Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski sveučilišni studiji izvode se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek od 2002. godine.  Ovlaštenje za provedbu stjecanja doktorata znanosti za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika odobrio je Senat Sveučilišta donosi 28. siječnja 2002. godine. Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Elektrotehnika u potpunosti usklađen s Bolonjskom deklaracijom izvodi se na Elektrotehničkom fakultetu od akademske 2006./2007. godine. Poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika izmijenjen je i dopunjen modulom Računarstvo 2017. godine te je promijenjen i naziv studija u Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva. Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva izvodit će se sa modulima Elektroenergetika, Komunikacije i informatika te Računarstvo od akademske 2018./2019. godine.

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike i računarstva, modula Elektroenergetika ili modula Komunikacije i informatika studenti stječu akademski naziv Doktor znanosti, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika , s naznakom smjera - kratica Dr.sc.  

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike i računarstva, modula Računarstvo studenti stječu akademski naziv Doktor znanosti, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, s naznakom smjera - kratica Dr.sc.

Studij obrazuje znanstvenike i istraživače osposobljene za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata, razvoj i primjenu novih tehnologija te za obrazovanje stručnog i znanstvenog kadra.

Modul Elektroenergetika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Elektroenergetika proširuje i produbljuje znanja magistara elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Studij osigurava iscrpno izučavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku, kao i znanstvenih metoda za planiranje razvoja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava.

Modul Komunikacije i informatika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Komunikacije i informatika, proširuje i produbljuje znanja iz: teorije informacija, informacijskih mreža, algoritama upravljanja, programiranja i procesiranja u mrežama, analize i primjene modulacijskih postupaka, modernih arhitektura radio-komunikacijskih sustava, kao i teoriju, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda  iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: komunikacijskih i informacijskih sustava, radiokomunikacijskih sustava, multimedijskih sustava, sustava procesnog upravljanja, inteligentnih i širokopojasnih digitalnih mreža integriranih usluga, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške.

Modul Računarstvo

Poslijediplomski sveučilišni studij na modulu Računarstvo proširuje i produbljuje znanja iz algoritamskog pristupa rješavanju problema, aktualnih pristupa programskog inženjerstva, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava i sustava analize podataka ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: aktualnih računalnih sustava primjenjivih u industriji i poslovnim okolinama, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi, na telefon (031) 224 625 ili e-mail darko.mihic@ferit.hr 

Publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na stranici Obrasci i dokumenti .

 

PREDMETI POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA

 

Program doktorskog studija ak. 2018. 2019..pdf

 

Poziv studentima sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija na SST konferenciju

04.10.2018. | Darko Mihić PromovirajIspis

Pozivaju se studenti sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na sudjelovanje na ​3. konferenciji​ International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018) koju organizira, a koja će se održati u Osijeku od 10. do 12. listopada 2018. godine u suorganizaciji Hrvatske sekcije IEEE. 

U okviru konferencije možete poslušati izlaganja radova u okviru različitih područja i tema.

Za prisustvo izlaganjima, molimo vas registrirajte se najkasnije do ponedjeljka  8. listopada 2018. godine, do 23:00 sata, putem linka gdje je potrebno potvrditi dan i vrijeme predavanja kojem želite prisustvovati (može se prisustvovati na više sekcija).

⇦ Nazad na pregled obavijesti