Organization

Department of Computer Engineering and Automation - Chair of Computer Engineering

Dr. ŽELJKO HOCENSKI
Full Professor with Tenure Head of Department - Computer Engineering and Automation
E-mail: (zeljko.hocenski [et] ferit.hr)
Telephone: 495-423, Room: K2-9
Dr. TOMISLAV KESER
Associate Professor
E-mail: (tomislav.keser [et] ferit.hr)
Telephone: 495-419, Room: K2-4
Dr. IVICA LUKIĆ
Associate Professor
E-mail: (ivica.lukic [et] ferit.hr)
Telephone: 495-425, Room: K3-5
Dr. IVAN ALEKSI
Associate Professor
E-mail: (ivan.aleksi [et] ferit.hr)
Telephone: 495-420, Room: K2-7
Dr. DAMIR BLAŽEVIĆ
Associate Professor
E-mail: (damir.blazevic [et] ferit.hr)
Telephone: 495-421, Room: K2-6
Dr. TOMISLAV MATIĆ
Assistant Professor
E-mail: (tomislav.matic1 [et] ferit.hr)
Telephone: 495-422, Room: K2-8
Dr. IVAN VIDOVIĆ
Senior Assistant
E-mail: (ivan.vidovic [et] ferit.hr)
Telephone: 495-422, Room: K2-8
MIROSLAV ANTUNOVIĆ, dipl. ing.
Senior Laboratory Technician
E-mail: (miroslav.antunovic [et] ferit.hr)
Telephone: 495-421, Room: K2-6

Department of Computer Engineering and Automation - Chair of Automation and Robotics

Dr. ROBERT CUPEC
Full Professor
E-mail: (robert.cupec [et] ferit.hr)
Telephone: 495-407, Room: K0-3
Dr. DRAŽEN SLIŠKOVIĆ
Full Professor
E-mail: (drazen.sliskovic [et] ferit.hr)
Telephone: 495-405, Room: K0-2
Dr.. DAMIR FILKO
Associate Professor
E-mail: (damir.filko [et] ferit.hr)
Telephone: 495-404, Room: K0-5
Dr. RATKO GRBIĆ
Associate Professor
E-mail: (ratko.grbic [et] ferit.hr)
Telephone: 495-403, Room: K0-1
Dr. EMMANUEL KARLO NYARKO
Associate Professor
E-mail: (karlo.nyarko [et] ferit.hr)
Telephone: 495-403, Room: K0-1