Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

DARIO DOŠEN - viši laborant

Katedra za programske jezike i sustave

Kontakt: E-mail: (dario.dosen [et] ferit.hr)

Dodatna e-mail adresa: dario.dosen@ferit.hr

Telefon: 495-420

Prostorija: K2-7

Web: ferit.hr

Područje istraživanja: baze podataka, informacijske tehnologije

Strani jezici: Njemački, engleski

 Projekti

www.etfos.unios.hr/fakultet/zavodi-fakulteta/zavod-za-programsko-inzenjerstvo/projekti

 

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa

www.unios.hr/anketa

Web stranica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr

Program - digitalne sjednice senata

Sjednice senata

Web stranice i info ekrani Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru

www.vevu.hr

Programski alat za izradu diploma i dopunskih isprava

https://prezi.com/kaluqmfrwcoh/programski-alat-za-izradu/