Staff directory

Back to all staff members  Croatian

MARIJANA ŠIRIĆ - Voditeljica ureda pravnih, kadrovskih, općih i administrativnih poslova

Faculty administration

Contact: E-mail: (marijana.siric [et] ferit.hr)

Telephone: 224-620

Room: 1-39