Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Prof.dr.sc. GORAN MARTINOVIĆ - redoviti profesor - trajno zvanje

Katedra za programske jezike i sustave

Kontakt: E-mail: (goran.martinovic [et] ferit.hr)

Dodatna funkcija: prodekan za međunarodnu suradnju

Matični broj znanstvenika: 218142

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Dodatna e-mail adresa: goran.martinovic@ferit.hr

Telefon: 495-401

Prostorija: K2-3 T1-14

Web: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/imenik-djelatnika/gmartin#anc

Termin konzultacija: bilo koji dan prema dogovoru e-mailom.

Područje istraživanja: raspodijeljeni računalni sustavi, računalni sustavi stvarnog vremena, samoodrživi računalni sustavi, računalna inteligencija

Strani jezici: engleski, njemački

 Životopis

Goran Martinović rođen je 1969. godine u Orahovici. Godine 1996. diplomirao je na sveuč. studiju elektrotehnike Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 1996. radio je na istom fakultetu kao mlađi asistent. Magistrirao je 2000. računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Od 2000. radio je kao asistent. Doktorirao je 2004. Tehničke znanosti, polje Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 2004. radio je kao viši asistent, od prosinca 2004. kao docent, od 2009. kao izvanredni profesor, od 2013. radi kao redoviti profesor, a od 2017. kao redoviti profesor u trajnom zvanju na FERIT-u Osijek. Od 2005. bio je prodekan za znanost, a od 2013. prodekan za međunarodnu suradnju. Tijekom nastavnog rada sudjeluje i priprema niz nastavnih materijala na predmetima Digitalna elektronika, Arhitektura računala, Računala i procesi, Računalni sustavi koji toleriraju kvarove, Operacijski sustavi, Računalni sustavi stvarnog vremena, Uvod u računala i programiranje, Programiranje 1, Sistemsko programiranje, Raspodijeljeni računalni sustavi i drugi. Tijekom 2005. i 2006. ustrojio je poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnike, smjerovi Elektroenergetika i Komunikacije i informatika na kojem izvodi nastavu. Tijekom 2006. ustrojio je poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo. Mentor je na preko 130 obranjenih diplomskih i završnih radova, te dva magistarska rada i sedam doktorskih disertacija. Znanstveno i stručno djeluje u području ugradbenih računalnih sustava, raspodijeljenih računalnih sustava, programskog inženjerstva, sustava za rad u stvarnom vremenu, računalne inteligencije i analize podataka. Tijekom 1996. i 1997., te od 1997. do 2002. suradnik je na tri projekta, a od 2002. istraživač na projektu MZOS RH. Tijekom 2003. i 2004. suradnik je na stručnom projektu «Sustav za automatizaciju bioplinskog postrojenja za separaciju i pakiranje biognojiva». Od 2007. istraživač je na jednom projektu, te voditelj projekta „Postupci raspoređivanja u samoodrživim raspodijeljenim računalnim sustavima“ MZOS RH. Tijekom 2007. i 2008. istraživač je na TEMPUS projektu, a 2012. i 2013. voditelj  IPA IVC projekta. Od 2007. do 2011. je vanjski suradnik-istraživač na projektu PROGRESS,  a od 2010. do 2016. na projektu RALF 3 (SwedishFoundation for Strategic Research). Od 2017. je predavač na Erasmus KA2 projektu TEAMSOC21 - The ICT Engineer of the 21st Century, a od 2016. član je DATACROSS – Center of Excellence for Data Science and Cooperative Systems: Research Unit for Data Science, a od 2017. istraživač na projektu DATACROSS.  Od 2018. istraživač je i voditelj na FERIT-u Osijek projekta Istraživanje beacona u svrhu izgradnje mreže kretanja – razvoj platforme za urbanu mobilnost iz programa Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja. Od 2018. je član projektnog tima FERIT-a Osijek na projektu ICT u poljoprivrednim znanostima (program Internacionalizacija visokog obrazovanja, ESF). Od 2019. je suradnik na dva projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO).

Sudjelovao je/sudjeluje na dvije COST akcije (Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed), te Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems (MPM4CPS)). Od 1996. godine do sada, boravio je na više stranih institucija. Godine 2008. stekao je diplomu vanjskog auditora za kvalitetu visokog obrazovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Imenovan je predsjedavajućim Vijeća korisnika Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI), te članom Savjeta CRO NGI. U razdoblju od 1996. godine, boravio je na više stranih institucija: Hochschule Bremen, Slovak Technical University Bratislava, TechnischeUniversitätWien, UniversitätdesSaarlandes, Saarbrücken, te u Međunarodnom konferencijskom i istraživačkom centru za računarstvo SchloßDagstuhl u Njemačkoj. Tijekom 2008., 2013., 2014. i 2016. boravio je u sklopu istraživačkog rada na projektima na Mälardalen University, Västeras u Švedskoj. Autor je ili suautor oko 120 znanstvenih i stručnih radova, pri čemu je održao više od 30 priopćenja većinom na međunarodnim znanstvenim skupovima. Suautor je na šest sveučilišnih udžbenika. Održao je dva pozvana predavanja na domaćem i stranom sveučilištu. Urednik je više zbornika  i knjige sažetaka međ. konferencije. Član je uređivačkog odbora časopisa TechnicalGazette,Journal of Applied Technical and Educational Sciences (jATES), te Int. J. on Advances in Software.

Član je programskog odbora i recenzent niza međunarodnih konferencija, te recenzent u nekoliko međunar. i domaćih zn. časopisa. Godine 2009. pokrenuo je međunar. zn. časopis Int. J. ofElectricaland Computer Engineering Systems čiji je glavni suurednik. Član je KoREMA, IEEE, ACM, IACIS, Cognitive Science Society, te osnivač i voditelj IEEE Odjela SMC, IEEE Hrvatska sekcija. Od 2007. član je IEEE SMC TC on DistributedIntelligent Systems. Godine 2006. dobitnik je IEEE LetterofAppreciation IEEE SMC, a 2008. dobitnik Nagrade Hrvatske sekcije IEEE za izuzetan doprinos u inženjerskoj edukaciji. Oženjen je. Govori engleski i njemački jezik.             

 Projekti

Razvoj ekspertnog sustava za upravljanje proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda, Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, istraživač, 2020. - 2022.

 

EUROCC - National Competence Centres in the framework of EuroHPC, European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 951732 and Horizon 2020, istraživač i voditelj na FERIT-u Osijek, 2020. - 2022.

 

Pametna naljepnica za mjerenje i praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda, Ulaganje u znanost i inovacije - prvi poziv, Europski fond za regionalni razvoj, istraživač, 2019. – 2022.

 

COST Action CA 18231, Multi3Generation: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation, COST Association, 2019. - 2023., MC Member.

 

ICT u poljoprivrednim znanostima, Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ financiran iz Europskog socijalnog fonda, 2018. - 2021., član projektnog tima FERIT-a Osijek.

 

Istraživanje beacona u svrhu izgradnje mreže kretanja – razvoj platforme za urbanu mobilnost, Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, 2018. - 2020., voditelj na FERIT-u Osijek.

 

DATACROSS – Center of Excellence for Data Science and Cooperative Systems: Research Unit for Data Science, Research Area 3: Heterogeneous Computing and Advanced Cloud Services, 2016. - researcher.

 

TEAMSOC21 - The ICT Engineer of the 21st Century, Erasmus+ EU Programme, 2017.-, TEAMSOC21 Lecturer.

 

COST Action CA 15120, Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed), COST Association, 2016.-2020., MC Member.

 

COST Action IC1404, Information and Communication Technologies: Multi-Paradigm Modelling for Cyber-Physical Systems (MPM4CPS), COST Association, 2014.-2018., MC Member.

 

RALF 3 (Software for Embedded High Performance Architectures), Mälardalen University, Sweden, Swedish Foundation for Strategic Research, 2010.-2016., external researcher.

 

Postupci raspoređivanja u samoodrživim raspodijeljenim računalnim sustavima (165-0362980-2002), voditelj projekta: doc.dr.sc. Goran Martinović, 2007.-2013., MZOŠ RH, voditelj projekta.

 

Distribuirano računalno upravljanje u transportu i industrijskim pogonima (165-0361621-2000), voditelj projekta: prof.dr.sc. Željko Hocenski, 2007.-2013., MZOŠ RH, istraživač.

 

PROGRESS (Predictable Embedded Software Systems), Mälardalen University, Sweden, Swedish Foundation for Strategic Research, 2007.-2011., istraživač.

 

TEMPUS projekt "Collaborative Internationalisation of Software Engineering in Croatia- KISEK, 2007.-2009., suradnik na projektu.

 

Sustavi upravljanja i dijagnosticiranja sa smanjenom osjetljivošću na kvarove (165103), voditelj projekta: prof.dr.sc. Željko Hocenski, 2002.-2006., MZOŠ RH, istraživač.

 

Brzi sustav modeliranja proizvodnih procesa (165013), voditelj projekta: prof.dr.sc. Franjo Jović, 1997.-2002., MZOŠ RH, istraživač.

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Uredničke knjige


1. Proceedings of the International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018) / Žagar, Drago; Martinović, Goran; Rimac Drlje, Snježana; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2018 (zbornik).
2. 2018 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) PhD Forum - Book of Abstracts / Žagar, Drago; Martinović, Goran; Rimac Drlje, Snježana; Galić, Irena (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 2018 (zbornik_sazetaka).
3. Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2017 (SST 2017) / Žagar, Drago; Martinović, Goran; Rimac Drlje, Snježana; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2017 (zbornik).
4. Proceedings of 2016 International Conference on Smart Systems and Technologies (SST 2016) / Žagar, Drago; Martinović, Goran; Rimac-Drlje, Snježana (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2016 (zbornik).
5. Book of Abstracts, 32nd International Conference "Science in Practice 2014" / Žagar, Drago; Martinović, Goran (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 2014 (knjiga sažetaka).
6. Proceedings of 26th International Conference Science in Practice / Martinović, Goran; Ivanović, Milan (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, J.J. Strossmayer Univ. of Osijek, 2008 (zbornik).

Poglavlja u knjizi


1. Martinović, Goran; Žagar, Drago; Tomić, Dražen.
Network performance monitoring and utilization measurement // Proceedings of the European Computing Conference / Mastorakis, Nikos ; Mladenov, Valeri ; Kontargyri, Vassiliki T. (ur.).
New York : Springer, 2009. Str. 601-606.
2. Martinović, Goran; Budin, Leo.
Real-time meeting scheduling model by computer supported cooperative work // Intelligent Information Processing / Musen, Mark ; Neumann, Bernd ; Studer, Rudi (ur.).
Boston : Kluwer Academic Publishers - Springer, 2002. Str. 316.
3. Martinović, Goran; Hocenski, Željko; Budin, Leo.
A Tool for Evaluation of Scheduling Algorithms in Real-Time Systems // Advances in Signal Processing and Computer Technologies / Antoniou, G., Mastorakis, N., Panfilov (ur.).
Danvers, MA, USA : WSES Press, 2001. Str. 7.

Udžbenici i skripta


1. Hocenski, Željko; Aleksi, Ivan; Martinović, Goran.
Arhitektura računala - Zbirka zadataka / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 2010.
2. Hocenski, Željko; Aleksi, Ivan; Martinović, Goran.
Programski jezik asembelr mikroprocesora Z80- Zbirka riješenih primjera / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010..
3. Hocenski, Željko; Matić, Tomislav; Martinović, Goran.
Priručnik za laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2010.
4. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Digitalna elektronika - Zbirka zadataka / Hocenski, Željko (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet u Osijeku, 2009.
5. Antunović, Mladen; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Projektiranje digitalnih sklopova, Priručnik za laboratorijske vježbe / Galić, Radoslav ; Modrić, Boris (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 2006.
6. Hocenski, Željko; Martinović, Goran; Antunović, Mladen.
Digitalna elektronika, Priručnik za laboratorijske vježbe / Galić, Radoslav (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 2003.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Nalić, Jasmina; Martinović, Goran.
Building a Credit Scoring Model Based on Data Mining Approaches. // International journal of software engineering and knowledge engineering. 30 (2020) , 2; 147-169 (članak, znanstveni).
2. Nalić, Jasmina; Martinović, Goran; Žagar, Drago.
New Hybrid Data Mining Model for Credit Scoring Based on Feature Selection Algorithm and Ensemble Classifiers. // Advanced engineering informatics. 45 (2020) ; (članak, znanstveni).
3. Tomić, Dražen; Žagar, Drago; Martinović, Goran.
Implementation and efficiency analysis of composite DNS-metric for dynamic server selection. // Telecommunications systems. 71 (2019) , 1; 1-18 (članak, znanstveni).
4. Bajer, Dražen; Martinović, Goran; Brest, Janez.
A Population Initialization Method for Evolutionary Algorithms based on Clustering and Cauchy Deviates. // Expert systems with applications. 60 (2016) ; 294-310 (članak, znanstveni).
5. Čavka, Ana; Stupin, Marko; Pandurić, Ana; Plazibat, Ana; Ćosić, Anita; Rašić, Lidija; Debeljak, Željko; Martinović, Goran; Drenjančević, Ines.
Adrenergic System Activation Mediates Changes in Cardiovascular and Psychomotoric Reactions in Young Individuals after Red Bull© Energy Drink Consumption. // International Journal of Endocrinology. - (2015) , -; (članak, znanstveni).
6. Martinović, Goran; Bajer, Dražen.
Solving the Task Assignment Problem with Ant Colony Optimization incorporating ideas from the Clonal Selection Algorithm. // International Journal of Bio-Inspired Computation. 7 (2015) , 2; 129-143 (članak, znanstveni).
7. Martinović, Goran; Simon, Janos.
Greenhouse Microclimatic Environment Controlled by a Mobile Measuring Station. // Njas-wageningen journal of life sciences. 70/71 (2014) ; 61-70 (članak, znanstveni).
8. Martinović, Goran; Zorić, Bruno.
Web Application for Knowledge Assessment. // International journal of engineering education. 30 (2014) , 4; 779-787 (članak, znanstveni).
9. Martinović, Goran; Balen, Josip; Čukić, Bojan.
Performance Evaluation of Recent Windows Operating Systems. // Journal of universal computer science. 18 (2012) , 2; 218-263 (članak, znanstveni).
10. Martinović, Goran; Aleksi, Ivan; Baumgartner, Alfonzo.
Single-Commodity Vehicle Routing Problem with Pick-up and Delivery Service. // Mathematical Problems in Engineering. 2008 (2008) ; 697981-1-697981-17 (članak, znanstveni).
11. Martinović, Goran; Čukić, Bojan.
Multicomputer System for Optical Character Recognition in Web Library Creation. // Library Collections, Acquisitions, and Technical Services. 32 (2008) , 1; 19-30 (članak, znanstveni).
12. Martinović, Goran; Budin, Leo; Hocenski, Željko.
Undergraduate Teaching of Real-Time Scheduling Algorithms by Developed Software Tool. // IEEE Transactions on Education. 46 (2003) , 1; 185-196 (članak, znanstveni).

Radovi prihvaćeni za objavljivanje u CC časopisima


1. Ljubić, Hrvoje; Martinović, Goran; Volarić, Tomislav.
Augmenting Data with Generative Adversarial Networks: An Overview. // Intelligent data analysis. (2022) (prihvaćen za objavljivanje).

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Stupin, Ana; Drenjančević, Ines; Šušnjara, Petar; Debeljak, Željko; Kolobarić, Nikolina; Jukić, Ivana; Mihaljević, Zrinka; Martinović, Goran; Selthofer-Relatić, Kristina.
Is There Association between Altered Adrenergic System Activity and Microvascular Endothelial Dysfunction Induced by a 7-Day High Salt Intake in Young Healthy Individuals. // Nutrients. 13 (2021) , 5; (članak, znanstveni).
2. Bajer, Dražen; Zorić, Bruno; Dudjak, Mario; Martinović, Goran.
Benchmarking bio-inspired computation algorithms as wrappers for feature selection. // Acta Electrotechnica et Informatica. 20 (2020) , 2; 35-43 (članak, znanstveni).
3. Balen, Josip; Vdovjak, Krešimir; Martinović, Goran.
Performance evaluation of windows virtual machines on a Linux host. // Automatika : Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications. 61 (2020) , 3; 425-435 (članak, znanstveni).
4. Dudjak, Mario; Martinović, Goran.
In-Depth Performance Analysis of SMOTE-Based Oversampling Algorithms in Binary Classification. // International journal of electrical and computer engineering systems. 11 (2020) , 1; 13-23 (članak, znanstveni).
5. Dudjak, Mario; Martinović, Goran.
An API-first methodology for designing a microservice-based Backend as a Service platform. // Information Technology and Control. 49 (2020) , 2; 206-223 (članak, znanstveni).
6. Crnjac Milić, Dominika; Martinović, Goran; Ferčec, Ivanka.
Analysis and Proposals for Improving Knowledge and Skills in Engineering Aimed at Reducing Unemployment. // Tehnički vjesnik. 25 (2018) , 1; 263-270 (prethodno priopćenje, znanstveni).
7. Hartmann Tolić, Ivana; Martinović, Goran; Crnjac-Milić, Dominika.
Optimization methods in modern transportation systems. // Tehnički vjesnik. 25 (2018) , 2; 627-634 (članak, znanstveni).
8. Mandić, Marin; Škobić, Davor; Martinović, Goran.
Clique Comparison and Homophily Detection in Telecom Social Networks. // International journal of electrical and computer engineering systems. 9 (2018) , 2; 81-87 (prethodno priopćenje, znanstveni).
9. Goran Martinović; Domagoj Matijević; Domagoj Ševerdija.
Efficient Parallel Implementations Of Approximation Algorithms For Guarding 1.5d Terrains. // Croatian Operational Research Review. 6 (2015) , 1; 71-78 (članak, znanstveni).
10. Martinović, Goran; Karić, Miran; Crnković, Ivica.
Simulation and Evaluation of Multiple Sporadic Servers Rescheduling. // IFAC-PapersOnLine. 48 (2015) , 10; 270-275 (članak, znanstveni).
11. Martinović, Goran; Bajer, Dražen; Zorić, Bruno.
A Differential Evolution Approach to Dimensionality Reduction for Classification Needs. // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. 24 (2014) , 1; 111-122 (članak, znanstveni).
12. Filko, Damir; Martinović, Goran.
Emotion Recognition System by a Neural Network Based Facial Expression Analysis. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 54 (2013) , 2; 263-272 (članak, znanstveni).
13. Galba, Tomislav; Balkić, Zoran; Martinović, Goran.
The Public Transportation BigData Clustering. // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. 4 (2013) , 1; 21-26 (članak, znanstveni).
14. Horvat, Goran; Žagar, Drago; Martinović, Goran.
STFTP: Secure TFTP Protocol for Embedded Multi-Agent Systems Communication. // Advances in Electrical and Computer Engineering. 13 (2013) , 2; 23-32 (članak, znanstveni).
15. Karić, Miran; Krpić, Zdravko; Martinović, Goran.
Optical character recognition on grid and multi-core systems – performance analysis. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 20 (2013) , 4; 647-653 (članak, znanstveni).
16. Karić, Miran; Martinović, Goran.
Improving Offline Handwritten Digit Recognition Using Concavity-based Features. // International Journal of Computers Communications & Control. 8 (2013) , 2; 206-219 (članak, znanstveni).
17. Simon, Janos; Martinović, Goran.
Navigation of Mobile Robots Using WSN’s RSSI Parameter and Potential Field Method. // Acta Polytechnica Hungarica. 10 (2013) , 4; 107-118 (članak, znanstveni).
18. Martinović, Goran; Bajer, Dražen.
Elitist Ant System with 2-opt Local Search for the Traveling Salesman Problem. // Advances in Electrical and Computer Engineering. 12 (2012) , 1; 25-32 (članak, znanstveni).
19. Martinović, Goran; Krpić, Zdravko.
Advanced Character Collage CAPTCHA. // Acta Polytechnica Hungarica. 9 (2012) , 6; 137-151 (članak, znanstveni).
20. Balen, Josip; Žagar, Drago; Martinović, Goran.
Quality of Service in Wireless Sensor Networks: A Survey and Related Patents. // Recent Patents on Computer Science. 4 (2011) , 3; 188-202 (članak, znanstveni).
21. Ileš, Davor; Martinović, Goran; Kozak, Dražan.
Review of Potential Use, Benefits and Risks of Nanosensors and Nanotechnologies in Food. // Strojarstvo. 53 (2011) , 2; 127-136 (članak, znanstveni).
22. Martinović, Goran; Salai, Mario.
Multimedia Requirements of Software for Computer Supported Cooperative Learning. // TTEM - Technics Technologies Education Management. 6 (2011) , 4; 1297-1308 (članak, znanstveni).
23. Krpić, Zdravko; Martinović, Goran; Vazler, Ivan.
Data Clustering: Applications in Engineering. // Croatian Operational Research Review (CRORR). 1 (2010) ; 180-189 (članak, znanstveni).
24. Martinović, Goran; Livada, Časlav; Žagar, Drago.
Textual Data Compression Speedup by Parallelization. // WSEAS transactions on computers. 9 (2010) , 8; 909-918 (članak, znanstveni).
25. Martinović, Goran; Petriševac, Bruno; Žagar, Drago.
Monitoring and Measurement of Computer Network Performance. // Technical Gazette. 17 (2010) , 3; 317-326 (članak, znanstveni).
26. Simon, Janos; Martinović, Goran; Matijevics, Istvan.
WSN Implementation in the Greenhouse Environment Using Mobile Measuring Station. // International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems. 1 (2010) , 1; 37-44 (članak, znanstveni).
27. Crnjac-Milić, Dominika; Martinović, Goran; Ferčec, Ivanka.
E-learning : Situation and perspectives. // Tehnički vjesnik. 16 (2009) , 2; 31-36 (članak, znanstveni).
28. Krile, Srećko; Žagar, Drago; Martinović, Goran.
Better Bandwidth Utilization of Multiple Link Capacities with Mutual Traffic Correlation. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 16 (2009) , 4; 11-18 (članak, znanstveni).
29. Martinović, Goran; Balen, Josip; Žagar, Drago.
Performance Evaluation Model of Optimization Methods for Wireless Sensor Networks. // WSEAS transactions on communications. 10 (2009) , 8; 1196-1105 (članak, znanstveni).
30. Martinović, Goran; Meseljević, Stjepan; Drenjančević-Perić, Ines.
The Web System for Coronary Disease Risk Estimation by Logistic Regression ("CHD Risk"). // Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko- dobojskog kantona. 6 (2009) ; 78-88 (članak, znanstveni).
31. Žagar, Drago; Martinović, Goran; Rupčić, Slavko.
QoS Management in Experimental Environment. // WSEAS transactions on communications. 8 (2009) , 9; 1012-1021 (članak, znanstveni).
32. Žagar, Drago; Tomić, Dražen; Martinović, Goran.
Optimization of LAN/MAN network model based on experimental measurements. // Tehnički vjesnik. 16 (2009) , 3; 19-25 (članak, znanstveni).
33. Martinović, Goran.
Framework of Meeting Scheduling in Computer Systems. // Issues in Information Systems. IX (2008) , 2; 560-559 (članak, znanstveni).
34. Martinović, Goran; Kis-Konja, Tibor; Kradija, Zoran.
Access Control System Based on Electronic Key. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 15 (2008) , 2; 3-7 (članak, znanstveni).
35. Crnjac, Dominika; Martinović, Goran; Ferčec, Ivanka.
Analysis of desirable changes in engineering education in the context of university education reform. // Tehnički vjesnik. 14 (2007) , 3/4; 31-36 (prethodno priopćenje, znanstveni).
36. Žagar, Drago; Martinović, Goran; Rimac-Drlje, Snježana.
Security analyses of IPv4/IPv6 tunneling tools. // WSEAS Transactions on Computers. 5 (2006) , 1; 194-200 (članak, znanstveni).
37. Martinović, Goran.
Human-centered Model of Cooperation in Building Computational Grid around Virtual Enterprises. // WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS. 4 (2005) , 11; 1534-1540 (članak, znanstveni).
38. Martinović, Goran.
Owner/user role in computational grid extension by non-dedicated resources. // SIGOIS bulletin. 24 (2003) , 1; 13-13 (bibliografija, znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Bajer, Dražen; Zorić, Bruno; Dudjak, Mario; Martinović, Goran.
Performance Analysis of SMOTE-Based Oversampling Techniques When Dealing with Data Imbalance // Proceedings of IWSSIP 2019 / Rimac-Drlje, Snježana ; Žagar, Drago ; Galić, Irena ; Martinović, Goran ; Vranješ, Denis ; Habijan, Marija (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 2019. 265-271 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Bajer, Dražen; Zorić, Bruno; Dudjak, Mario; Martinović, Goran.
Evaluation and analysis of bio-inspired optimization algorithms for feature selection // INFORMATICS 2019 PROCEEDINGS / Steingartner, Wiliam ; Korečko, Štefan ; Szakal, Aniko (ur.).
Košice, 2019. 18-25 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Zorić, Bruno; Dudjak, Mario; Bajer, Dražen; Martinović, Goran.
Design and development of a smart attendance management system with Bluetooth low energy beacons // 2019 Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference (ZINC).
Novi Sad, 2019. 86-91 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Bajer, Dražen; Zorić, Bruno; Martinović, Goran.
Empirical Analysis of Artificial Bee Colony Algorithm Parameters // Proceedings of the 3rd International Conference on Smart Systems and Technologies (SST 2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2018. 109-116 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Bartolić, Luka; Zorić, Bruno; Martinović, Goran.
E-Gluko: A Ubiquitous System For Health Status Monitoring And Tracking In Diabetes Patients // Proceedings of the 3rd International Conference on Smart Systems and Technologies (SST 2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2018. 153-158 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Zorić, Bruno; Bajer, Dražen; Martinović, Goran.
Utilising Filter Inferred Information in Nature- inspired Hybrid Feature Selection // Proceedings of the 3rd International Conference on Smart Systems and Technologies (SST 2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2018. 117-123 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Martinović, Goran; Novak, Igor.
A Combined Architecture of Biologically Inspired Approaches to Self-Healing in Embedded Systems // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2017 (SST 2017) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2017. 17-22 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Tomić, Dražen; Martinović, Goran; Čuljak, Ante.
Comparison of QoS Influence to VoIP Traffic into Native and Tunnel Mode IPv6 Networks // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2017 (SST 2017) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2017. 109-114 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Bajer, Dražen; Martinović, Goran.
A Parameter Control Scheme for DE Inspired by ACO // Proceedings of the 7th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications / Papa, Gregor ; Mernik, Marjan (ur.).
Ljubljana : Jožef Stefan Institute, 2016. 79-92 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
10. Bajer, Dražen; Zorić, Bruno; Martinović, Goran.
Effectiveness of differential evolution in training radial basis function networks for classification // Proceedings of the 1st International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2016. 179-184 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Zorić, Bruno; Bajer, Dražen; Martinović, Goran.
Employing different optimisation approaches for SMOTE parameter tuning // Proceedings of the 1st International Conference on Smart Systems and Technologies (SST) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2016. 191-196 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Zorić, Bruno; Martinović, Goran; Crnković, Ivica.
The implications of employing component based software design in non-commercial applications // Proceedings of the 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 2016.
2016. 1173-1178 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
13. Bajer, Dražen; Zorić, Bruno; Martinović, Goran.
Automatic Design of Radial Basis Function Networks Through Enhanced Differential Evolution // Proceedings of the 10th International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems, HAIS 2015, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9121 / Onieva, Enrique ; Santos, Igor ; Osaba, Eneko ; Quintián, Héctor ; Corchado, Emilio (ur.).
Springer International Publishing Switzerland, 2015. 244-256 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
14. Martinović, Goran; Bajer, Dražen.
The Effect of Swapping Vectors During Mutation in Differential Evolution // Proceedings of the 5th International Conference of Swarm, Evolutionary, and Memetic Computing (SEMCCO 2014), Springer Lecture Notes in Computer Science, 8947 / Panigrahi, Bijaya Ketan ; Nagaratnam, Suganthan, Ponnuthurai ; Das, Swagatam (ur.).
Zurich, Švicarska : Springer International Publishing Switzerland, 2015. 534-546 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
15. Martinović, Goran; Karić, Miran; Crnković, Ivica.
Simulation and Evaluation of Multiple Sporadic Servers Rescheduling // Proceedings of 2nd IFAC Conference on Embedded Systems, Computational Intelligence and Telematics in Control / Colnarič, Matjaž ; Šprogar, Matej (ur.).
Maribor : IFAC, 2015. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
16. Krpić, Zdravko; Horvat, Goran; Žagar, Drago; Martinović, Goran.
Towards an energy efficient SoC computing cluster // Proceedings of 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (2014).
178-182 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
17. Vida, Denis; Šegon, Damir; Gural, Peter S.; Martinović, Goran; Skokić, Ivica.
CMN_ADAPT and CMN_binViewer software // Proceedings of the International Meteor Conference 2014 / Rault, J.-L. ; Roggemans, P. (ur.).
Giron : International Meteor Organization, 2014. 59-63 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
18. Balen, Josip; Matijaš, Josip; Martinović, Goran.
Simulation and testing of VANET protocols // Proceedings of 33rd Conference on Transportation Systems with International Participation - Automation in Transport 2013 / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2013. 5-8 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
19. Belić, Filip; Martinović, Goran.
Model of Influence of MRP on Network Performances // Proc. of 18th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2013) / Čelar, Stipe ; (ur.).
Splt : FESB Split, 2013. 1-7 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
20. Martinović, Goran; Bajer, Dražen.
Data Clustering with Differential Evolution Incorporating Macromutations // Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8297, Part I, Proceedings of the 4th International Conference on Swarm, Evolutionary, and Memetic Computing / Panigrahi, B.K. ; Suganthan, P.N. ; Das, S. ; Dash S.S. (ur.).
Springer International Publishing Switzerland, 2013. 158-169 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
21. Balkić, Zoran; Keser, Tomislav; Martinović, Goran.
Visualization of dynamic spatiotemporal data // Scientific Electrotechnical Conference Science in Practice 2012 : proceedings.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
22. Balen, Josip; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Network Performance Evaluation of Latest Windows Operating Systems // Proceedings of the 20th International Conference on Software, Telecommunications and Computer NetworksSplit / Radić, Joško (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2012. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
23. Balen, Josip; Paridel, Koosha; Martinovic, Goran; Berbers, Yolande.
PVCM: Assisting multi-hop communication in vehicular networks using parked vehicles // International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT), 2012. / Koucheryavy, Yevgeni (ur.).
Saint Petersburg : Tampere University of Technology, 2012. 126-129 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
24. Horvat, Luka; Balen, Josip; Martinović, Goran.
Proposal of mLearning system for written exams // Proceedings of the 54th International Symposium ELMAR-2012 / Božek, Jelena ; Grgić, Mislav (ur.).
Zagreb : Croatian Society Electronics in Marine, 2012. 345-348 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
25. Križanović, Višnja; Žagar, Drago; Martinović, Goran.
Mobile Broadband Access Networks Planning and Evaluation Using Techno-economic Criteria // Proceedings of the 34th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2012) / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekic, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2012. 281-286 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
26. Krpić, Zdravko; Martinović, Goran; Crnković, Ivica.
Green HPC: MPI vs. OpenMP on a shared memory system // Proceedings of the 35th International Convention MIPRO 2012.
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, 2012. 246-250 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
27. Martinović, Goran; Bajer, Dražen.
Impact of NNA implementation on GA performance for the TSP // Proceedings of the 5th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications / Filipič, Bogdan ; Šilc, Jurij (ur.).
Ljubljana : Jožef Štefan Institute, 2012. 173-184 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
28. Martinovic, Goran; Horvat, Luka; Balen, Josip.
Stochastic Approach on Hash Cracking // Proceedings of MIPRO 2012, 35th International Convention on Computers in Technical Systems (CTS) / Nikola Bogunović (ur.).
Opatija, Croatia : MIPRO, 2012. 1028-1032 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
29. Martinović, Goran; Zorić, Bruno.
E-health Framework Based on Autonomic Cloud Computing // Proceedings of Second International Conference on Cloud and Green Computing (CGC 2012) / Liu, Jianxun ; Chen, Jinjun ; Xu, Guandong (ur.).
IEEE, 2012. 214-218 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
30. Paridel, Koosha; Balen, Josip; Berbers, Yolande; Martinović, Goran.
VVID: A delay tolerant data dissemination architecture for VANETs using V2V and V2I communication // The Second International Conference on Mobile Services, Resources, and Users, MOBILITY 2012. / Noll, Josef ; Bazzi, Alessandro (ur.).
Venice, Italy : IARIA, 2012. 151-156 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
31. Šoštarić, Damir; Martinović, Goran; Žagar, Drago.
GPS Tracking of Self-balancing Vehicle for Extreme Environment based on AndroidOS // Proceedings of 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012. Beograd.
2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
32. Crnjac-Milić, Dominika; Martinović, Goran.
Optimization of the Number of Clients in Insurance Companies // Interdisciplinary Management Research VII / Barković, Dražen ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, Hochschule Pforzheim University, 2011. 991-997 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
33. Karić, Miran; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Automated Form Processing System Based on Sobel Operator // Proceedings of MIPRO 2011 / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2011. 281-284 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
34. Martinović, Goran; Attard, Andrew; Krpić, Zdravko.
Proposing a New Type of CAPTCHA: Character Collage // 34. Međunarnodni skup MIPRO 2011 / Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Ordanić, Lea (ur.).
Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO, 2011. 1447-1451 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
35. Martinović, Goran; Bajer, Dražen.
Impact of Double Operators on the Performance of a Genetic Algorithm for Solving the Traveling Salesman Problem // Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7076, Part I, Proceedings of the 2nd International Conference on Swarm, Evolutionary, and Memetic Computing / Panigrahi, B.K. ; Suganthan, P.N. ; Das, S. ; Satapathy, S.C. (ur.).
Berlin, Heidelberg : Springer Verlag, 2011. 290-298 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
36. Martinović, Goran; Krpić, Zdravko.
Towards Green HPC Blueprints // Proceedings of the Second International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization / Villari, Massimo ; Król, Dariusz ; Lee, YongWoo ; Zimmermann, Wolf (ur.).
Rim : IARIA, 2011. 113-118 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
37. Martinović, Goran; Krpić, Zdravko.
Testing the reliability of Character collage CAPTCHA protection // Proc. of 27th International Kando Conference Science in Practice-.
Budimpešta : Obuda University, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
38. Rimac-Drlje, Snježana; Martinović, Goran; Zovko- Cihlar, Branka.
Foveation-Based Content Adaptive Structural Similarity Index // Proceedings IWSSIP 2011 / Zovko-Cihlar, Branka ; Behlilović Narcis ; Hadžialić, Mesud (ur.).
Sarajevo : Faculty of Electrical Engineering, Univ. Sarajevo, 2011. 401-404 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
39. Balen, Josip; Martinović, Goran; Rimac-Drlje, Snježana.
Impact of the Host Operating Systems on Virtual Machine Performance // Proceedings of MIPRO 2010, 33rd International Convention, Vol. III., CTS & CIS / Nikola Bogunović ; Slobodan Ribarić (ur.).
Opatija, Croatia : HU MIPRO, 2010. 47-52 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
40. Karić, Miran; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Implementation and Simulation Results of Multiple Total Bandwidth Server Mechanism // Proceedings of the 8th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics / Szakal, Aniko (ur.).
Subotica : IEEE Press, 2010. 423-427 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
41. Martinović, Goran; Krpić, Zdravko; Rimac-Drlje, Snježana.
Parallelization Programming Techniques: Benefits and Drawbacks // Proceedings of the First International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization (CLOUD COMPUTING 2010) / Beklen, Ali ; Ejarque ; Jorge ; Gentzsch, Wolfgang ; Kanstren, Teemu ; Koschel Arne ; Lee, Yong Woo ; Li, Li ; Zemlicka, Michal (ur.).
Lisabon : IARIA, 2010. 7-13 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
42. Martinović, Goran; Livada, Časlav; Žagar, Drago.
Analysis of Parallelization Effects on Textual Data Compression // Proceedings of 11th WSEAS International Conference on AUTOMATION & INFORMATION (ICAI'10)-.
Bukurešt : WSEAS Press, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
43. Matijević, Domagoj; Taler, Petar; Martinović, Goran.
DISTRIBUTER - The Distributed System for Efficient Execution of Parallel Programs // MIPRO 2010 Proceedings Vol. I. (MEET & GVS) / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Elecrtronics and Microelectronics - MIPRO, 2010. 280-284 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
44. Popović, Krešimir; Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Do the Software Architects get the Needed Support for the job They Perform? // The Fifth International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA 2010) / Hall, Jon ; Kaindl, Hermann ; Lavazza, Luigi ; Buchgeher, Georg ; Takaki, Osamu (ur.).
Nice : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2010. 123-128 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
45. Aleksi, Ivan; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Simulators for Solving Traveling Salesman Problem Variations with Various Graph Search Methods // Proceedings of the 32nd International Convention on Information and Communication Technology, MIPRO09 / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Opatija : MIPRO, 2009. 19-24 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
46. Crnjac, Dominika; Martinović, Goran.
Some links between game theory and decision theory in economics // Interdisciplinary Management Research / Barković, Dražen ; Bodo Runzheimer (ur.).
Osijek : J.J. Strossmayer University of Osijek, faculty of Economics Osijek, 2009. 165-175 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
47. Janos, Simon; Martinovic, Goran.
Web Based Distant Monitoring and Control for Greenhouse Systems Using the Sun SPOT Modules // Proceedings of 7th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics 2009.
Subotica, 2009. 165-169 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
48. Janos, Simon; Martinović, Goran.
Distant Monitoring and Control for Mobile Robots Using Wireless Sensor Network // Proceedings of the International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics (CINTI 2009) / Szakal, Aniko (ur.).
Budimpešta : Budapest Tech, Hungarian Fuzzy Association, 2009. 661-669 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
49. Martinović, Goran.
Resource Management System for Computational Grid Building // Proceedings of 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics / Yeung, Daniel ; Chen, C.L.P. ; Roberts, R. (ur.).
San Antonio, TX, USA : IEEE Press, 2009. 1312-1316 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
50. Martinović, Goran; Balen, Josip; Žagar, Drago.
A Cross-Layer Approach and Performance Benchmarking in Wireless Sensor Networks // Proceedings of 2nd WSEAS International Conference on SENSORS and SIGNALS 2009-.
Baltimore, USA : WSEAS Press, 2009. 76-81 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
51. Martinović, Goran; Krpić, Zdravko.
Optimizing Sequential Programs for Parallel Execution // Proceedings of 27th International Conference "Science in Practice" SiP 2009 / Kvasnicza, Zoltan ; Elmer, Georg ; Megyeri, Peter (ur.).
Pečuh : Institute for Information Technology and Electrical Engineering of the University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering, University of Pecs, 2009. 41-44 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
52. Rimac-Drlje, Snježana; Žagar, Drago; Martinović, Goran.
Spatial Masking and Perceived Video Quality in Multimedia Applications // Proceeding of IWSSIP 2009 / Voliotis, Stamatis (ur.).
2009. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
53. Tomić, Dražen; Žagar, Drago; Martinović Goran.
MAN Performance Measurements and Optimization // Proceedings of the 10th International Conference on Telecommunications ConTEL 2009 / Podnar Žarko, Ivana ; Vrdoljak, Boris (ur.).
Zagreb : Univresity of Zagreb, Faculty of Electrical Engeneering and computing, 2009. 81-87 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
54. Žagar, Drago; Martinović, Goran, Rupčić, Slavko.
An Experimental QoS Manager Implementation // Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Multimedia, Internet & Video Technologies (MIV '09).
Budapest : WSEAS, 2009. 135-141 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
55. Karić, Miran; Martinović, Goran; Filko, Damir.
Software Tool for Simulation of Aperiodic Server Scheduling // Proceedings of 26th International Conference Science in Practice / Martinović, Goran ; Ivanović, Milan (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2008. 129-132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
56. Martinović, Goran; Crnjac-Milić Dominika; Šimović Vladimir.
Computational Grid in Business Applications // Pre-Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 6th CIESKS: Communiction, Information and Economic Sciences in the Knowledge Society / Šimović, Vladimir ; Bakić-Tomić, Ljubica ; Hubinkova, Zuzana (ur.).
Zagreb : UFZG, 2008. 45-50 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
57. Martinović, Goran; Filko, Damir; Karić, Miran.
Analysis of Autonomic Computing Concepts in Computational Grid Based on the ACLM Model // Advances on Software Engineering, Parallel and Distributed Systems / Kazovsky, Leonid ; Borne, Pierre, Mastorakis, Nikos ; Kuri-Morales Angel ; Sakellaris (ur.).
Cambridge : WSEAS Press, 2008. 61-67 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
58. Martinović, Goran; Gasparović, Hrvoje; Antonić, Davor.
DnD Grid - Distributed Computer Environment Based on Non-Dedicated Resources // Proceedings of IEEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems, DHMS 2008 / Marik, Vladimir ; Bradshaw Jeffrey M. ; Meyer Joachim ; Gruver, William A. ; Benda, Petr (ur.).
Prag : Czech Technical University, IEEE SMC Society, 2008. 281-286 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
59. Štanfel, Željko; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Scheduling Algorithms for Dedicated Nodes in Alchemi Grid // Proceedings of 2008 IEEE Conference on Systems, man and Cybernetics / Marcelo H. Ang Jr. (ur.).
Singapore : IEEE & Research Publishing Services, 2008. 2531-2536 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
60. Martinović, Goran; Buljan, Zlatko.
Measurement of Timing Characteristics of Operating Systems // Proceedings of 11th IEEE Internationa Conference on Intelligent Engineering Systems / Rudas, Imre (ur.).
Budimpešta : IEEE, 2007. 287-290 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
61. Martinović, Goran; Karić, Miran; Žagar, Drago.
Simulation Results on Multiple Sporadic Server Mechanism // Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology Interfaces - Zagreb : / Lužar-Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : SRCE University Computing Centre, 2007. 627-632 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
62. Štanfel, Željko; Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
A Self Manageable Rule Driven Enterprise Application // Proceedings of the 29th International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : SRCE University Computing Centre, 2007. 717-722 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
63. Martinović, Goran.
Building of Computational Grid around Virtual Enterprises // Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications / Genco, Alessandro ; Lazakidou, Athina ; Poulos, Marios ; Balladares Ocana, Leandro (ur.).
Boston : WSEAS Press, 2005. 363-368 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
64. Žagar, Drago; Martinović, Goran; Rimac-Drlje, Snježana.
Testing the Tools for IPv6 Traffic Tunneling // Proceedings of 4th WSEAS Int.Conf. on Information Security, Communications and Computers (ISCOCO '05).
Tenerife, Canary Islands, Spain : Wseas, 2005. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
65. Martinović, Goran; Budin, Leo.
Human in Computational Grid Establishment // Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics, SMC 2004.
IEEE Press, 2004. 88-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
66. Martinović, Goran; Budin, Leo; Hocenski, Željko.
Remapping in Heterogeneous Computing // ITI 2004 : proceedings of the 26th International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : University of Zagreb ; SRCE University Computing Centre, 2004. 615-620 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
67. Martinovic, Goran.
Multicriterial Remapping in Heterogeneous Environment Based on Multiple Server Tasks // Proc. of IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics, SMC 2003 / Kirubarajan, T. (ur.).
Piscataway, NJ, SAD : Omnipress, IEEE, 2003. 4815-4821 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
68. Martinović, Goran.
Owner/User Role in Computational Grid Extension by Non-dedicated Resources // Proceedings of the 2003 International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work / Schmidt, Kjeld ; Pendergast, Mark ; Tremaine, Marilyn ; Simone, Carla (ur.).
New York, NY, SAD : ACM Press, 2003. 221-228 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
69. Martinović, Goran; Budin, Leo; Hocenski, Željko.
Static-Dynamic Mapping in Heterogeneous Computing Environment // Proceedings of International Symposium on Virtual Environments, Human-Computer Interfaces, and Measurement Systems, VECIMS 2003 / Siegel, Mel (ur.).
Danvers, MA, USA : IEEE Press, 2003. 32-37 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
70. Martinović, Goran; Budin, Leo; Hocenski, Željko.
Multi-Criterial Mapping Modeling in Heterogeneous Environment // Proceedings of Information Systems Development, Methods and Methodologies, 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics / Calaos, Nagib ; Nunes da Silva, Ivan ; Molero, Jorge (ur.).
Orlando, FL, USA : IIT, 2003. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
71. Martinović, Goran; Budin, Leo; Hocenski, Željko.
Predictive Mapping Framework in Heterogeneous Computing Environment // Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces / Budin, Leo ; Lužar-Stiffler, Vesna ; Hljuz Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : SRCE, 2003. 581-586 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
72. Martinović, Goran.
Adjustment of Sporadic Server Parameters in Multimedia Application // Proceedings of 11th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2002-.
Danvers, MA, USA : IEEE Press, 2002. 109-113 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
73. Martinović, Goran; Budin, Leo.
Real-Time Meeting Scheduling Model by Computer Supported Cooperative Work // Intelligent Information Processing / Musen, Mark; Neumann, Bernd; Studer, Rudi (ur.).
Norwell, Massachusetts, USA : Kluwer Academic Press, 2002. 289-292 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
74. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Microcontroller Based Wireless Measurement System // Proceedings of the joint tutorial and conferences, CBSE+CTS+CIS, Computers in Technical Systems and Intelligent Systems / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan ; Crnković, Ivica (ur.).
Opatija : Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku-MIPRO HU, 2001. 33-37 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
75. Martinović, Goran.
Evaluation of Real–Time Scheduling Algorithms by Periodic and Aperiodic Workload // Proceedings of Information Systems Development, Methods and Methodologies, 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Volume I / Calaos, Nagib;Nunes da Silva, Ivan; Molero, Jorge (ur.).
Orlando, FL, USA : IIIS, 2001. 476-479 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
76. Martinović, Goran.
Application-Based Real-Time Scheduling Extension of Windows NT // Proceedings of IEEE Internationa Conference on Intelligent Engineering Systems / Patkai, Bela, Rudas, Imre (ur.).
Tampere, Finland : Tampere University of Tecnology, Finland, 2001. 437-443 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
77. Martinović, Goran.
Evaluation of Real–Time Scheduling Algorithms // Tagungsband XVII. Internationale Konferenz "Science in Practice" 2001. / Moehringer, Peter (ur.).
Schweinfurt, Njemačka : Wuerzburg-Schweinfurt University of Applied Science Press, 2001. 209-213 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
78. Martinović, Goran; Hocenski, Željko; Budin, Leo.
A Tool for Evaluation of Scheduling Algorithms in Real-Time Systems // Proceedings (CD)of the 5th WSES/IEEE International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, CSCC 2001 / Antoniou, G., Mastorakis, N., Panfilov, O. (ur.).
Danvers, MA, USA : WSES Press, 2001. 173-179 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
79. Martinović, Goran; Hocenski, Željko; Budin, Leo.
Validation of scheduling algorithms for aperiodic tasks in the real time systems // Proceedings of the 22nd International Conference on Information Technology Interfaces / Kalpić, Damir ; Hljuz Dobrić, Vesna (ur.).
Pula : SRCE University Computing Centre, 2000. 457-462 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
80. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Fault-tolerant control system evaluation by fault-injection method // Design Methods and Tools for Dependable Systems and Quality of Service / Puschner, Peter (ur.).
Beč : Osterreichische Computer Gesellschaft, 1999. 195-199 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
81. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Influence of Software on Fault -Tolerant Microprocessor Control System Dependability // ISIE`99, Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electtronics, Vol 3 of 3.
Bled : IEEE Industrial Electronics Society, 1999. 1193-1197 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
82. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Fault Detection Evaluation of Microcontroller Dyad Control System by Fault Injection Method // Proceedings of the 8th European onference on Power Electronics and Applications.
Laussanne : European Power Electronics Association, 1999. P.1-P.9 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
83. Martinović, Goran; Hocenski, Željko; Budin, Leo.
Scheduling Algorithms for the Aperiodic Tasks in Embedded Real-Time Computing Systems // Computers in Technical Systems / Budin, Leo (ur.).
Rijeka : Mipro - Hu, 1999. 21-24 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
84. Martinović, Goran; Rimac-Drlje, Snježana.
Real-time scheduling of periodic and aperiodic tasks in signal processing systems // Proceedings of 6th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP'99 / Polec, J.; Podhradsky, P.; Rozinaj G.; Sladeček, M. (ur.).
Bratislava, Slovačka : FABER Bratislava, Slovačka, 1999. 161-164 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
85. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Evaluation fault detection and fault recovery of microcontroller by fault injection // ITI '98 : proceedings of the 20th International Conference on Information Technology Interfaces / Kalpić, Damir ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, 1998. 283-288 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
86. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Evaluation of Fault Detection and Fault Recovery of Microcontroller Dyad by Fault Injection // Proceedings of the 20th International Conference on Information Technology Interfaces / Damir Kalpić ; Vesna Hljuz Dobrić (ur.).
Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 1998. 283-288 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
87. Hocenski, Željko; Martinović, Goran.
Evaluation of Some Fault-Tolerant Methods In Microcontroller Dyads for Safe and High Available Control of Electrical Drives by Fault Injection // Proceedings of the 9th EDPE, The 9th International conference Electrical Drives and Power Electronics / Ban, Drago ; Benčić, Zvonko (ur.).
KoREMA, 1996. 171-174 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
88. Hocenski, Željko; Martinović, Goran; Veizer, Berislav.
Testing and Evaluation of Dependability of Microcomputer Fault-Tolerant Systems // Proceedings of the 18th International Conference on Information Technology Interfaces / Kalpić, Damir ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.).
Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 1996. 181-186 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
89. Rupčić, Slavko; Martinović, Goran.
Fiber-Optic M-ary QAM Multichannel Video Transport // Proceedings of 38. International Conference Electronics in Marine, ELMAR 1996-.
1996. 92-96 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Martinović, Goran.
Model suradnje hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva // Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva / prof.dr.sc. Pavo Barišić (glavni urednik) (ur.).
Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006. 277-281 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
2. Popović, Krešimir; Martinović, Goran; Hocenski, Željko.
Analiza pouzdanosti mikroupravljačkog sustava // Proceedings of 23rd Conference on Transportation Systems with International Participation, Automation in Transportation 2003-.
Zagreb : KoREMA, 2003. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
3. Rimac-Drlje Snjezana; Martinović, Goran; Žagar, Drago.
Visual Threshold of the Wavelet Quantization Noise // Proceedings of 1999 IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, INES'99 / Rudas, I.; Madarasz, L. (ur.).
Košice, Slovačka : ELFA, Košice, 1999. 549-553 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

Sažeci u zbornicima skupova


1. Dudjak, Mario; Martinović, Goran.
An empirical study of classification algorithms when dealing with the problem of class imbalance and other data intrinsic characteristics // Abstract Book - Fifth International Workshop on Data Science / Lončarić, Sven - Zagreb : Centre of Research Excellence for Data Science and Cooperative Systems Research Unit for Data Science, 2020, 38-41.
38-41 (znanstveni).
2. Martinović, Goran; Bajer, Dražen; Zorić, Bruno.
Improvements of a Cloud Environment for Biomedical Parameter Monitoring, Acquisition and Analysis // Third International Workshop on Data Science 2018 (IWDS 2018) - Abstract Book / Lončarić, Sven ; Šmuc, Tomislav (ur.).
Zagreb : Center of Excellence for Data Science and Cooperative Systems: Research Unit for Data Science, 2018. 40-42 (poster,domaća recenzija,znanstveni).
3. Martinović, Goran; Bajer, Dražen; Zorić, Bruno.
A Model of Biomedical Parameter Monitoring, Acquisition and Analysis in a Cloud // Second International Workshop on Data Science (IWDS 2017), Abstract Book / Lončarić, Sven ; Šmuc, Tomislav (ur.).
Zagreb : Centre of Research Excellence for Data Science and Cooperative Systems, 2017. 51-53 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
4. Martinović, Goran; Bajer, Dražen; Zorić, Bruno.
Cloud-based Environment for Chronical Diseases Prevention, Monitoring and Treatment // First International Workshop on Data Science (IWDS 2016), Abstract Book / Lončarić, Sven ; Šmuc, Tomislav (ur.).
Zagreb : Centre of Research Excellence for Data Science and Cooperative Systems, 2016. 52-53 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
5. Šoštarić, Damir; Horvat, Goran; Martinović, Goran.
Self Balancing Vehicle for Extreme Environment // MIPRO INOVA 2012, INNOVATIVE HIGH-TECH PRODUCTS AND SERVICES / Goran Radić (ur.).
Opatija : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2012. 10-18 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).
6. Martinović, Goran; Žagar, Drago; Tomić, Dražen.
Network Performance Monitoring and Utilization Measurement // European Computing Conference, Book of Abstracts / Mastorakis, N. ; Dondon, P. ; Mladenov V., Brault, P. ; Udriste, C. ; Vladareau (ur.).
Athens : WSEAS Press, 2007. 27-27 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima


1. Martinović, Goran.
Training and Skills Development (EuroCC project) // Srce DEI 2021 - Knjiga sažetaka / Kučina Softić, Sandra ; Marić, Ivan, rako, Sabina (ur.).
Zagreb : Srce Zagreb, 2021. (predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
2. Martinović, Goran.
EuroCC Croatia Training Survey - Results and Analysis // EHPCSW21: HPC education and training – perspectives from EU13 Member States.
2021. (predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

Disertacije


1. Martinović, Goran.
Postupci raspoređivanja u raznorodnim računalnim sustavima / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 05.05. 2004., 160 str. Voditelj: Budin, Leo.

Magistarski radovi


1. Martinović, Goran.
Radno okruženje za vrednovanje algoritama raspoređivanja u sustavima stvarnog vremena / magistarski rad.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2.2. 2000., 139 str. Voditelj: Budin, Leo.

Druge vrste radova


1. Balen, Dino; Bedek, Igor; Horvat, Luka; Šokčević, Josip; Vučetić, Vedran; (Martinović, Goran - mentor; Balen, Josip - Sumentor).
Mobilne aplikacije Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2012. (rektorova nagrada, seminarski rad).

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova


1. Bajer, Dražen.
Unaprjeđenja algoritma diferencijalne evolucije podešavanjem parametara i izborom početne populacije / doktorska disertacija.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, 8.03. 2017., 145 str. Voditelj: Martinović, Goran.
2. Gregurić, Ivan.
Mobilni sustav nadzora okoline u stvarnom vremenu za Android platformu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike računarstva i infomacijskih tehnologija Osijek, 29.05. 2017., 65 str. Voditelj: Martinović, Goran.
3. Boni, Karlo.
Prilagodba korisničkog sučelja mobilnog uređaja emocijama zasnovana na analizi teksta / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike računarstva i infomacijskih tehnologija Osijek, 23.09. 2016., 52 str. Voditelj: Martinović, Goran.
4. Ivoš, Goran.
Web aplikacija za prilagodljivo prikazivanje turističkih sadržaja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike računarstva i infomacijskih tehnologija Osijek, 20.09. 2016., 46 str. Voditelj: Martinović, Goran.
5. Kuzminski, David.
Izrada web aplikacije koristeći arhitekturu mikrousluga / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike računarstva i infomacijskih tehnologija Osijek, 22.12. 2016., 56 str. Voditelj: Martinović, Goran.
6. Bece, Adrian.
Sustav pretraživanja slika korištenjem histograma pojednostavljene slike / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektroehnički fakultet Osijek, 15.09. 2015., 43 str. Voditelj: Martinović, Goran.
7. Cvijanović, Alen.
Mobilna aplikacija za promidžbu turističkih sadržaja po načelu računalnih igara i odlučivanja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Fakultet elektrotehnike računarstva i infomacijskih tehnologija Osijek, 06.10. 2015., 60 str. Voditelj: Martinović, Goran.
8. Hribar, Mario.
MOBILNA APLIKACIJA ZA PRAĆENJE DNEVNIH AKTIVNOSTI I PREHRANE / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 15.09. 2015, 65 str. Voditelj: Martinović, Goran.
9. Kotrba, Karlo.
Algoritam diferencijalne evolucije za automatsko grupiranje podataka / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 05.10. 2015., 47 str. Voditelj: Martinović, Goran.
10. Tisaj; Matea.
MOBILNA APLIKACIJA STUDENTSKI VODIČ KROZ SVEUČILIŠTA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 24.09. 2015, 42 str. Voditelj: Martinović, Goran.
11. Balen, Josip.
Učinkovito rasprostiranje poruka u mrežama vozila zasnovano na njihovom položaju / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 02.10. 2014, 151 str. Voditelj: Martinović, Goran.
12. Bogdan, Darjan.
ELEKTRONIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE REDOVIMA ČEKANJA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 7.7. 2014, 66 str. Voditelj: Martinović, Goran.
13. Ćosić, Domagoj.
Implementiranje sustava analize agrometeoroloških podataka Android platformu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 08.01. 2014., 48 str. Voditelj: Martinović, Goran.
14. Haliž, Josip.
SUSTAV DIJELJENJA KORISNIH PROMETNIH INFORMACIJA U BEŽIČNIM MREŽAMA VOZILA / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 15.10. 2014, 52 str. Voditelj: Martinović, Goran.
15. Krpić, Zdravko.
Unaprijeđeni model dodjeljivanja paralelnih programa raznorodnim raspodijeljenim računalnim sustavima / doktorska disertacija.
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, 16.10. 2014, 178 str. Voditelj: Martinović, Goran.
16. Matijaš, Josip.
PLATFORMA ZA TESTIRANJE PROTOKOLA I APLIKACIJA ZA BEŽIČNE AD-HOC MREŽE VOZILA / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 1.10. 2014, 52 str. Voditelj: Martinović, Goran.
17. Šimon, Janoš.
Višekriterijsko neizrazito upravljanje mikroklimom plastenika pomoću autonomne mobilne mjerne stanice / doktorska disertacija.
Osijek : Elektroehnički fakultet Osijek, 23.05. 2014, 168 str. Voditelj: Martinović, Goran.
18. Sudarić, Ivan.
USPOREDBA PERFORMANSI WINDOWS OPERACIJSKIH SUSTAVA NA PRIJENOSNIM RAČUNALIMA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elekrotehnički fakultet, 22.9. 2014, 46 str. Voditelj: Martinović, Goran.
19. Almaši, Ivan.
Izrada Android aplikacije za izračun i praćenje unos hranjivih tvari / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 26.06. 2013., 36 str. Voditelj: Martinović, Goran.
20. Amidžić, Matija.
Jednostavni genetski algoritam za rješavanje problema putne torbe / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 7.10. 2013., 25 str. Voditelj: Martinović, Goran.
21. Anđelić, Domagoj.
Web aplikacija za praćenje meteoroloških podataka / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 13.03.2013. 2013., 40 str. Voditelj: Martinović, Goran.
22. Balaž, Tibor.
Steganografija u frekvencijskoj domeni digitalnih slika / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.10. 2013., 22 str. Voditelj: Martinović, Goran.
23. Bece, Adrian.
Usporedba alata za izradu računalnih igara / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 26.06. 2013., 49 str. Voditelj: Martinović, Goran.
24. Bihar, Boris.
Postavljanje Linux/Unix poslužitelja / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 07.10. 2013, 37 str. Voditelj: Martinović, Goran.
25. Borovica, Igor.
Web aplikacija za vođenje zavodske knjižnice / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 10.6. 2013., 26 str. Voditelj: Martinović, Goran.
26. Čaušić, Dominik.
Sustav za analizu obolijevanja od bolesti srca i krvnih žila za mobilnu platformu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 22.05. 2013., 64 str. Voditelj: Martinović, Goran.
27. Duraković, Jelena.
Analiza pristupa dizajnu web stranica za mobilne uređaje / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 3.10. 2013., 37 str. Voditelj: Martinović, Goran.
28. Galić, Dario.
Napredni postupci filtriranja i vrednovanja EKG-a zasnovani na određivanju svojstvenih točaka / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 13.02. 2013., 109 str. Voditelj: Martinović, Goran.
29. Getto, Vjekoslav.
Programski sustav za zaštitu PE datoteka / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 12.04. 2013., 42 str. Voditelj: Martinović, Goran.
30. Horvat, Igor.
Sustav za procjenu i praćenje obolijevanja od dijabetesa za Windows Azure platformu oblaka računala / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 02.10. 2013., 58 str. Voditelj: Martinović, Goran.
31. Jakopiček, Ivan.
Razvoj sustava prividne stvarnosti s naglavnim zaslonom za terapijsku primjenu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 21.09. 2013., 71 str. Voditelj: Martinović, Goran.
32. Kalafatić, Ivan.
Sigurnosni sustav za manja prijevozna sredstva / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 07.10. 2013, 49 str. Voditelj: Martinović, Goran.
33. Kit, Tihomir.
Priloagodljivi web sustav za učenje japanskog Kana pisma / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 11.07. 2013., 66 str. Voditelj: Martinović, Goran.
34. Marijanović, Ivan.
Višekriterijsko upravljanje resursima na višejezgrenom procesoru / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 27.03. 2013., 69 str. Voditelj: Martinović, Goran.
35. Nedić, Saša.
Paralelno segmentiranje računalne slike upotrebom MLP-a / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 02.10. 2013., 43 str. Voditelj: Martinović, Goran.
36. Nikčevski, Tomislav.
Interaktivno web sučelje za potporu učenju raspodijeljenih računalnih sustava / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 18.12. 2013., 57 str. Voditelj: Martinović, Goran.
37. Šokčević, Josip.
OTKRIVANJE DOS NAPADA POMOĆU STROJNOG UČENJA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 07.10. 2013., 31 str. Voditelj: Martinović, Goran.
38. Solić, Matija.
Razvojna okruženja za paralelno programiranje / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 14.10. 2013., 37 str. Voditelj: Martinović, Goran.
39. Trbović, Dario.
Web sustav za vođenje veterinarske ordinacije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 19.06. 2013., 50 str. Voditelj: Martinović, Goran.
40. Blažević, Ivan.
Program za vođenje i izradu financijskih izvješća znanstvenih projekata / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 18.10. 2012., 37 str. Voditelj: Martinović, Goran.
41. Burić, Zvonimir.
Izrada programčića za Windows radnu površinu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 22.10. 2012., 32 str. Voditelj: Martinović, Goran.
42. Čorak, Mirela.
Sustav za planiranje sastanaka za Google App Engine oblak računala / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 12.10. 2012., 57 str. Voditelj: Martinović, Goran.
43. Cvijanović, Alen.
Web aplikacija za pomoć pri zapošljavanju studenata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.10. 2012., 36 str. Voditelj: Martinović, Goran.
44. Ivan Brkić.
VREDNOVANJE PERFORMANSI I MOGUĆNOSTI OPERACIJSKOG SUSTAVA WINDOWS 8 / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.10. 2012, 35 str. Voditelj: Martinović, Goran.
45. Jurić, Filip.
Primjena načela zelenog računarstva u optimizaciji C/C++ programskog koda / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 17.10. 2012., 64 str. Voditelj: Martinović, Goran.
46. Jurišić, Josip.
Progrmsko rješenje emocionalnog testa za Android platformu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 13.07. 2012., 41 str. Voditelj: Martinović, Goran.
47. Korpar, Damir.
Web sustav za provođenje multimedijki provociranog emocionalnog testa / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 28.05. 2012., 57 str. Voditelj: Martinović, Goran.
48. Krivak, Matej.
Programsko rješenje baze podataka sustava e-zdravstva / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 05.03. 2012., 64 str. Voditelj: Martinović, Goran.
49. Kruljac, Ivana.
Programsko rješenje klijentske strane sustava e-zdravstva / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 05.03. 2012., 65 str. Voditelj: Martinović, Goran.
50. Mario Hribar.
MOBILNA APLIKACIJA ZA EVIDENCIJU TJELOVJEŽBE / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.10. 2012, 35 str. Voditelj: Martinović, Goran.
51. Milašinović, Dalibor.
Programsko rješenje za čitanje Internet vijesti na Adroid mobilnoj platformi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 09.10. 2012., 55 str. Voditelj: Martinović, Goran.
52. Nikolaus, Saša.
Sustav za upravljanje maketom vozila / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.01. 2012., 66 str. Voditelj: Martinović, Goran.
53. Ribarić, Matko.
Usporedba Flash i Silverlight tehnologija sa stajališta primjenjivosti i performansi / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 09.10. 2012, 26 str. Voditelj: Martinović, Goran.
54. Smijulj, Boris.
Web sustav za potporu poslovanju auto-kuće / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 06.09. 2012, 31 str. Voditelj: Martinović, Goran.
55. Vučetić, Vedran.
Sustav za sinkronizaciju web preglednika / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 05.10. 2012., 49 str. Voditelj: Martinović, Goran.
56. Boni, Karlo.
MOBILNA APLIKACIJA ZA PRIKAZ REDA VOŽNJE / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 11.07. 2011, 47 str. Voditelj: Martinović, Goran.
57. Budimir, Dario.
Primjena ATI STREAM tehnologije u računalno zahtjevnim aplikacijama / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički Fakultet Osijek, 01.07. 2011, 41 str. Voditelj: Martinović, Goran.
58. Kolarić. Ivan.
Rješavanje dvodimenzionalnog problema pakiranja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 12.09. 2011., 65 str. Voditelj: Martinović, Goran.
59. Lubina, Dinko.
Izrada virtualnog sustava spleta računala / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički Fakultet Osijek, 14.07. 2011, 29 str. Voditelj: Martinović, Goran.
60. Mirković, Nikola.
USPOREDBA RAZVOJNIH ALATA ZA IZRADU MOBILNIH APLIKACIJA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 07.10. 2011, 50 str. Voditelj: Martinović, Goran.
61. Silađi, Josip.
UTJECAJ LINUX OPERACIJSKIH SUSTAVA NA PERFORMANSE VIRTUALNOG STROJA / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 07.10. 2011, 28 str. Voditelj: Martinović, Goran.
62. Antukić, Anita.
Primjena MPI-a na višejezgrenim procesorima / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički Fakultet Osijek, 15.11. 2010, 22 str. Voditelj: Martinović, Goran.
63. Bajer, Dražen.
Rješavanje problema trgovačkog putnika klasičnim i naprednim algoritmima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 08.12. 2010., 58 str. Voditelj: Martinović, Goran.
64. Bijelić, Darko.
Web aplikacioja za procjenu rizika oboljenja od bolesti kralježnice / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 11.05. 2010., 33 str. Voditelj: Martinović, Goran.
65. Božić, Goran.
Ispitivanje učinkovitosti algoritma za prepoznavanje lica / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 27.09. 2010., 72 str. Voditelj: Martinović, Goran.
66. Cindori, Zoran.
Analiza performansi RAID sučelja / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički Fakultet Osijek, 14.10. 2010, 32 str. Voditelj: Martinović, Goran.
67. Čizmarević, Marija.
Analiza sigurnosti CAPTCHA zaštite u web tehnologijama / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički Fakultet Osijek, 09.11. 2010, 31 str. Voditelj: Martinović, Goran.
68. Čorak, Mirela.
Razvoj primjenskih programa za sustave oblaka računala / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2010, 27 str. Voditelj: Martinović, Goran.
69. Gutić, Kristina.
Modeliranje algoritama raspoređivanja Petrijevim mrežama / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 30.06. 2010., 33 str. Voditelj: Martinović, Goran.
70. Kajinić, Dejan.
Programska okolina za rješavanje kapacitivnog problema usmjeravanja vozila genetskim algoritmom / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 31.08. 2010., 46 str. Voditelj: Martinović, Goran.
71. Klajić, Jovan.
Analiza rada algoritma za prepoznavanje otiska prsta zasnovanog na lokalnim zn ačajkama / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 22.10. 2010., 51 str. Voditelj: Martinović, Goran.
72. Matijević, Dejan.
Usporedba performansi različitih sustava oblaka računala / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 12.10. 2010, 35 str. Voditelj: Martinović, Goran.
73. Mićunović, Davor.
Prikaz izvođenja algoritama raspoređivanja Markovljevim lancima / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 30.04. 2010., 39 str. Voditelj: Martinović, Goran.
74. Mihić, Davor.
Predviđanje performansi spleta računala eksponencijalnim postupcima / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 19.01. 2010., 51 str. Voditelj: Martinović, Goran.
75. MIlaković, Igor.
Sustav za upravljanje temperaturom industrijskog procesa u stvarnom vremenu / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 03.02. 2010., 55 str. Voditelj: Martinović, Goran.
76. Milas, Mario.
Simulacija i analiza raspoređivanja višestrukim poslužiteljskim zadacima / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 02-07. 2010., 42 str. Voditelj: Martinović, Goran.
77. Pavić, Zvonimir.
Izgradnja raspodijeljene baze podataka / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički Fakultet Osijek, 21.12. 2010, 41 str. Voditelj: Martinović, Goran.
78. Šarić, Ivan.
Segmentacija računalna bitmape / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički Fakultet Osijek, 08.10. 2010, 24 str. Voditelj: Martinović, Goran.
79. Skeledžija, Saša.
Samostalni i web programski sustav za praćenje rizika obolijevanja od šećerne bolesti / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 30.06. 2010., 42 str. Voditelj: Martinović, Goran.
80. Smoljanec, Mario.
Zaštita od virusa u Unix/Linux operacijskim sustavima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 12.10. 2010, 38 str. Voditelj: Martinović, Goran.
81. Taler, Petar.
Izgradnja raspodijeljenog računalnog sustava za učinkovito paralelno izvođenje programa / magistarski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 17.05. 2010, 56 str. Voditelj: Martinović, Goran.
82. Tušek, Ivan.
Aproksimacija sinusne i pilaste funnkcije neuronskom mrežom / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 14.10. 2010., 34 str. Voditelj: Martinović, Goran.
83. Vincetić, Blaž.
Prilagodljivi programski okvir za raspodijeljeno izvođenje primjenskih programa / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 23.08. 2010., 67 str. Voditelj: Martinović, Goran.
84. Zeko, Ivana.
Programiranje računalne igre za mobilne uređaje / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 16.09. 2010., 60 str. Voditelj: Martinović, Goran.
85. Andrišek, Zvonimir.
Web sustav za procjenu uspješnosti izvođenja primjenskih programa u spletu računala / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 06.03. 2009, 37 str. Voditelj: Martinović, Goran.
86. Bajer, Dražen.
Programsko rješenje za prikaz kriptiranja i dekriptiranja u računalnim sustavima / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 25.08. 2009., 51 str. Voditelj: Martinović, Goran.
87. Batković, Sanja.
Primjena rudarenja podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 15.07. 2009., 43 str. Voditelj: Martinović, Goran.
88. Boljkovac, Franjo.
Računalom podržano kooperativno učenje programskim paketom COFFEE / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 18.05. 2009., 49 str. Voditelj: Martinović, Goran.
89. Bučević, Domagoj.
Mobilna benchmark aplikacija / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.10. 2009, 21 str. Voditelj: Martinović, Goran.
90. Cerić, Nino.
Analiza utjecaja statističkih obilježja zadataka na raspoređivanje / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 27.03. 2009., 78 str. Voditelj: Martinović, Goran.
91. Cikač, Matko.
Objektno orjentirano programiranje grafike s pomoću OGRE3D / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 10.06. 2009., 50 str. Voditelj: Martinović, Goran.
92. Drmić, Danijel.
Programsko okružje za učenje postupaka zaštite podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Odjel za matematiku, Elektrotehnički fakultet, 28.09. 2009., 41 str. Voditelj: Martinović, Goran.
93. Gabrić, Ana.
Programsko rješenje sustava za raspoređivanje sastanaka u računalom podržanom kooperativnom radu / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 07.10. 2009., 59 str. Voditelj: Martinović, Goran.
94. Gašparović, Darko.
Stvaranje nakupine osobnih računala / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički Fakultet Osijek, 15.10. 2009, 33 str. Voditelj: Martinović, Goran.
95. Ivan Marijanović.
Utjecaj glavnog operacijskog sustava na performanse virtualnog stroja / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.10. 2009, 29 str. Voditelj: Martinović, Goran.
96. Jelenić, Mario.
Sustav identificiranja osoba temeljen na otisku prsta / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 06.11. 2009., 66 str. Voditelj: Martinović, Goran.
97. Kajić, Siniša.
Biometrijski postupci za prepoznavanje lica / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.09. 2009., 73 str. Voditelj: Martinović, Goran.
98. Kasalo, Zvonimir.
Razvoj i analiza web tražilice / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 07.10. 2009., 49 str. Voditelj: Martinović, Goran.
99. Kocman, Krunoslav.
Simulacija neprilagodljivog raspoređivanja zadataka u višeprocesorskom sustavu / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 07.05. 2009., 33 str. Voditelj: Martinović, Goran.
100. Kolarić, Ivan.
Programsko okruženje za web prodaju knjiga u izdanju Elektrotehničkog fakulteta Osijek / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 17.09. 2009., 34 str. Voditelj: Martinović, Goran.
101. Kovačević, Ivan.
Usporedba perfomansi novijih inačica Windows operacijskog sustava / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 11.11. 2009., 41 str. Voditelj: Martinović, Goran.
102. Kradija, Zoran.
Programsko rješenje sustava za procjenu rizika obolijevanja od depresije / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.10. 2009., 42 str. Voditelj: Martinović, Goran.
103. Kulhavi, Krunoslav.
Web sustav za učenje programskog jezika C# / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 10.07. 2009., 86 str. Voditelj: Martinović, Goran.
104. Kunkera, Ivan.
Izgradnja kućne računalne mreže / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 23.03. 2009., 48 str. Voditelj: Martinović, Goran.
105. Kurbanović, Tomislav.
Predviđanje performansi računalnih sustava statističkim postupcima / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 12.02. 2009., 48 str. Voditelj: Martinović, Goran.
106. Lalić, Ivan.
Primjena i analiza DirectX-a u računalnoj grafici / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 14.09. 2009., 35 str. Voditelj: Martinović, Goran.
107. Matković, Ivan.
Modeliranje računalom podržanog rada u UML-u / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 12.11. 2009., 39 str. Voditelj: Martinović, Goran.
108. Mežnarić, Damir.
Web sustav za rukovanje digitalnom i tiskanom građom knjižnice / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 09.06. 2009., 53 str. Voditelj: Martinović, Goran.
109. Milašinović, Dalibor.
Prikaz matematičkih osnova teorije igara kroz programske primjere / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 21.10. 2009., 31 str. Voditelj: Martinović, Goran.
110. Ontl, Maja.
Deterministi£ ; ko i stohastičko raspoređivanje na jednom stroju / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Odjel za matematiku, Elektrotehnički fakultet, 02.07. 2009., 24 str. Voditelj: Martinović, Goran.
111. Ostojić, Saša.
Simulacija usmjeravanja vozila iterativnim modificiranim simuliranim kaljenjem / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 23.04. 2009., 38 str. Voditelj: Martinović, Goran.
112. Rauš, Boris.
Skrivanje i otkrivanje podataka steganografskim postupcima / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 14.09. 2009., 37 str. Voditelj: Martinović, Goran.
113. Sušac, Domagoj.
Modeliranje računalnog spleta Petrijevim mrežama / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 24.02. 2009, 41 str. Voditelj: Martinović, Goran.
114. Trojić, Ivan.
Primjena UML jezika / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 23.03. 2009., 50 str. Voditelj: Martinović, Goran.
115. Vašek, Marko.
Web aplikacija školskog imenika / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 06.07. 2009., 35 str. Voditelj: Martinović, Goran.
116. Vešligaj, Nenad.
Web aplikacija za izučavanje zastoja u operacijskim sustavima / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 30.06. 2009., 56 str. Voditelj: Martinović, Goran.
117. Vukasović, Antun.
Matematičko modeliranje web pretraživača / diplomski rad.
Osijek : Odjel za matematiku, Elektrotehnički fakultet, 01.07. 2009., 57 str. Voditelj: Martinović, Goran.
118. Birovljević, Damir.
Izračun hamiltonovih ruta zračnog prometa na nakupini računala / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 11.02. 2008., 54 str. Voditelj: Martinović, Goran.
119. Blagojević, Zoran.
Izrada web sučelja za RFID sustav evedencije nazočnosti na nastavi / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 16.10. 2008., 24 str. Voditelj: Martinović, Goran.
120. Bračun, Matija.
Web aplikacija za procjenu razine stresa / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 18.02. 2008., 34 str. Voditelj: Martinović, Goran.
121. Budimir, Dario.
Programska implementacija 3D grafike primjenom OpenGL-a / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 19.09. 2008., 37 str. Voditelj: Martinović, Goran.
122. Čalić, Željko.
Web sustav središta potpore za studente poslijediplomskog studija / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 13.06. 2008., 49 str. Voditelj: Martinović, Goran.
123. Cerić, Dino.
Mjerenje vremenskih i multimedijskih obilježja Windows XP operacijskog sustava / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 04.07. 2008., 73 str. Voditelj: Martinović, Goran.
124. Filipović, Hrvoje.
Društvene mreže u analizi tehničkih sustava / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 17.02. 2008, 26 str. Voditelj: Martinović, Goran.
125. Gabrić, Krunoslav.
Programiranje i analiza izvođenja matematičkih izračuna na nakupini računala / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 17.02. 2008., 58 str. Voditelj: Martinović, Goran.
126. Katavić, Zvonimir.
Implementacija baze podataka za RFID sustav evidencije nazočnosti na nastavi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 19.09. 2008., 41 str. Voditelj: Martinović, Goran.
127. Kovačević, Robert.
Genetski algoritmi u analizi ponavljane zatvorenikove dileme / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 15.09. 2008., 32 str. Voditelj: Martinović, Goran.
128. Kraljić, Larisa.
Primjena i analiza CSS-a u web dizajnu / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 19.09. 2008., 43 str. Voditelj: Martinović, Goran.
129. Krivak, Matej.
Programsko rješenje web sučelja za prodaju u velikim tvrtkama / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 03.09. 2008., 38 str. Voditelj: Martinović, Goran.
130. Krivak, Matej.
Programsko rješenje web sučelja za prodaju u velikim tvrtkma / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 03.09. 2008., 38 str. Voditelj: Martinović, Goran.
131. Križanović, Damir.
Web potpora učenju operacijskih sustava / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 03.09. 2008., 40 str. Voditelj: Martinović, Goran.
132. Kruljac, Ivana.
Programsko rješenje baze podataka za prodaju u velikim tvrtkama / završni rad - diplomski/integralni studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 03.09. 2008., 41 str. Voditelj: Martinović, Goran.
133. Krznarić, Ivan.
Web aplikacija za izbor turističkog odredišta / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 22.04. 2008., 44 str. Voditelj: Martinović, Goran.
134. Kurtović, Danijel.
Web ekspertni sustav za procjenu rizika pri odobravanju kredita / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 18.03. 2008., 43 str. Voditelj: Martinović, Goran.
135. Lešnjaković, Neda.
Primjena grafova i matrica u društevnim mrežama / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Odjel za matematiku, 29.10. 2008., 22 str. Voditelj: Martinović, Goran.
136. Mamula, Slobodan.
Web aplikacija za narudžbu repromaterijala za kooperante industrije šećera / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 24.04. 2008., 52 str. Voditelj: Martinović, Goran.
137. Mesarić, Dalibor.
Programsko rješenje kooperativnog web portala za studente / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 27.10. 2008., 21 str. Voditelj: Martinović, Goran.
138. Pavić, Zvonimir.
Nadzor i analiza sigurnosti mrežnog prometa u operacijskom sustavu Linux / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 04.07. 2008., 31 str. Voditelj: Martinović, Goran.
139. Pozderović, Ivan.
Ugradnja i analiza performansi operacijskog sustava zasnovanog na Linuxu / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 16.09. 2008, 71 str. Voditelj: Martinović, Goran.
140. Puhanić, Tomislav.
Vrednovanje performansi operacijskih sustava Windows na stolnom računalu / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 26.08. 2008., 38 str. Voditelj: Martinović, Goran.
141. Ranogajec, Igor.
Nadzor performansi računalnog sustava programskim alatom Nagios / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 05.06. 2008., 25 str. Voditelj: Martinović, Goran.
142. Rister, Mihovil.
Implementacija i analiza WA E-Government sustava na području lokalne samouprave / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 24.01. 2008., 89 str. Voditelj: Martinović, Goran.
143. Štimac, Ivan.
Programsko rješenje web aplikacije za provjeru znanja studenata / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 01.09. 2008., 31 str. Voditelj: Martinović, Goran.
144. Vazler, Dario.
Teorija i primjena raspoznavanja uzoraka / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Odjel za matematiku, 05.11. 2008., 21 str. Voditelj: Martinović, Goran.
145. Zorc, Bojan.
Vrednovanje performansi operacijskih sustava Windows na prijenosnom računalu / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 29.08. 2008., 37 str. Voditelj: Martinović, Goran.
146. Balen, Josip.
Usporedba operacijskih sustava Windows XP i Windows Vista / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 14.01. 2007., 90 str. Voditelj: Martinović, Goran.
147. Delač, Igor.
Analiza i rukovanje sustavom logičke organizacije podataka na tvrdom disku / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 14.01. 2007., 46 str. Voditelj: Martinović, Goran.
148. Dubravac, Ivan.
Konceptualni prikaz semantičkog weba / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 09.10. 2007., 63 str. Voditelj: Martinović, Goran.
149. Elez, Ivan.
Web aplikacija za organiziranje konferencija / diplomski rad.
Osijek : Elejktrotehnički fakultet Osijek, 10.09. 2007., 50 str. Voditelj: Martinović, Goran.
150. Jaroš, Krunoslav.
Simulacija problema raspoređivanja u okruženjima opće i prilagodljive opće obrade zadataka / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 10.09. 2007., 74 str. Voditelj: Martinović, Goran.
151. Jugović, Mihael.
Web aplikacija za procjenu rizika obolijevanja i praćenje dijabetesa / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 10.12. 2007., 82 str. Voditelj: Martinović, Goran.
152. Krpić, Zdravko.
Višekriterijsko dodjeljivanje resursa u raspodijeljenim raznorodnim računalnim sustavima / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 30.10. 2007., 93 str. Voditelj: Martinović, Goran.
153. Neralić, Nikola.
Ugrađeni računalni sustav za nadzor procesa putem web-a zasnovan na mikroupravljaču eZ80 / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 09.07. 2007., 82 str. Voditelj: Martinović, Goran.
154. Pavlović Balat, Maja.
Računalom podržan kooperativni rad / završni rad - preddiplomski studij.
Osijek : Odjel za matematiku, 01.10. 2007., 28 str. Voditelj: Martinović, Goran.
155. Pavošević, Ivan.
Simulacija raspoređivanja u okruženju obrade tijeka poslova s neograničenim međuspremnikom / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 09.10. 2007., 61 str. Voditelj: Martinović, Goran.
156. Salai, Mario.
Programska podrška za izvođenje nastave u višeračunalnom okružju / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 08.02. 2007., 73 str. Voditelj: Martinović, Goran.
157. Scheibl, Davor.
Aplikacija za pronalaženje optimalnog puta rješavanjem problema trgovačkog putnika / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 09.07. 2007., 25 str. Voditelj: Martinović, Goran.
158. Tolj, Matilda.
Simulacija problema raspoređivanja u paralelnim okruženjima / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 25.04. 2007., 64 str. Voditelj: Martinović, Goran.
159. Bogdanović, Matija.
Sustav za daljinski nadzor procesa putem interneta zasnovan na mikroupravljaču eZ80 / magistarski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 22.11. 2006., 56 str. Voditelj: Martinović, Goran.
160. Galić, Dario.
Jednokanalna analiza elektrokardiograma metodom karakterističnih točaka / magistarski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 05.10. 2006., 56 str. Voditelj: Martinović, Goran.
161. Gašparović, Hrvoje.
Web sustav za izgradnju nakupine računala uključivanjem nepredodređenih računalnih resursa / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 12.07. 2006., 73 str. Voditelj: Martinović, Goran.
162. Gorčan, Ivica.
Nastavni modul zasnovan na mikroupravljaču AT89C52 / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 19.09. 2006., 101 str. Voditelj: Martinović, Goran.
163. Kral, Tomislav.
Maketa za izvedbu vježbi iz predmeta digitalna elektronika / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 02.02. 2006., 60 str. Voditelj: Martinović, Goran.
164. Križek, Igor.
Višeračunalni sustav za raspoznavanje znakova / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 22.11. 2006., 59 str. Voditelj: Martinović, Goran.
165. Lovrić, Mladen.
Primjena Cannyjevog algoritma detekcije rubova u slici u raspodijeljenom računalnom okruženju / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 10.07. 2006., 73 str. Voditelj: Martinović, Goran.
166. Meseljević, Stjepan.
Web aplikacija za procjenu rizika obolijevanja od koronarne bolesti korištenjem logističke regresije / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 22.06. 2006., 87 str. Voditelj: Martinović, Goran.
167. Nikić, Vlado.
Implementiranje rječnika u mobilne uređaje / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 03.10. 2006., 81 str. Voditelj: Martinović, Goran.
168. Petriševac, Bruno.
Upravljanje i mjerenje korisnosti lokalne komutirane mreže / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 12.07. 2006., 76 str. Voditelj: Martinović, Goran.
169. Vodvjak, Tomislav.
Web aplikacija za vođenje poslijediplomskog studija / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet, 19.07. 2006., 51 str. Voditelj: Martinović, Goran.
170. Guzovski, Vanja.
Višeračunalno radno okruženje za otkrivanje neispravnosti keramičkih pločica / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 14.07. 2005., 73 str. Voditelj: Martinović, Goran.