Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

ANA ŠOKČEVIĆ - stručni suradnik

Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo

Kontakt: ana.sokcevic@etfos.hr

Telefon: 031 495 417

Prostorija: 1-12

Termin konzultacija: Po dogovoru mailom

Strani jezici: engleski jezik