Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Prof.dr.sc. GORAN MARTINOVIĆ - redoviti profesor - trajno zvanje

Katedra za programske jezike i sustave

Kontakt: E-mail: (goran.martinovic [et] ferit.hr)

Dodatna funkcija: prodekan za međunarodnu suradnju

Matični broj znanstvenika: 218142

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Dodatna e-mail adresa: goran.martinovic@ferit.hr

Telefon: 495-401

Prostorija: K2-3 1-14

Web: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/gmartin#anc

Termin konzultacija: bilo koji dan prema dogovoru e-mailom.

Područje istraživanja: raspodijeljeni računalni sustavi, računalni sustavi stvarnog vremena, samoodrživi računalni sustavi, računalna inteligencija

Strani jezici: engleski, njemački

 Životopis

Goran Martinović rođen je 1969. godine u Orahovici. Godine 1996. diplomirao je na sveuč. studiju elektrotehnike Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 1996. radio je na istom fakultetu kao mlađi asistent. Magistrirao je 2000. računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Od 2000. radio je kao asistent. Doktorirao je 2004. Tehničke znanosti, polje Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2004. radio je kao viši asistent, od prosinca 2004. kao docent, od 2009. kao izvanredni profesor, od 2013. radi kao redoviti profesor, a od 2017. kao redoviti profesor u trajnom zvanju na FERIT-u Osijek. Od 2005. bio je prodekan za znanost, a od 2013. prodekan za međunarodnu suradnju. Tijekom nastavnog rada sudjeluje i priprema niz nastavnih materijala na predmetima Digitalna elektronika, Arhitektura računala, Računala i procesi, Računalni sustavi koji toleriraju kvarove, Operacijski sustavi, Računalni sustavi stvarnog vremena, Uvod u računala i programiranje, Programiranje 1, Sistemsko programiranje, Raspodijeljeni računalni sustavi i drugi. Tijekom 2005. i 2006. ustrojio je poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnike, smjerovi Elektroenergetika i Komunikacije i informatika na kojem izvodi nastavu. Tijekom 2006. ustrojio je poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo. Mentor je na preko 130 obranjenih diplomskih i završnih radova, te dva magistarska rada i sedam doktorskih disertacija. Znanstveno i stručno djeluje u području ugradbenih računalnih sustava, raspodijeljenih računalnih sustava, programskog inženjerstva, sustava za rad u stvarnom vremenu, računalne inteligencije i analize podataka. Tijekom 1996. i 1997., te od 1997. do 2002. suradnik je na tri projekta, a od 2002. istraživač na projektu MZOS RH. Tijekom 2003. i 2004. suradnik je na stručnom projektu «Sustav za automatizaciju bioplinskog postrojenja za separaciju i pakiranje biognojiva». Od 2007. istraživač je na jednom projektu, te voditelj projekta „Postupci raspoređivanja u samoodrživim raspodijeljenim računalnim sustavima“ MZOS RH. Tijekom 2007. i 2008. istraživač je na TEMPUS projektu, a 2012. i 2013. voditelj  IPA IVC projekta. Od 2007. do 2011. je vanjski suradnik-istraživač na projektu PROGRESS,  a od 2010. do 2016. na projektu RALF 3 (SwedishFoundation for Strategic Research). Od 2017. je predavač na Erasmus KA2 projektu TEAMSOC21 - The ICT Engineer of the 21st Century, a od 2016. član je DATACROSS – Center of Excellence for Data Science and Cooperative Systems: Research Unit for Data Science, a od 2017. istraživač na projektu DATACROSS.  Od 2018. istraživač je i voditelj na FERIT-u Osijek projekta Istraživanje beacona u svrhu izgradnje mreže kretanja – razvoj platforme za urbanu mobilnost iz programa Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja. Od 2018. je član projektnog tima FERIT-a Osijek na projektu ICT u poljoprivrednim znanostima (program Internacionalizacija visokog obrazovanja, ESF). Od 2019. je suradnik na dva projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO).

Sudjelovao je/sudjeluje na dvije COST akcije (Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed), te Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems (MPM4CPS)). Od 1996. godine do sada, boravio je na više stranih institucija. Godine 2008. stekao je diplomu vanjskog auditora za kvalitetu visokog obrazovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Imenovan je predsjedavajućim Vijeća korisnika Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI), te članom Savjeta CRO NGI. U razdoblju od 1996. godine, boravio je na više stranih institucija: Hochschule Bremen, Slovak Technical University Bratislava, TechnischeUniversitätWien, UniversitätdesSaarlandes, Saarbrücken, te u Međunarodnom konferencijskom i istraživačkom centru za računarstvo SchloßDagstuhl u Njemačkoj. Tijekom 2008., 2013., 2014. i 2016. boravio je u sklopu istraživačkog rada na projektima na Mälardalen University, Västeras u Švedskoj. Autor je ili suautor oko 120 znanstvenih i stručnih radova, pri čemu je održao više od 30 priopćenja većinom na međunarodnim znanstvenim skupovima. Suautor je na šest sveučilišnih udžbenika. Održao je dva pozvana predavanja na domaćem i stranom sveučilištu. Urednik je više zbornika  i knjige sažetaka međ. konferencije. Član je uređivačkog odbora časopisa TechnicalGazette,Journal of Applied Technical and Educational Sciences (jATES), te Int. J. on Advances in Software.

Član je programskog odbora i recenzent niza međunarodnih konferencija, te recenzent u nekoliko međunar. i domaćih zn. časopisa. Godine 2009. pokrenuo je međunar. zn. časopis Int. J. ofElectricaland Computer Engineering Systems čiji je glavni suurednik. Član je KoREMA, IEEE, ACM, IACIS, Cognitive Science Society, te osnivač i voditelj IEEE Odjela SMC, IEEE Hrvatska sekcija. Od 2007. član je IEEE SMC TC on DistributedIntelligent Systems. Godine 2006. dobitnik je IEEE LetterofAppreciation IEEE SMC, a 2008. dobitnik Nagrade Hrvatske sekcije IEEE za izuzetan doprinos u inženjerskoj edukaciji. Oženjen je. Govori engleski i njemački jezik.             

 Projekti

COST Action CA 18231, Multi3Generation: Multi-task, Multilingual,
Multi-modal Language Generation, COST Association, 2019.-2023., MC Member.

 

ICT u poljoprivrednim znanostima, Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ financiran iz Europskog socijalnog fonda. , 2018. - 2021., član projektnog tima FERIT-a Osijek.

 

Istraživanje beacona u svrhu izgradnje mreže kretanja – razvoj platforme za urbanu mobilnost, Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, 2018. - 2020., voditelj na FERIT-u Osijek.

 

DATACROSS – Center of Excellence for Data Science and Cooperative Systems: Research Unit for Data Science, Research Area 3: Heterogeneous Computing and Advanced Cloud Services, 2016. - researcher.

 

TEAMSOC21 - The ICT Engineer of the 21st Century, Erasmus+ EU Programme, 2017.-, TEAMSOC21 Lecturer.

 

COST Action CA 15120, Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed), COST Association, 2016.-2020., MC Member.

 

COST Action IC1404, Information and Communication Technologies: Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems (MPM4CPS), COST Association, 2014.-2018., MC Member.

 

RALF 3 (Software for Embedded High Performance Architectures), Mälardalen University, Sweden, Swedish Foundation for Strategic Research, 2010.-2016., external researcher.

 

Postupci raspoređivanja u samoodrživim raspodijeljenim računalnim sustavima (165-0362980-2002), voditelj projekta: doc.dr.sc. Goran Martinović, 2007.-2013., MZOŠ RH, voditelj projekta.

 

Distribuirano računalno upravljanje u transportu i industrijskim pogonima (165-0361621-2000), voditelj projekta: prof.dr.sc. Željko Hocenski, 2007.-2013., MZOŠ RH, istraživač.

 

PROGRESS (Predictable Embedded Software Systems), Mälardalen University, Sweden, Swedish Foundation for Strategic Research, 2007.-2011., istraživač.

 

TEMPUS projekt "Collaborative Internationalisation of Software Engineering in Croatia- KISEK, 2007.-2009., suradnik na projektu.

 

Sustavi upravljanja i dijagnosticiranja sa smanjenom osjetljivošću na kvarove (165103), voditelj projekta: prof.dr.sc. Željko Hocenski, 2002.-2006., MZOŠ RH, istraživač.

 

Brzi sustav modeliranja proizvodnih procesa (165013), voditelj projekta: prof.dr.sc. Franjo Jović, 1997.-2002., MZOŠ RH, istraživač.