŠ - izvanredni profesor

Katedra za elektrane i energetske procese

Kontakt: E-mail: (hrvoje.glavas [et] ferit.hr)

Dodatna funkcija: predsjednik Katedre za elektrane i energetske procese

Matični broj znanstvenika: 246821

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 224-645

Prostorija: 2-28

Web: http://orcid.org/0000-0002-3658-0364

Termin konzultacija: Cetvrtak u 11:12 h

 Životopis

Hrvoje Glavaš rođen je 1974. godine u Osijeku. Diplomirao je i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Radi kao izvanredni profesor na Zavodu za elektroenergetiku Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odgovorna je osoba za provođenje energetskih pregleda, ovlaštenje MGIPU P-219/2012. i  MINGO Po-03/2016.  Obnaša funkciju tehničkog voditelja laboratorija ustrojenog u skladu s ISO 17025. Objavio je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova, urednik više sveučilišnih izdanja.  Član znanstvenih odbora više međunarodnih skupova te časopisa  Journal of Energy. Član je Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave (CIGRÉ), Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (CIRED), Hrvatskog društva za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenje i automatiku (KoREMA), Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) kao Senior Member, Društva održavatelja Osijek, Astronomskog društva Osijek i Fotokluba Osijek. Dobitnik je priznanja Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka za doprinos tehničkoj kulturi. Područje njegovog interesa obuhvaća energetske bilance, energetsku učinkovitost, javnu rasvjetu, infracrvenu termografiju i mjerenja u elektrotehnici, a radno iskustvo uključuje energetske preglede zgrada i velikih poduzeća, termografska snimanja, certificiranje u zgradarstvu, ISO 9001 audite, mjerenja električnih i magnetskih polja.  

 Projekti

Milan Ivanović, Hrvoje Glavaš, Damir Blažević: ''PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE NA PODRUČJU OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE u 2012. godini'' Elektrotehnički fakultet Osijek, 2011.

Milan Ivanović, Hrvoje Glavaš, Damir Blažević: ''PROGRAM UČINKOVITOG KORIŠTENJA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI NA PODRUČJU OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013. – s osvrtom na 2016. godinu -'' Elektrotehnički fakultet Osijek, 2011.

Milan Ivanović, Hrvoje Glavaš: ''Potencijal mogućnosti iskorištenja biomase iz ratarske i voćarske proizvodnje na području Slavonije i Baranje'' Elektrotehnički fakultet Osijek, 2013.