News and events

Poziv na gostujuće predavanje tvrtke Grejp: "Razvoj G6-električnog bicikla"

17.05.2019. | Denis Pelin PromovirajIspis

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) i te IEEE PES Student Branch Chaptera Osijek, Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

 „Razvoj Greyp G6  “

„Greyp G6 Development“

 koje će održati članovi tima za razvoj G6 bicikla iz Greyp Bikes d.o.o, Zagreb   Goran Obarčanin i Marko Košak .  Predavanje će se održati u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. godine u 13:15 h u predavaonici 0-20  FERIT-a u Osijeku u terminu predavanja iz kolegija Primijenjena energetska elektronika na Diplomskom studiju izbornih blokova DEB,DEC i DA. Predvidivo trajanje predavanja je 60-ak minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo sve one kojima je tema predavanja od znanstvenog i stručnog interesa. Kratak sadržaj predavanja kao i životopise predavača možete pogledati na linku: https://www.ieee.hr/ieeesection?@=2ps1u#news_10981

⇦ Nazad na pregled obavijesti
Učitaj prijašnjih 100 objava