Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
English
NewsGeneral informationDepartmentsStaff directoryDocuments
Prijava

 Objave - Znanost i suradnja  

Objavljen natječaj za Erasmus+ odlazne mobilnosti (ne)nastavnog osoblja 2021./2022.

Datum objave: 20.10.2021. | Objavi(o)/la: Tihana Vajnand
Događaj: 20.10.2021. - 20.11.2021.


starija objava >> << novija objava

Poštovani,

u okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je natječaj za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju za boravak na inozemnim ustanovama u akademskoj godini 2021./2022.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave u bilo kojem znanstvenom i umjetničkom području i / ili stručno usavršavanje s naglaskom na razvitak pedagoških vještina i vještina razvoja kurikuluma u visokom obrazovanju. Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nenastavno osoblje je stručno usavršavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu. Osnovni ciljevi Erasmus+ mobilnosti su: stjecanje novih iskustava u području visokoškolskog obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje između visokoškolskih ustanova; stjecanje novih znanja i vještina koje su važne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu te doprinos stvaranju Europskog prostora visokog obrazovanja.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći ugovor o djelu ili drugi oblik ugovora o poslovnoj suradnji. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa.
Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu asistenta i višeg asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave. Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja. 

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti u okviru predmetnog natječaja je od 15. prosinca 2021. do 31. listopada 2023.

U okviru predmetnog natječaja, Erasmus+ mobilnost moguće je realizirati u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove.

Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno ili najmanje 8 sati nastave tijekom boravka kraćeg od tjedan dana.

Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje je najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca.
Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

  1. PRIJAVNI OBRAZAC
  2. (NOVO!) ONLINE PRIJAVNI OBRAZAC ZA AKTIVNOST ODRŽAVANJA NASTAVE ILI OBRAZAC ZA AKTIVNOST STRUČNOG USAVRŠAVANJA (SAMO POPUNITI OBRAZAC, NIJE POTREBNO SLATI POŠTOM ILI MAILOM)
  3. OBRAZAC NASTAVNOG PLANA (ZA AKTIVNOST ODRŽAVANJA NASTAVE) ILI OBRAZAC PLANA RADA (ZA AKTIVNOST STRUČNOG USAVRŠAVANJA)
  4. PRIHVATNO PISMO INOZEMNE USTANOVE (ACCEPTANCE LETTER) – U PRIJAVI JE DOVOLJNO DOSTAVITI SKEN PRIHVATNOG PISMA. DO DANA ODLASKA NA MOBILNOST POTREBNO JE DOSTAVITI ORIGINAL DOKUMENTA.
  5. ŽIVOTOPIS (EUROPASS FORMAT)
  6. KOPIJU DOMOVNICE ILI DOKAZA O DRŽAVLJANSTVU
  7. POTVRDU POSLODAVCA O STATUSU ZAPOSLENIKA ILI VANJSKOG SURADNIKA
  8. POTVRDU POSLODAVCA O ISPUNJAVANJU KRITERIJA POD REDNIM BROJEM 5., 6., 8. ZA ODRŽAVANJE NASTAVE I POTVRDU POSLODAVCA POD REDNIM BROJEM 5. I 7. ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE (PRILOŽITI SAMO POTVRDE ZA KOJE PRISTUPNIK ISPUNJAVA KRITERIJ)
  9. PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODATNO FINANCIRANJE (SAMO ZA OSOBLJE S INVALIDITETOM)

 

ROK ZA PRIJAVU: 19. studenog 2021.

Prijave s ostalim dokumentima (skenirano) poslati elektroničkim putem (erasmus@unios.hr) i preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ natječaj
Trg Sv. Trojstva 3
31000 Osijek

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Kontakt za dodatne upite: erasmus@unios.hr, 031 224 126

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Dodatne informacije:

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora

Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja

Tablica za izračun životnih troškova (dnevnica) i paušalnog putnog troška

Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

 

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Telefon: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. /VAT: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr