Dokumenti

DOKUMENTI NA RAZINI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Statut Fakulteta (pročišćeni tekst)

Strategija ETF 2016. - 2020. godine

Odluka o visini troškova u provedbi postupka provjere verificiranosti diploma i javnih isprava

Odluka o ustrojstvu

Politika kvalitete

Pravilnik o radu 

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Odluka o ustrojstvu FERIT-a

Pravilnik o organizaciji sustava za osiguranje kvalitete  visokog obrazovanja

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Priručnik za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom


Strategijski plan 2011 - 2015 


Strateški program znanstvenog istraživanja 2014. - 2020.


Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti
Obrazac -   Zahtjev za pokretanje postupka izdavanja udzbenika 
Obrazac - Zahtjev za odobrenje troškova lektoriranja

Pravilnik o nagradama i priznanjima studentima (pročišćeni tekst)

Pravilnik o stručnoj praksi na FERIT-u(pročišćeni tekst)
 

Pravilnik o radu knjižnice.pdf

Pravila o međunarodnoj odlaznoj i dolaznoj mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata (ažurirano 19.04.2018.)
 

Naputak za prijavu i praćenje provedbe projekata
 

Odluka o postupku i uvjetima za izdavanje isprave o izjednačavanju stručnih naziva
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31.prosinca 2017.
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31.prosinca 2018.
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31.prosinca 2019.
Bilješke za 2019. godinu
Izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020..xls
Bilješke za 2020.godinu.doc

Financijski plan za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan za 2021.g. i projekcija plana za 2022.g. i 2023.g..xlsx
Obrazloženje financijskog plana za 2021.g..docx

Pravilnik o proceduri blagajničkog poslovanja na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.pdf
Naputak o zaprimanju i kontroli računa.pdf

Odluka o imenovanju povjerljive osobe
Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe

 

Obvezni sadržaj podneska za izbor u znanstvena zvanja

Brošura Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (English)

 

DOKUMENTI NA RAZINI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst

Odluka o posebnim nakdanama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o stegtovnoj odgovornosti nastavnika
Pravilnik-o-sprječavanju-nepotizma
PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA I OBVEZA


Pravilnik o studijima i studiranju
Pravilnik o poslijediplomskim studijima
Pravilnik o Erasmus + programu individualne međunarodne mobilnosti
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Etički kodeks

DOKUMENTI NA NACIONALNOJ RAZINI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (2017)
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (2005)
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (2006)
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja 
Odluka RZ o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (2017.)
Odluka o obliku i nacinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja
Zakon o radu
Zakon o zaštiti na raduERASMUS
PhD Courses
Statement of lecturers intention of Erasmus+ course recognition
Iskaz namjere nastavnika za priznavanje predmeta polozenih za vrijeme Erasmus boravka