Documents

General documents

STRATEGIC PROGRAMME OF SCIENTIFIC RESEARCH 2014-2020.doc

Statut Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku
Pravilnik o kvaliteti visokog obrazovanja

Pravilnik o radu

Quality assurance documents according to ISO 9001:2008
 
Application forms
 
 
ALL DOCUMENTS
DIPLOMA PAPERS
Upute za izradu diplomskog rada

ERASMUS
PhD Courses
Statement of lecturers intention of Erasmus+ course recognition
Iskaz namjere nastavnika za priznavanje predmeta polozenih za vrijeme Erasmus boravka

POSTGRADUATE STUDIES
PhD Courses

INFORMATION ACCESS
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu.
Zahtjev za pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Katalog informacija Elektrotehničkog fakulteta Osijek
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

STUDENTS' PRACTICAL WORK
Potvrda o prihvatu na strucnu praksu
Pravilnik o stručnoj praksi 2014
Uputnica za obavljanje strucne prakse
Ocjena mentora o obavljenoj strucnoj praksi

PROFESSIONAL ACTIVITIES
Suradnja s gospodarstvom

STUDIES
Bologna Process Overview (eng)
Bolonjska deklaracija
Naputak o radu mentora
Bolonjski proces na ETF-u
OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA ETFOS-a
Mirovanje obveza studenata - odluka
Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.pdf
Postupak izjednačavanja stručnih naziva na ETF Osijek
Linearni model školarina 2012.
Pravilnik o studijima i studiranju 2013.
Zahtjev za odobrenje demonstrature - LV
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata
Kalendar nastave 2013./2014.
Pravilnik o nagradama i priznanjima studentima 2014
Odluka o uvjetima prijelaza 2014
Izvedbeni plan nastave 2014 2015
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva


UNIVERSITY STUDIES
Bachelor degree in Electrical Engineering - Study Programme
Bachelor degree in Computer Engineering - Study Programme
Master degree in Electrical Engineering - Study Programme
Master degree in Computer Engineering - Study Programme

ADMISSION
Prijava za upis preddiplomskog i stručnog studija
Prijava za upis razlikovne godine
Mogućnosti plaćanja 2014/2015
Kriteriji razredbenog postupka za starije od 25 - stručni studij
Kriteriji razredbenog postupka za starije od 25 - preddiplomski studij
Prijava za upis diplomskog studija