Staff directory

Back to all staff members  Croatian

MIRIAM ARAMBAŠIĆ - stručna suradnica za kvalitetu, studentska pitanja i informatizaciju

Quality assurance

Contact: E-mail: (miriam.arambasic [et] ferit.hr)

Telephone: 224-625

Room: 1-12