Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski sveučilišni  studij (doktorski studij) Elektrotehnika u potpunosti usklađen s Bolonjskom deklaracijom  izvodi se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek od akademske 2006./2007. godine.  Završetkom Poslijediplomskog studija elektrotehnike studenti stječu akademski naziv Doktor tehničkih znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, s naznakom smjera - kratica Dr.sc.

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnike, studenti su osposobljeni za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata, razvoj i primjenu novih tehnologija te za obrazovanje stručnog i znanstvenog kadra.

 

Smjer Elektroenergetika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Elektroenergetika proširuje i produbljuje znanja magistara elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Studij osigurava iscrpno izučavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku, kao i znanstvenih metoda za planiranje razvoja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava.

Smjer Komunikacije i informatika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Komunikacije i informatika, proširuje i produbljuje znanja iz: teorije informacija, informacijskih mreža, algoritama upravljanja, programiranja i procesiranja u mrežama, analize i primjene modulacijskih postupaka, modernih arhitektura radio-komunikacijskih sustava, kao i teoriju, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda  iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: komunikacijskih i informacijskih sustava, radiokomunikacijskih sustava, multimedijskih sustava, sustava procesnog upravljanja, inteligentnih i širokopojasnih digitalnih mreža integriranih usluga, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške. 

PREDMETI POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA

Program doktorskog studija 2016./2017..pdf  NOVO!

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi, na telefon (031) 224 625 ili e-mail darko.mihic@etfos.hr 

Publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na stranici Obrasci i dokumenti .

 

Raspored nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju u ak. 2015./2016. za kolegije zimskog semestra

01.02.2016. | Snježana Rimac-Drlje PromovirajIspis

Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju u zimskom semestru ak. 2015./2016. održat će se prema sljedećem rasporedu:

 

Matematičko programiranje u primijenjenim istraživanjima

Prof.dr.sc. Rudolf Scitovski

scitowsk@mathos.hr

Dogovor mail-om

 

Teorija signala

Doc.dr.sc. Irena Galić

irena.galic@etfos.hr

10. 02.2016.

16.00- 20.15, Kampus K3-7

Linearne integralne i diskretne transformacije

Doc.dr.sc. Tomislav Marošević

tmarosev@mathos.hr

20.02.2016.

9.30 – 13.45,  KT 0-20

Management tehničkih sustava

Prof.dr.sc. Zlatko Lacković

zlackovic@gfos.hr

22.02.2016.

17.00-21.15  KT 0-20

Teorija odlučivanja

Prof.dr.sc. Tomislav Hunjak

thunjak@foi.hr

19.02.2016.

16.30-20.45  KT 0-20

Primjena sustava energetske elektronike u energetici

Doc.dr.sc. Denis Pelin

denis.pelin@etfos.hr

Dogovor mail-om

 

Distribuirana proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

Prof.dr.sc. Damir Šljivac

 damir.sljivac@etfos.hr

Dogovor mail-om

 

Planiranje rada EES-a u uvjetima otvorenog tržišta električne energije

Prof.dr.sc. Damir Šljivac

damir.sljivac@etfos.hr

Dogovor mail-om

 

Tehnologije Interneta

Prof.dr.sc. Drago Žagar

drago.zagar@etfos.hr

2.02.2016.

14.00-18.15  KT Vijećnica

Multimedijski računalni sustavi

Prof.dr.sc. Goran Martinović

goran.martinovic@etfos.hr

Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje

rimac@etfos.hr

4.02.2016.

9.00-11.30  Kampus K 2-3

5.02.2016.

9.00-11.30 KT 3-18

KT= Ulica Kneza Trpimira 2B, Osijek

Kampus = Ulica Cara Hadrijana 10B, Osijek

⇦ Nazad na pregled obavijesti