Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Izv. prof. dr. sc. GORAN KNEŽEVIĆ - izvanredni profesor

Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja

Kontakt: E-mail: (goran.knezevic [et] ferit.hr)

Matični broj znanstvenika: 307624

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 224-661

Prostorija: T2-22

Termin konzultacija: dogovor termina e-mailom

Područje istraživanja: računalne simulacije rada elektroenergetskog sustava, tržište električne energije, optimizacija rada elektroenergetskog sustava, analiza elektroenergetskih postrojenja

 Životopis

Goran Knežević rođen je 1.9.1984. Osnovnu školu završio je 1999. godine te je iste godine upisao Opću gimnaziju u Donjem Miholjcu. Maturirao je 2003. godine s odličnim uspjehom. Sve razrede osnovne i srednje škole završio je s prosjekom ocjena 5.00. Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku upisao je 2003. gdje zbog svojih srednjoškolskih ocjena ostvaruje izravan upis. 2005., 2006. i 2007. godine prima priznanja za odličan uspjeh u studiranju. 2006. i 2007. godine primio je nagradu za najboljeg studenta smjera Elektroenergetika. Diplomirao je 2007. godine s odličnim uspjehom. Tema diplomskog rada bila je „Višeagentski simulator tržišta električnom energijom EMCAS“, mentor prof.dr.sc. Srete Nikolovski. Dobitnik je nagrade Hrvatskog energetskog društva „Hrvoje Požar“ 2008. godine za izvrstan uspjeh u studiranju.
Poslijediplomski znanstveni studij na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku upisuje nastavne 2008/09. godine kojeg završava 2013. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom “Optimalna zajednička ponuda na tržištu električne energije za sustav hidroelektrana i vjetroelektrana”, mentor prof.dr.sc. Srete Nikolovski, čime stječe akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničke znanosti, polja elektrotehnika, grane elektroenergetika.
U siječnju 2008. godine zaposlen je kao viši laborant na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Od travnja 2008. godine zaposlen je kao znanstveni novak na suradničkom mjestu asistenta na Zavodu za elektroenergetiku. Od siječnja 2014. zaposlen je kao znanstveni novak na suradničkom radnom mjestu sa zvanjem poslijedoktoranda. Od lipnja 2015. zaposlen je kao docent, a od rujna 2020. kao izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. Sudjeluje u izvođenju nastave iz više kolegija smjera Elektroenergetika.
Područje znanstvenog istraživanja obuhvaća računalne simulacije rada elektroenergetskog sustava, tržište električne energije, optimizaciju rada elektroenergetskog sustava, analizu elektroenergetskih postrojenja. Završio je nekoliko tečajeva čije su teme bile vezane uz područje doktorskog rada.
Koautor je udžbenika „Uvod u tržište električne energije“ te knjige „Renewable energy sources and energy efficiency for rural areas“. Sudjelovao je, kao suradnik, u izradi nekoliko stručnih studija, elaborata i projekata za potrebe gospodarstva. Aktivno je sudjelovao u TEMPUS projektu „Electricity Market Simulation and Analysis Curricula for Engineering“ te projektu Interreg HU-HR projektu „Renewable energy sources and energy efficiency in the function of rural development“. Sudjelovao je na projektima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta: „Kvaliteta i pouzdanost pogona EES na regionalnom tržištu el. energijom“ te „Motrenje, ispitivanje i dijagnostika transformatora“.
Do sada je objavio više od 50 znanstvenih i stručnih radova na konferencijama i u časopisima u zemlji i inozemstvu s temama vezanim za tržište električnom energijom, simulacije i analizu rada elektroenergetskog sustava.

 Projekti

Distribucijska elektroenergetska mreža s velikim udjelom aktivnih kupaca, Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost, voditelj

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Autorske knjige


1. Bálint, Dóra; Bodor, Ákos; Došen, Dario; Fekete, Krešimir; Hajdú, Zoltán; Horeczki, Réka; Horváthné Kovács, Bernadett; Klaić, Zvonimir; Knežević, Goran; Kovács, Sándor Zsolt; Mezei Cecília; Pelin, Denis; Primorac, Mario; Šljivac, Damir; Póla, Péter; Titov, Alexander; Topić, Danijel; Varjú, Viktor; Žnidarec, Matej.
Renewable energy sources and energy efficiency for rural areas .
Pečuh : MTA KRTK Institute for Regional Studies, 2018 (ostalo).

Udžbenici i skripta


1. Nikolovski, Srete; Fekete, Krešimir; Knežević, Goran; Stanić, Zoran.
Uvod u tržište električne energije / Galić, Radoslav (ur.).
Osijek : Grafika d.o.o., 2010.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Klaić, Zvonimir; Knežević, Goran; Primorac, Mario; Topić, Danijel.
Impact of photovoltaic and biogas power plant on harmonics in distribution network. // IET Renewable Power Generation. 14 (2020) , 1; 110-117 (članak, znanstveni).
2. Knežević, Goran; Topić, Danijel; Jurić, Marija; Nikolovski, Srete.
Joint market bid of a hydroelectric system and wind parks. // Computers & electrical engineering. 74 (2019) ; 138-148 (članak, znanstveni).
3. Topić, Danijel; Knežević, Goran; Fekete, Krešimir.
The mathematical model for finding an optimal PV system configuration for the given installation area providing a maximal lifetime profit. // Solar energy. 144 (2017) ; 750-757 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Topić, Danijel; Knežević, Goran; Kosić, Daniel; Perko, Jurica.
Simplified Model for Optimal Sizing of the Off- Grid PV System Regarding Value of Loss of Load Probability. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 25 (2018) , Suplement 2; 420-426 (članak, znanstveni).
2. Knežević, Goran; Baus, Zoran; Nikolovski, Srete.
Short-term planning of hybrid power system. // Journal of electrical engineering. Vol.67 (2016) , 4; 234-245-12 (članak, znanstveni).
3. Mlakić, Dragan; Nikolovski, Srete; Knežević, Goran.
An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System in Assessment of Technical Losses in Distribution Networks. // International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). 6 (2016) , 3; 1294-1304 (članak, znanstveni).
4. Nikolovski, Srete; Baus, Zoran; Knežević, Goran.
Frequency and Time Response of Power Plant Grounding System Exposed to Lightning Strike. // International Journal of Electrical and Computer Engineering - IJECE. 6 (2016) , 2; 512-525 (članak, znanstveni).
5. Nikolovski, Srete; Knežević, Goran; Baus, Zoran.
Assessment of Step and Touch Voltages for Different Multilayer Soil Models of Complex Grounding Grid. // International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). Vol 6 (2016) , Nr. 4; 1441-1455 (članak, znanstveni).
6. Fekete, Krešimir; Knežević, Goran; Majdandžić, Ljubomir.
Impact of Wind Power on the ATC Values in Hydro- Dominated Power System. // Journal of energy and power engineering. 8 (2014) , 7; 1293-1300 (članak, znanstveni).
7. Klaić, Zvonimir; Fekete, Krešimir; Knežević, Goran.
Analysis of the Voltage Sag Propagation Through the Distribution Network. // Journal of Energy Technology. 7 (2014) , 1; 11-26 (članak, znanstveni).
8. Nikolovski, Srete; Knežević, Goran; Klaić, Zvonimir; Fekete, Krešimir; Mandžukić, Dražen.
Power Quality Analysis of Biogas Power Plant Mala Branjevina. // IBU Journal of Science and Technology (IBUJST). 2 (2014) , 1; 185-194 (članak, znanstveni).
9. Havranek, Mario; Strinić, Tomislav; Knežević, Goran.
Impact of the Characteristics of Overhead Ground Wires on the Current Reduction Factor, and their Effect on the Change of Grounding System Potential. // Journal of energy technology. 6 (2013) , 1; 19-32 (članak, znanstveni).
10. Kovač, Zoran; Knežević, Goran; Topić Danijel.
MODELING OF POWER SYSTEM RELIABILITY ASSESSMENT. // Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette. 20 (2013) , 1; 93-98 (članak, znanstveni).
11. Knežević, Goran; Nikolovski, Srete; Fekete, Krešimir; Kovač, Zoran.
Computer Modeling, Measurement and Simulation of Stationary and Faulty Conditions on Dual 400 kV Transmission Line Ernestinovo-Pecs. // International journal Advanced Engineering. Vol. 5 (2011) , No.1; 35-46 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima


1. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag; Knežević, Goran.
Computer Modeling and Simulation of Overcurrent Relay Settings for Solar Power Plant. // Journal of basic and spplied research international, international knowledge press. 11 (2015) , 1; 68-79 (pregledni rad, stručni).
2. Nikolovski, Srete; Papuga, Vanja; Knežević, Goran; Fekete, Krešimir.
Relay Protection Coordination for Photovoltaic Power Plant Connected on Distribution Network. // International journal of electrical and computer engineering systems. 5 (2014) , 1; 15-20 (članak, stručni).

Objavljena pozvana predavanja na skupovima


1. Topić, Danijel; Knežević, Goran; Šljivac, Damir; Žnidarec, Matej.
Utjecaj zasjenjenja na fotonaponske sustave // Proceedings of 8th International natural gas, heat and water conference Plin 2017 / Pero Raos (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2017. 1-11 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Knežević, Goran; Maligec, Monika; Golub, Velimir; Topić, Danijel.
The optimal utilization of the battery storage for a virtual prosumer participating on a day-ahead market // Proceedings of 2020 International Conference on Smart Systems and Technologies {; ; SST) / Zagar, Drago ; Martinovic, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Galic, Irena (ur.).
Osijek, 2020. 155-160 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Raff, Rebeka; Golub, Velimir; Topić, Danijel; Knežević, Goran; Perko, Jurica.
Optimization of the off-grid systems based on renewable energy for power supply in rural areas // Proceedings of 2019 16th International Conference on the European Energy Market (EEM) / Gubina, Andrej (ur.).
Ljubljana : University of Ljubljana, 2019. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Topić, Danijel; Chamorro, Harold R.; Knežević, Goran; Rye, Rebecca; Gonzalez-Longatt, Francisco; Sood, Vijay K.
Analysis of PV Systems and Charging Stations Integration into the Public Lighting Infrastructure // Proceedings of 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe) / Costoiu, Mihnea ; Lazaroiu, George Cristian (ur.).
Bucharest : University POLITEHNICA of Bucharest, 2019. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Topić, Danijel; Knežević, Goran; Šljivac, Damir; Žnidarec, Matej; Perko, Jurica.
Integration of the EV charging stations into the public lighting infrastructure // Proceedings of 2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe) / Costoiu, Mihnea ; Lazaroiu, George Cristian (ur.).
Bucharest : University POLITEHNICA of Bucharest, 2019. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Topić; Danijel; Zovko, Nikolina; Knežević, Goran; Perko, Jurica; Raff, Rebeka, Golub, Velimir.
Influence of PV Systems on Distribution Network Voltage Values and Power Losses: Case Study // Proceedings of 18th IEEE International Conference on Smart Technologies, EUROCON 2019 / Dumnić, Boris (ur.).
Novi Sad : University, Faculty of Technical Sciences, 2019. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Klaić, Zvonimir; Primorac, Mario; Topić, Danijel; Knežević, Goran.
Impact of Distributed Generation on Power Quality in Distribution Network // MEDPOWER 2018, 11th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Conference book / Kuzle, Igor ; Holjevac, Ninoslav ; Capuder, Tomislav ; Pandžić, Hrvoje (ur.).
Dubrovnik, Croatia, 2018. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Kljajić, Ružica; Ivić, Martin; Knežević, Goran.
The Optimal Bid of the Thermal Power Plants on a Day-Ahead Market // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Galić, Irena (ur.).
Osijek, 2018. 193-198 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Knežević, Goran; Topić, Danijel; Fekete, Krešimir; Žnidarec, Matej.
Tehno-ekonomska analiza različitih tehnologija proizvodnje električne energije iz biomase i bioplina // Proceedings of 9th International natural gas, heat and water conference Plin 2018 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2018. 79-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Topić, Danijel; Knežević, Goran; Šljivac, Damir; Fekete, Krešimir; Žnidarec, Matej; Pelin, Denis; Klaić, Zvonimir; Primorac, Mario; Došen Dario.
Obnovljivi izvori energije u funkciji ruralnog razvoja // Proceedings of 9th International natural gas, heat and water conference Plin 2018 / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Raos, Marija ; Stojšić Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2018. 68-78 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
10. Knežević, Goran; Topić, Danijel; Žnidarec, Matej; Štumberger Bojan; Hadžiselimović, Miralem; Seme, Sebastijan.
Comparison of the Shading Influence on PV Modules of Different Technologies // 10TH International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection (Conference Proceedings) - Renewable Energy Sources / Krope, Jurij ; Ghani Olabi, Abdul ; Goričanec, Darko ; Božičnik, Stanislav (ur.).
Maribor : University of Maribor Press, 2017. 203-214 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Magoč, Mihajlo; Fekete, Krešimir; Knežević, Goran; Topić, Danijel.
Application of Optimal Power Flow to Power System with Wind Power Plants // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2017 (SST 2017) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2017. 69-75 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Radmanović, Ivan; Knežević, Goran; Topić, Danijel; Fekete, Krešimir.
Simulacija utjecaja zasjenjenja na proizvodnju električne energije fotonaponske elektrane // Proceedings of 8th International natural gas, heat and water conference Plin 2017 / Raos, Pero (ur.).
Osijek, 2017. 184-193 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
13. Nikolovski, Srete; Knezevic, Goran; Mlakic Dragan.
Smart Protection Device Coordination of Electrical Motor Drive Facility Connected on Distribution Network // Proceedings of 2016 Internetional Conference of Smart Systems and Technologies / Drago Žagar (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical engineering, Comuper science and Information technology Osijek, 2016. 141-147 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
14. Wolf, Alen; Nikolovski, Srete; Knežević, Goran.
Koordinacija zaštite fotonaponske elektrane snage 500 kW na distribucijsku mrežu // Zbornik radova 13. skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi i 6. međunarodnog skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi / Raos, Pero (ur.).
Osijek, 2015. 58-68 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
15. Nikolovski, Srete; Knežević, Goran; Kresonja, Mario; Gorup, Jurica.
Photovoltaic Power Plants in Slavonia and Baranja: Experiences in the Design and Operation // 3rd International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth / Mašek Tonković, Anka (ur.).
Osijek, 2014. 467-477 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
16. Nikolovski, Srete; Knežević, Goran; Marić, Danijel; Gorup, Jurica.
Fotonaponski sustav za autonomno navodnjavanje poljoprivrednih površina // Proceedings of the 5th International Natural Gas, Heat and Water Conference / Raos, Pero ; Galeta, Tomislav ; Kozak, Dražan ; Somolanji, Marija ; Stojšić, Josip ; Tonković, Zlatko (ur.).
Osijek, 2014. 19-29 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
17. Fekete, Krešimir; Knežević, Goran; Nikolovski, Srete.
Available Transfer Capability Determination for Cross Border Energy Trading in Croatian Electric Power System // Proceedings from the 8th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe / Zeljko, Mladen (ur.).
Zagreb : HRO CIGRE, 2013. 1-5 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
18. Knežević, Goran; Fekete, Krešimir; Nikolovski, Srete.
Simulation of the Residential Photovoltaic System Expansion Impact on the Voltage Profile // Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity" / Katalinić, Branko (ur.).
Beč : DAAAM International Vienna, 2011. 1615-1616 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
19. Knežević, Goran; Nikolovski, Srete; Marić, Predrag.
Electricity Spot Market Simulation Involving Bilateral Contracts Hedging // 2011 8th International Conference on the European Energy Market (EEM) / Marko Delimar (ur.).
Zagreb, 2011. 122-127 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
20. Fekete, Krešimir; Nikolovski, Srete; Knežević, Goran.
Reliability Assessment of Southern Croatian Transmission Network // Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation / M.Šnorek, Z. Buk, M. Čapek, J. Drhal (ur.).
Prag : Czech and Slovak Simulation Society, 2010. 1-7 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
21. Fekete, Krešimir; Nikolovski, Srete; Knežević, Goran; Stojkov, Marinko; Kovač, Zoran.
Simulation of Lightning Transients on 110 kV Overhead-Cable Transmission Line Using ATP-EMTP // Proceedings of the 15th IEEE Mediterranian Electromechanical Conference / Edward Gatt (ur.).
Malta, 2010. 856-861 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
22. Knežević, Goran; Fekete, Krešimir; Nikolovski, Srete.
Applying Agent-based Modeling to Electricity Market Simulation // 33rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, Proceedings Vol. III Computers in Technical Systems & Intelligent Systems / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2010. 81-86 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
23. Fekete, Krešimir; Knežević, Goran; Nikolovski, Srete; Slipac, Goran.
Influence of Cross-border Energy Trading on Prices of Electricity in Croatia // Proceedings of the 6th International Conference on the European Energy Market (EEM09) / Belmans, Ronnie (ur.).
Leuven, 2009. 140-145 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
24. Knežević, Goran; Fekete, Krešimir; Nikolovski, Srete.
Visualization of Voltage Profile and Power Flow in Croatian Power System // 32. međunarodni skup MIPRO 2009 : MEET & GVS : S Miprom u društvo znanja - Europska godina kreativnosti i inovativnosti : zbornik radova = 32nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics : With Mipro to knowledge society - European year of creativity and innovation : proceedings / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2009. 381-385 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
25. Knežević, Goran; Marić, Predrag; Nikolovski, Srete.
Transient Stability Simulation of Industrial Power Plant during Faults on 110 kV Transmission Line // Proceedings of the 31st International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics (MIPRO 2008) = 31. međunarodni skup MIPRO ; sv. III : Computers in technical Systems ; Intelligent Systems = Računala u tehničkim sustavima ; Inteligentni sustavi / Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Rijeka : MIPRO, 2008. 82-87 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
26. Fekete, Krešimir; Knežević, Goran; Nikolovski, Srete; Slipac, Goran; Sumper, Andreas; Ramirez, Rodrigo.
Different Cross-border Energy Transits in Future Croatian Power System // 7th Balkan Power Conference : Proceedings / Gubina, Andrej (ur.).
Ljubljana : Faculty of Electrical Engineering, 2007. 52-58 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Perko, Jurica; Topić, Danijel; Knezević, Goran; Znidarec, Matej.
Technical Conditions of EV Charging Stations Integration into Public Lighting Infrastructure // 2019 7th International Youth Conference on Energy (IYCE).
1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
2. Simonović, Damjan; Knežević, Goran.
Izbor osobne zaštitne opreme za zaštitu od posljedica električnog luka // 28. Međunarodni znanstveni skup 'Organizacija i tehnologija održavanja' OTO 2019, Zbornik radova.
Osijek, 2019. 31-36 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
3. Arambašić, Ivan; Knežević, Goran; Caha, Vladimir.
Visokonaponska ispitivanja i pregledi opreme za rad pod naponom // 27. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ OTO 2018. Zbornik radova - 27th International Scientific and Professional Conference „Organozationa and Maintenance Technology“ OTO 2018 Conference Proceedings / Glavaš, Hrvoje (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2018. 111-115 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
4. Marčetić, Mato; Fekete, Krešimir; Knežević, Goran; Klaić, Zvonimir.
Vrijeme povrata ulaganja u kućne fotonaponske sustave - utjecaj troškova održavanja // 27. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ OTO 2018. Zbornik radova - 27th International Scientific and Professional Conference „Organozationa and Maintenance Technology“ OTO 2018 Conference Proceedings / Glavaš, Hrvoje (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2018. 149-155 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
5. Prhal, Deni; Knežević, Goran; Fekete, Krešimir.
Energetski učinkoviti transformatori s amorfnom jezgrom // 27. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ OTO 2018. Zbornik radova - 27th International Scientific and Professional Conference „Organozationa and Maintenance Technology“ OTO 2018 Conference Proceedings / Glavaš, Hrvoje (ur.).
Osijek : Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek, 2018. 71-77 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
6. Korov, Ivan; Knežević, Goran; Caha, Vladimir.
Održavanje niskonaponske distribucijske mreže u tehnologiji rada pod naponom // 26. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2017. - Zbornik radova / Glavaš, Hrvoje (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - FERIT, 2017. 21-25 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
7. Mijić, Ivan; Knežević, Goran; Caha, Vladimir.
Čišćenje srednjenaponskih postrojenja u tehnologiji rada pod naponom // 26. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Organizacija i tehnologija održavanja“ - OTO 2017. - Zbornik radova / Glavaš, Hrvoje (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek - FERIT, 2017. 27-31 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
8. Nikolovski, Srete; Knežević, Goran.
Zaštita od otočnog pogona elektrana na biomasu u radu s distribucijskom mrežom // Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije / Branko Ilijaš (ur.).
Zagreb : ENEREGETIKA MARKETING d.o.o., 2016. 29-29 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
9. Nikolovski, Srete; Knežević, Goran; Takačm Darko.
Kritička analiza pokusa provjere zaštiteod otočnog pogona elektrana na biomasu pri paralelnom radu s distribucijskom mrežom // HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE-HO CIRED.
Zagreb, 2016. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
10. NIKOLOVSKI, Srete; MARIĆ, Predrag; KNEŽEVIĆ, Goran; OREŠKI, Goran.
Koordinacija zaštite sunčane elektrane solektra III na mrežu HEP ODS-a // 7. SEMINAR MOGUĆNOSTI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, Zagreb, velječa 2015 / Branko Ilijaš (ur.).
Zagreb : Energetika marketing, 2015. 13-23 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
11. Nikolovski, Srete; Knežević, Goran; Kresonja, Mario; Gorup, Jurica.
Analiza parametara kvalitete električne energije FN elektrane 120 kW u Virovitici // Zbornik četvrtog savjetovanja Hrvatskog ogranka međunarodne elektrodistribucijske konferencije.
2014. SO2-09-1-SO2-09-10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
12. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag; Knežević, Goran; Oreški, Goran.
Iskustva u integraciji fotonaponskih elektrana veće snage na javnu elektroeneregtsku mrežu // Zbornik radova "Mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije" / Ilijaš, Branko (ur.).
Zagreb : Energetika Marketing, 2014. 25-36 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
13. Marić, Predrag; Nikolovski, Srete; Knežević, Goran; Mandžukić, Dražen.
Koordinacija nadstrujne zaštite generatora bioplinskog postrojenja Mala Branjavina 1 na mrežu HEP ODS DP Elektroslavonija Osijek // 11.savjetovanje HRO CIGRÉ : zbornik radova / Filipović-Grčić, Božidar (ur.).
Zagreb : Hrvatski ogranak CIGRÉ, 2013. C6-10-1-C6-10-10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
14. Nikolovski, Srete; Gorup, Jurica; Kresonja, Mario; Knežević, Goran.
Parametri Kvalitete Električne Energije Fotonaponske Elektrane SEG 8 // 11.savjetovanje HRO CIGRÉ : zbornik radova / Filipović-Grčić, Božidar (ur.).
Zagreb : Hrvatski ogranak CIGRÉ, 2013. C4 -13 -1-C4-13 -10 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
15. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag; Knežević, Goran.
Integracija na elektroenergetsku mrežu HEP-a prve elektrane na biomasu Strizivojna Hrast // Zbornik radova / Ilijaš, Branko (ur.).
Zagreb : Energetika marketing, 2012. 1-16 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
16. Tolić, Ivan; Nikolovski, Srete; Knežević, Goran.
Power Quality Analysis on the 400 kV Interconnected Transmission Line // Proceedings of International Colloquium : Power Quality and Lightning.
Sarajevo, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
17. Kovač, Zoran; Knežević, Goran; Šljivac, Damir.
Analiza prekida napajanja električnom energijom u prijenosnoj mreži // Zbornik radova s 10-tog Savjetovanje HRO CIGRÉ / Božidar Filipović-Grčić (ur.).
Zagreb : HRO-CIGRE, 2011. C2-17-01-C2-17-09 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
18. Knežević, Goran.
Održavanje distributivnih transformatorskih stanica 10(20)/0.4kV // Organizacija i tehnologija održavanja OTO 2009., zbornik radova.
Osijek, 2009. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

Disertacije


1. Knežević, Goran.
Optimalna zajednička ponuda na tržištu električne energije za sustav hidroelektrana i vjetroelektrana / doktorska disertacija.
Osijek : Elektrotehnički fakultet Osijek, 10.12. 2013., 202 str. Voditelj: Nikolovski, Srete.

Diplomski radovi


1. Knežević Goran.
Višeagentski simulator tržišta električnom energijom "EMCAS" / diplomski rad.
Osijek : Elektrotehnčki fakultet, 03.12. 2007., 79 str. Voditelj: Nikolovski Srete.

Druge vrste radova


1. Nikolovski Srete; Goran Knežević.
Revizija Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključka na distribucijsku mrežu mHE Curak 2, 2016. (elaborat).
2. Nikolovski, Srete; Knežević, Goran.
Elaborat podešenje zaštite od otočnog rada pogona elektrane na biomasu Babina Greda na mrežu HEP-a, 2015. (elaborat).
3. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag; Knežević Goran; Vukobratović, Marko.
Elaborat podešanja zaštite sunčane elektrane Betaplast Totovec na mrežu HEP-a, 2014. (elaborat).
4. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag, Knežević, Goran.
Elaborat podešenja zaštite sunčane elektrane Comprom plus na mrežu HEP-a, 2013. (elaborat).
5. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag; Knežević, Goran.
Elaborat podešenja zaštite elektrane na biomasu „Strizivojna Hrast“ na mrežu HEP-a, 2012. (elaborat).
6. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Marić, Predrag; Kraus, Zorislav; Fekete, Krešimir; Knežević, Goran.
Utjecaj Elektrane na Biomasu “Strizivojna Hrast" na Mrežu HEP ODS-a DP „Elektroslavonija“ Osijek, 2011. (elaborat).
7. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Marić, Predrag; Kraus, Zorislav; Knežević, Goran; Vukobratović, Marko.
Utjecaj na Mrežu Male Bioplinske Elektrane Osatina Farme Slatine PZ Osatina, 2009. (elaborat).
8. Nikolovski, Srete; Klaić, Zvonimir; Kraus, Zorislav; Fekete, Krešimir; Knežević, Goran; Buljić, Dalibor.
Mjerenje i Analiza Vršne Snage Postojeće Javne Rasvjete u Osijeku, 2008. (elaborat).
9. Nikolovski, Srete; Marić, Predrag; Šljivac, Damir; Fekete, Krešimir; Knežević, Goran.
Pouzdanost EES-A Hrvatske u Novim Uvjetima Tržišta Električne Energije na Regionalnoj Razini, 2008. (studija).