Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Izv. prof. dr. sc. HRVOJE GLAVAŠ - izvanredni profesor

Katedra za elektrane i energetske procese

Kontakt: E-mail: (hrvoje.glavas [et] ferit.hr)

Dodatna funkcija: predsjednik Katedre za elektrane i energetske procese

Matični broj znanstvenika: 246821

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 224-645

Prostorija: T2-29

Web: http://orcid.org/0000-0002-3658-0364

Termin konzultacija: Cetvrtak u 11:12 h

Područje istraživanja: https://www.bib.irb.hr/profile/18161

 Životopis

Hrvoje Glavaš rođen je 1974. godine u Osijeku. Diplomirao je i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Radi kao izvanredni profesor na Zavodu za elektroenergetiku Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odgovorna je osoba za provođenje energetskih pregleda, ovlaštenje MGIPU P-219/2012. i  MINGO Po-03/2016.  Obnaša funkciju tehničkog voditelja laboratorija ustrojenog u skladu s ISO 17025. Objavio je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova, urednik više sveučilišnih izdanja.  Član znanstvenih odbora više međunarodnih skupova te časopisa  Journal of Energy. Član je Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave (CIGRÉ), Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (CIRED), Hrvatskog društva za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenje i automatiku (KoREMA), Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) kao Senior Member, Društva održavatelja Osijek, Astronomskog društva Osijek i Fotokluba Osijek. Dobitnik je priznanja Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka za doprinos tehničkoj kulturi. Područje njegovog interesa obuhvaća energetske bilance, energetsku učinkovitost, javnu rasvjetu, infracrvenu termografiju i mjerenja u elektrotehnici, a radno iskustvo uključuje energetske preglede zgrada i velikih poduzeća, termografska snimanja, certificiranje u zgradarstvu, ISO 9001 audite, mjerenja električnih i magnetskih polja.  

 Projekti

Milan Ivanović, Hrvoje Glavaš, Damir Blažević: ''PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE NA PODRUČJU OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE u 2012. godini'' Elektrotehnički fakultet Osijek, 2011.

Milan Ivanović, Hrvoje Glavaš, Damir Blažević: ''PROGRAM UČINKOVITOG KORIŠTENJA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI NA PODRUČJU OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011. - 2013. – s osvrtom na 2016. godinu -'' Elektrotehnički fakultet Osijek, 2011.

Milan Ivanović, Hrvoje Glavaš: ''Potencijal mogućnosti iskorištenja biomase iz ratarske i voćarske proizvodnje na području Slavonije i Baranje'' Elektrotehnički fakultet Osijek, 2013.

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Uredničke knjige


1. 29. Međunarodni znanstveni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2020. : Zbornik radova Knjiga 1 / Karakašić, Mirko; Vidaković, Držislav; Fekete Krešimir; Blažević, Damir; Glavaš, Hrvoje (ur.).
Osijek : Panon - Institut za strateške studije, 2020 (zbornik).
2. 28. Međunarodni znanstveni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2019. : Zbornik radova / Hadzima-Nyarko, Marijana; Karakašić, Mirko; Fekete Krešimir; Glavaš, Hrvoje; Blažević, Damir (ur.).
Osijek : Panon - Institut za strateške studije, 2019 (zbornik).
3. 27. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2018. - Zbornik radova / Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Nyarko, Emmanuel Karlo; Keser, Tomislav; Karakašić, Mirko; Barukčić, Marinko (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), 2018 (zbornik).
4. 26. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2017. - Zbornik radova / Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Nyarko, Emmanuel Karlo; Keser, Tomislav; Karakašić, Mirko; Barukčić, Marinko (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), 2017 (zbornik).
5. 25. Medunarodni znanstveno stručni skup organizacija i tehnologija održavanja, OTO '2016. Zbornik radova / Lacković, Zlatko; Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje; Sušenka, Igor; Nukić, Šandrk, Ivana; Andrlić, Berislav (ur.).
Osijek : Društvo održavatelja Osijek, Alberta - Osijek, 2016 (zbornik).
6. 24. Medunarodni znanstveno stručni skup organizacija i tehnologija održavanja, OTO '2015. Zbornik radova / Lacković, Zlatko; Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje; Sušenka, Igor; Nukić, Šandrk, Ivana; Andrlić, Berislav (ur.).
Osijek : Društvo održavatelja Osijek, Poduzetnicki inkubator OSVIT Donji Miholjac, Alberta - Osijek, 2015 (zbornik).
7. 23. međunarodni znanstveno stručni skup organizacija i tehnologija održavanja, OTO '2014. Zbornik radova / Lacković, Zlatko; Ivanović, Milan; Andrlić, Berislav; Nukić, Šandrk, Ivana; Glavaš, Hrvoje; Sušenka, Igor (ur.).
Osijek : Društvo održavatelja Osijek, Elektrotehnicki fakultet Osijek, HGK Županijska komora Požega, 2014 (zbornik).
8. 22. Medunarodni znanstveno stručni skup organizacija i tehnologija održavanja, OTO '2013. Zbornik radova / Lacković, Zlatko; Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje; Sušenka, Igor (ur.).
Osijek : Društvo održavatelja Osijek, Elektrotehnicki fakultet Osijek, HEP ODS d.o.o. „Elektroslavonija“ Osijek, 2013 (zbornik).

Udžbenici i skripta


1. Karakašić, Mirko; Kljajin Milan; Ivandić, Željko; Glavaš, Hrvoje.
Modeliranje poduprijeto računalom .
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019.
2. Jozsa, Lajos; Glavaš, Hrvoje; Petrović, Ivica.
Vođenje elektroenergetskoga sustava - zbirka zadataka .
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - FERIT, 2018.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje; Nyarko, Emmanuel Karlo.
Second-order supercapacitor model and its parameter extraction. // International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields. 33 (2020) , 1; 1-1 (članak, znanstveni).
2. Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Jukić, Dina; Desnica, Eleonora.
Infrared thermography as evaluation method of a faulty status of a LED LCD TV. // Journal of the society for information display. 18 (2020) , 12; 936-955 (članak, znanstveni).
3. Petrović, Ivica; Nikolovski, Srete; Baghaee Reza, Hamid; Glavaš, Hrvoje.
Determining Impact of Lightning Strike Location on Failures in Transmission Network Elements using Fuzzy Decision Making. // IEEE Systems Journal. 14 (2020) , 2; 2665-2675 (članak, znanstveni).
4. Relić, Filip; Marić, Predrag; Glavaš, Hrvoje; Petrović, Ivica.
Influence of FACTS Device Implementation on Performance of Distribution Network with Integrated Renewable Energy Sources. // Energies. 13/20 (2020) ; 1-15 (članak, znanstveni).
5. Glavaš, Hrvoje; Bobić, Tina; Dorić, Dražen; Božić Lenard, Dragana.
Infrared thermography camera protection in dairy farming management. // Computers and electronics in agriculture. 157 (2019) , 1; 604-615 (članak, znanstveni).
6. Glavaš, Hrvoje; Vukobratović, Marko; Keser, Tomislav.
Infrared thermography as control of handheld IPL device for home-use. // Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 20 (2018) , 5; 267-277 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Nyarko, Emmanuel Karlo; Glavaš, Hrvoje; Habschied, Kristina; Mastanjević, Krešimir.
Determination of Foam Stability in Lager Beers Using Digital Image Analysis of Images Obtained Using RGB and 3D Cameras. // Fermentation. 7 (2021) , 2; (članak, znanstveni).
2. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Liović, Lara.
Implementation of Energy Renovation of Buildings In The Five Counties of Eastern Croatia. // ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering. 1 (2020) ; 53-56 (članak, znanstveni).
3. Barić, T.; Glavaš, H.; Barukčić, M.
Impact of balance resistor uncertainty on voltages across supercapacitors. // Journal of energy storage. 22 (2019) ; 131-136 (članak, znanstveni).
4. Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje; Kljajić, Ružica.
An analytical approximation of the transient response of a voltage dependent supercapacitor model. // Engineering review (Technical Faculty University of Rijeka). 39 (2019) , 3; 310-319 (članak, znanstveni).
5. Glavaš, Hrvoje; Hadzima-Nyarko, Marijana; Haničar Buljan, Ivana; Barić, Tomislav.
Locating Hidden Elements in Walls of Cultural Heritage Buildings by Using Infrared Thermography. // Buildings. 9 (2019) , 2; (članak, znanstveni).
6. Glavaš, Hrvoje; Karakašić, Mirko; Petrović, Ivica; Vidaković, Držislav.
Pedelec Li-ION battery lifetime. // ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering. 17 (2019) , 3; 35-40 (prethodno priopćenje, znanstveni).
7. Glavaš, Hrvoje; Vidaković, Držislav; Jeršek, Željko; Maričić, Siniša.
Infracrvena termografija u postupku održavanje fotonaponskih sustava na građevinama. // Održavanje i eksploatacija. 1 (2019) ; 8-11 (članak, znanstveni).
8. Bobić, Tina; Mijić, Pero; Gantner, Vesna; Glavaš, Hrvoje; Gregić, Maja.
The effects of parity and stage of lactation on hoof temperature of dairy cows using a thermovision camera. // Journal of central European agriculture. 19 (2018) , 4; 777-783 (kratko priopćenje, znanstveni).
9. Glavaš, Hrvoje; Vidaković, Držislav; Jeršek, Željko; Kraus, Zorislav.
Infrared Thermography in Maintenance of Building Applied Photovoltaics. // Journal of Energy. 67 (2018) , 4; 7-11 (članak, znanstveni).
10. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
Measures of the Winter Package EC and Biogas Power Plants in Croatia. // International journal of electrical and computer engineering systems. 9 (2018) , 1; 29-33 (članak, znanstveni).
11. Vukobratović, Marko; Marić, Predrag; Nikolovski, Srete; Glavaš, Hrvoje.
Distributed Generation Harmonic Interaction in the Active Distribution Network. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 25 (2018) , 6; 1720-1730 (članak, znanstveni).
12. Šerman, Bojan; Glavaš, Hrvoje; Vukobratović, Marko; Kraus, Zorislav.
TELOS Feasibility Analysis of Photovoltaic Power Plant. // Applied Engineering Letters. 2 (2017) , 3; 91-97 (članak, znanstveni).
13. Barić, Tomislav; Boras, Vedran; Glavaš, Hrvoje.
Advantages of Dual Hyperbolic Tangent Function Over Single Hyperbolic Tangent Function in Description of Hysteresis Loops. // International review of electrical engineering. 11 (2016) , 5; 506-516 (članak, znanstveni).
14. Glavaš, Hrvoje; Jozsa, Lajos; Barić, Tomislav.
Infrared Thermography in Energy Audit of Electrical Installations. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 23 (2016) , 5; 1533-1539 (pregledni rad, znanstveni).
15. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
The Techno-economical and Environmental Results of Gasification in The Slavonia Region (Croatia). // Acta tehnica Corviniensis. 9 (2016) , 1; 39-43 (članak, znanstveni).
16. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje; Gantner, Ranko.
Biofuels in Croatia. // Journal of Microbiology & Microbial Technology. 1 (2016) ; 1-5 (članak, znanstveni).
17. Vidaković, Držislav; Kraus, Zorislav; Glavaš, Hrvoje.
The applicability technique for making time plans for maintenance of techical systems. // Mašinstvo. 13 (2016) , 1; 41-56 (pregledni rad, znanstveni).
18. Glavaš, Hrvoje; Mesarić, Dalibor; Ivanović, Milan.
The Role of GIS in Energy Audit of Public Lighting. // Acta tehnica Corviniensis. 8 (2015) , 2; 63-66 (članak, znanstveni).
19. Engelman, Marija; Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje.
Minimum correct thermo-electric model for transient behaviour of incandescent lamp. // Tehnički vjesnik (Technical Gazette): znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 21 (2014) , 2; 299-308 (članak, znanstveni).
20. Petrović, Ivica; Glavaš, Hrvoje; Hederić, Željko.
Current-temperature analysis of the ampacity of overhead conductors depending on applied standards. // Journal of energy technology. 7 (2014) , 2; 11-28 (članak, znanstveni).
21. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan.
Energy Efficiency of Tram Transport in the City of Osijek. // International journal of electrical and computer engineering systems. 4 (2013) , 2; 39-42 (članak, znanstveni).
22. Barić, Tomislav; Boras, Vedran; Glavaš, Hrvoje.
A simplified procedure for approximate determination of electro-geometrical parameters of two-layer soil. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) , 2; 259-268 (članak, znanstveni).
23. Glavaš, Hrvoje; Blažević, Damir; Ivanović, MIlan.
Quality and energy efficiency of public lighting in the area of Osijek-Baranja County. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. Vol.19 No.3 Rujan 2012. (2012) ; 549-556 (članak, znanstveni).
24. Ivanović, Milan; Blazević, Damir; Glavaš, Hrvoje.
The Structure of Electricity Consumption and its Utilisation Efficiency in the European Transition Countries. // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. Vol.1 (2010) , No.2; 19-34 (članak, znanstveni).
25. Barić, Tomislav; Lajos, Jozsa; Glavaš, Hrvoje.
Kapacitivni utjecaj visokonaponskih nadzemnih vodova na mjerenje specifičnog otpora tla. // Energija. 56 (2007) , 02; 232-249 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima


1. Koprivanac, Danijel; Glavaš, Hrvoje; Sušenka, Igor; Vidaković, Držislav.
Infracrvena termografija u kontroli stanja odvajača kondenzata. // Održavanje i eksploatacija. 3/20 (2020) ; 8-13 (članak, stručni).
2. Nikolovski, Srete; Glavaš, Hrvoje.
Simulacija udara munje u stup bazne stanice VIPnet-ove GSM mreže. // ER/EM. 3 (2002) , 2; 34-37 (članak, stručni).

Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima


1. Glavaš, Hrvoje; Muštran, Daniel.
Primjena infracrvene termografije na području parka prirode // 8th Symposium with international participation Kopački rit past, present, future 2019, Book of abstracts / Ozimec, Siniša ; Bogut, Irella ; Rožac, Vlatko ; Stević, Filip ; Popović, Željko ; Bolšec, Adrijana ; Vereš, Marija (ur.).
Osijek : Javna ustanova ''Park prirode Kopački rit'', 2019. 44-45 (predavanje,sažetak,znanstveni).
2. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan.
Bioplinska postrojenja u Baranji // 7th Symposium with international participation Kopački rit past, present, future 2018, Book of abstracts / Ozimec, Siniša ; Bogut, Irella ; Rožac, Vlatko ; Stević, Filip ; Popović, Željko ; Bolšec, Adrijana ; Vereš, Marija (ur.).
Osijek : Javna ustanova ''Park prirode Kopački rit'', 2018. 36-37 (predavanje,sažetak,znanstveni).
3. Glavaš, Hrvoje.
Detekcija istjecanja plinova infracrvenom termografijom // KLIMA FORUM 2017 - 6. forum o hlađenju, klimatizaciji i ventilaciji, Hotel “Osijek”, Osijek, 4. - 5. listopada 2017., Zbornik radova / Iljaš, Branko ; Labudović, Boris ; Pajnic, Zoran ; Lovrović, Marko (ur.).
Zagreb : Energetika marketing d.o.o. Zagreb, 2017. 73-73 (predavanje,sažetak).
4. Glavaš, Hrvoje; Mesarić, Dalibor; Liović, Lara.
Određivanje prioriteta u održavanju parka prirode na osnovi GIS podrške // 6. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit – jučer, danas, sutra, 2017. Zbornik sažetaka / prof.dr.sc.Siniša Ozimec, prof.dr.sc Irella Bogut, Vlatko Rožac, prof., doc.dr.sc. Filip Stević, Boris Bolšec, prof., Adrijana Baković, mag.biol. (ur.).
Javna ustanova '' Park prirode Kopački rit'', Poljoprivredni fakultet Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, DANUBEPARKS Mreža zaštićenih područja na rijeci Dunav, B.EN.A. Balkan Environmental Association, 2017. 33-34 (predavanje,sažetak,znanstveni).
5. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
Potrošnja električne energije i javna rasvjeta na području Baranje // Zbornik sažetaka, 5. Simpozij Kopački rit – jučer, danas, sutra, 2016. s međunarodnim sudjelovanjem / prof.dr.sc.Siniša Oszimec, prof.dr.sc Irella Bogut, Vlatko Rpžac, prof., Boris Bolšec, prof., doc.dr.sc. Elvira Kovač Andrić, prof.dr.sc. Vanja Radolić, mr.sc. Željko Popović (ur.).
Osijek : Javna ustanova '' Park prirode Kopački rit'', Poljoprivredni fakultet Osijek, B.EN.A., DANUBEPARKS, 2016. 31-32 (predavanje,sažetak,znanstveni).
6. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
Elektrifikacija Baranje // Zbornik sažetaka, 4. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Kopački rit – jučer, danas, sutra, 2015. / Vlatko Rožac, prof. ; Boris Bolšev, prof. ; Sonja Kučera, mag.agr. ; Renata Tot Forjan, mag.edu. (ur.).
Tikveš, Kopačevo, 2015. 17-21 (predavanje,sažetak,znanstveni).

Plenarna izlaganja


1. Vidaković, Držislav; Marenjak, Saša; Glavaš, Hrvoje.
Priprema organizacija za uvođenje suvremenih strategija održavanja // Peta Konferencija - The Fifth Conference ODRŽAVANJE 2018 MAINTENANCE 2018 Proceedings / Brdarević, S ; Jašarević, S. (ur.).
Zenica : University of Zenica, Faculty of Mehanical Engineering in Zenica, 2018. 1-8 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Relić, Filip; Petrović, Ivica; Glavaš, Hrvoje.
Power Loss Reduction in a Transmission System by Using FACTS Devices // VII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2017) Proceedings.
Zrenjanin : Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of Novi Sad, 2017. 291-296 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Dolaček-Alduk, Zlata; Stober, Dina; Krstić, Hrvoje; Dimter, Sanja; Klaić, Zvonimir; Glavaš, Hrvoje.
Energetska učinkovitost urbanih cjelina // 9. Dani ovlaštenih inženjera - Program Skupa i sažeci predavanja.
2014. 86-87 (plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

Objavljena pozvana predavanja na skupovima


1. Karakašić, Mirko; Perković, Dalibor; Grgić, Ivan; Glavaš, Hrvoje.
Optimizing the Mass of the Structure Using the Response Surface Method // 29th International Scientific Conference 'ORGANIZATION AND MAINTENANCE TECHNOLOGY' / Karakašić, Mirko ; Vidaković, Držislav ; Fekete, Krešimir ; Blažević, Damir ; Glavaš, Hrvoje (ur.).
Osijek : Panon Think tank for strategic studies - Osijek, 2020. 1-8 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Glavaš, Hrvoje.
Sustainable energy performance improvements policy in Croatian industry with implementation of ISO 50001 energy management system // 2nd International conference Sustainable Development Today - Interaction of science and economy in Japan and Croatia, Proceedings, Osijek - Vinkovci, 17th-19th September 2018 / Blažević, Damir ; Bobić, Tina ; Krstić, Hrvoje (ur.).
Osijek : Panon - think tank for strategic studies - Osijek, 2018. 31-32 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
3. Glavaš, Hrvoje; Karakašić, Mirko; Petrović, Ivica; Vidaković, Držislav.
PEDELEC Li-Ion Battery Pack Lifetime // VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2018 (IIZS 2018) Proceedings.
Zrenjanin : University of Novi Sad Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Republic of Serbia, 2018. 27-33 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Karakašić, Mirko; Kljajin, Milan; Duhovnik, Jože; Glavaš, Hrvoje.
APPLICATION OF MFF METHOD IN CONCEPTUAL DESIGN // VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2018 (IIZS 2018) ProceedingsZrenjanin : University of Novi Sad Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Republic of Serbia.
Zrenjanin : Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of Novi Sad, 2018. 72-80 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Karakašić, Mirko; Kljajin, Milan; Ivandić, Željko; Glavaš, Hrvoje.
Descriptive matrix of function and functionality in design and maintenance process // 27th International Scientific and Professional Conference ''Organization and Maintenance Technology'' - OTO 2018 - Conference Proceedings / Glavaš, Hrvoje ; Barić, Tomislav ; Nyarko, Emmanuel Karlo ; Keser, Tomislav ; Karakašić, Mirko ; Barukčić, Marinko (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 2018. 7-13 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Stojkov, Marinko.
Primjena infracrvene termografije u tehničkim sustavima // Zbornik radova 15. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi ; 8. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Pero Raos, Tomisla Galeta, Dražen Kozak, Marija Raos, Josip Stojšić, Zlatko Tonković (ur.).
Osijek : HEP Plin, University of Osijek, University of Pecs, 2017. 33-50 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Stojkov, Marinko; Čavlović, Darko; Šljivac, Damir; Pelin, Denis; Glavaš, Hrvoje.
TE-TO Osijek – rekonstrukcija sustava gorionika // Proceedings of the 2nd International Natural Gas , Heat and Water Conference.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Jukić, Dina; Glavaš, Hrvoje; Jeršek, Željko; Veić, Nikola.
Photometric testing of a liquid crystal display // PROCEEDINGS OF 2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Drago Žagar, Goran Martinović, Snježana Rimac Drlje, Irena Galić (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2020. 23-28 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Kljajić, Ružica; Marić, Predrag; Relić, Filip; Glavaš, Hrvoje.
Battery Energy Storage Systems and FACTS Devices Influence on Microgrid Voltage Stability // Proceedings of 2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2020. 141-145 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Petrović, Ivica; Nikolovski, Srete; Glavaš, Hrvoje; Relić, Filip.
Power System Fault Detection Automation Based on Fuzzy Logic // Proceedings of2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago (ur.).
Osijek : Ferit, Osijek, 2020. 129-134 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Vidaković, Držislav; Martić, Matej.; Glavaš, Hrvoje.
Održavanje opreme u organizacijama s Lean poslovanjem // Zbornik radova Održavanje 2020 / Proceedings Maintenance 2020 / Hadžikadunić, Fuad ; Petković, Darko (ur.).
Zenica : University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2020. 115-122 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Dvoržak, Domagoj; Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
Rezultati energetske obnove zgrada na području Osječko- baranjske županije // PROCEEDINGS PLIN 2019, 17th Natural Gas, Heat And Water Conference, 10th International Natural Gas, Heat And Water Conference / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražen ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019. 137-143 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Glavaš, Hrvoje; Bičanić, Ines; Desnica, Eleonora.
Infracrvena termografija u održavanju fotonaponske elektrane ''ETFOS 1'' // PROCEEDINGS PLIN 2019, 17th Natural Gas, Heat And Water Conference, 10th International Natural Gas, Heat And Water Conference / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019. 54-63 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Liović, Lara.
Implementation of Energy Renovation of Buildings In The Five Counties of Eastern Croatia // IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) Proceedings.
Zrenjanin : University of Novi Sad Technical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, 2019. 134-139 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Glavaš, Hrvoje; Mesarić, Dalibor; Nešić, Đrođe.
Edukacija iz područja klasične fotografije // 28. Međunarodni znanstveni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2019. - Zbornik radova / Hadzima-Nyarko, Marijana ; Karakašić, Mirko ; Fekete, Krešimir ; Glavaš, Hrvoje ; Blažević, Damir (ur.).
Osijek : Panon - Institut za strateške studije - Osijek, 2019. 131-137 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Katalinić, Mario; Karakašić, Mirko; Ivandić, Željko; Glavaš, Hrvoje.
Application of AHP method in the process of evaluation of supporting structures for placing traffic signs // 17. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi ; 10. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Raos, Pero ; Galeta, Tomisla ; Kozak, Dražen ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek, 2019. 219-228 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
10. Martinek, Adam; Galić, Zlatko; Glavaš, Hrvoje.
Upravljanje sustavom LED RGB rasvjete DMX protokolom // PROCEEDINGS PLIN 2019, 17th Natural Gas, Heat And Water Conference, 10th International Natural Gas, Heat And Water Conference / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražen ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019. 43-53 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Mesić, Mirko; Peko, Marina; Glavaš, Hrvoje.
Važnost pristupa servisnim informacijama u postupku održavanja "novih" vozila // 28. Međunarodni znanstveni skup 'ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA'.
2019. 107-110 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Patrun, Luka; Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Dvoržak, Domagoj.
Mjerenje sjajnosti kolnika digitalnim fotoaparatom // Tridesetdeveti skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem, Automatizacija u prometu 2019 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA - Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku, 2019. 52-52 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
13. Salamunović, David; Karakašić, Mirko; Kljajin, Milan; Glavaš, Hrvoje.
DESIGN OF THE STRENGTHENED FRAMEWORK FOR A DESIGNED CONCEPT OF THE SPORT CAR BODY // IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019).
Zrenjanin, 2019. 175-182 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
14. Vidaković, Držislav; Marenjak, Saša; Radovanović, Ljiljana; Glavaš, Hrvoje.
Praćenje uspješnosti postojećeg sustava održavanja // Zbornik radova 17. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi PLIN 2019 / 10th International Natural Gass, Heat and Water Conference / Raos, Pero (glavni) ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražen ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019. 229-241 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
15. Glavaš, Hrvoje; Dorić, Dražen; Aračić, Stjepan.
Praktična primjena PEDELEC-a na području grada Osijeka // 38th Conference on Transportation Systems with International Participation AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2018 Proceedings / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2018. 87-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
16. Glavaš, Hrvoje; Muštran, Daniel; Barić, Tomislav.
Detecting Bad Internal Resistance of LV HRC Fuse Links Using Infrared Thermography // PROCEEDINGS IEEE International Conference AND Workshop in Óbuda on Electrical and Power Engineering.
Budapest, Hungary : Óbuda University, Budapest, Hungary, 2018. 189-194 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
17. Glavaš, Hrvoje; Vidaković, Držislav; Jeršek, Željko; Maričić, Siniša.
Infracrvena termografija u postupku održavanje fotonaponskih sustava na građevinama // Zbornik radova MeditMaint 2018 24. međunarodno savjetovanje / Šiško Kuliš, Maria (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja (HDO), 2018. 147-152 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
18. Glavaš, Hrvoje; Zovko-Ribić, Frano; Dorić, Dražen; Talapko, Domagoj.
Development of energy management standards // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), 2018. 185-189 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
19. Jeršek, Željko; Rendulić, Dario, Ilija; Glavaš, Hrvoje; Rašić, Marko.
Izmjena oblika energetskog certifikata zgrada // 16th Natural Gas, Heat and Water Conference, 9th International Natural Gas, Heat and Water Conference, Proceedings / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražen ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : HEP Plin, University of Osijek, University of Pecs, 2018. 112-123 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
20. Noskov, Robert; Petrović, Ivica; Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje; Šljivac, Damir.
Analysis of possibilities of alleviating reppercussions caused by large disturbances in power system // The 11th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion will be held on 12-15 November 2018 in Dubrovnik (Cavtat), Croatia / Kuzle, Igor ; (ur.).
Dubrovnik : IEEE Croatia Section, 2018. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
21. Perković, Branimir; Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje.
Kemijsko čišćenje kotlova // 27. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2018. - Zbornik radova / Glavaš, Hrvoje ; Barić, Tomislav ; Nyarko, Emmanuel Karlo ; Keser, Tomislav ; Karakašić, Mirko ; Barukčić, Marinko (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 2018. 65-70 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
22. Petrović, Ivica; Glavaš, Hrvoje; Vukobratović, Marko; Józsa, Lajos.
Instalation lines testing by Impulse Reflectometry based method // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno ; Galić, Irena ; Balen, Josip ; Matić, Tomislav (ur.).
Osijek, 2018. 67-72 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
23. Talapko, Domagoj; Tešnjak, Sejid; Glavaš, Hrvoje.
Impact of Maintenance on Solar and Wind Powered Internet Data Center Electrical Infrastructure Availability // 27th International Scientific and Professional Conference ''Organization and Maintenance Technology'' - OTO 2018 - Conference Proceedings / Glavaš, Hrvoje ; Barić, Tomislav ; Nyarko, Emmanuel Karlo ; Keser, Tomislav ; Karakašić, Mirko ; Barukčić, Marinko (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), 2018. 87-95 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
24. Talapko, Domagoj; Tešnjak, Sejid; Glavaš, Hrvoje.
Comparison of Electrical Architectures for Support of the Software Defined Data Centers // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno ; Galić, Irena ; Balen, Josip ; Matić, Tomislav (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), 2018. 179-184 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
25. Čop, Mihael; Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav.
Održavanje javne rasvjete // Održavanje 2017 Zbornik radova / Anita Domitrović (ur.).
Zagreb : HDO - Hrvatsko društvo održavatelja, 2017. 179-187 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
26. Gantner, Ranko; Šumanovac, Luka; Zimmer, Domagoj; Ronta, Mario; Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Jarić, Danijel.
Fodder as a biofuel: Cost effectiveness of powering horses in plowing operation // 6th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia - vision and growth / Anka Mašek Tonković (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, 2017. 618-625 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
27. Glavaš, Hrvoje; Vukobratović, Marko; Primorac, Mario; Muštran Daniel.
Infrared Thermography in Inspection of Photovoltaic Panels // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2017 (SST 2017) / Drago Žagar, Goran Martinović, Snježana Rimac Drlje, Kruno Miličević (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2017. 63-68 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
28. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje; Vukobratović, Marko.
Bioplinske elektrane u Slavoniji i Baranji // Zbornik radova 15. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi ; 8. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Pero Raos, Tomisla Galeta, Dražen Kozak, Marija Raos, Josip Stojšić, Zlatko Tonković (ur.).
Osijek : HEP Plin, University of Osijek, University of Pecs, 2017. 204-2015 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
29. Karakašić, Mirko; Glavaš, Hrvoje; Kljajin, Milan.
Review of modelling methods and computer models implemented in recent nowadays CAD systems // 15. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi ; 8. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Pero Raos, Tomisla Galeta, Dražen Kozak, Marija Raos, Josip Stojšić, Zlatko Tonković (ur.).
Osijek : HEP Plin, University of Osijek, University of Pecs, 2017. 373-381 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
30. Perković, Branimir; Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje.
Utjecaj atmosferskog pražnjenja na elektroniku plinskih bojlera // Zbornik radova 15. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi ; 8. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Pero Raos, Tomisla Galeta, Dražen Kozak, Marija Raos, Josip Stojšić, Zlatko Tonković (ur.).
Osijek : HEP Plin, University of Osijek, University of Pecs, 2017. 216-225 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
31. Rašić, Marko; Rendulić, Dario, Ilija; Glavaš, Hrvoje; Vidaković, Držislav.
Primjena računalnog programa Thorium A+ za izračun uštede zamjene standardnog kotla s kondenzacijskim i ugradnjom termoregulacijskih ventila na ogrjevna tijela // Zbornik radova 15. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi ; 8. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Pero Raos, Tomisla Galeta, Dražen Kozak, Marija Raos, Josip Stojšić, Zlatko Tonković (ur.).
Osijek, 2017. 173-184 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
32. Sojčić, Hrvoje; Karakašić, Mirko; Glavaš, Hrvoje.
Izrada parametarskog modela ručne dizalice pomoću CAD sustava za parametarsko modeliranje temeljeno na značajkama // 26. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2017. - Zbornik radova / Doc.dr.sc. Hrvoje Glavaš, Izv.prof.dr.sc. Tomislav Barić, Doc.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko, Doc.dr.sc. Marinko Barukčić, Doc.dr.sc. Tomislav Keser, Izv.prof.dr.sc. Mirko Karakašić (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - FERIT, 2017. 133-140 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
33. Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Kraus, Zorislav.
Obaveza energetskog pregleda velikih poduzeća // 25. međunarodni znanstveno stručni skup Organizacija i tehnologija održavanja (OTO '2016) : zbornik radova = 25th International Scientific Meeting Organisation and Technology of Maintence, (OTO '2016) : proceedings / Lacković, Zlatko ; Ivanović, Milan ; Glavaš, Hrvoje ; Sušenka, Igor ; Šandrk Nukić, Ivana ; Andrić, Berislav (ur.).
Osijek : Društvo održavatelja, 2016. 21-26 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
34. Glavaš, Hrvoje; Petrović, Ivica; Ivanović, Milan.
Plinsko-turbinska elektrana Osijek u sustavu HEP d.d. // Zbornik radova 14. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi ; 7. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Pero Raos (ur.).
Osijek : HEP Plin, SJJS Osijek, University of Pecs, 2016. 59-70 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
35. Keser, Tomislav; Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav.
Primjena pametnog telefona kao DVR-a // 36. skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem Automatizacija u prometu 2016 : zbornik = 36th Conference on Transportation Systems with International Participation AAutomation in transportation 2015 : proceedings / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2016. 37-40 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
36. Vidaković, Držislav; Glavaš, Hrvoje; Pavelić, Krešimir.
Mogućnosti primjene suvremenih strategija održavanja za složene tehničke sustave // Zbornik radova 14. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi ; 7. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi / Pero Raos, Tomisla Galeta, Dražen Kozak, Marija Raos, Josip Stojšić, Zlatko Tonković (ur.).
Osijek : HEP Plin, University of Osijek, University of Pecs, 2016. 243-253 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
37. Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Keser, Tomislav.
Pedelec - bicikli s električkom podrškom // Tridesetpeti skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem Automatizacija u prometu 2015 : zbornik = 35th Conference on Transportation Systems with International Participation Automation in transportation 2015 : proceedings / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2015. 41-44 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
38. Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Kvaček, Anita.
Termovizija u održavanju elektroenergetskih instalacija // 24. međunarodni znanstveno-stručni skup Organizacija i tehnologija održavanja OTO'2015, zbornik radova / prof.dr.sc. Z. Lacković, dr.sc. M. Ivanović, doc.dr.sc. H. Glavaš, I. Sušenka dipl.ing., dr.sc. I.Šandrk Nukić, dr.sc. B.Andrlić (ur.).
Osijek : Društvo održavatelja Osijek, Poduzetnički inkubator OSVIT Donji Miholjac, Alberta naklada - Osijek, 2015. 33-38 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
39. Glavaš, Hrvoje; Kvaček, Anita; Muštran, Daniel.
Gas Detection Thermography // V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2015 (IIZS 2015), Proceedings / James G. Speight, Slawomir Kurpaska, Dragiša Zolmač, Miroslav Lambić (ur.).
Zrenajnin : Technical Faculty ''Mihajlo Pupun'', Zrenjanin, University of Novi Sad, 2015. 194-198 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
40. Glavaš, Hrvoje; Vidaković, Držislav; Barić, Tomislav.
Pronalaženje skrivenih otvora infracrvenom termografijom // Proceedings of technical and scientific conference with international participation SFERA 2015 Design and technologies of architectural openings / Milenko Stanković, Naida Mernić, Nevena Novaković, Martin Mišić (ur.).
Mostar : Marketinška i izdavačka agencija SFERA d.o.o., Mostar, Univerzitet u Banjoj Luci Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, 2015. 93-97 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
41. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
The Techno-economical and Enviromental Results of Gasification in the Slavonia Region (Croatia) // V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2015) Proceedings / James G. Speight, Slawomir Kurpaska, Dragiša Zolmač, Miroslav Lambić (ur.).
Zrenajnin : Technical Faculty ''Mihajlo Pupun'', Zrenjanin, University of Novi Sad, 2015. 265-270 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
42. Perković, Branimir; Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje.
Iznalaženje optimalne debljine ETICS sustava // PLIN 2015 Proceedings, 13th Natural Gas, Heat and Water Conference ; 6st International Natural Gas, Heat and Water Conference / Pero RAOS, glavni urednik, Tomislav GALETA, Dražan KOZAK, Marija RAOS, Josip STOJŠIĆ, Zlatko TONKOVIĆ (ur.).
Osijek : HEP-Group, HEP-Plin Ltd. ; J. J. Strossmayer University of Osijek Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod ; University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering, 2015. 51-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
43. Vidaković, Držislav; Jurić, Aleksandar; Glavaš, Hrvoje.
Energetska učinkovitost fasada // Proceedings of technical and scientific conference with international participation SFERA 2015 Design and technologies of architectural openings / Milenko Stanković, Naida Mernić, Nevena Novaković, Martin Mišić (ur.).
Mostar : Marketinška i izdavačka agencija SFERA d.o.o., Mostar, Univerzitet u Banjoj Luci Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, 2015. 105-110 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
44. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Mandić, Niko.
Resources and Possibilities of Agro Biomass Usage for Energy Purposes in Slavonia Region (Croatia) // EnergyCon 2014 / Igor Kuzle, Tomislav Capuder, Hrvoje Pandžić (ur.).
Copyright © 2014 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
45. Gantner, Ranko; Baban, Mirjana; Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Schlechter, Pit; Šumanovac, Luka; Zimmer, Domagoj.
Indices of sustainability of horse traction in agriculture // 3. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj / 3rd International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth / Mašek-Tonković, Anka (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2014. 616-626 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
46. Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav; Keser, Tomislav.
Kriteriji energetske učinkovitosti rasvjete cesta // Zbornik radova 34.i skupa o prometnim sustavima s meñunarodnim sudjelovanjem AAutomatizacija u prometu 2014 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2014. 92-95 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
47. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Barić, Tomislav.
Energetski pregled javne rasvjete prometnica // 23. ZNANSTVENO STRUČNI SKUP ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA, zbornik radova / Prof. dr. sc. Zlatko Lacković, Dr. sc. Milan Ivanović, Dr.sc. Berislav Andrlić Dr. sc. Ivana Šandrk Nukić, Doc. dr. sc. Hrvoje Glavaš, Igor Sušenka, dipl.ing. el. (ur.).
Požega : Društvo održavatelja Osijek, Elektrotehnički fakultet Osijek, HGK Županijska komora Požega, 2014. 33-45 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
48. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Mandić, Niko.
Energy Audit of Public Lighting in the Area of Osijek-Baranja County (Croatia) // EnergyCon 2014 / Igor Kuzle, Tomislav Capuder, Hrvoje Pandžić (ur.).
Copyright © 2014 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2014. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
49. Glavaš, Hrvoje; Mesarić, Dalibor; Barić, Tomislav; Đurđević, Damir; Ivanović, Milan.
Provedba energetskog pregleda javne rasvjete // Proceedings PLIN2014 / Pero Raos, Tomislav Geta, Dražen Kozak, Marija Somolanji, Josip Stojšić, Zlatko Tonković (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
50. Glavaš, Hrvoje; Mesarić, Dalibor; Ivanović, Milan.
The Role of GIS in Energy Audit of Public Lighting // IV International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection (IIZS 2014) Proceedings.
Zrenjanin : Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, University of Novi Sad, Republic of Serbia, 2014. 365-370 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
51. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
Green electricity production in EU-28 and in Croatia, Germany, Hungary and Serbia // 32nd Science in Practice 2014 (SiP 2014) Proceedings.
2014. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
52. Mandić, Niko; Glavaš, Hrvoje; Petrović, Ivica.
Influence of Temperature Drop on Power and Gas Systems - analysis // Energy Conference-EnergyCon 2014 IEEE International / Igor Kuzle, Tomislav Capuder, Hrvoje Pandžić (ur.).
Copyright © 2014 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2014. 621-626 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
53. Stojkov, Marinko; Gašparović, Domagoj; Pelin, Denis; Glavaš, Hrvoje; Hornung, Krunoslav; Mikulandra, Nikica.
Električni automobil - povijest razvoja i sastavni dijelovi // 12. skup o prirodnom plinu , toplini i vodi, 12th Natural Gas, Heat and Water Conference, 5. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 5th International Natural Gas, Heat and Water Conference - Plin 2014 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014. 222-230 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
54. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan.
Energy Efficiency in Public Transport of the Osijek City // 31st International Conference Science in Practice (SIP2013) : Proceedings.
Bremen, 2013. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
55. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Barić, Tomislav.
Motociklistička kaciga - element sigurnosti u cestovnom prometu // Zbornik radova, Tridesettreći skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2013 ; Proceedings, 33rd Conference on Transportation Systems with International Partipation Automation in Transportation 2013 / Željko Šakić (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2013. 50-53 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
56. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje; Tonković, Zlatko.
Korištenje obnovljivih izvora energije i plinski konzum u regiji Slavonija i Baranja // Proceedings PLIN2013 / Raos, Pero ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013. 123-133 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
57. Keser, Tomislav; Blažević, Damir; Glavaš, Hrvoje.
Expert System Model for Vehicle Maintenance Interval Assessment // Automation in Transportation 2013 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2013. 43-46 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
58. Kovbanovski, Sergej; Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje.
Grafički prikaz energetske bilance upotrebom Sankey dijagrama // Proceedings PLIN2013 / Raos, Pero ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013. 297-306 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
59. Kovbanovski, Sergej; Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav.
Automobilska guma element energetske učinkovitosti u prometu // 22. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA / Zlatko Lacković, Milan Ivanović, Hrvoje Glavaš, Igor Sušenka (ur.).
Osijek : Društvo održavatelja Osijek, Elektrotehnički fakultet Osijek, HEP ODS d.o.o. „Elektroslavonija“ Osijek, 2013. 119-128 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
60. Pelin, Denis; Pavlić, Jadran; Glavaš, Hrvoje.
Izmjenične karakteristike prijenosnog računala za različite načine rada // Proceedings PLIN2013 / Raos, Pero ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013. 95-103 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
61. Antunović, Miroslav; Keser, Tomislav; Glavaš, Hrvoje.
Public Accessible Micrometeorological Stations Network Model For Road Traffic Weather Conditioned Safety Supervision // Automation In Transportation 2012 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2012. 5-8 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
62. Glavaš, Hrvoje; Blažević, Damir; Ivanović, Milan.
Program of Efficient Use of Energy In Final Energy Consumption on The Area of Eastern Croatia // 1st International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia-Yesterday, Today, Tomorrow / prof.dr.sc. Slavica Singer ; prof.dr.sc. Anka Mašek Tonković ; prof.dr.sc. Dražen Barković ; prof.dr.sc. Malgorzata Gajos (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012. 54-64 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
63. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan; Keser, Tomislav.
Energetska učinkovitost u cestovnom prometu // Tridesetdrugi skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem Automatizacija u prometu 2012 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, Unska 3, Zgreb Croatia, 2012. 19-25 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
64. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje; Špiranović- Kanižaj, Dubravka.
Energy Efficiency and Renewable Energy Sources in the Slavonia Region // Science in Practice 2012, Proceedings / Ildiko Horvath (ur.).
Pecs : University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
65. Ivanović, MIlan; Glavaš, Hrvoje; Tonković, Zlatko.
Energetska učinkovitost potrošnje prirodnog plina u industriji Slavonsko-baranjske regije // 10. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI, 3. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI / P. Raos, D. Kozak, M. Somolanji, J. Stojšić, Z. Tonković (ur.).
Osijek, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
66. Knežević, Branko; Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje.
Analiza programske podrške za proračun građevnih dijelova jednostavnog stambenog objekta prema zahtjevima Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama // 10. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI, 3. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI / P. Raos, D. Kozak, M. Somolanji, J. Stojšić, Z. Tonković (ur.).
Osijek, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
67. Ivanović, Milan; Tonković, Zlatko; Glavaš, Hrvoje.
Energetska učinkovitost potrošnje prirodnog plina u kućanstvima Osječko baranjske županije // / Tonković, Z. ; Klarić, Š. ; Somolanji, M. ; Stojšić, J. (ur.).
Osijek, Croatia, 28.-30.09.2011., 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
68. Pelin, Denis; Stojkov, Marinko; Šljivac, Damir; Glavaš, Hrvoje.
Primjena gorivnih ćelija u proizvodnji električne energije i topline // Proceedings of the 2nd International Natural Gas , Heat and Water Conference.
Osijek, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
69. Glavaš, Hrvoje; Józsa, Lajos; Barić, Tomislav; Marić, Predrag.
Povećanje radijusa domene prikupljanja biomase s ciljem podmirenja gubitka transporta // 8th Natural Gas, Heat and Water Conference ; 1st International Natural Gas, Heat and Water Conference / Tonković, Zlatko ; Klarić, Štefanija ; Kozak, Dražen ; Raos, Pero ; Stojšić, Josip (ur.).
2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
70. Buljić, Dalibor; Šljivac, Damir; Glavaš, Hrvoje.
Application of a Solar Power Calculator in Power Engineering Education // Science in Practice 2008, 26th International Conference, Proceedings / Martinović, Goran ; Ivanović, Milan (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2008. 63-66 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
71. Glavaš, Hrvoje; Antunović, Mladen; Ivanović, Milan.
Opravdanost zamjene osobnog vozila s obzirom na rastuću cijenu energenata // Automatizacija u prometu 2008.
Zagreb : KoREMA, 2008. 48-53 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
72. Vemenac, Tihomir; Jozsa, Lajos; Glavaš, Hrvoje.
Application of Hydro Power Calculator in Power Engineering Education // Science in Practice 2008, 26th International Conference, Proceedings / Martinović, Goran ; Ivanović, Milan (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2008. 57-62 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
73. Bilić, Zvonimir; Glavaš, Hrvoje; Šljivac, Damir.
Designing the Optimal Stand alone Power System which uses Wind Power and Solar Radiation for Remote Area Object // Proceedings of the IYCE Conference, Budapest, 2007 / Kiss, Peter (ur.).
Budapest, Hungary : Budapest University of Tech. and Economics, Hungary, 2007. 131-132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
74. Hocenski, Željko; Glavaš, Hrvoje; Antunović, Mladen.
Safety aspects of users operating with HDD external USB case // Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO 2007..
2007. 74-76 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
75. Nenadić, Krešimir; Keser, Tomislav; Glavaš, Hrvoje.
Mogućnost upotrebe digitalne foto-video tehnologije u prometu // Zbornik radova Automatizacija u prometu 2006 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2006. 90-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
76. Antunović, Mladen; Glavaš, Hrvoje.
Fuzzy Logic Approach for Traffic Signals Control of an Isolated Intersection // 25. Skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2005 / Željko Šakić (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2005. 148-151 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
77. Barić, Tomislav; Nikoloski, Srete; Glavaš, Hrvoje.
Advantage and Disadvantage of Grounding Resistance Calculation Using Galerkin Method // 5 th International Scientific Conference of Production Engineering / I. Karabegović, M. Jurković, V. Doleček (ur.).
Bihać, Bosna i Hercegovina : SOCIETY FOR ROBOTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, 2005. 581-587 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
78. Jozsa, Lajos; Glavaš, Hrvoje; Vorih, Vjekoslav.
Simulation von thermodynumischen prozessen in wärmekraftwerken mit hilfe des programmpakets pepse // Proceedings of the scientific conference Science for Practice 2003. / Zeljko Hocenski, Milan Ivanovic (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering in Osijek, University Josip Juraj Strossmyter in Osijek, Grafika - Osijek, 2003. 83-92 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
79. Nikolovski, Srete; Glavaš, Hrvoje; Fortin, Simon.
Simulation and Analysis of a Lightning Strikes to GSM Base Transmission Station Tower // International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE 2002) : proceedings ; Vol. 1.
Sorrento : Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana, 2002. 251-256 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Balukčić, Leonard; Glavaš, Hrvoje; Vidaković, Držislav.
Detekcija parazitne potrošnje elektro sustava osobnog automobila // Zbornik radova Održavanje 2020 / Proceedings Maintenance 2020 / Hadžikadunić, Fuad ; Petković, Darko (ur.).
Zenica : University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2020. 25-32 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
2. Cumin, Josip; Marijanović, Tomislav; Glavaš, Hrvoje.
Proračun i konstrukcija radioničke hidraulične preše nazivne sile 5t // Zbornik radova 29. Međunarodnog znanstvenog skupa "Organizacija i tehnologija održavanja" / Karakašić, Mirko (ur.).
Osijek : Panon - Institut za strateške studije, 2020. 21-26 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
3. Jukić, Dina; Barić, Tomislav; Glavaš, Hrvoje; Kvesić, Tin.
Održavanje televizora s LC zaslonom // 29-th International Scientific Conference "Organization and Maintenance Technology", OTO 2020, Conference Proceedings - book 1 / Karakašić, Mirko ; Vidaković, Držislav ; Fekete, Krešimir ; Blažević, Damir ; Glavaš, Hrvoje (ur.).
Osijek : Panon Think tank for strategic studies, Osijek ; Alberta publishing Osijek, 2020. 125-131 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
4. Kljajic, Ruzica; Maric, Predrag; Glavas, Hrvoje; Znidarec, Matej.
Microgrid Stability: A Review on Voltage and Frequency Stability // Proceedings - Electrical and Power Engineering (CANDO-EPE), 2020 IEEE 3rd International Conference and Workshop in Óbuda on Electrical and Power Engineering (CANDO-EPE).
Budimpešta : IEEE, 2020. 47-52 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
5. Čabraja, Ivica; Crnjac-Milić, Dominika; Klaić, Zvonimir; Glavaš, Hrvoje.
Održavanje sustava rasvjete obrazovne ustanove uvažavanjem ekonomskih i energetskih pokazatelja // 28. Međunarodni znanstveni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2019. - Zbornik radova / Hadzima-Nyarko, Marijana ; Karakašić, Mirko ; Fekete, Krešimir ; Glavaš, Hrvoje ; Blažević, Damir (ur.).
Osijek : Panon - Institut za strateške studije - Osijek, 2019. 45-52 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
6. Jeršek, Željko; Šljivac, Damir; Žnidarec, Matej; Glavaš, Hrvoje.
Optimalni dizajn FN sustava za potrebe kućanstva temeljen na analizi isplativosti // / Hadzima-Nyarko, Marijana ; Karakašić, Mirko ; Fekete, Krešimir ; Glavaš, Hrvoje ; Blažević, Damir (ur.).
Osijek : Panon - Institut za strateške studije - Osijek, 2019. 37-44 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
7. Koprivanac, Danijel; Glavaš, Hrvoje; Sušenka, Igor; Vidaković, Držislav.
Infracrvena termografija u kontroli stanja odvajača kondenzata // MeditMaint 2019, 25. međunarodno savjetovanje Održavanje 2019, Zbornik radova, 25. International Conference Maintenance 2019 Proceedings / Šiško Kuliš, Maria (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja (HDO), 2019. 48-54 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
8. Mesić, Mirko; Peko, Marina; Glavaš, Hrvoje.
Važnost pristupa servisnim informacijama u postupku održavanja ''novih'' vozila // 28. Međunarodni znanstveni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2019. - Zbornik radova / Hadzima-Nyarko, Marijana ; Karakašić, Mirko ; Fekete, Krešimir ; Glavaš, Hrvoje ; Blažević, Damir (ur.).
Osijek : Panon - Institut za strateške studije - Osijek, 2019. 107-109 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
9. Relić, Filip; Pelin, Denis; Glavaš, Hrvoje.
Pregled elektroničkih energetskih pretvarača u FACTS uređajima // 14.savjetovanje HRO CIGRÉ : zbornik radova / Filipović-Grčić, Božidar (ur.).
Zagreb : Hrvatski ogranak CIGRÉ, 2019. 1-9 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
10. Vidaković, Držislav; Glavaš, Hrvoje; Jurić, Aleksandar; Pešić, Josip.
Važnost i mjere održavanja dimnjaka // MeditMaint 2019, 25. međunarodno savjetovanje Održavanje 2019, Zbornik radova, 25. International Conference Maintenance 2019 Proceedings / Šiško Kuliš, Maria (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja (HDO), 2019. 126-134 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
11. Vidaković, Držislav; Glavaš, Hrvoje; Pešić, Josip; Hećimović, Dražen.
Prevencija opasnosti kod dimnjaka // Zbornik radova 17. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi PLIN 2019 / 10th International Natural Gass, Heat and Water Conference / Raos, Pero (glavni) ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražen ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2019. 188-199 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
12. Jeršek, Željko; Glavaš, Hrvoje; Rukavina, Damir; Kraus, Zorislav.
Stručnjak zaštite na radu II. stupnja // 16th Natural Gas, Heat and Water Conference, 9th International Natural Gas, Heat and Water Conference, Proceedings / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražen ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : HEP Plin, SJJS Osijek, University of Pecs, 2018. 247-252 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
13. Perković, Branimir; Tonković, Zlatko; Gregorić Pinterović, Mirta; Glavaš, Hrvoje; Barić, Tomislav.
Utjecaj GDPR direktive na poslovanje // 16th Natural Gas, Heat and Water Conference, 9th International Natural Gas, Heat and Water Conference, Proceedings / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražen ; Raos, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek : HEP Plin, University of Osijek, University of Pecs, 2018. 29-33 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
14. Savić, Srđan; Glavaš, Hrvoje; Benšić, Tin; Dorić, Dražen.
Praktična provjera karakteristika HRC osigurača // Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave, HRO CIGRÉ, 13. simpozij o sustavu vođenja EES, Zbornik radova.
2018. 1-9 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad).
15. Grgić, Nikola; Glavaš, Hrvoje; Keser, Tomislav.
Energetski pregled prometnog sektora sukladno normi HRN EN 16247 // Zbornik radova Tridesetsedmi skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2017 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, Unska 3, Zagreb, 2017. 70-73 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
16. Kordić, Tomislav; Marinac, Hrvoje; Glavaš, Hrvoje.
Terensko mjerenje zvučne izolacije građevina // 26. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2017. - Zbornik radova / Doc.dr.sc. Hrvoje Glavaš, Izv.prof.dr.sc. Tomislav Barić, Doc.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko, Doc.dr.sc. Marinko Barukčić, Doc.dr.sc. Tomislav Keser, Izv.prof.dr.sc. Mirko Karakašić (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - FERIT, 2017. 103-111 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
17. Perković, Branimir; Barić, Tomislav; Janković, Nenad; Kos, Dalibor; Glavaš, Hrvoje.
Održavanje plinskih i uljnih uređaja // 26. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2017. - Zbornik radova / Doc.dr.sc. Hrvoje Glavaš, Izv.prof.dr.sc. Tomislav Barić, Doc.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko, Doc.dr.sc. Marinko Barukčić, Doc.dr.sc. Tomislav Keser, Izv.prof.dr.sc. Mirko Karakašić (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - FERIT, 2017. 33-42 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
18. Šibila, Mia; Glavaš, Hrvoje; Kraus, Zorislav.
Analiza rezultata programske podrške prilikom zamjene svjetiljki javne rasvjete // Održavanje 2017 Zbornik radova / Anita Domitrović (ur.).
Zagreb : HDO - Hrvatsko društvo održavatelja, 2017. 55-62 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
19. Vidaković, Držislav; Glavaš, Hrvoje; Pavelić, Krešimir.
Organizacija održavanja i tehnologija popravaka fasada // Održavanje 2017 Zbornik radova / Anita Domitrović (ur.).
Zagreb : HDO - Hrvatsko društvo održavatelja, 2017. 150-160 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
20. Muštran, Daniel; Glavaš, Hrvoje.
Otkrivanje parcijalnih izbijanja na kabelskim završecima u TS 10(20)/0, 4 kV korištenjem termografije // Hrvatski ogranak Međunarodne elektrodistribucijske konferencije HO CIRED, 5. (11.) savjetovanje Osijek, 15. - 18. svibnja 2016..
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
21. Čabraja, Ivica; Glavaš, Hrvoje; Tačković, Krešimir; Petrović, Ivica.
Analiza rasvjete unutarnjeg radnog prostora i usklađenosti sa HRN EN 12464-1 // CIRED 5. (11.) savjetovanje Osijek, 15. - 18. svibnja 2016..
2016. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
22. Tačković, Krešimir; Petrović, Ivica; Glavaš, Hrvoje.
Energetska učinkovitost transformatora // 4.(10.) savjetovanje, Hrvatski ogranak međunarodne elektrodistribucijske konferencije- HO CIRED, Trogir/Seget Donji 2014 / mr. sc. Zdenko Tonković dipl. ing. (ur.).
Zagreb, 2014. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
23. Kaksa, Mario; Stojkov, Marinko; Glavaš, Hrvoje.
Tehno-ekonomska usporedbena analiza projektnih rješenja unutarnje rasvjete // Održavanje 2013 / Čala, Ivo (ur.).
Zagreb : HDO Hrvatsko društvo održavatelja, 2013. 49-56 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
24. Blažević, Damir; Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
Održavanje javne rasvjete na području OBŽ // 21. Znanstveno-stručni skup organizacija i tehnologija održavanja - OTO '2012 / Z. Lacković, M. Ivanović (ur.).
Osijek : Društvo održavatelja Osijek, Elektrotehnički fakultet Osijek, Sladorana Županja, 2012. 41-49 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
25. Šmit, Tomislav; Glavaš, Hrvoje; Nikolovski, Srete.
Geoinformacijski sustavi u prijenosu i distribuciji električne energije // 10. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI, 3. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI / P. Raos, D. Kozak, M. Somolanji, J. Stojšić, Z. Tonković (ur.).
Osijek, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
26. Glavaš, Hrvoje; Stojkov, Marinko; Barić, Tomislav.
Energetske učinkovitosti zgrada // / Tonković, Z. ; Klarić, Š. ; Somolanji, M. ; Stojšić, J. (ur.).
Osijek, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
27. Vukobratović, Marko; Petrović, Ivica; Šljivac, Damir; Glavaš, Hrvoje.
Utjecaj malih distribuiranih proizvođača na elektroenergetski sustav // Hrvatski ogranak međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave–CIGRÉ ; 10. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, 6. – 10. studenoga 2011..
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
28. Tačković, Krešimir; Petrović, Ivica; Glavaš, Hrvoje; Šljivac, Damir.
Modeliranje distribuiranih hibridnih izvora električne energije // 9. savjetovanje HRP CIGRE / Meštrović, Krešimir (ur.).
Zagreb : HRO CIGRE, 2009. 1-9 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
29. Turković, Valent; Mičunović, Milijana; Glavaš, Hrvoje.
Slobodno mapiranje u cestovnom prometu // 29 th Conference on Transportation Systems with International Participation.
2009. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
30. Altmann, Javor; Glavaš, Hrvoje; Antunović, Mladen.
Mjerenje brzine vozila upotrebom lasera // 27. Skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem Automatizacija u prometu 2007..
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
31. Tačković, Krešimir; Petrović, Ivica; Glavaš, Hrvoje.
Model praćenja energetskih transformatora s primjerom izračuna pokazatelja pouzdanosti // 8. savjetovanje HRO CIGRÉ : referati = 8th HRO CIGRÉ Session : papers.
2007. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
32. Glavaš, Hrvoje; Antunović, Mladen; Keser, Tomislav.
Cestovna vozila na električni pogon // Dvadesetšesti skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem Automatizacija u prometu 2006 : zbornik radova / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2006. 78-81 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
33. Petrović, Ivica; Tačković, Krešimir; Glavaš, Hrvoje.
Analiza gubitaka i opterećenja interkonektivnih vodova s aspekta formiranja cijena tranzita na slobodnom tržištu // Hrvatski ogranak međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave– CIGRÉ.
2006. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
34. Petrović, Ivica; Tačković, Krešimir; Glavaš, Hrvoje.
Analiza mogućnosti povećanja prijenosne moći EES-A u uvjetima slobodnog tržišta // 7. savjetovanje HO CIGRÉ : zbornik radova.
Zagreb : HO CIGRÉ, 2005. C2-5 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
35. Glavaš, Hrvoje; Antunović, Mladen.
Energija vjetra i utjecaj na cestovna vozila // 24. skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem : zbornik radova / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2004. 28-30 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
36. Glavaš, Hrvoje; Antunović, Mladen; Jozsa, Lajos.
Electrical energy versus gas for household heating purposes // 21th International Scientific Conference « ; ; ; Information Technology in Education of Informatics, Electrical and Mechanical Engineers» ; ; ; / Gyula Mester (ur.).
Subotica, YU : Viša tehnička škola, 2004. 79-82 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
37. Glavaš, Hrvoje; Antunović, Mladen.
Automatsko uključenje svjetala na vozilima u prometu - da ili ne? // Automatizacija u prometu 2003 = Automation in Transportation 2003 / Željko Šakić (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2003. 34-36 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
38. Jozsa, Lajos; Glavaš, Hrvoje; Milić, Ante.
Anwendung des Simulationsprogramms PowerWorld® Simulator in der Ausbildung von Studenten der elektrischen Energietechnik // XVIII. Wissenschaftliches Kolloquium / Imre Bártfai (ur.).
Pécs (Pečuh) : Sveučilište u Pečuhu, 2002. 1-15 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije


1. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan.
Obnovljivi izvori energije primarni mehanizam energetske politike europske unije // Energija / Ekonomija / Ekologija Monografija XXXV Međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2020 - Zbornik radova / Rajaković, Nikola (ur.).
Beograd : Savez energetičara, 2020. (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
2. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
Elastičnost potrošnje prirodnog plina u Slavoniji i Baranji u uvjetima ekonomske krize // 30. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin - zbornik radova / Šunić, Miljenko (ur.).
Zagreb : Centar za plin Hrvatska d.o.o., 2015. 63-63 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

Sažeci u zbornicima skupova


1. Kulišić, Biljana; Fištrek, Željka; Gantner, Ranko; Ivezić, Vladimir; Glavaš, Hrvoje; Dvoržak, Domagoj; Pohajda, Ines.
Reaching economic feasibility of Short Rotation Coppice (SRC) plantations by monetizing ecosystem services: showcasing the contribution of SRCs to long term ragweed control in the city of Osijek, Croatia // Forests 2018, 9, 693:Conference Report The 2018 Woody Crops International Conference / Gardiner, Emile S. ; Ghezehei, Solomon B. ; Ghezehei, William L. ; Richardson, Jim ; Soolanayakanahally, Raju Y. ; Stanton, Brian J. ; Zalesny Jr., Ronald S. (ur.).
Basel, Switzerland : MDPI, 2018. 4-5 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima


1. Glavaš, Hrvoje.
Pet godina upotrebe električnog bicikla na području Grada Osijeka // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
2. Aračić, Stjepan; Glavaš, Hrvoje.
Mapiranje i analiza dijela biciklističke infrastrukture Grada Osijeka // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
3. Marković, Monika; Glavaš, Hrvoje.
Primjena IC termografije u detekciji vodnog stresa u biljnoj proizvodnji // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
4. Bobić, Tina; Mijić, Pero; Gantner, Vesna; Glavaš, Hrvoje; Gregić, Maja.
The effect of the parity and stage of lactation on detection of the hoof diseases in dairy cows using thermovision camera // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
5. Glavaš, Hrvoje.
Zapis kretanja Sunca // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
6. Glavaš, Hrvoje.
Energy Management Systems - EnMS ISO 5000X: 2011 - 2018 // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
7. Glavaš, Hrvoje.
Solarografija, zapis kretanja Sunca // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
8. Žagar, Drago; Glavaš, Hrvoje.
Pogled u budućnost, energetska učinkovitost u prometu s osvrtom na intermodalni promet // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
9. Glavaš, Hrvoje.
Obveza energetskog pregleda velikih poduzeća // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
10. Glavaš, Hrvoje.
Izrada znanstvenog, završnog i diplomskog rada ; portal MAK // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
11. Glavaš, Hrvoje.
Energija iz biomase u Slavoniji // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
12. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
Bioplinske elektrane u Hrvatskoj i mjere Zimskog paketa EK // 26. Forum: Dan energije u Hrvatskoj 26th Forum: Energy Day in Croatia Zimski paket mjera europske komisije – je li dovoljno ambiciozan za radikalne promjene u razvoju tržišta energije? European Commission Winter Package – Is it Ambitious Enough to Make Radical Changes on the Energy Market? / Granić, Goran ; Jelavić, Branka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko energetsko društvo, 2017. 1-7 (predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
13. Glavaš, Hrvoje.
Primjena termovizije u energetskom pregledu // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
14. Glavaš, Hrvoje; Ivanović, Milan.
Potencijali biomase iz ostataka voćarske i vinogradske proizvodnje na području Vukovarsko- srijemske županije i mogućnosti korištenja // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
15. Glavaš; Hrvoje.
Trendovi na području energetske učinkovitosti - energetska učinkovitost u cestovnom prometu // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
16. Glavaš, Hrvoje.
Pisanje znanstvenog, završnog i diplomskog rada // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

Disertacije


1. Glavaš, Hrvoje.
Modeliranje GIS-om opisanog energetskog potencijala biomase / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 26.04. 2010, 174 str. Voditelj: Jozsa, Lajos.

Druge vrste radova


1. Glavaš, Hrvoje.
Termografsko ispitivanje elektroenergetskog razvoda zgrade Srijemska 128 Osijek infracrvenom kamerom, 2017. (izvješće).
2. Glavaš, Hrvoje.
Termografsko ispitivanje razvoda podnog grijanja stambenog objekta infracrvenom kamerom, 2017. (izvješće).
3. Glavaš, Hrvoje.
Termografsko ispitivanje elektroenergetskog razvoda zgrade V.I.M. 1H Osijek infracrvenom kamerom, 2016. (izvješće).
4. Čamagajevac, Oto; Glavaš, Hrvoje; Hadzima-Nyarko, Marijana; Leović, Ana; Salihović, Anes; Štefić, Tihomir; Vukobratović, Marko.
KeyOSk, 2015. (arhitektonski dizajn).
5. Glavaš, Hrvoje.
Termografsko ispitivanje elektroenergetskog razvoda zgrade V.I.M. 102 Osijek infracrvenom kamerom, 2015. (izvješće).
6. Glavaš, Hrvoje.
Izvješće o provedenom energetskom pregledu javne rasvjete naselja Satnica, općina Petrijevci, 2014. (elaborat).
7. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje.
Potencijali i mogućnosti iskorištenja biomase ratarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje na području regije Slavonije i Baranje, 2013. (izvješće).
8. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje; Blažević, Damir.
Program učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko- baranjske županije za razdoblje 2012. - 2014. - s osvrtom na 2016. godinu -, 2011. (izvješće).
9. Ivanović, Milan; Glavaš, Hrvoje; Blažević, Damir.
Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini, 2011. (izvješće).
10. Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Glavaš, Hrvoje.
Mjerenje i analiza niskofrekvencijskih elektromagnetskih polja u HEP Proizvodnja d.d., TE-TO Osijek, 2010. (elaborat).
11. Nikolovski, Srete; Barić, Tomislav; Šljivac, Damir; Glavaš, Hrvoje.
Analiza elektromagnetskih polja u transformatorskoj stanici 110/10(20) kV Osijek 4, 2005. (elaborat).
12. Nikolovski, Srete; Šljivac, Damir; Klaić, Zvonimir; Glavaš, Hrvoje.
Elektromagnetska kompatibilnost u transformatorskim stanicama i stambenim objektima, 2002. (elaborat).