Djelatnici fakulteta

Doc.dr.sc. MARINKO BARUKČIĆ docent šef Katedre za osnove elektrotehnike i mjeriteljstvo
Katedra za osnove elektrotehnike i mjeriteljstvo
E-mail: Kontaktiraj (marinko.barukcic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 685, Prostorija: 1-22
SPOMENKA BECK voditeljica ureda za preddiplomske i diplomske studije
Ured studentske referade
E-mail: Kontaktiraj (spomenka.beck [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 608, Prostorija: 0-12
Izv.prof.dr.sc. DOMINIKA CRNJAC MILIĆ izvanredni profesor šef Katedre za društvene i humanističke predmete
Katedra za društvene i humanističke predmete
E-mail: Kontaktiraj (dominika.crnjac [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 681, Prostorija: 2-10
Prof.dr.sc. IVICA CRNKOVIĆ redoviti profesor - trajno zvanje
Katedra za programske jezike i sustave
E-mail: Kontaktiraj (ivica.crnkovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 401, Prostorija: K2-3
Prof.dr.sc. ROBERT CUPEC redoviti profesor - prvo zvanje Šef Katedre za automatiku i robotiku
Katedra za automatiku i robotiku
E-mail: Kontaktiraj (robert.cupec [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 740, Prostorija: K0-3
Dr.sc. MARKO FILIPOVIĆ poslijedoktorant

E-mail: Kontaktiraj (marko.filipovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 413, Prostorija: K0-11
Izv. prof. dr. sc. IRENA GALIĆ izvanredni profesor prodekanica za znanost i poslijediplomski studij
Katedra za vizualno računarstvo
E-mail: Kontaktiraj (irena.galic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 - 427, Prostorija: K3-8
MIRELA GLAVAŠ voditelj Odjeljka za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
E-mail: Kontaktiraj (mirela.glavas [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224-700, Prostorija: 1-38
ANTUN GRGIĆ voditelj ureda za tehničke poslove
Ured za tehničke poslove
E-mail: Kontaktiraj (antun.grgic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 400, Prostorija: 1-18
ZVJEZDANA GRGIĆ stručna suradnica za poslove studenske referade
Ured studentske referade
E-mail: Kontaktiraj (zvjezdana.grgic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224-624, Prostorija: 0-12
IGOR GULKA stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: Kontaktiraj (igor.gulka [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 604, Prostorija: 0-14
MIRTA HANZER rukovoditelj(šef) pododsjeka za financije i računovodstvo u središnjoj službi
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: Kontaktiraj (mirta.hanzer [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 604, Prostorija: 0-14
Izv.prof.dr.sc. ŽELJKO HEDERIĆ izvanredni profesor predstojnik Zavoda za elektrostrojarstvo, voditelj Laboratorija za električne st
Laboratorij za električne strojeve i hibridne pogonske sustave
E-mail: Kontaktiraj (hederic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 665, Prostorija: 1-22
Prof.dr.sc. ŽELJKO HOCENSKI redoviti profesor - trajno zvanje predstojnik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku
Katedra za računalno inženjerstvo
E-mail: Kontaktiraj (zeljko.hocenski [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 423, Prostorija: K2-9
Doc.dr.sc. ANITA KATIĆ docent šef Katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: Kontaktiraj (anita.katic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 681, Prostorija: 2-10
Izv. prof. dr.sc. ZVONIMIR KLAIĆ izvanredni profesor voditelj Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost
E-mail: Kontaktiraj (zvonimir.klaic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 722, Prostorija: 2-28
MIRICA KNEŽEVIĆ rukovoditelj(načelnik) odjela u područnoj službi (tajnik Fakulteta)
Tajništvo
E-mail: Kontaktiraj (mirica.knezevic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 603, Prostorija: 1-34
JASNA KUNA vratar-telefonistica
Ured za tehničke poslove
E-mail: Kontaktiraj (jasna.kuna [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 400, Prostorija: K0-0
Mr.sc. IVICA LONČAR stručni savjetnik
IT služba
E-mail: Kontaktiraj (ivica.loncar [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 667, Prostorija: 1-24
TOMISLAV LOVRIĆ viši laborant
IT služba
E-mail: Kontaktiraj (tomislav.lovric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-631, Prostorija: 1-16
ZORAN MAGDIĆ položaj III. vrste-voditelj ureda za tehničke i pomoćne poslove-voditelj radioni
Ured za tehničke poslove
E-mail: Kontaktiraj (zoran.magdic [et] ferit.hr)
Prof.dr.sc. GORAN MARTINOVIĆ redoviti profesor - trajno zvanje Predstojnik Zavoda za programsko inženjerstvo
Katedra za programske jezike i sustave
E-mail: Kontaktiraj (goran.martinovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 401, Prostorija: K2-3
IVAN MATIĆ vratar-telefonista
Ured za tehničke poslove
E-mail: Kontaktiraj (ivan.matic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-600, Prostorija: 0-0
Izv.prof.dr.sc. TOMISLAV MATIĆ izvanredni profesor prodekan za nastavu i studente
Katedra za elektroniku i mikroelektroniku
E-mail: Kontaktiraj (tomislav.matic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 732, Prostorija: 3-20
VIKICA MATKOVIĆ za pomoćne poslove
Ured za tehničke poslove
E-mail: Kontaktiraj (vikica.matkovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 600, Prostorija: 0-0
TAMARA MIHALJEVIĆ administrativna tajnica
Ured studentske referade
E-mail: Kontaktiraj (tamara.mihaljevic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 403, Prostorija: 0-12
DARKO MIHIĆ stručni suradnik za poslijediplomski studij
Ured studentske referade
E-mail: Kontaktiraj (darko.mihic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 625, Prostorija: 0-12
Izv.prof.dr.sc. KRUNO MILIČEVIĆ izvanredni profesor Prodekan za poslovanje, tehnologiju i suradnju s gospodarstvom
Katedra za osnove elektrotehnike i mjeriteljstvo
E-mail: Kontaktiraj (kruno.milicevic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 651, Prostorija: 0-25
Izv. prof. dr. sc. KREŠIMIR NENADIĆ izvanredni profesor šef Katedre za programske jezike i sustave
Katedra za programske jezike i sustave
E-mail: Kontaktiraj (kresimir.nenadic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 429, Prostorija: K3-10
Prof.dr.sc. SRETE NIKOLOVSKI redoviti profesor - trajno zvanje šef Katedre za elektroenergetske mreže i postrojenja
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
E-mail: Kontaktiraj (srete.nikolovski [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 717, Prostorija: 2-24
ANKA OVNIČEVIĆ voditeljica ureda za nabavu knjižnične građe
Knjižnica
E-mail: Kontaktiraj (anka.ovnicevic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 718, Prostorija: 0-32
Izv.prof.dr.sc. DENIS PELIN izvanredni profesor šef Katere za električne strojeve i energetsku elektroniku
Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku
E-mail: Kontaktiraj (denis.pelin [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 635, Prostorija: 0-25
Prof.dr.sc. SNJEŽANA RIMAC DRLJE redoviti profesor - trajno zvanje prodekanica za međunarodnu suradnju
Katedra za multimedijske sustave i digitalnu televiziju
E-mail: Kontaktiraj (snjezana.rimac [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 759, Prostorija: 3-11
Doc.dr.sc. TOMISLAV RUDEC docent predstojnik Zavoda za zajedničke predmete
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: Kontaktiraj (tomislav.rudec [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 600, Prostorija: 2-13
Izv. prof.dr.sc. SLAVKO RUPČIĆ izvanredni profesor predstojnik zavoda za komunikacije
Laboratorij za visokofrekvencijska mjerenja
E-mail: Kontaktiraj (slavko.rupcic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 725, Prostorija: 3-15
MARIJANA ŠIRIĆ Voditeljica ureda pravnih, kadrovskih, općih i administrativnih poslova
Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
E-mail: Kontaktiraj (marijana.siric [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 620, Prostorija: 1-39
Prof.dr.sc. DAMIR ŠLJIVAC redoviti profesor - prvo zvanje predstojnik Zavoda za elektroenergetiku
Katedra za elektrane i energetske procese
E-mail: Kontaktiraj (damir.sljivac [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 614, Prostorija: 2-26
ANA ŠOKČEVIĆ stručni suradnik

E-mail: Kontaktiraj (ana.sokcevic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 688, Prostorija: 1-12
ANĐA TATAR voditeljica ureda za knjigovodstvo
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: Kontaktiraj (andja.tatar [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 607, Prostorija: 0-14
Doc.dr.sc. DANIJEL TOPIĆ docent šef Katedre za elektrane i energetske procese
Katedra za elektrane i energetske procese
E-mail: Kontaktiraj (danijel.topic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 614, Prostorija: 2-26
MAJA VIDAKOVIĆ stručna referentica za studente
Ured studentske referade
E-mail: Kontaktiraj (maja.vidakovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 624, Prostorija: 0-12
ZDRAVKA VRANJEŠ diplomirana knjižnjičarka
Knjižnica
E-mail: Kontaktiraj (zdravka.vranjes [et] ferit.hr)
Telefon: 031224718, Prostorija: 0-32
Prof.dr.sc. DRAGO ŽAGAR redoviti profesor - trajno zvanje dekan
Katedra za radiokomunikacije i telekomunikacije
E-mail: Kontaktiraj (drago.zagar [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 736, Prostorija: 3-10
SNJEŽANA ŽUŽIĆ Položaj III. vrste - voditelj odsjeka računovodstvenih poslova
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: Kontaktiraj (snjezana.zuzic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 641, Prostorija: 0-14
IVICA BAŠIĆ Predavač-ibasic@etfos.hr - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (i.basic [et] systec.danieli.com)
SURADNIK VANJSKI
- vanjski suradnik
GORAN BOKUN Predavač - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (goran.bokun [et] gmail.com)
Prof.dr.sc. GORISLAV ERCEG redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (gorislav.erceg [et] fer.hr)
Prof.dr.sc. RADOSLAV GALIĆ Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (radoslav.galic [et] ferit.hr), Prostorija: 2-12
Izv.prof.dr.sc. JERKO GLAVAŠ izvanredni profesor - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (jglavas [et] efos.com)
Telefon: +38531224400
JOSIP GRGIĆ Naslovni asistent - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (josip.grgic21 [et] gmail.com)
Prof.dr.sc. TIHOMIR HUNJAK Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (thunjak [et] foi.hr)
Prof.dr.sc. FRANJO JOVIĆ Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (fjovic [et] inet.hr)
IVAN KELIĆ Docent - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (ivan.kelic [et] efos.hr)
DINO KURTAGIĆ asistent - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (dkurtagic [et] gmail.com)
Prof.dr.sc. ZLATKO LACKOVIĆ redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (zlackovic [et] gfos.hr)
Prof. dr. sc. MARONIĆ LAMZA Redovita profesorica u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (lamza.maja [et] gmail.com)
DARKO LIPTAK Naslovni asistent - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (darko.liptak [et] gmail.com)
Prof.dr.sc. VLADO MAJSTOROVIĆ Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (vlado.majstorovic [et] tel.net.ba)
DINO MASLE asistent - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (dino.masle [et] hops.hr)
DAVOR MIĆUNOVIĆ Naslovni asistent - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (dmicunov [et] gmail.com)
Dr.sc. MILENKO OBAD redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (milenko.obad [et] fsr.ba)
Dr.sc. HRVOJE OČEVČIĆ Predavač - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (ocevcic [et] gmail.com)
Telefon: 098 18 33 994
Prof.dr.sc. RUDOLF SCITOVSKI redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (scitowsk [et] mathos.hr)
Dr. sc. LUKA STANIĆ Naslovni docent - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (luka.stanic [et] merkur.hr)
Prof.dr.sc. MARINKO STOJKOV Redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (mstojkov [et] sfsb.hr)
ZDENKO ŠIMIĆ redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (zdenko.simic [et] gmail.com)
Mr.sc. DRAŽEN TOMIĆ Predavač - vanjski suradnik

E-mail: Kontaktiraj (drazen [et] zio.hr)
Prof.dr.sc. BRANKA ZOVKO CIHLAR redoviti profesor - vanjski suradnik