Publishing activity

2014


1 Pelin, D., Miličević, K., Vulin, D. Priručnik za praktikum iz osnova energetske elektronike
 
2013

1 Hederić, Ž., Rimac-Drlje, S., Barukčić, M. Osnove elektrotehnike I, priručnik za laboratorijske vježbe
2 Hocenski, Ž., Aleksi, I., Martinović, G. Arhitektura računala, priručnik za laboratorijske vježbe
3 Hocenski, Ž.,  Matić, T., Martinović, G. Priručnik za laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike
4 Mioković, Ž. Fizika I, priručnik za laboratorijske vježbe

2012

1 Hocenski, Ž., Aleksi, I., Martinović, G. Arhitektura računala, zbirka zadataka
2 Hocenski, Ž., Vidović, I., Matić, T. Dizajn računalnih sustava

2011

1 Lukić, I., Kohler, M. Osnove internet programiranja
2 Slavek, N. Osnove primjene računala
3 Jozsa, L. Nadzemni vodovi
4 Hocenski, Ž., Matić, T., Martinović, G. Priručnik za laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike

2010

1 Nikolovski, S., Fekete, K., Knežević, G., Stanić, Z. Uvod u tržište električne energije
2 Barukčić, M., Baus, Z. Osnove električnih sklopnih aparata
3 Nikolovski, S., Barić, T., Marić, P. Programski paketi za analizu i simulaciju rada elektroenergetskog sustava (upute za rad, drugo dopunjeno izdanje)
4 Hocenski, Ž., Aleksi, I., Martinović, G. Arhitektura računala. Zbirka zadataka
5 Hocenski, Ž., Aleksi, I., Mijaković, R. Arhitektura računala. Priručnik za laboratorijske vježbe

2009

1 Nikolovski, S. Zaštita u elektroenergetskom sustavu
2 Valter ,Z. Električni strojevi i pogoni s Matlabom

2008

1 Kovač, Z., Blažević D. Prva provjera električnih instalacija zgrada i sustava za zaštitu od munje prema novim tehničkim propisima 
2 Galić, R., Crnjac Milić, D., Galić, I., Katić, A. Matematika 1
3 Valter, Z. Procesna mjerenja
4 Lajos, J., Klaić, Z. Inteligentne instalacije EIB za sustave u zgradarstvu

2007

1 Šljivac, D., Šimić, Z. Obnovljivi izvori energije s osvrtom na štednju 
2 Josipović, P., Žagar D., Rupčić, S. Elektroničke komponente i osnovni sklopovi
3 Pavlović, B. Aneksni rječnik engleskog jezika iz elektrotehnike 

2006

1 Antunović, M., Martinović, G., Hocenski, Ž. Projektiranje digitalnih sklopova
2 Ivanović, M. Znanost i regionalna energetika
3 Ivanović, M. Tri eseja o znanosti
4 Jović, F., Flegar I., Slavek, N. Modeliranje tehničkih procesa
5 Jozsa, L. Energetski procesi i elektrane
6 Jozsa, L. Parametri nadzemnih vodova
7 Kljajin, M., Opalić, M., Pintarić, A. Recikliranje električnih i elektroničkih proizvoda
8 Nikolovski, S., Šljivac D. Elektroenergetske mreže
9 Vodič kroz preddiplomski studij
10 Vodič kroz stučni studij 

2005

1 Jozsa, L. Vođenje pogona elektroenergetskog sustava
2 Nikolovski, S. Zaštita u elektroenergetskom sustavu
3 Pavlović, B., Vranić, A., Pavlović, K. Deutsche Grammatik macht Spass
4 Pavlović, B., Vranić, A., Pavlović, K. Enyoing English Grammar

2004

1 Ferčec, I. A Course in Scientific English
2 Galić, R. Vjerojatnost
3 Galić, R. Statistika
4 Godec, Z., Dorić, D. Osnove mjerenja
5 Josipović, P., Žagar, D., Rupčić, S. Elektroničke komponente i osnovni sklopovi
6 Rupčić, S., Antunović, M., Švedek, T. Elektronički sklopovi
7 Tomac, J. Osnove automatske regulacije
8 Vodič kroz stručni studij
9 Poslijediplomski studij računarstva
10 Poslijediplomski studij elektrotehnike 

2003

1 Hocenski, Ž., Martinović, G., Antunović, M. Digitalna elektronika
2 Nikolovski, S., Barić, T. Analiza elektroenergetskog sustava
3 Nikolovski, S., Šljivac, D. Elektroenergetske mreže
4 Petar Josipović,  Žagar, D., Rupčić, S. Elektrotehničke komponente i osnovni sklopovi, laboratorijske vježbe
5 Vodič kroz sveučilišni studij 

2002

1 Šalić, N. Using English in Scientific Study 
2 Švedek, T. Osnove mikroelektronike
3 Žagar, D., Švedek, T., Antunović, M. Elektroničke komponente
4 Vodič kroz studij 

2001

1 Ferčec, I. A Course in Scientific English
2 Flegar, I. Teorija mreža - bilješke s predavanja
3 Godec, Z., Dorić, D. Osnove mjerenja
4 Jozsa, L. Nadzemni vodovi
5 Jozsa, L. Tokovi snaga u mreži
6 Nikolovski, S. Osnove relejne zaštite u elektroenergetskom sustavu
7 Štefić, B., Nikolovski, S. Prijenos i distribucija električne energije
8 Švedek, T. Poluvodičke komponente i osnovni sklopovi
9 Vodič kroz poslijediplomski studij 

2000

1 Galić, R., Crnjac, M., Galić, I. Matematika
2 Godec, Z., Dorić, D. Električka mjerenja
3 Nikolovski, S., Šljivac, D. Elektroenergetske mreže
4 Smailagić, A. Uvod u kvantnu mehaniku
5 Šalić, N. Using English in Scientific Study