Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Prof.dr.sc. ŽELJKO HOCENSKI - Redoviti profesor u trajnom zvanju

Kontakt: E-mail: (zeljko.hocenski [et] ferit.hr)

Matični broj znanstvenika: 67192

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Dodatna e-mail adresa: zeljko.hocenski@gmail.com

Web: http://www.ferit.hr/

Termin konzultacija: Poslije predavanja, dogovor mailom

Područje istraživanja: Računalno upravljanje i automatizacija; Obrada slike, -Dizajn, pouzdanost, dijagnostika racunalnih sustava u upravljanju industrijskim pogonima i procesnoj automatizaciji-Računalni sustavi koji toleriraju kvarove-Računalno inženjerstvo, programsko inženjerstvo, ugradbeni rač.sustavi

Strani jezici: engleski, njemački

 Životopis

Dr. Željko Hocenski je redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja računalnih znanosti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Rođen 1952. godine u Orahovici, diplomirao (1976.), magistrirao (1984.),  doktorsku disertaciju obranio (1996.) na Fakultetu Elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Bio zaposlen kao istraživač na Elektrotehničkom institutu "Rade Končar" (1977.-1984).  Na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (1984.) je docent (1997.), izvanredni profesor (2002.) i redoviti profesor (2006.)  na znanstvenom polju Računarstvo,  grana Arhitektura računalnih sustava. Obavljao je funkciju prodekana (1997.-2003.) i dekana (2003.-2005.). Predstojnik je Zavoda za automatiku i procesno računarstvo (2001.-2010.), predsjednik Katedre za računalno inženjerstvo u Zavodu za računalno i programsko inženjerstvo (od 2010.) i predsjednik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku od 2013. do 2020. 

Znanstveni rad odvija se na području zasnivanja, dijagnosticiranja i validacije ugradbenih računalnih sustava i računalnih sustava koji toleriraju kvarove te automatizaciji procesa. Boravi na Hochschule Bremen Fachbereich Elektrotechnik (1990.-1991.), a 1991. u Münchenu na kolegiju  University of Wisconsin-Madison College of Engineering. Autor je ili koautor na više od 70 znanstvenih i stručnih publikacija, jedne knjige, poglavlja u knjizi, sedam udžbenika, urednik više zbornika s međunarodnih skupova, dvadesetak elaborata s proizvodnih projekata. Nagrađen kao autor tri tehnička unapređenja i inovacije, član Savjeta za internetizaciju Vlade Republike Hrvatske (2001.). Član je Upravnog odbora časopisa Tehnički vjesnik (2005.) i IJECES (2010.-), nacionalni predstavnik  na 16. IFAC svjetskom kongresu u Pragu 2005. Voditelj je Cisco akademije, lokalne akademije Osijek (2001. -2006.). 

Nastavna djelatnost na Elektrotehničkom fakultetu kao nositelj kolegija:  Osnove primjene računalnih sustava, Digitalna elektronika, Arhitektura računala, Ugradbeni računalni sustavi, Objektno orjentirano programiranje, Računalni sustavi koji toleriraju kvarove, Računalni sustavi stvarnog vremena, Računala i procesi i Mikroračunala u automatizaciji.  Na diplomskom studiju  nositelj je  kolegija Dizajn računalnih sustava i Pouzdanost i dijagnostika računalnih sustava, te na poslijediplomskom studiju kolegija Arhitektura suvremenih računala i Višeprocesorski i paralelni sustavi. Obavljao je nastavu na poslijediplomskim studijima Medicinskog, Strojarskog i Filozofskog fakulteta  Sveučilišta J.J. Strossmayera. 

Predsjednik je IEEE Odjela za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE (2014-), suradnik Odjela za sustave i kibernetiku Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (2013-). Član je Upravnog odbora KoREMA (od 1992.), Elektrotehničkog društva Zagreb (1981.-),  IEEE društava: Circuits and Systems; Computer Society; Control Systems, Education Society; Industrial Electronics; Industrial Applications, Reliability; Signal Processing i Systems, Man and Cybernetics Society, član je CROMBES, član odbora HZN/TO 184. Član je ACM, sekcije Sigarch, Sigsoft i Sigbed i japanskog društva SICE.

 

Professional Activities   Dr.sc. Željko Hocenski

Željko Hocenski received B.S. diploma in electrical engineering at the University of Zagreb in autumn 1976. and started as young researcher at the Institute of Electrical Engineering of holding Končar in Zagreb, since 1977. He worked in Industrial Electronics and Automation Department as a designer of industrial control systems. He developed and tested in practice in plants more control systems and electronic equipment such as digital positioning systems with DC drives, data communication systems for railways, remote control system for power network, positioning system in rail factory of steel industry, etc. He was part-time assistant at the Control and Signal Processing Dept., Faculty of Electrical Engineering (FER) in Zagreb in period 1977-1984.

 

He received M.S. diploma. in Computer Science at the University of Zagreb, 1984 and begins to work at the Faculty of Electrical Engineering of the University J.J.Strossmayer in Osijek, Croatia. He worked as an assistant in Automation and Electronics Dept. As he finished his PhD in computer science at the University of Zagreb in 1996 he was assistant professor, head of Automation and Process Control Dept. at the same faculty in Osijek since 1997. He was vice-dean for development and computing (1997-1999) and vice-dean for science (2000-2003). From 2002 he is associate professor, head of Automation and Process Control Dept. He was the dean of the Faculty of Electrical Engineering in Osijek since 2003-2005.At this position he worked on introducing the Bologna process to the Faculty separating the study to bachelor and graduate degrees. He was full professor and head of Automation and Process Control Dept., at the Faculty of Electrical Engineering in Osijek, since 2006. and head of Computer Engineering Dept. since 2010. till 2020.

The scientific work and research activities are directed towards the field of design, diagnosis, verification and validation of embedded computer systems as well as fault-tolerant computer systems for the purpose of both controlling plants and processes and process automation. The scientific activities of  Dr.sc. Zeljko Hocenski begins at  the Institute of Electrical Engineering of holding Končar in Zagreb, since 1977. As a young researcher he worked on projects with prof. dr Borislav Rajković and dr. Arbanas on control system for electrical railway engine  for Croatian railways. In a group of dr.Nedjeljko Perić at the same Institute he worked on projects of automation of positioning systems for dredger in coalmine and steel industry flying shear. At the University J.J. Strossmayer in Osijek since 1984 he worked on projects with prof.dr. Vlado Ostović on development of CAD program for AC drives and prof.dr.Tihomil Rausnitz on project of  truck electric brakes and control systems for sugar industry in Osijek. Since 1996 he was the coordinator of group of researcher on the project The process automation use of the new method of managements, main researcher: prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, and also  coordinator of a complex technological, research and development project CRO-Grid Infrastructure for the Faculty of Electrical Engineering in Osijek, period 2003-2006. He was the project collaborator in the program Leonardo da Vinci from the EU: Good Practice forward pass Achievement in International Work Placements-Quality Assurance in Industrial Placements, International University Saint-Bartholemy d'Anjou, France, 2001-2005. He was the coordinator for J.J. Strossmayer University of Osijek at TEMPUS- JEP “Collaborative Internationalization of Software Engineering in Croatia” in CARDS Program for university management (JEP UM) under grant holder Prof. Dr. Wilhelm Schäfer, University of Paderborn (2007-2009). He was the principal researcher of his own project Fault-tolerant Control and Diagnosis Systems, period 2002-2006 and project Distributed computer control in transport systems and industrial plants, since 2006 till present.

 

Dr.sc. Željko Hocenski was the president of city-council of city of Orahovica as an independent candidate in 2001 and a member of Council for Internet of Government of Republic Croatia (2001-2005). He was the head of academy, CISCO Academy of Network Technologies, local academy Osijek (2001- 2006). He was vice-president of the IEEE Computer Society, Croatian section since 2009 for one mandate.

 

Publishing activity: Author or co-author of more than 70 scientific articles and conference papers, one book, 2 paragraphs in books, 7 course-books, editor of many proceedings from international conferences, about 20 case studies and projects related to production. With students he published 41 papers. He is a member of scientific or program  board of more than 30 conferences. At 16.th IFAC Congress in Prague he was a representing member of the national committee of Croatia. He is author of more than 20 industrial products in serial production in the area industrial electronics and automation for international market and a certain number of solutions of circuits, systems and program packages, most of them still in use. He was awarded as author of three technical improvements and innovations.

Scholarships and research in other countries: Hochschule Bremen, Fachbereich Elektrotechnik, Bremen, Germany (1990-1991); Munich, Germany, course organized by the University of Wisconsin-Madison College of Engineering, (1991).

 

He is the member of the Managing Board of KoREMA (Croatian Society for Computing, Electronics, Measurement and Automation, Zagreb), Electrical Engineering Society Zagreb, member of the IEEE and  IEEE societies Computer, Control systems, Education, Industrial electronics, Signal Processing, Reliability, Systems, Man&Computer, member of SICE (Society of Instrument and Control Engineers, Japan) and  ACM, sections Sigarch, Sigsoft and Sigbed. Since 2013 he is a member of HATZ, Croatian Academy of Technical Sciences in Systems and Cybernetics Department.

 


 

 Projekti

Voditelj domaćeg znanstvenog projekta

  1. Projekta MZOŠ 165-0361621-2000: Distribuirano računalno upravljanje u transportu i industrijskim pogonima, 2006.-2013.
  2. Projekt MZT 0165103, Sustavi upravljanja i dijagnosticiranja sa smanjenom osjetljivošću na kvarove, glavni istraživač Prof.dr.sc.Željko Hocenski, (2003. -2006.).
  3. Projekt MZT Cro-Grid Infrastruktura, dio složenog projekta STIRP-43/2002, glavni istraživač na ETF Osijek je Prof.dr.sc.Željko Hocenski, (2003.-2006)

Međunarodni znanstveni projekti

 

            2019.-2022.   Europski fond za regionalni razvoj, „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“, referentna oznaka:        KK.01.1.1.04.,  projekt Pametna naljepnica za mjerenje i praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda

  • 2016.   TETRACOM (609941), nositelj RWTH Aachen, FP7 projekt transfera tehnologije, podprojekt: CVS- Prototype  of  Computer  Vision  Station  in  Ceramic  Tiles  Quality Control
  • Koordinator međunarodnog projekta TEMPUS- JEP pod nazivom KISEK,         “Kolaborativna internacionalizacija programskog inženjerstva u Hrvatskoj” u okviru programa CARDS za upravljanje sveučilištima (JEP UM) za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, nositelj Prof.Dr. Wilhelm Schäfer sa Sveučilišta u Paderbornu. (2007.-2009.)
  •  
  • ​suradnik na projektu EU iz programa Leonardo da Vinci: Good Practice for Achievement in International Work Placements-Quality Assurance in Industrial Placements, International University Saint-Bartholemy d’Anjou, Francuska (2001.-2005.)

Leadership of the scientific and technology  projects

 

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Autorske knjige


1. Hocenski, Željko; Keser, Tomislav; Hocenski, Verica.
Primjena programskog inženjerstva u upravljanju kvalitetom i dijagnosticiranju u keramičkoj industriji .
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 2009 (monografija).

Poglavlja u knjizi


1. Hocenski, Željko; Antunović, Mladen; Filko, Damir.
Accelerated Gradient Learning Algorithm for Neural Network Weights Update // Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems / Lovrek, Ignac ; Howlett, Robert J. ; Jain, Lakhmi C. (ur.).
Berlin / Heidelberg : Springer, 2009. Str. 49-56.
2. Martinović, Goran; Hocenski, Željko; Budin, Leo.
A Tool for Evaluation of Scheduling Algorithms in Real-Time Systems // Advances in Signal Processing and Computer Technologies / Antoniou, G., Mastorakis, N., Panfilov (ur.).
Danvers, MA, USA : WSES Press, 2001. Str. 7.

Udžbenici i skripta


1. Matić, Tomislav; Hocenski, Željko; Vidović, Ivan.
PRIRUČNIK IZ DIGITALNE ELEKTRONIKE: OSNOVNI LOGIČKI SKLOPOVI I VHDL / Matić, Tomislav (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 2018.
2. Hocenski, Željko; Vidović, Ivan; Matić, Tomislav; Aleksi, Ivan.
Dizajn računalnih sustava - Priručnik za laboratorijske vježbe / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 2012.
3. Hocenski, Željko; Vidović, Ivan; Matić, Tomislav; Aleksi, Ivan.
Dizajn računalnih sustava-Priručnik za laboratorijske vježbe / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
4. Hocenski, Željko; Aleksi, Ivan; Martinović, Goran.
Arhitektura računala - Zbirka zadataka / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 2010.
5. Hocenski, Željko; Aleksi, Ivan; Martinović, Goran.
Programski jezik asembelr mikroprocesora Z80- Zbirka riješenih primjera / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010..
6. Hocenski, Željko; Aleksi, Ivan; Mijaković, Robert.
Arhitektura računala - Priručnik za laboratorijske vježbe / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 2010.
7. Hocenski, Željko; Matić, Tomislav; Martinović, Goran.
Priručnik za laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2010.
8. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Digitalna elektronika - Zbirka zadataka / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 2009.
9. Antunović, Mladen; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Projektiranje digitalnih sklopova, Priručnik za laboratorijske vježbe / Galić, Radoslav ; Modrić, Boris (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 2006.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Matić, Tomislav; Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko; Kraus, Dieter.
Real-time Biscuit Tile Image Segmentation Method Based on Edge Detection. // ISA transactions. 76 (2018) ; 246-254 (članak, znanstveni).
2. Vidović, Ivan; Cupec, Robert; Hocenski, Željko.
Crop Row Detection by Global Energy Minimization. // Pattern recognition. 55 (2016) ; 68-86 (članak, znanstveni).
3. Hocenski, Željko; Antunović, Mladen; Filko, Damir.
Accelerated gradient learning algorithm for neural network weights update. // Neural computing & applications. 19 (2010) , 2; 219-225 (članak, znanstveni).
4. Keser, Tomislav; Hocenski, Željko; Hocenski, Verica.
Intelligent Machine Vision System for Automated Quality Control in Ceramic Tiles Industry. // Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu. 52 (2010) , 2; 105-114 (članak, znanstveni).
5. Martinović, Goran; Budin, Leo; Hocenski, Željko.
Undergraduate Teaching of Real-Time Scheduling Algorithms by Developed Software Tool. // IEEE Transactions on Education. 46 (2003) , 1; 185-196 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Lukić, Ivica; Hocenski, Željko; Köhler, Mirko; Galba, Tomislav.
Parallel mining of uncertain data using segmentation of data set area and Voronoi diagrams. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 59 (2018) , 3-4; 349-356 (članak, znanstveni).
2. Hartmann Tolić, Ivana; Rimac-Drlje, Snježana; Hocenski, Željko.
Efficient applications and architecture of modern digital signal processor. // Journal of energy technology. 10 (2017) , 2; 35-50 (članak, znanstveni).
3. Matić, Tomislav; Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko.
CPU, GPU and FPGA Implementations of MALD: Ceramic Tile Surface Defects Detection Algorithm. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 55 (2014) , 1; 9-21 (članak, znanstveni).
4. Matić, Tomislav; Vidović, Ivan; Hocenski, Željko.
Real Time Contour Based Ceramic Tile Edge and Corner Defects Detection. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 20 (2013) , 6; 1063-1070 (članak, znanstveni).
5. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Hocenski, Željko.
Adaptive Estimation of Difficult-to-Measure Process Variables. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 54 (2013) , 2; 166-177 (članak, znanstveni).
6. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Hocenski, Željko.
Multivariate statistical process monitoring. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 19 (2012) , 1; 33-41 (članak, znanstveni).
7. Belić, Filip; Ševerdija, Domagoj; Hocenski, Željko.
Naive Matrix Multiplication versus Strassen Algorithm in Multi-thread Environment. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 18 (2011) , 3; 309-314 (članak, znanstveni).
8. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Hocenski, Željko.
Online data preprocessing in the adaptive process model building based on plant data. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 18 (2011) , 1; 41-50 (članak, znanstveni).
9. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Hocenski, Željko.
Methods for Plant Data-Based Process Modeling in Soft-Sensor Development. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 52 (2011) , 4; 306-318 (članak, znanstveni).
10. Cvitaš, Ljubivoj; Hocenski, Željko.
Increasing accuracy of temperature measurement based on adaptive algorithm for microcontroller transmitter. // TEHNIČKI VJESNIK - TECHNICAL GAZETTE. 17 (2010) , 4; 445-452 (znanstveni, znanstveni).
11. Baumgartner, Alfonzo; Manger, Robert; Hocenski, Željko.
Work Function Algorithm with a Moving Window for Solving the On-line k-server Problem. // Journal of Computing and Information Technology - CIT. 15 (2007) , 4; 325-330 (članak, znanstveni).
12. Novak, Igor; Hocenski, Željko; Slišković, Dražen.
Using Pixel Pairs Difference for Visual Inspection of Ceramic Tiles. // Tehnički vjesnik / Technical Gazette. 12 (2005) , 3-4; 3-9 (članak, znanstveni).
13. Hocenski, Željko; Veizer, Berislav.
Experimental Evaluation of Dependability of Standby Fault-Tolerant Microcomputer System by Fault Injection. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 37 (1996) , 3-4; 117-120 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Sušac, Filip; Matić, Tomislav; Vidović, Ivan; Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko.
Smart Sticker: Concept for Better Storage and Transportation // 2020 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac-Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek, 2020. 121-126 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Belić, Filip; Hocenski, Željko; Slišković, Dražen.
Algorithm for defining structure of thermal model of building based on RC analogy // 2019 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC).
Sinaia, Romania : IEEE, 2019. 580-585 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Adrić, Damir; Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko.
CAR PANEL FOR DISPLAYING DRIVING PARAMETERS // AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2017 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2017. 58-61 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Hederić, Željko; Hocenski, Željko; Milenov, Ivan; Hadžiselimović, Miralem; Vajda, Istvan.
Dizajn riječnog transporta putnika u ruralnim sredinama korištenjem obnovljivih izvora energije – Studija gradskog transporta grada Osijeka // Proceedings of the 37th Conference on Transportation Systems with International Participation / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2017. 98-104 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Matić, Tomislav; Vidović, Ivan; Hocenski, Željko.
Face Template Matching for Ink-Jet Printed Biscuit Tiles // PROCEEDINGS OF International Conference on Smart Systems and Technologies 2017(SST 2017) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2017. 239-244 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Sušac, Filip; Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko.
Digital Chess Board based on Array of Hall-Effect Sensors // Mipro proceedings.
2017. 1202-1206 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Belić, Filip; Hocenski, Željko; Slišković, Dražen.
Thermal modeling of buildings with RC method and parameter estimation // Proceedings of 2016 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2016. 19-25 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Hocenski, Verica; Hocenski, Željko.
OCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ TVORNICE KERAMIČKIH PLOČICA KERAMIKA MODUS D.O.O // 16. hrvatska konferencija o kvaliteti- Zbornik radova / Dautović, Zlatko ; Šimunec, Krunoslav (ur.).
Zagreb : HDK, Hrvatsko društvo za kvalitetu, 2016. 217-227 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Hocenski, Željko; Matić, Tomislav, Labak, Matija.
Speech recognition in real-time // SIP 2016- Science for Practice.
Subotica, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
10. Hocenski, Željko; Matić, Tomislav; Vidović, Ivan.
Technology transfer of computer vision defect detection to ceramic tiles industry // PROCEEDINGS OF 2016 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Drago Žagar, Goran Martinović, Snježana Rimac Drlje (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2016. 301-305 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Nišandžić, Ranko; Matić, Tomislav; Hocenski, Željko.
ANALIZA STABLA KVARA SUSTAVA VENTILACIJE U CESTOVNIM TUNELIMA // Automatizacija u prometu, Zbornik radova / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2016. 41-44 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Belić Filip; Hocenski, Željko; Slišković Dražen.
HVAC control methods - A review // 19th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), 2015.
Cheile Gradistei, 2015. 679-686 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
13. Hocenski, Verica; Hocenski, Željko.
ODRŽIVI RAZVOJ U PROIZVODNJI KERAMIČKIH PLOČICA U KERAMIKA MODUS D.O.O // Kvaliteta upravljanja- Zbornik radova / Zečević, Mirela ; Dautović, Zlatko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za kvalitetu, 2015. 69-78 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
14. Hucaljuk, Arijan; Hocenski, Željko; Matić, Tomislav.
Optimiranje dostave paketa u zračnom prometu // Trideseti skup O prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2015 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2015. 116-119 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
15. Sušac, Filip; Hocenski, Željko; Aleksi, Ivan.
Nadzor i snimanje značajki vožnje automobila radi optimiranja // AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2015 / Željko Šakić (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2015. 49-52 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
16. Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko.
FPGA Verification Module // Proceedings of the E2LP 2014 Workshop / Vlado Sruk, Roman Szewczyk, Miodrag Temerinac (ur.).
Warsaw, Poland : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2014. 9-12 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
17. Aleksi, Ivan; Kraus, Dieter; Hocenski, Željko.
Simulation Environment for Creating Artificial Range Data in Underwater Object Reconstruction // MIPRO 2014 - 37th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Zagreb : GRAFIK, Rijeka, 2014. 1200-1203 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
18. Aleksi, Ivan; Kraus, Dieter; Hocenski, Željko.
SIGNAL CHANGE DETECTION METHOD USED FOR MINE-LIKE OBJECTS SEGMENTATION IN SONAR IMAGES // Proceedings of the UA2014, 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics / John Papadakis ; Leif Bjørnø Eds (ur.).
Heraklion, Crete : IACM-FORTH, 2014. 819-824 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
19. Belić, Filip; Hocenski, Željko.
Automated fault detection method in process data based on cluster analysis // ISIE 2014 Conference Istanbul.
Istanbul : IEEE IAS, 2014. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
20. Belić, Filip; Hocenski, Željko.
Automated fault detection method in process data based on cluster analysis // USB Proceedings of the 2014 IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics / Kaynak, Okyay (ur.).
Istambul : IEEE Industrial Electronics Society, Bogazicy University, Turkey, 2014. 2412-2417 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
21. Cupec, Robert; Filko, Damir; Vidović, Ivan; Nyarko, Emmanuel Karlo; Hocenski, Željko.
Point Cloud Segmentation to Approximately Convex Surfaces for Fruit Recognition // Proceedings of The Croatian Computer Vision Workshop, CCVW 2014, Year 2 / Lončarić, Sven ; Subašić, Marko (ur.).
Zagreb : University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2014. 56-61 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
22. Hocenski, Verica; Hocenski, Željko.
PRIMJENA STATISTIČKIH METODA U KERAMIČKOJ INDUSTRIJI // 14. Hrvatska konferencija o kvaliteti, Zbornik radova / Ćehajić Labaš, Dunja (ur.).
Zagreb : HDK, Hrvatsko društvo za kvalitetu, 2014. 64-74 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
23. Kačar, Dino; Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko.
MODELIRANJE PROPAGACIJE ZVUČNIH SIGNALA U PODVODNOJ OKOLINI // Proceedings 34th Conference on Transportation Systems with International Partitipation Automation in Transportation 2014 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2014. 151-154 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
24. Kalafatić, Ivan; Vidović, Ivan; Matić, Tomislav; Hocenski, Željko.
WEB based environment for road accidents data visualization : an Osijek-Baranja County case study // Proceedings of Thw 34th Conference on Transportation Systems with International Partitipation Automation in Transportation 2014 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2014. 33-36 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
25. Vidović, Ivan; Karakašić, Mirko; Kljajin, Milan; Duhovnik, Jožef; Hocenski, Željko.
Product Development Supported by MFF Application // Proceedings of the 21st ISPE Inc. International Conference on Concurrent Engineering / Cha, Jianzhong ; Chou, Shou-Yan ; Stjepandić, Josip ; Curran, Richard ; Xu, Wensheng (ur.).
Amsterdam : IOS Press BV, 2014. 397-404 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
26. Vidović, Ivan; Matić, Tomislav; Hocenski, Željko.
Histogram based thresholding methods in crop rows detection // SIP 2014- Science in Practice / Žagar, Drago (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2014. 30-34 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
27. Matić, Tomislav; Vidović, Ivan; Hocenski Željko.
Edge and Corner Defects Detection on Crude Ceramic Tiles // SIP 2013 Conference Proceedings.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
28. Aleksi, Ivan; Kraus, Dieter; Hocenski, Željko.
CUDA-based parallel underwater target reconstruction // Science in Practice 2013.
Bremen, 2013. 1-3 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
29. Aleksi, Ivan; Kraus, Dieter; Hocenski, Željko; Keser, Tomislav.
Simulated surface anomaly detection in underwater object reconstruction // 33rd Conference on Transportation Systems with International Participation AAutomation in transportation 2013 : proceedings.
Zagreb, 2013. 90-94 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
30. Hocenski, Verica; Hocenski, Željko.
Upravljanje kvalitetom u keramičkoj industriji // Kvaliteta - put izvrsnosti / Belošević, Dragutin (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za kvalitetu, 2013. 256-266 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
31. Hocenski, Željko; Aleksi, Ivan; Sruk, Vlado.
Adaptive Virtual Devices Platform for Verification of FPGA Modules in Student Courses on Digital Design // USB Proceedings 2013 7th IEEE International Conference on e-Learning in Industrial Electronics (ICELIE) / Dietrich, Dietmar ; Luo, Ren C. ; Hung, John Y. (ur.).
Beč : IEEE Industrial Electronics Society, 2013. 22-27 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
32. Horvat, Goran; Krpić, Zdravko; Žagar, Drago; Hocenski, Željko.
Non-OBD Car Trip Computer For Intelligent Fuel Consumption Reduction // KoREMA 2013 - Automation in transportation : proceedings.
Osijek, 2013. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
33. Aleksi, Ivan; Dieter, Kraus; Hocenski, Željko.
Trajectory Planning Based on 3D CAD models for Autonomous Underwater Vehicle Inspection // AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2011.
Zagreb, Croatia, 2012. 108-113 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
34. Aleksi, Ivan; Lehman, Benjamin; Fei, Tai; Kraus, Dieter; Hocenski, Željko.
A*-Search Image Segmentation Algorithm for Mine-like Objects Segmentation in SONAR Images // ICoURS:International Conference on Underwater Remote Sensing.
Brest, France, 2012. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
35. Balen, Josip; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Network Performance Evaluation of Latest Windows Operating Systems // Proceedings of the 20th International Conference on Software, Telecommunications and Computer NetworksSplit / Radić, Joško (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2012. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
36. Hocenski, Verica; Hocenski, Željko.
Primjena postupaka sustava upravljanja o mjerenju zadovoljstva kupca // 12. hrvatska konferencija o kvaliteti / Čehajić-Labaš, Dunja (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za kvalitetu, 2012. 152-157 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
37. Matić, Tomislav; Žulj, Milijana; Hocenski, Željko.
Comparison of General Purpose Graphic Processor Units as a Substitution for Traditional Processors // SIP 2012 Conference Proceedings / Ildiko Horvath (ur.).
Pecs, Hungary : University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, 2012. 109-114 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
38. Aleksi, Ivan; Dieter, Kraus; Hocenski, Željko.
Acoustical Imaging and Surface Reconstruction Methods for Ship-hull Inspection // 4th International Conference and Exhibition on "Underwater Acoustic Measurements: Technologies & Results" / John S. Papadakis ; Leif Bjørnø (ur.).
Kos, Grčka, 2011. 215-221 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
39. Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko; Dieter, Kraus.
Comparison of Acoustic Imaging Methods and their Variations with Sequential Implementations // MIPRO 2011 Zbornik radova.
Opatija, Croatia, 2011. 727-732 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
40. Aleksi, Ivan; Kraus, Dieter; Hocenski, Željko.
Multi-Language Programming Environment for C++ Implementation of SONAR Signal Processing by Linking with MATLAB External Interface and FFTW // 53rd International Symposium ELMAR-2011 / Božek, Jelena ; Grgić, Mislav (ur.).
Zadar, 2011. 195-200 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
41. Aleksi, Ivan; Kraus, Dieter; Hocenski, Željko.
Simulated Surface Reconstruction of Underwater Machinery by AUV with Relative Movement Sensor // AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2011 / Željko Šakić (ur.).
Zagreb : Academic Press, 2011. 90-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
42. Hocenski, Verica; Hocenski, Željko.
Sustainable evironment management in ceramic tiles production // 3rd International Symposium on Environmental Management "Toward sustainable technologies" : conference proceedings / Koprivanac, Natalija ; Kušić, Hrvoje ; Lončarić-Božić, Ana (ur.).
Zagreb : Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, 2011. 340-347 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
43. Karić, Miran; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Automated Form Processing System Based on Sobel Operator // Proceedings of MIPRO 2011 / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2011. 281-284 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
44. Lončar, Josip; Mijaković, Robert; Hocenski, Željko.
Embedded FPGA Web Server Interface for Wireless Control of Motor Drive // Tridesetprvi skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2011 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2011. 70-73 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
45. Lončar, Josip; Mijaković, Robert; Hocenski, Željko.
Embedded FPGA Web Server Interface for Wireless Control of Motor Drive // .
2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
46. Stresnjak, Stanislav; Hocenski, Željko.
Usage of Robot Framework in Automation of Functional Test Regression // The Sixth International Conference on Software Engineering Advances / Lavazza, Luigi ; Fernandez-Sans, Luis ; Panchenko, Olesander ; Kanstren, Teemu (ur.).
Barcelona : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2011. 30-34 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
47. Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko; Horvat, Petar.
Acoustic Localization based on FPGA // MIPRO 2010 - 33. međunarodni skup, CTS - Računala u tehničkim sustavima / Nikola Bogunović ; Petar Ribarić (ur.).
Rijeka : MIPRO, 2010. 90-92 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
48. Čaklović, Tomislav; Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko.
Managing and Monitoring of a Parking Lot by a Video Camera // AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2010.
2010. 35-38 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
49. Hocenski, Željko; Matić, Tomislav.
Acceleration of Ceramic Tiles Machine Vision Quality Control Algorithm Using CUDA // Proceedings of SICE Annual Conference 2010 / Osuka, Coichi ; Li, Tzuu-Hseng S. (ur.).
Taipei, Taiwan : SICE 2010, 2010. 2170-2174 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
50. Hocenski, Željko; Panić, Dragan; Matić, Tomislav.
Tool for Reliability Analysis of Embedded Systems Software // SIP 2010 Conference Proceedings / Mester, Gyula (ur.).
Subotica, Srbija : Čikoš štampa, 2010. 65-69 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
51. Hocenski, Željko; Sobol, Krešimir; Mijaković, Robert.
LED Panel Illumination Design of a Control System for Visual Inspection of Ceramic Tiles // Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics / Liserre, Marco ; Hung, John Y. (ur.).
Bari : IEEE Industrial Electronics Society, 2010. 1663-1667 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
52. Karić, Miran; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Implementation and Simulation Results of Multiple Total Bandwidth Server Mechanism // Proceedings of the 8th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics / Szakal, Aniko (ur.).
Subotica : IEEE Press, 2010. 423-427 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
53. Matić, Tomislav; Hocenski, Željko.
Parallel Processing with CUDA in Ceramic Tiles Classification // Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems 14th International Conference, KES 2010, Cardiff, UK, September 8-10, 2010, Proceedings, Part I LNAI 6276 / Setchi, Rossitza ; Jordanov, Ivan ; Jain, Lakhmi C. (Eds.) (ur.).
Cardiff : Springer Verlag, 2010. 300-310 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
54. Popović, Krešimir; Hocenski, Željko.
Cloud computing security issues and challenges // Conference Proceedings 33rd International Convention MIPRO 2010 / Golubić, Stjepan ; Mikac, Branko ; Hudek, Vlasta (ur.).
Opatija : MIPRO, 2010. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
55. Popović, Krešimir; Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Do the Software Architects get the Needed Support for the job They Perform? // The Fifth International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA 2010) / Hall, Jon ; Kaindl, Hermann ; Lavazza, Luigi ; Buchgeher, Georg ; Takaki, Osamu (ur.).
Nice : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2010. 123-128 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
56. Aleksi, Ivan; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Simulators for Solving Traveling Salesman Problem Variations with Various Graph Search Methods // Proceedings of the 32nd International Convention on Information and Communication Technology, MIPRO09 / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Opatija : MIPRO, 2009. 19-24 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
57. Cobović, Mirko; Hocenski, Željko; Matić, Tomislav.
Upravljanje jednostavnim procesima putem GSM uređaja // Proceedings of the 32nd International Convention on Information and Communication Technology, MIPRO09.
Opatija : MIPRO, 2009. 126-128 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
58. Hocenski, Verica; Hocenski, Željko.
Sustainable Development Technology in Ceramic Tiles Industry // Proceedings of the 10th International Conference on Automation Technology, Automation 2009.
Tainan, Taiwan, R.O.C. : Chinese Institute of Automation Engineers, National Cheng Kung University, University of Cincinnati, 2009. 420-424 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
59. Hocenski, Željko; Aleksi, Ivan; Mijaković, Robert.
Ceramic Tiles Failure Detection Based on FPGA Image Processing // Proceedings of the International Conference on Industrial Electronics- ISIE09.
Seoul, South Korea : IEEE Industrial Electronics Society, 2009. 820-824 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
60. Hocenski, Željko; Cvitaš, Ljubivoj.
Dynamic Behavior for Some Nonlinearity Correcting Methods in Industrial Platinum Resistance Thermometer // SICE Annual Conference 2009, International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology / Nakamura, Masatoshi ; Choi, Jin Seog (ur.).
Fukuoka, Japan : The Society of Instrument and Control Engineers (SICE), Japan ; The Institute of Control, Robotics and Systems (ICROS), Korea, 2009. 3131-3134 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
61. Mesić, Mirko; Hocenski, Željko.
Zasnivanje prilagodljivih simulatora digitalnih sklopova i sustava // Proceedings of the 32nd International Convention on Information and Communication Technology, MIPRO09..
Opatija : MIPRO, 2009. 132-136 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
62. Popović, Krešimir; Hocenski, Željko.
Conflict management // 2nd International workshop on leadership and management in software architecture (LMSA09).
Vancouver, British Columbia, Canada : IEEE Computer Society, 2009. 1-5 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
63. Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko; Lukić, Ivica.
CPLD- and FPGA-Based Technology Applications in Embedded Systems Used in Transport and Industrial Controll // Science in Practice / Martinović, Goran ; Ivanović, Milan (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, University of Osijek, 2008. 125-127 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
64. Antunović, Mladen; Filko, Damir; Hocenski, Željko.
Parallel Execution of Square Approximation Learning Algorithm for MLP Neural Networks // 16th Mediterranean Conference on Control and Automation.
Ajaccio, France : IEEE, 2008. 1816-1821 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
65. Hocenski, Željko; Antunović, Mladen; Filko, Damir.
Accelerated Gradient Learning Algorithm for Neural Network Weights Update // Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems / Ignac Lovrek and Robert J. Howlett and Lakhmi C. Jain (ur.).
Heidelberg : Springer, 2008. 49-56 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
66. Hocenski, Željko; Cvitaš, Ljubivoj; Lasinger, Željko.
Comparison of methods for nonlinearity correction of Platinum resistance thermometer // SICE Annual Conference 2008, International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology / Hagino, Kojiro (ur.).
Chofu, Tokyo, Japan : The Society of Instrument and Control Engineers (SICE), Japan, 2008. 3151-3154 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
67. Hocenski, Željko; Dizdar, Adriana; Hocenski, Verica.
Illumination Design of a Control System for Visual Inspection of Ceramic Tiles // 2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics / Cirstea, Marcian (ur.).
Cambridge : IEEE, 2008. 1093-1097 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
68. Slišković, Dražen; Grbić, Ratko; Hocenski, Željko.
Difficult-to-Measure Process Variable Estimation Based on Plant Data // Proceedings of 26th IEEE International Conference Science in Practice / Martinović, Goran ; Ivanović, Milan (ur.).
Osijek : Grafoplast, 2008. 111-118 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
69. Štanfel, Željko; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Scheduling Algorithms for Dedicated Nodes in Alchemi Grid // Proceedings of 2008 IEEE Conference on Systems, man and Cybernetics / Marcelo H. Ang Jr. (ur.).
Singapore : IEEE & Research Publishing Services, 2008. 2531-2536 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
70. Vasilić, Suzana; Hocenski, Željko.
Comparison of Exploratory and Standard Methods for Application Testing // Proceedings DE&ISS&miproBIS&LG&SP, MIPRO 2008- 31st international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Vol.V / Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Dragšić, Veljko (ur.).
Opatija : MIPRO Croatian Society, 2008. 104-108 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
71. Baumgartner, Alfonzo; Manger, Robert; Hocenski Željko.
Work function algorithm with a moving window for solving the on-line k-server problem // Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2007 - Cavtat, Croatia, June 25-28, 2007) / Lužar-Stiffler, Vesna ; Dobić Hljuz, Vesna (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, 2007. 507-512 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
72. Baumgartner, Alfonzo; Manger, Robert; Hocenski, Željko.
A network flow implementation of a modified work function algorithm for solving the k-server problem // Proceedings of the 8th International Symposium on Operational Research in Slovenia (SOR'07) / Zadnik Stirn, Lidija ; Drobne, Samo (ur.).
Ljubljana : Slovenian Society Informatika, 2007. 83-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
73. Cvitaš, Ljubivoj; Hocenski, Željko.
Automated Measurement System for Industrial Platinum Resistance Thermometer Manufacturing Industry // Proceedings of the International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2007) / Rodriguez-Andina, J.J. ; Franquelo, L.G. (ur.).
Piscataway : IEEE, 2007. 1377-1380 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
74. Hocenski, Željko; Cvitaš, Ljubivoj.
Computer Based Method for Determining of Response Time and Immersion Depth of Industrial Thermometers // SICE Annual Conference 2007 : Proceedings / Hata, Seiji (ur.).
Takamatsu : The Society of Instrument and Control engineers (SICE), Tokyo, Japan, 2007. 1774-1780 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
75. Hocenski, Željko; Cvitaš, Ljubivoj.
Computer based measurement system for temperature sensors manufacturing industry // Proceedings Vol.III, CTS&CIS, Computers in Technical Systems, Intelligent systems / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Opatija : MIPRO, Rijeka, 2007. 52-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
76. Hocenski, Željko; Glavaš, Hrvoje; Antunović, Mladen.
Safety aspects of users operating with HDD external USB case // Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO 2007..
2007. 74-76 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
77. Hocenski, Željko; Keser, Tomislav.
Failure Detection and Isolation in Ceramic Tile Edges Based on Contour Descriptor Analysis // Proceedings of the 15th Mediterranean Conference on Control and Automation / Antsaklis, Panos ; Valavanis, Kimon (ur.).
Athens, Greece, 2007. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
78. Hocenski, Željko; Keser, Tomislav; Baumgartner, Alfonzo.
A Simple and Efficient Method for Ceramic Tile Surface Defects Detection // Proceedings of the 2007 IEEE International Symposium on Industrial Electronics / Rodriguez-Andina, Juan J. ; Franquelo, Leopold Garcia (ur.).
Vigo, 2007. 1606-1611 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
79. Hocenski, Željko; Keser, Tomislav; Nenadić, Krešimir.
Inteligentni upravljački sustav rasvjete vozila // Zbornik radova skupa Automatizacija u prometu 2007 = Proceedings of the Conference Automation in Transportation 2007 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2007. 89-92 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
80. Hocenski, Željko; Keser, Tomislav; Nenadić, Krešimir.
Distributed intelligent control of car lighting system with fault detection // Proceedings of the 33th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON '07) : Control Systems and Applications / Luo, Ren C. ; Huang, Han-Pang (ur.).
Taipei : IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2007. 498-503 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
81. Keser, Tomislav; Hocenski, Željko; Nenadić, Krešimir.
Distribuirano inteligentno upravljanje rasvjetnim sustavom vozila i detekcija kvara // Computers in Technical Systems. Intelligent systems : conference proceedings = Računala u tehničkim sustavima MIPRO 2007. Inteligentni sustavi : zbornik radova savjetovanja ; sv. 3. : CTS & CIS / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Rijeka : Hrvazska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO, 2007. 105-108 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
82. Štanfel, Željko; Hocenski, Željko.
Dependable Autonomic System for Data Aggregation by Usage of Autonomic Manager // MIPRO 2007, Proceedings, Vol.V CONFERENCE DE&ISS&BIS INFORMATION SYSTEMS SECURITY / Hutinski, Željko (ur.).
Rijeka : MIPRO Rijeka, 2007. 135-139 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
83. Štanfel, Željko; Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
A Self Manageable Rule Driven Enterprise Application // Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : SRCE University Computing Centre, 2007. 717-722 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
84. Boris, Boris; Hocenski, Željko; Cvitaš, Ljubivoj.
Optimal Approximation Parameters of Temperature Sensor Transfer Characteristic for Implementation in Low Cost Microcontroller Systems // 2006 IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE'06 / Al-Haddad, Kamal (ur.).
Montreal : IEEE Industrial Electronics Society, 2006. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
85. Boris, Boris; Hocenski, Željko; Cvitaš, Ljubivoj.
Optimal Approximation Parameters of Temperature Sensor Transfer Characteristic for Implementation in Low Cost Microcontroller Systems // ISIE 2006, International Symposium on Industrial Electronics / Lavoie, Michel ; Al-Haddad, Kamal ; Jean Lagace, Pierre (ur.).
Montreal, Quebec : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2006. 2784-2787 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
86. Hocenski, Verica; Hocenski, Željko; Vasilić, Suzana.
Application of Results of Ceramic Tiles Life Cycle Assessment due to Energy Savings and Environment Protection // Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2006 / Hori, Takamasa (ur.).
Mumbai : IEEE, 2006. 2972-2977 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
87. Rimac-Drlje, Snježana; Keller, Alen; Hocenski, Željko.
Neural network based detection of defects in texture surfaces // Preceedings of IEEE International Symposium on Industrial Electronics ISIE 2005 / Perić, Nedjeljko, Petrović, Ivan, Butković, Željko (ur.).
Zagreb : The Institute of Electical and Electronic Engineerings, Inc., 2005. 1255-1261 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
88. Martinović, Goran; Budin, Leo; Hocenski, Željko.
Remapping in Heterogeneous Computing // ITI 2004 : proceedings of the 26th International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : University of Zagreb ; SRCE University Computing Centre, 2004. 615-620 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
89. Martinović, Goran; Budin, Leo; Hocenski, Željko.
Static-Dynamic Mapping in Heterogeneous Computing Environment // Proceedings of International Symposium on Virtual Environments, Human-Computer Interfaces, and Measurement Systems, VECIMS 2003 / Siegel, Mel (ur.).
Danvers, MA, USA : IEEE Press, 2003. 32-37 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
90. Martinović, Goran; Budin, Leo; Hocenski, Željko.
Multi-Criterial Mapping Modeling in Heterogeneous Environment // Proceedings of Information Systems Development, Methods and Methodologies, 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics / Calaos, Nagib ; Nunes da Silva, Ivan ; Molero, Jorge (ur.).
Orlando, FL, USA : IIT, 2003. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
91. Martinović, Goran; Budin, Leo; Hocenski, Željko.
Predictive Mapping Framework in Heterogeneous Computing Environment // Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces / Budin, Leo ; Lužar-Stiffler, Vesna ; Hljuz Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : SRCE, 2003. 581-586 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
92. Hocenski, Željko; Nyarko, Emmanuel Karlo.
Surface quality control of ceramic tiles using neural networks approach // Proceedings of the 2002 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE 2002 / Carlo Cecati (ur.).
L Aquila : University of L Aquila, 2002. 1731-1734 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
93. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Microcontroller Based Wireless Measurement System // Proceedings of the joint tutorial and conferences, CBSE+CTS+CIS, Computers in Technical Systems and Intelligent Systems / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan ; Crnković, Ivica (ur.).
Opatija : Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku-MIPRO HU, 2001. 33-37 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
94. Hocenski, Željko; Rimac-Drlje, Snježana; Keser, Tomislav.
Visual Diagnostics Based on Image Wavelet Transform // Proceedings of the 9th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE2001) / Weiss, Herbert (ur.).
Brussels : EPE Association, 2001. 627-631 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
95. Hocenski, Željko; Rimac-Drlje, Snježana; Keser, Tomislav.
Automatic Inspection of Defects in Plain and Texture Surfaces // Proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2001) / Patkai, Bela ; Rudas, Imre J. (ur.).
Tampere : Institute of Production Engineering, Tampere University of Technology, 2001. 221-227 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
96. Martinović, Goran; Hocenski, Željko; Budin, Leo.
A Tool for Evaluation of Scheduling Algorithms in Real-Time Systems // Proceedings (CD)of the 5th WSES/IEEE International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, CSCC 2001 / Antoniou, G., Mastorakis, N., Panfilov, O. (ur.).
Danvers, MA, USA : WSES Press, 2001. 173-179 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
97. Hocenski, Željko; Baumgartner, Alfonzo.
Image comparison method for visual quality control based on matrix decomposition // Proceedings of the International Symposium Industrial Electronics ISIE 2000.
Cholula, Puebla : IEEE Industrial Electronics Society, 2000. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
98. Martinović, Goran; Hocenski, Željko; Budin, Leo.
Validation of scheduling algorithms for aperiodic tasks in the real time systems // Proceedings of the 22nd International Conference on Information Technology Interfaces / Kalpić, Damir ; Hljuz Dobrić, Vesna (ur.).
Pula : SRCE University Computing Centre, 2000. 457-462 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
99. Hocenski, Željko.
Software Influence on Fault-Tolerant Microprocessor System Fault Detection and Recovery // Tagesband, XV Internationales wissenschaftliches Kolloquium / Hartmut Greger (ur.).
Bremen : Hochschule Bremen, 1999. 17-22 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
100. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Fault-tolerant control system evaluation by fault-injection method // Design Methods and Tools for Dependable Systems and Quality of Service / Puschner, Peter (ur.).
Beč : Osterreichische Computer Gesellschaft, 1999. 195-199 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
101. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Influence of Software on Fault -Tolerant Microprocessor Control System Dependability // ISIE`99, Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electtronics, Vol 3 of 3.
Bled : IEEE Industrial Electronics Society, 1999. 1193-1197 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
102. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Fault Detection Evaluation of Microcontroller Dyad Control System by Fault Injection Method // Proceedings of the 8th European onference on Power Electronics and Applications.
Laussanne : European Power Electronics Association, 1999. P.1-P.9 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
103. Martinović, Goran; Hocenski, Željko; Budin, Leo.
Scheduling Algorithms for the Aperiodic Tasks in Embedded Real-Time Computing Systems // Computers in Technical Systems / Budin, Leo (ur.).
Rijeka : Mipro - Hu, 1999. 21-24 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
104. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Evaluation fault detection and fault recovery of microcontroller by fault injection // ITI '98 : proceedings of the 20th International Conference on Information Technology Interfaces / Kalpić, Damir ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, 1998. 283-288 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
105. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Evaluation of Fault Detection and Fault Recovery of Microcontroller Dyad by Fault Injection // Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology Interfaces / Damir Kalpić ; Vesna Hljuz Dobrić (ur.).
Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 1998. 283-288 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
106. Hocenski, Željko.
Evaluation Of Fault-Tolerant Microcomputer System By Fault Injection Method // Proceedings 13'th international scientific symposium "Science for practice" / H. Greger (ur.).
Bremen : Hochschule Bremen, 1997. 135-140 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
107. Hocenski, Željko.
Evaluation of fault-tolerant microcomputer system by fault injection method // Program des Internationalen elektrotechnik colloquiums / Greger, Hartmut (ur.).
Bremen : Hochschule Bremen, 1997. 135-140 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
108. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Evaluation of Some Fault-Tolerant Methods In Microcontroller Dyads for Safe and High Available Control of Electrical Drives by Fault Injection // Proceedings of the 9th EDPE, The 9th International conference Electrical Drives and Power Electronics / Ban, Drago ; Benčić, Zvonko (ur.).
KoREMA, 1996. 171-174 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
109. Hocenski, Željko; Martinović, Goran; Veizer, Berislav.
Testing and Evaluation of Dependability of Microcomputer Fault-Tolerant Systems // Proceedings of the 18th International Conference on Information Technology Interfaces / Kalpić, Damir ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 1996. 181-186 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
110. Hocenski, Željko; Veizer, Berislav.
Experimental Evaluation of Dependability of Standby Fault-Tolerant Microcomputer System by Fault Injection // Proceedings KoREMA '96, 41'st Annual Conference, Vol. 4 / Perić, Nedjeljko (ur.).
KoREMA, 1996. 67-70 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Mesić, Mirko; Keser, Tomislav; Hocenski, Željko.
Prijedlog kontrole pristupa fizičkim i logičkim resursima // Proceedings CIS&IS, MIPRO 2008- 31st international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Vol.II. / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Opatija : MIPRO Croatian Society, 2008. 146-149 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
2. Popović, Krešimir; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Analiza pouzdanosti mikroupravljačkog sustava // Proceedings of 23rd Conference on Transportation Systems with International Participation, Automation in Transportation 2003-.
Zagreb : KoREMA, 2003. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
3. Pašalić, Nedžat; Budin, Leo; Kolonić, Fetah; Hocenski, Željko.
Mikroprocesorska regulacija istosmjernog elektromotornog pogona skidača u valjaonici // Zbornik 34. godišnje konferencije ETAN.
Zagreb : ETAN, 1990. 74-82 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Perić, Nedjeljko; Fruk, Mato; Bobinac, Želimir; Hocenski, Željko.
Sistemi automatskog vođenja bagera s rotacionim kopačem // IV savjetovanje Energetska elektronika, knjiga II-.
1981. 191-202 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije


1. Sušac, Filip; Aleksi, Ivan; Hocenski, Željko.
Wireless Sensor Network based on NRF24L01 module for microcontrolers // SIP 2017 Science in Practice.
Pecs, Hungary : University Pecs, 2017. 36-38 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

Sažeci u zbornicima skupova


1. Matić, S; Hocenski, Ž; Bosnar, D; Biuk, D; Rošić, M; Barać, J.
Phacoemulsification with or without trypan blue application and iffluence on iris pattern recognition system // .
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
2. Matić, S.; Hocenski, Ž.; Bosnar, D.; Biuk, D.; Rošić, M.; Barać, J.
Phacoemulsification with or without Trypan blue application and influence on iris pattern recognition system // XXXI Congress of the ESCRS / Berry, Peter (ur.).
Amsterdam : ESCRS, 2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
3. Aleksi, Ivan; Matić, Tomislav; Hocenski, Željko.
Comparison of different platforms for ceramic tiles visual inspection and classification algorithm // Proceedings of the First Croatian Computer Vision Workshop / Lončarić, Sven ; Šegvić, Siniša (ur.).
Zagreb : University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2012. 13-14 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima


1. Hocenski, Željko; Matić, Tomislav; Vidović, Ivan.
Computer Vision Station Prototype for Biscuit Tiles Quality Control // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).
2. Hocenski, Željko.
Education and Research at Computer Engineering & Automation Department of Faculty of Electrical Engineering in Osijek // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
3. Šoštarić, Damir; Novak, Igor; Antunović, Mladen; Hocenski, Željko.
Raskrižje sa specijalnim prioritetima // Automation in Transportation, KoREMA 2005.
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

Disertacije


1. Hocenski, Željko.
Zasnivanje ugrađenih računalnih sustava sa smanjenom osjetljivošću na kvarove / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 30.09.1996. 1996., 243 str. Voditelj: Budin, Leo.
2. Hocenski, Željko.
Zasnivanje ugrađenih računalnih sustava sa smanjenom osjetljivošću na kvarove / doktorska disertacija.
Zagreb : FER, 30.09.1996. 1996, 243 str. Voditelj: Budin, Leo.

Magistarski radovi


1. Hocenski, Željko.
Komunikacija mikroračunalnog sustava i digitalnog sustava za daljinsko upravljanje / magistarski rad.
Zagreb, Hrvatska : Elektrotehnički fakultet, 7.12. 1984., 118 str. Voditelj: Petrinović, Marko.

Druge vrste radova


1. Pašalić, Nedžat; Hocenski, Željko; Kolonić, Fetah; Miletić, Marinko; Puzak, Milivoj.
Mikroprocesorski regulator elektromotornog pogona skidača na hladnjaku sitne valjačke pruge, 1989. (elaborat i fizička realizacija).

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova


1. Belić, Filip.
Hibridna metoda za izradu termodinamičkog modela zgrade temeljena na otporničko- kapacitivnoj analogiji / doktorska disertacija.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 01.02. 2019, 203 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
2. Aleksi, Sara.
INTERNET APLIKACIJA ZA EVIDENCIJU ZALIJEVANJA CVIJEĆA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 11.9. 2016., 26 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
3. Borovica, Igor.
Web aplikacija za praćenje stanja projekta / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 19.02. 2016., 36 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
4. Božić, Luka.
Udaljeni nadzor vremenskih uvjeta u prostoriji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 29.09. 2016., 45 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
5. Crnjac, Filip.
Sustav daljinskog nadzora i upravljanja ribnjakom- programska podrška / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 30.09. 2016., 37 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
6. Filipović, Željko.
Web aplikacija za vođenje režija za kućanstvo / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 29.09. 2016., 34 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
7. Kralj, Ivan.
WEB APLIKACIJA ZA UŽIVO PRAĆENJE SPORT- SKE STATISTIKE / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 19.07. 2016., 28 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
8. Labak, Matija.
PREPOZNAVANJE GOVORA U STVARNOM VREMENU POMOĆU FPGA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 29.09. 2016., 80 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
9. Marić, Filip.
TRANSPORTNI PROTOKOL STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL (SCTP) U RAZVOJU DISTRIBUIRANIH APLIKACIJA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 19.2. 2016., 46 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
10. Martinović, Ivan.
Prepoznavanje odigranih poteza tijekom šahovske partije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 15.09. 2016., 50 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
11. Raguž, Matej.
Dizajn mikroupravljačkog sustava mobilnog robota / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 16.9. 2016., 54 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
12. Reponj, Ivan.
MIKROUPRAVLJAČKI SUSTAV KUTIJE ZA SNIMANJE FOTOGRAFIJA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 19.07. 2016., 38 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
13. Sudmak, Tomislav.
Web naplata članarina na Magento platformi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 28.01. 2016., 60 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
14. Sušac, Filip.
Digitalna šahovska ploča / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 29.09. 2016., 31 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
15. Uršić, Dinko.
Mobilna aplikacija za prikupljanje podataka s posjetnice / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 19.02. 2016., 61 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
16. Vido, Ivan.
Poboljšani algoritam identifikacije osoba putem irisa / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 26.09. 2016., 15 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
17. Vidović, Ivan.
PREPOZNAVANJE REDOVA USJEVA NA SLICI PRIMJENOM METODA GLOBALNE OPTIMIZACIJE / doktorska disertacija.
Osijek, Hrvatska : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 25.5. 2016., 120 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
18. Brkić, Ivan.
Implementacija opencv biblioteka na android platformi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 14.07. 2015, 51 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
19. Damjanović, Matej.
Raspoznavanje znakova s registarskih pločica automobila / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 7.12. 2015., 37 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
20. Dekanić, Stjepan.
Obrada podataka bežičnog sustava za mjerenje propan/butan plina / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 23.09. 2015, 23 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
21. Gostinski, Luka.
PROGRAMSKA PODRŠKA UPRAVLJAČKOG SUSTAVA ZA POSTROJENJE OTPADNIH VODA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 17.09. 2015., 53 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
22. Janjić, Zlatko.
Bežična komunikacija sustava za mjerenje propan/butan plina na temelju ugrađenog računalnog sustava / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 23.09. 2015, 21 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
23. Jurišić, Boris.
Upravljanje robotskim manipulatorom zasnovano na ugradbenom računalnom sustavu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 8.12. 2015., 26 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
24. Kalafatić, Ivan.
Izrada prototipa sustava za lasersko uklanjanje zaštitnog sloja na tiskanoj pločici / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 28.09. 2015, 46 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
25. Tominović, Matea.
Mjerenje propan-butan plina s ugrađenim računalnim sustavom / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 23.09. 2015, 27 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
26. Toth, Goran.
PROGRAMSKI MODEL ARITMETIČKO-LOGIČKE JEDINICE MIKROPROCESORA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 30.06. 2015., 55 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
27. Tunjić, Davor.
IZRADA ANDROID APLIKACIJE ZA POMOĆ PRI UZIMANJU LIJEKOVA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 30.06. 2015., 47 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
28. Drežnjak, Krunoslav.
Kontrola ulaza i izlaza pomoću mikroupravljača / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 18.9 2014, 48 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
29. Kačar, Dino.
MODELIRANJE PODVODNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 1.9. 2014., 46 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
30. Kunsabo, Krunoslav.
Aplikacija za pametni mobitel za održavanje osobnog automobila / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 12.9. 2014., 31 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
31. Matić, Tomislav.
Unaprijeđeni algoritmi za detekciju neispravnosti sirovih keramičkih pločica u stvarnom vremenu / doktorska disertacija.
Osijek, Hrvatska : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 25.9. 2014., 166 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
32. Pitinac, Ivan.
Aplikacija za upravljanje zalihama za pametni telefon / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 29.09. 2014., 39 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
33. Šerfezi, Damir.
SKLOPOVLJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SUNČANE ELEKTRANE / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 21.02. 2014., 84 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
34. Aleksi, Ivan.
Paralelizacija algoritma rekonstrukcije podvodnih objekata temeljem signala sonara / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 28.06. 2013, 182 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
35. Plavšić, Nemanja.
Komunikacija morseovim kodom pomoću FPGA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 23.10. 2013, 30 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
36. Šaravanja, Marijeta.
Analiza sive slike na osnovu histograma 2D Fourierove transformacije / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 02.10. 2013, 34 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
37. Trojić, Ivan.
INTERNET APLIKACIJE ZA INFORMACIJSKU POTPORU RONILAČKOM KLUBU / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, Srpanj 2013., 47 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
38. Vučko, Luka.
Internet trgovina za prodaju tkanina temeljena na Opencart sustavu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.07.2013. 2013, 40 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
39. Alojzije Mirković.
Simuliranje izgleda prostorno-amplitudne karakteristike antene SONAR sustava / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, 9.10. 2012., 28 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
40. Dario Fletko.
REKONSTRUKCIJA 3D POVRŠINE TRUPA BRODA PRIMJENOM SONAR SUSTAVA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, 15.3. 2012., 73 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
41. Luketić, Goran.
Dizajn primopredajnika kratkih poruka (SMS) pomoću FPGA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, Listopad. 2012., 58 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
42. Markić, Petar.
Analiza podataka i 3D prikaz objekata CAD alatom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 28.6. 2012., 61 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
43. Matić, Suzana.
Utjecaj operacije mrene na šarenicom temeljenu identifikaciju osoba / doktorska disertacija.
Osijek : Medicinski fakultet Osijek ; Elektrotehnički fakultet Osijek, 13.12. 2012., 88 str. Voditelj: Hocenski, Željko ; Bosnar, Damir.
44. Popović, Krešimir.
Programski alat za administriranje mrežnih usluga oglašavanja u oblačnom računalstvu / magistarski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 2.3. 2012., 110 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
45. Strešnjak, Stanislav.
Automatizacija integracijskog testiranja / magistarski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 23.3. 2012., 81 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
46. Goran Jorgić.
OBRADA SKUPA PODATAKA POMOĆU REKONFIGURABILNOG SUSTAVA FPGA-PC / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, 1.12. 2011., 71 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
47. Žulj, Milijana.
Usporedba grafičkih procesorskih jedinica opće namjene za zamjenu tradicionalnih procesora / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 13.10. 2011, 65 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
48. Babić, Zoran.
Modeliranje programske podrške pomoću UML / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 35 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
49. Baumgartner, Alfonzo.
Distribuirani algoritam radne funkcije s pomičnim prozorom za rješavanje problema k poslužitelja / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 10.02. 2010., 108 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
50. Bogdanović, Davor.
Aritmetičko logička jedinica (ALU) / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 61 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
51. Damjanović, Matej.
Autentifikacija i zaštita dokumenata biometrikom / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 32 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
52. Fogec, Marko.
Primjena filtra u obradi slike radi detekcije neispravnosti u frekvencijskoj domeni / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 38 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
53. Jakopiček, Ivan.
Mikroupravljački sustav jednostavnog mobilnog robota / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010., 39 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
54. Jelić, Damir.
Najkraći putovi u grafu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 21 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
55. Kuzminski, Dario.
Labirint – problemi i rješenja / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 31 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
56. Latić, Stjepan.
Višekanalni podsustav za akviziciju audio signala / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 28 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
57. Mikolčević, Krešimir.
Autonomno napajanje prijenosnog računala / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 28 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
58. Mitka, Matija.
Specifikacije upravljačke jedinice akvizicijskog sustava / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 31 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
59. Nedić, Saša.
CSS-pametni dizajn / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 49 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
60. Odrljin, Vlatko.
Generiranje izvješća iz baze podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010., 28 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
61. Patača, Božidar.
Parsiranje matematičkih izraza / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 57 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
62. Pilon, Tomislav.
Računarstvo s mobilnim pristupom podacima / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 16.09. 2010, 46 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
63. Pothorski, Sven.
Dizajn video upravljačkog sklopa pomoću FPGA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010., 46 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
64. Radičević, Josip.
Pouzdanost programske podrške primjenom Halstedovog modela / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010., 21 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
65. Relatić, Marin.
Analiza efikasnosti pohranjivanja u bazama podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010., 30 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
66. Slišković, Dragan.
Dizajn komunikacijskog upravljačkog sklopa primjenom FPGA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010., 39 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
67. Stjepan Bartolović.
Detekcija Nagiba Pomoću Zrake Svjetlosti / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 45 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
68. Svalina, Marijan.
Razvoj prenosivih aplikacija koristeći prednosti qt okvira / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 42 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
69. Šveiger, Marijan.
Spašavanje podataka sa tvrdog diska / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010., 54 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
70. Tadić, Vedran.
Putno računalo za osobni autobomil / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 27 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
71. Tolušić, Filip.
ABS sustav temeljen na mikroupravljaču / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010, 29 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
72. Udovičić, Stjepan.
SLOŽENA AUTENTIFIKACIJA S VIŠESTRUKIM RAZINAMA PRISTUPA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 22 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
73. Umiljanović, Antun.
Održavanje i pouzdanost uređaja za hemodijalizu / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.9. 2010, 36 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
74. Cvitaš, Ljubivoj.
Razvoj adaptivnog algoritma za mjerenje temperature zasnovanog na mikroupravljaču / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 15.10. 2009, 165 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
75. Cvitaš, Ljubivoj.
RAZVOJ ADAPTIVNOG ALGORITMA ZA MJERENJE TEMPERATURE ZASNOVANO NA MIKROUPRAVLJAČU / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 15.10. 2009., 166 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
76. Goran Jorgić.
GENERIRANJE ZVUKA POMOĆU FPGA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, 20.9. 2009., 41 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
77. Goran Luketić.
DIZAJN MIKROPROCESORA ZA KOMUNIKACIJU SMS PORUKAMA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, 20.9. 2009., 42 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
78. Hrvoje Leventić.
SUČELJE ČOVJEK – RAČUNALO PRIMJENOM FPGA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, 20.9. 2009., 75 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
79. Keser, Tomislav.
Automatizirani inteligentni sustav za klasiranje keramičkih pločica / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 6.03 2009, 256 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
80. Mesić, Mirko.
Zasnivanje prilagodljivih simulatora digitalnih sklopova i sustava / magistarski rad.
Osijek : Elektrotehnički, 10.3 2009, 115 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
81. Bartolović, Tomislav.
Programski alat za pomoć pri projektiranju optičkih mreža / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 19.09. 2008., 60 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
82. Belić, Filip.
Vizualizacija i nadzor upravljanja industrijskog procesa / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 13.09. 2008., 100 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
83. Budai, Tibor.
Java programska podrška za GSM modul TC65 / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 16.09. 2008., 58 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
84. Cobović, Mirko.
Upravljanje jednostavnim procesima putem GSM uređaja / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 19.09. 2008, 79 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
85. Dejan Hideg.
Daljinski nadzor industrijskog procesa / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.12. 2008., 80 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
86. Đurić, Vlatka.
Analiza postupaka za dijagnosticiranje neispravnosti keramičkih pločica / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 21.11 2008, 40 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
87. Horvat, Goran.
Ultrazvučno mjerenje i regulacija razine s ATMEL ATMega8535 / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 1.10 2008, 53 str. Voditelj: Željko Hocenski.
88. Hunjadi, Mario.
Aplikacija za izradu prostorno-vremenskog rasporeda nastave / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 04.07. 2008, 57 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
89. Jelinić, Igor.
Dijagnosticiranje anomalije na slikama pomoću nakupine računala / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 30.05 2008, 59 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
90. Mihelčić, Igor.
Automatizacija linije za drobljenje i separaciju kamena / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 18.11 2008, 83 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
91. Ugljarević, Zlatko.
Vizualno procesiranje ispitnih obrazaca / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 30.01. 2008, 47 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
92. Ivanković, Želimir.
Dijagnosticiranje stanja mjerila protoka zraka TDI motora pomoću računala / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 13.03. 2007., 53 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
93. Javorović, Mario.
Identifikacija pomoću otiska prsta upotrebom kompleksnog filtriranja / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 24.05. 2007, 56 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
94. Matić, Tomislav.
Programska podrška za evidentiranje nazočnosti studenata nastavi uz primjenu kartica s magnetskom trakom / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 13.03. 2007, 59 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
95. Dizdar, Adrijana.
Dizajn rasvjete automatskog sustava za vizualnu kontrolu kvalitete keramičkih pločica / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.09. 2006., 110 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
96. Lukić, Ivica.
Robusna detekcija umjetnih orjentira za navigaciju mobilnih robota / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.04. 2006, 45 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
97. Boris, Boris.
Aproksimacija prijenosne karakteristike senzora za primjenu u mikroupravljačkom sustavu / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 15.10. 2005., 47 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
98. Rožmanić, Damir.
Edukacijski model upravljačkog sustava s primjenom sabirnice I2C / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 24.06. 2005., 79 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
99. Šulc, Domagoj.
Nadzor radnog vremena i upravljanje pravom pristupa / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 05.07. 2005, 53 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
100. Malenica, Mario.
Protuprovalna alarmna centrala zasnovana na mikrokontroleru AT89S8252 / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 02.04. 2004, 52 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
101. Radanović, Aleksandar.
EPROM Emulator zasnovan na mikroupravljaču 80C32 / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 08.04. 2004., 48 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
102. Matek, Igor.
Multimedijska prezentacija Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.03. 2002., 39 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
103. Živković, Marijan.
Automatska regulacija napona zakretnog transformatora / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 15.05. 2001., 39 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
104. Kolobarić, Damir.
Razvoj programskog alata za simulaciju sustava stvarnog vremena objektno orjeniranim pristupom / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 14.11. 2000., 60 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
105. Banovac, Igor.
Programsko sučelje u okruženju Windows za praćenje stanja prijenosnika snage / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 28. 06. 1999., 37 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
106. Radman, Mario.
Primjena programirljivog logičkog sklopa Logo! za automatizaciju pogona vrata / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 03.12. 1999., 73 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
107. Klarić, Dario.
Video nadzor s raspoznavanjem kretanja zasnovan s pomoću osobnog računala / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 05.05. 1998., 50 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
108. Poje, Eduard.
Primjena programirljivog logičkog kontrolnika za upravljanje maketom linije za montažu / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.04. 1996., 68 str. Voditelj: Hocenski, Željko.
109. Rukavina, Damir.
Upravljanje maketom manipulatora pomoću programirljivog logičkog kontrolnika / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 14.05 1996., 52 str. Voditelj: Hocenski, Željko.