Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Mr.sc. DRAŽEN DORIĆ - viši predavač

Katedra za osnove elektrotehnike i mjeriteljstvo

Kontakt: E-mail: (drazen.doric [et] ferit.hr)

Matični broj znanstvenika: 201376

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 224-667

Prostorija: T1-24

Termin konzultacija: Ponedjeljkom u 9.00; molim najaviti

Detaljan prikaz radova možete pogledati ovdje

 

Udžbenici i skripta


1. Godec, Zdenko; Dorić, Dražen.
Električka mjerenja s laboratorijskim vježbama / Galić, Radoslav (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, 2000.
2. Godec, Zdenko; Dorić, Dražen.
Osnove mjerenja, laboratorijske vježbe / Lončar, Ivica (ur.).
Osijek : Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, 1998..

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Glavaš, Hrvoje; Bobić, Tina; Dorić, Dražen; Božić Lenard, Dragana.
Infrared thermography camera protection in dairy farming management. // Computers and electronics in agriculture. 157 (2019) , 1; 604-615 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima


1. Dorić, Dražen; Jurlina, Kruno.
Realizacija sustava optimiranja potrošnje električne energije u postrojenju Termoelektrane-Toplane TE-TO Osijek. // Tehnički glasnik. 7 (2013) , 3; 229-234 (članak, stručni).
2. Dorić, Dražen; Šlezak, Marinko.
Kako odabrati i raditi s integratorima sustava nadzora i upravljanja u distribuciji komunalnih dobara. // Zbornik radova, 11. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi, 4. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi. 1 (2013) ; 260-268 (pregledni rad, stručni).

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Glavaš, Hrvoje; Dorić, Dražen; Aračić, Stjepan.
Praktična primjena PEDELEC-a na području grada Osijeka // 38th Conference on Transportation Systems with International Participation AUTOMATION IN TRANSPORTATION 2018 Proceedings / Šakić, Željko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2018. 87-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Glavaš, Hrvoje; Zovko-Ribić, Frano; Dorić, Dražen; Talapko, Domagoj.
Development of energy management standards // Proceedings of International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018) / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac Drlje, Snježana ; Miličević, Kruno (ur.).
Osijek : Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT), 2018. 185-189 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Dorić, Dražen.
Energy supply monitoring system for industrial plant // 12th IMEKO TC4 International Symposium Electrical Measurements and Instrumentation September 25-27, 2002, Zagreb, Croatia Proceedings, Part 1 / Ilić D., Boršić M., Butorac J. (ur.).
Zagreb : IMEKO, HMD, 2002. 299-302 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Noskov, Robert; Petrović, Ivica; Blažević, Danko; Dorić, Dražen.
Teorijske i praktične mogućnosti implementacije mjera obrane od većih poremećaja u PrP Osijek // .
Zagreb : cigre, 2018. 1-9 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
2. Savić, Srđan; Glavaš, Hrvoje; Benšić, Tin; Dorić, Dražen.
Praktična provjera karakteristika HRC osigurača // Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave, HRO CIGRÉ, 13. simpozij o sustavu vođenja EES, Zbornik radova.
2018. 1-9 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad).

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije


1. Dorić, Dražen; Grahovac, Željko.
ISKUSTVA ATO INŽENJERING d.o.o. Osijek u ODRŽAVANJU ELEKTRO DIJELA POSTROJENJA I NADZORNO UPRAVLJAČKIH SUSTAVA // Organizacija i tehnologija održavanja OTO 2002 ; Osijek, Zbornik radova / Koić, Zvonimir (ur.).
Osijek : Društvo Održavatelja Osijek, 2002. 43-48 (predavanje,objavljeni rad).
2. Dorić, Dražen; Grahovac, Željko; Vrdoljak, Ivan.
SUSTAV ZA TRAJNO PRAĆENJE POTROŠNJE ENERGIJE NA RAZINI INDUSTRIJSKOG POTROŠAČA // Organizacija i tehnologija održavanja OTO 2001 ; Kneževo, travanj 2001. ; Zbornik radova / Koić, Zvonimir (ur.).
Kneževo : Društvo Održavatelja Osijek, 2001. 101-109 (predavanje,objavljeni rad).
3. Dorić, Dražen.
NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAVI – ODABIR, REALIZACIJA I ODRŽAVANJE // Organizacija i tehnologija održavanja OTO 98, Vukovar ; Zbornik radova / Koić, Zvonimir (ur.).
Vukovar : Društvo Održavatelja Osijek, 1998. 79-83 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
4. Dorić, Dražen; Karavidović, Damir; Ćorluka, Venco.
SUSTAV ZA MJERENJE I UPRAVLJANJE VRŠNOM ELEKTRIČNOM SNAGOM INDUSTRIJSKOG POSTROJENJA // Organizacija i tehnologija održavanja OTO 98, Vukovar 26. i 27. ožujka 1998., Zbornik radova / Koić, Zvonimir (ur.).
Vukovar : Društvo Održavatelja Osijek, 1998. 71-78 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
5. Karavidović, Damir; Dorić Dražen; Kretonić, Boris.
UVOĐENJE I ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA GOSPODARENJE POTROŠNJOM ELEKTRIČNE ENERGIJE // ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA - Zbornik radova.
Đakovo : HDO Osijek, 1994. 31-35 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
6. Dorić, Dražen; Karavidović, Damir; Steinbruckner Otto.
MESUREMENT AND DATA PROCESSING ABOUT THE POTENTIAL OF GROUNDING SYSTEMS // 9. Međunarodni znanstveni kolokvij ; WISSENSCHAFT FUR DIE PRAXIS, Zbornik radova, Bremen.
Bremen : HOCHSCHULLE BREMEN, 1993. 57-62 (predavanje,objavljeni rad).

Sažeci u zbornicima skupova


1. Dorić, Dražen; Karavidović, Damir; Lovrinčević, Darko.
PRIMJENA SOFVERA «ASYSTANT» ZA ANALIZU KARAKTERISTIČNIH VELIČINA VISOKOOMSKIH KVAROVA // Zbornik radova KoREMA., Hrvatsko Društvo za Komunikacije, Računarstvo, Elektroniku, Mjerenje i Automatiku ; , 38 / Štambuk-Boršić, Neda (ur.).
Zagreb : Zagreb KoREMA 1993, 1993. 353-357 (predavanje,stručni).

Magistarski radovi


1. Dorić, Dražen.
Elektronički mjerni sustav za praćenje utroška energije u industrijskim postrojenjima / magistarski rad.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 28.02 2001, 100 str. Voditelj: Šantić, Ante.