Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

ANITA KVAČEK BLAŽEVIĆ - viši laborant

Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo

Kontakt: E-mail: (anita.kvacek [et] ferit.hr)

Telefon: 224-623

Prostorija: 0-33

Termin konzultacija: Srijedom 10 - 12h