Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski sveučilišni  studij (doktorski studij) Elektrotehnika u potpunosti usklađen s Bolonjskom deklaracijom  izvodi se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek od akademske 2006./2007. godine.  Završetkom Poslijediplomskog studija elektrotehnike studenti stječu akademski naziv Doktor tehničkih znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, s naznakom smjera - kratica Dr.sc.

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnike, studenti su osposobljeni za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata, razvoj i primjenu novih tehnologija te za obrazovanje stručnog i znanstvenog kadra.

 

Smjer Elektroenergetika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Elektroenergetika proširuje i produbljuje znanja magistara elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Studij osigurava iscrpno izučavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku, kao i znanstvenih metoda za planiranje razvoja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava.

Smjer Komunikacije i informatika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Komunikacije i informatika, proširuje i produbljuje znanja iz: teorije informacija, informacijskih mreža, algoritama upravljanja, programiranja i procesiranja u mrežama, analize i primjene modulacijskih postupaka, modernih arhitektura radio-komunikacijskih sustava, kao i teoriju, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda  iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: komunikacijskih i informacijskih sustava, radiokomunikacijskih sustava, multimedijskih sustava, sustava procesnog upravljanja, inteligentnih i širokopojasnih digitalnih mreža integriranih usluga, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške. 

PREDMETI POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA

Program doktorskog studija 2016./2017..pdf  NOVO!

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi, na telefon (031) 224 625 ili e-mail darko.mihic@etfos.hr 

Publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na stranici Obrasci i dokumenti .

 

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij za akad. 2016./2017.

29.08.2016. | Darko Mihić PromovirajIspis

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

 

 

NATJEČAJ

za upis  pristupnika na

poslijediplomske specijalističke studije

u akademskoj 2016./2017. godini

 

I.

Raspisuje se natječaj za upis 15 studenata na poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, 15 studenata na poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije i 15 studenata na poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo u akademskoj 2016./2017. godini.

 

II.

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica elektroenergetskih mreža u tržišnom okruženju, završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Napredne komunikacijske tehnologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica naprednih komunikacijskih tehnologija i završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Procesno računarstvo stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica procesnog računarstva.

Poslijediplomski specijalistički studiji traju 1,5 akademsku godinu, odnosno tri (3) semestra i završetkom studija stječe se 90 ECTS bodova.

 

III.

Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati:

• pristupnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem elektrotehnike ili diplomskim sveučilišnim studijem računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Prosjek ocjena na diplomskom sveučilišnom  studiju treba biti veći od 3,0.

• pristupnici sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem s prosječnom ocjenom većom od 3.0 na drugom srodnom fakultetu u Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije. Odgovarajući srodni sveučilišni diplomski studiji jesu:

  • za poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju

- diplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili diplomski sveučilišni studij računarstva na nekom od tehničkih fakulteta

- završen diplomski studij iz fizike i informatike

  • za poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije i poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo

- diplomski  sveučilišni studij elektrotehnike ili  diplomski sveučilišni studij računarstva na nekom od tehničkih fakulteta

- završen diplomski  sveučilišni studij matematike ili diplomski sveučilišni studij fizike, s usmjerenjem na informatičke znanosti, uz obvezne ispite razlike

-  završen diplomski sveučilišni  studij informacijskih i/ ili komunikacijskih znanosti, uz obvezne ispite razlike

• poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju mogu upisati pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim studijem elektrotehnike (diplomirani inženjeri/ke elektrotehnike.) Prosjek ocjena treba biti veći ili jednak 3,0.

• poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije mogu upisati pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim studijem elektrotehnike (diplomirani inženjeri/ke elektrotehnike) ili računarstva (diplomirani inženjeri/ke računarstva). Prosjek ocjena treba biti veći ili jednak 3,0.

• poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo mogu upisati pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim studijem elektrotehnike (diplomirani inženjeri/ke elektrotehnike) ili računarstva (diplomirani inženjeri/ke računarstva). Prosjek ocjena treba biti veći ili jednak 3,2 ili student treba pripadati skupini 30% najboljih u svojoj generaciji (potrebna potvrda fakulteta).

 

Na natječaj se mogu javiti i pristupnici koji su završili diplomski sveučilišni, odnosno dodiplomski studij s nižim uspjehom ukoliko dva nastavnika sa završenog studija ili jedan nastavnik i poslodavac, na temelju rezultata rada tijekom i nakon završetka studija, daju preporuku za upis poslijediplomskog specijalističkog studija.

 

IV.

Odabir pristupnika bit će proveden na temelju uspjeha na diplomskom sveučilišnom studiju odnosno sveučilišnom dodiplomskom studiju. Odabrani pristupnici trebaju upisati studij do 30. listopada 2016. godine.

 

V.

Školarina sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi 24.000,00 kuna i može se platiti u 3 obroka po 8.000,00 kuna.

 

VI.

 Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

•diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom studiju, ili potvrdnicu o izjednačavanju akademskih naziva

• dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena,

• rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu i dvije fotografije (4x6 cm),

• životopis,

• odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu)

 

VII.

Upisi će se obaviti i nastava ustrojiti ukoliko bude najmanje 3prijavljena pristupnika po studiju.

 

 

Natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije  otvoren je zaključno do 30. rujna 2016. godine.

Obrasci i upute nalaze se na stranici: https://www.etfos.hr/studiji/poslijediplomski-specijalisticki-studiji/obrasci-i-dokumenti#anc

 

Prijavu s dokumentima treba poslati na adresu :

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Kneza Trpimira 2b, 31 000 OSIJEK

 

 

Dodatne obavijesti o Natječajima zainteresirani mogu dobiti u Uredu studentske referade Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, na gore navedenoj adresi, putem telefona 031/224-625, putem web stranice Fakulteta www.etfos.unios.hr i e-maila darko.mihic@etfos.hr.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti