Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

DINA JUKIĆ, mag. educ. phys. et inf. - asistent

Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo

Kontakt: E-mail: (dina.jukic [et] ferit.hr)

Telefon: 224-730

Prostorija: T1-15

Termin konzultacija: Prema dogovoru putem e-maila

Područje istraživanja: Fizika kondenzirane materije, meke tvari, tekuci kristali