Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
Prijava

 Raspored nastave i ispita

 Napomene  | Kalendar nastave

Prikaži pregled izvođenja nastave i ispita u kalendarskom obliku  

ZIMSKI SEMESTAR: 

1. Nastava za sve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih  stručnog studija i diplomskih sveučilišnih studija započinje 01. listopada 2021. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 01. listopada do 24. prosinca 2021. godine te od 07. siječnja  do 29. siječnja 2022. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 25. prosinca 2021.  do 05. siječnja 2022. godine.

4. Izvanredni ispitni rok za apsolvente u zimskom semestru traje od 06. prosinca do 11. prosinca 2021. godine.

5. Zimski ispitni rok traje od 31. siječnja do 26. veljače 2022. godine.

 

Napomena za 2. godinu diplomskih sveučilišnih studija:

- razdoblje od 01. listopada do 06. studenog 2021. godine predviđeno za prvi ciklus Stručne prakse na diplomskim sveučilišnim studijima pa se nastava iz ostalih predmeta izvodi od 08. studenog pa do kraja semestra

Napomena za 3. godinu preddiplomskog  stručnog studija:

- razdoblje od 13. prosinca 2021. godine pa do kraja semestra predviđeno je za prvi ciklus Stručne prakse na stručnom studiju pa se nastava iz ostalih predmeta izvodi od 01. listopada do 10. prosinca 2021. godine

 

LJETNI SEMESTAR:

1. Nastava se u ljetnom semestru održava od 28. veljače  do 11. lipnja 2022. godine.

2. Izvanredni ispitni rok za apsolvente u ljetnom semestru traje od 09. svibnja do 14. svibnja 2022. godine.

3. Ljetni ispitni rok traje od 13. lipnja do 16. srpnja 2022. godine.

4. Jesenski ispitni rok traje od 29. kolovoza do 30. rujna 2022. godine.

 

Napomena za 2. godinu diplomskih sveučilišnih studija i 3. godinu preddiplomskog stručnog studija:

- razdoblje od 30. svibnja 2022. godine do kraja semestra predviđeno je za intenzivniju izradu završnog/diplomskog rada, a prvih 7 dana u ožujku studenti mogu iskoristiti za odrađivanje prakse ako su je započeli početkom veljače. Stoga se nastava ostalih predmeta izvodi od 07. ožujka do 30. svibnja 2022. godine.

Napomena za 3. godinu  preddiplomskih sveučilišnih studija:

- razdoblje od 30. svibnja 2022. godine pa do kraja semestra predviđeno je za intenzivniju izradu završnog rada. Stoga se nastava  iz ostalih predmeta izvodi od 28. veljače do 28. svibnja 2022. godine.

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.

13. nastavni tj.

Print Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike -> 1. godina

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1.g.EE 2.g.KI 2.g.EE 3.g.KI 3.g.

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1.g. PI1.g. RI2.g. PI2.g. RI3.g.

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1.g.DKA 2.g.DKB 1.g.DKB 2.g.

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1.g.DEA 2.g.DEB 1.g.DEB 2.g.DEC 1.g.DEC 2.g.

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1.g.DRA 2.g.DRB 1.g.DRB 2.g.DRC 1.g.DRC 2.g.DRD 1.g.DRD 2.g.

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1.g.DA 2.g.

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1.g.DA 2.g.

Stručni studij računarstva
1.g.2.g.3.g.

Stručni studij računarstva - Vinkovci
1.g.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3.g.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1.g.2.g.3.g.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1.g.2.g.3.g.

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike II
T2-31 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
08:00 - 09:30
ĆORLUKA VENCO
(28/30)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
19606

Osnove elektrotehnike II
T2-14 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
08:00 - 09:30
BENŠIĆ TIN
(28/30)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
19609

Elektronika I
T3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I (P204)
09:45 - 11:15
VINKO DAVOR
(12/15)

Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
19708

Osnove elektrotehnike II
T1-25 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
09:45 - 11:15
ĆORLUKA VENCO
(14/15)

Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
19773

Elektronika I
T3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I (P204)
11:30 - 13:00
FILIPOVIĆ LUKA
(12/15)

Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
19671

Osnove elektrotehnike II
T1-25 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
11:30 - 13:00
PRIMORAC MARIO
(14/15)

Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
19758

Fizika II
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II (PE203)
11:30 - 13:00
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
(14/15)

Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
19813

Osnove elektrotehnike II
T1-25 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
13:15 - 14:45
PRIMORAC MARIO
(14/15)

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
19753

Fizika II
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II (PE203)
13:15 - 14:45
JUKIĆ DINA
(14/15)

Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
19802

Osnove elektrotehnike II
T1-25 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
15:00 - 16:30
PRIMORAC MARIO
(14/15)

Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
19754

Tjelesna kultura II
D-GV (24/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II (P206)
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
(24/30)

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
19631

Tjelesna kultura II
D-GV (24/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II (P206)
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
(24/30)

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
19632
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike II
T1-25 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
08:00 - 09:30
ĆORLUKA VENCO
(14/15)

Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
19774

Fizika II
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II (PE203)
08:00 - 09:30
JUKIĆ DINA
(14/15)

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
19796

Osnove elektrotehnike II
T1-25 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
09:45 - 11:15
ĆORLUKA VENCO
(14/15)

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
19770

Fizika II
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II (PE203)
09:45 - 11:15
JUKIĆ DINA
(14/15)

Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
19799

Fizika II
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II (PE203)
11:30 - 13:00
JUKIĆ DINA
(14/15)

Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
19800

Fizika II
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II (PE203)
13:15 - 14:45
JUKIĆ DINA
(14/15)

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
19797

Osnove elektrotehnike II
T1-25 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
15:00 - 16:30
PRIMORAC MARIO
(14/15)

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
19751

Fizika II
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II (PE203)
15:00 - 16:30
JUKIĆ DINA
(14/15)

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
19798

Osnove elektrotehnike II
T1-25 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
16:45 - 18:15
PRIMORAC MARIO
(14/15)

Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
19759

Fizika II
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II (PE203)
16:45 - 18:15
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
(14/15)

Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
19810

Osnove elektrotehnike II
T1-25 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
18:30 - 20:00
PRIMORAC MARIO
(14/15)

Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
19757

Fizika II
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II (PE203)
18:30 - 20:00
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
(14/15)

Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
19812
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Elektronika I
K2-12 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I (P204)
08:00 - 09:30
FILIPOVIĆ LUKA
(28/30)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
19603

Matematika II
K2-11 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II (P201)
08:00 - 09:30
ŠTEKO ANJA
(28/30)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
19618

Elektronika I
K2-12 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I (P204)
09:45 - 11:15
FILIPOVIĆ LUKA
(28/30)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
19602

Matematika II
K2-11 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II (P201)
09:45 - 11:15
ŠTEKO ANJA
(28/30)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
19619
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematika II
T2-14 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II (P201)
08:00 - 09:30
ŠTEKO ANJA
(30/30)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
19619

Fizika II
T2-31
Kontrolna zadaća(16/15)

AV - auditorne vježbe
Fizika II (PE203) Kontrolna zadaća
08:00 - 09:30
JUKIĆ DINA
(16/15)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
19622

Matematika II
T2-14 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II (P201)
09:45 - 11:15
ŠTEKO ANJA
(30/30)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
19618

Fizika II
T2-31
Kontrolna zadaća(16/15)

AV - auditorne vježbe
Fizika II (PE203) Kontrolna zadaća
09:45 - 11:15
JUKIĆ DINA
(16/15)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
19623

Osnove elektrotehnike II
T2-14 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
11:30 - 13:00
ĆORLUKA VENCO
(30/30)

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
19606

Osnove elektrotehnike II
T2-31 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II (P202)
11:30 - 13:00
BENŠIĆ TIN
(30/30)

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
19609
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje II
T3-27 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II (P205)
08:00 - 09:30
PEKO MARINA
(26/30)

Otvori grupu PE-LV3/24
Dodaj u google kalendar
19653

Elektronika I
T3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I (P204)
08:00 - 09:30
BILANDŽIJA DOMAGOJ
(12/15)

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
19657

Programiranje II
T3-27 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II (P205)
09:45 - 11:15
PEKO MARINA
(26/30)

Otvori grupu PE-LV4/24
Dodaj u google kalendar
19654

Elektronika I
T3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I (P204)
09:45 - 11:15
HERCEG MARIJAN
(12/15)

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
19713

Programiranje II
T3-27 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II (P205)
11:30 - 13:00
PEKO MARINA
(26/30)

Otvori grupu PE-LV6/24
Dodaj u google kalendar
19656

Elektronika I
T3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I (P204)
11:30 - 13:00
HERCEG MARIJAN
(12/15)

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
19712

Programiranje II
T3-27 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II (P205)
13:15 - 14:45
ŠOJO ROBERT
(26/30)

Otvori grupu PE-LV1/24
Dodaj u google kalendar
19645

Elektronika I
T3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I (P204)
13:15 - 14:45
VINKO DAVOR
(12/15)

Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
19709

Programiranje II
T3-27 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II (P205)
15:00 - 16:30
ŠOJO ROBERT
(26/30)

Otvori grupu PE-LV2/24
Dodaj u google kalendar
19646

Elektronika I
T3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I (P204)
15:00 - 16:30
FILIPOVIĆ LUKA
(12/15)

Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
19670

Elektronika I
T3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I (P204)
16:45 - 18:15
BILANDŽIJA DOMAGOJ
(12/15)

Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
19660

Programiranje II
T3-27 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II (P205)
16:45 - 18:15
ŠTANFEL ŽELJKO
(26/30)

Otvori grupu PE-LV5/24
Dodaj u google kalendar
19887

Elektronika I
T3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I (P204)
18:30 - 20:00
BILANDŽIJA DOMAGOJ
(12/15)

Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
19665
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Dokumenti

Raspored nastave i ispita - Izvedbeni planovi:

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr