Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
English
NewsGeneral informationDepartmentsStaff directoryDocuments
Prijava

 Raspored nastave i ispita

 Napomene  | Kalendar nastave

Prikaži pregled izvođenja nastave i ispita u kalendarskom obliku  

ZIMSKI SEMESTAR: 

1. Nastava za sve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih  stručnog studija i diplomskih sveučilišnih studija započinje 01. listopada 2021. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 01. listopada do 24. prosinca 2021. godine te od 07. siječnja  do 29. siječnja 2022. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 25. prosinca 2021.  do 05. siječnja 2022. godine.

4. Izvanredni ispitni rok za apsolvente u zimskom semestru traje od 06. prosinca do 11. prosinca 2021. godine.

5. Zimski ispitni rok traje od 31. siječnja do 26. veljače 2022. godine.

 

Napomena za 2. godinu diplomskih sveučilišnih studija:

- razdoblje od 01. listopada do 06. studenog 2021. godine predviđeno za prvi ciklus Stručne prakse na diplomskim sveučilišnim studijima pa se nastava iz ostalih predmeta izvodi od 08. studenog pa do kraja semestra

Napomena za 3. godinu preddiplomskog  stručnog studija:

- razdoblje od 13. prosinca 2021. godine pa do kraja semestra predviđeno je za prvi ciklus Stručne prakse na stručnom studiju pa se nastava iz ostalih predmeta izvodi od 01. listopada do 10. prosinca 2021. godine

 

LJETNI SEMESTAR:

1. Nastava se u ljetnom semestru održava od 28. veljače  do 11. lipnja 2022. godine.

2. Izvanredni ispitni rok za apsolvente u ljetnom semestru traje od 09. svibnja do 14. svibnja 2022. godine.

3. Ljetni ispitni rok traje od 13. lipnja do 16. srpnja 2022. godine.

4. Jesenski ispitni rok traje od 29. kolovoza do 30. rujna 2022. godine.

 

Napomena za 2. godinu diplomskih sveučilišnih studija i 3. godinu preddiplomskog stručnog studija:

- razdoblje od 30. svibnja 2022. godine do kraja semestra predviđeno je za intenzivniju izradu završnog/diplomskog rada, a prvih 7 dana u ožujku studenti mogu iskoristiti za odrađivanje prakse ako su je započeli početkom veljače. Stoga se nastava ostalih predmeta izvodi od 07. ožujka do 30. svibnja 2022. godine.

Napomena za 3. godinu  preddiplomskih sveučilišnih studija:

- razdoblje od 30. svibnja 2022. godine pa do kraja semestra predviđeno je za intenzivniju izradu završnog rada. Stoga se nastava  iz ostalih predmeta izvodi od 28. veljače do 28. svibnja 2022. godine.

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.

10. nastavni tj.

Print Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike -> 1. godina

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1.g.EE 2.g.KI 2.g.EE 3.g.KI 3.g.

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1.g. PI1.g. RI2.g. PI2.g. RI3.g.

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1.g.DKA 2.g.DKB 1.g.DKB 2.g.

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1.g.DEA 2.g.DEB 1.g.DEB 2.g.DEC 1.g.DEC 2.g.

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1.g.DRA 2.g.DRB 1.g.DRB 2.g.DRC 1.g.DRC 2.g.DRD 1.g.DRD 2.g.

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1.g.DA 2.g.

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1.g.DA 2.g.

Stručni studij računarstva
1.g.2.g.3.g.

Stručni studij računarstva - Vinkovci
1.g.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3.g.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1.g.2.g.3.g.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1.g.2.g.3.g.

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje I
T2-14 (12/15)

AV - auditorne vježbe
Programiranje I (P106)
08:00 - 09:30
BAJER DRAŽEN
(12/15)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
17745

Linearna algebra
T2-31 (20/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra (P101)
08:00 - 09:30
ŠTEKO ANJA
(20/30)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
17755

Programiranje I
T2-14 (12/15)

AV - auditorne vježbe
Programiranje I (P106)
09:45 - 11:15
BAJER DRAŽEN
(12/15)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
17746

Linearna algebra
T2-31 (20/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra (P101)
09:45 - 11:15
ŠTEKO ANJA
(20/30)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
17756

Fizika I
T2-31 (12/15)

AV - auditorne vježbe
Fizika I (PE104)
11:30 - 13:00
JUKIĆ DINA
(12/15)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
17760
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike I
T2-31 (26/30)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike I (P103)
08:00 - 09:30
BARUKČIĆ MARINKO
(26/30)

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
17727

Osnove elektrotehnike I
T2-31 (26/30)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike I (P103)
08:00 - 09:30
BARUKČIĆ MARINKO
(26/30)

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
17727

Matematika I
T2-31 (2/8)

PR - predavanja
Matematika I (P102)
09:45 - 11:15
RUDEC TOMISLAV
(2/8)

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
17729

Matematika I
T2-31 (2/8)

PR - predavanja
Matematika I (P102)
09:45 - 11:15
RUDEC TOMISLAV
(2/8)

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
17729

Fizika I
T2-31 (12/15)

AV - auditorne vježbe
Fizika I (PE104)
11:30 - 13:00
JUKIĆ DINA
(12/15)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
17759
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike I
T2-14 (20/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I (P103)
08:00 - 09:30
ĆORLUKA VENCO
(20/30)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
17750

Matematika I
T2-31 (4/15)

AV - auditorne vježbe
Matematika I (P102)
08:00 - 09:30
MILETIĆ JOSIP (vanjski suradnik)
(4/15)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
17771

Osnove elektrotehnike I
T2-14 (20/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I (P103)
09:45 - 11:15
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR
(20/30)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
17747

Matematika I
T2-31 (4/15)

AV - auditorne vježbe
Matematika I (P102)
09:45 - 11:15
MILETIĆ JOSIP (vanjski suradnik)
(4/15)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
17772

Tjelesna kultura I
D-GV (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I (P107)
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
(20/30)

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
17940

Tjelesna kultura I
D-GV (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I (P107)
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
(20/30)

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
17941
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje I
T2-31 (26/30)

PR - predavanja
Programiranje I (P106)
08:00 - 09:30
BAUMGARTNER ALFONZO
(26/30)

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
17725

Programiranje I
T2-31 (26/30)

PR - predavanja
Programiranje I (P106)
08:00 - 09:30
BAUMGARTNER ALFONZO
(26/30)

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
17725

Inženjerska grafika i dokumentiranje
T2-31 (18/30)

PR - predavanja
Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)
09:45 - 11:15
MRČELA TOMISLAV
(18/30)

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
17731

Inženjerska grafika i dokumentiranje
T2-31 (18/30)

PR - predavanja
Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)
09:45 - 11:15
MRČELA TOMISLAV
(18/30)

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
17731

Fizika I
T2-31 (32/45)

PR - predavanja
Fizika I (PE104)
11:30 - 14:45
SKENDER MARINA
(32/45)

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
17733

Fizika I
T2-31 (32/45)

PR - predavanja
Fizika I (PE104)
11:30 - 14:45
SKENDER MARINA
(32/45)

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
17733
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje I
T1-21 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I (P106)
08:00 - 09:30
PEKO MARINA
(10/15)

Otvori grupu PE-LV1/24
Dodaj u google kalendar
17954

Inženjerska grafika i dokumentiranje
T3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)
08:00 - 09:30
STURKO OKSANA
(10/15)

Otvori grupu PE-KV2/24
Dodaj u google kalendar
18485

Programiranje I
T1-21 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I (P106)
09:45 - 11:15
PEKO MARINA
(10/15)

Otvori grupu PE-LV2/24
Dodaj u google kalendar
17955

Inženjerska grafika i dokumentiranje
T3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)
09:45 - 11:15
STURKO OKSANA
(10/15)

Otvori grupu PE-KV1/24
Dodaj u google kalendar
18484

Programiranje I
T1-21 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I (P106)
11:30 - 13:00
ROMIĆ KREŠIMIR
(10/15)

Otvori grupu PE-LV3/24
Dodaj u google kalendar
17944

Inženjerska grafika i dokumentiranje
T3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)
11:30 - 13:00
STURKO OKSANA
(10/15)

Otvori grupu PE-KV4/24
Dodaj u google kalendar
18487

Programiranje I
T1-21 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I (P106)
13:15 - 14:45
ROMIĆ KREŠIMIR
(10/15)

Otvori grupu PE-LV4/24
Dodaj u google kalendar
17945

Inženjerska grafika i dokumentiranje
T3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)
13:15 - 14:45
STURKO OKSANA
(10/15)

Otvori grupu PE-KV3/24
Dodaj u google kalendar
18486

Programiranje I
T1-21 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I (P106)
15:00 - 16:30
ŠOJO ROBERT
(10/15)

Otvori grupu PE-LV5/24
Dodaj u google kalendar
17970

Inženjerska grafika i dokumentiranje
T3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)
15:00 - 16:30
STURKO OKSANA
(10/15)

Otvori grupu PE-KV6/24
Dodaj u google kalendar
18489

Programiranje I
T1-21 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I (P106)
16:45 - 18:15
ŠOJO ROBERT
(10/15)

Otvori grupu PE-LV6/24
Dodaj u google kalendar
17971

Inženjerska grafika i dokumentiranje
T3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)
16:45 - 18:15
STURKO OKSANA
(10/15)

Otvori grupu PE-KV5/24
Dodaj u google kalendar
18488
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Dokumenti

Raspored nastave i ispita - Izvedbeni planovi:

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Telefon: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. /VAT: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr