Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski sveučilišni studiji izvode se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek od 2002. godine.  Ovlaštenje za provedbu stjecanja doktorata znanosti za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika odobrio je Senat Sveučilišta donosi 28. siječnja 2002. godine. Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Elektrotehnika u potpunosti usklađen s Bolonjskom deklaracijom izvodi se na Elektrotehničkom fakultetu od akademske 2006./2007. godine. Poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika izmijenjen je i dopunjen modulom Računarstvo 2017. godine te je promijenjen i naziv studija u Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva. Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva izvodit će se sa modulima Elektroenergetika, Komunikacije i informatika te Računarstvo od akademske 2018./2019. godine.

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike i računarstva, modula Elektroenergetika ili modula Komunikacije i informatika studenti stječu akademski naziv Doktor znanosti, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika , s naznakom smjera - kratica Dr.sc.  

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike i računarstva, modula Računarstvo studenti stječu akademski naziv Doktor znanosti, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, s naznakom smjera - kratica Dr.sc.

Studij obrazuje znanstvenike i istraživače osposobljene za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata, razvoj i primjenu novih tehnologija te za obrazovanje stručnog i znanstvenog kadra.

Modul Elektroenergetika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Elektroenergetika proširuje i produbljuje znanja magistara elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Studij osigurava iscrpno izučavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku, kao i znanstvenih metoda za planiranje razvoja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava.

Modul Komunikacije i informatika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Komunikacije i informatika, proširuje i produbljuje znanja iz: teorije informacija, informacijskih mreža, algoritama upravljanja, programiranja i procesiranja u mrežama, analize i primjene modulacijskih postupaka, modernih arhitektura radio-komunikacijskih sustava, kao i teoriju, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda  iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: komunikacijskih i informacijskih sustava, radiokomunikacijskih sustava, multimedijskih sustava, sustava procesnog upravljanja, inteligentnih i širokopojasnih digitalnih mreža integriranih usluga, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške.

Modul Računarstvo

Poslijediplomski sveučilišni studij na modulu Računarstvo proširuje i produbljuje znanja iz algoritamskog pristupa rješavanju problema, aktualnih pristupa programskog inženjerstva, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava i sustava analize podataka ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: aktualnih računalnih sustava primjenjivih u industriji i poslovnim okolinama, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi, na telefon (031) 224 625 ili e-mail darko.mihic@ferit.hr 

Publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na stranici Obrasci i dokumenti .

 

PREDMETI POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA

 

Program doktorskog studija ak. 2018. 2019..pdf

 

Obrana doktorske disertacije pristupnika Filipa Belića, dipl.inž. elektrotehnike

Obrana doktorske disertacije pristupnika Filipa Belića, dipl.ing. elektrotehnike, pod naslovom "Hibridna metoda za izradu termodinamičkog modela zgrade temeljena na otporničko-kapacitivnoj analogiji", održat će se 1. veljače 2019. (petak), s početkom u 11 sati, u vijećnici...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

16.01.2019. | Darko Mihić Promoviraj

Raspored nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnika u zimskom semestru ak. 2018./2019.

...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

10.01.2019. | Darko Mihić Promoviraj

Termini održavanja Academic Writing radionice

  Obavješčuju se studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika i Računarstvo da će se sljedeće dvije Academic Writing radionice održati prema sljedećem rasporedu: Srijeda, 9. siječnja 2019. od 16,30 - 20,30 sati Srijeda 16. siječnja 2019. od...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

04.01.2019. | Darko Mihić Promoviraj

Odluka o uvjetima završetka poslijediplomskih sveučilišnih studija za studente koji su upisali studij od ak. 2012./2013. do 2017./2018. godine

...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

12.12.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Filipa Sušca, mag.inž.

U četvrtak, 6. prosinca 2018. u 17 sati, u Kampusu, prostorija K2-11, održat će se kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Filipa Sušca, mag.inž., pred Povjerenstvom za polaganje kvalifikacijskog doktorskog ispita u sastavu: Doc.dr.sc. Tomislav Matić,...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

30.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Raspored nastave na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnika i Računarstvo za 2018.-2019.

...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

29.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Obavijest studentima Poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika i Računarstvo

Obavještavaju se studenti Poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika i Računarstvo da će prodekanica za znanost  i poslijediplomske studije, izv.prof.dr.sc. Irena Galić, održati uvodno predavanje 3. prosinca 2018. u 17 sati u prostoriji 0-20. Na predavanje...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

28.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Obrana doktorske disertacije pristupnika Krešimira Romića, mag.inž. računarstva

U utorak, 11. prosinca 2018. u 11 sati, u vijećnici Fakulteta, održat će se javna obrana doktorske disertacije pristupnika Krešimira Romića, mag. inž. računarstva, pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu: Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje,...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

26.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Danijela Babića, mag.inž. računarstva

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Danijela Babića, mag.inž. računarstva, održat će se 4. prosinca 2018. u 10 sati, u vijećnici Fakulteta, pred Povjerenstvom za polaganje kvalifikacijskog doktorskog ispita u sastavu: Izv.prof.dr.sc. Mario Vranješ,...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

22.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Obrana doktorske disertacije pristupnika Ivana Tolića, dipl.inž. elektrotehnike

U petak, 7. prosinca 2018. u 12,30 sati, u vijećnici Fakulteta, održat će se javna obrana doktorske disertcije pristupnika Ivana Tolića, dipl.inž. elektrotehnike, pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu: Prof.dr.sc. Srete Nikolovski, predsjednik Prof.dr.sc. Kruno...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

22.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Dragana Vulina, mag.inž. elektrotehnike

  Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Dragana Vulina, mag.inž. elektrotehnike, održat će se 3. prosinca 2018. u 14 sati, u laboratoriju za energetsku elektroniku (0-24), pred Povjerenstvom za polaganje kvalifikacijskog doktorskog ispita u sastavu: Prof.dr.sc. Denis Pelin,...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

22.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Matije Pula, mag.inž. elektrotehnike

  Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Matije Pula, mag.inž. elektrotehnike, održat će se 4. prosinca 2018. u 9 sati, u vijećnici Fakulteta, pred Povjerenstvom za polaganje kvalifikacijskog doktorskog ispita u sastavu: Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje,...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

22.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Izvedbeni plan na poslijediplomskom sveučilišnom studiju u ak. 2018./2019. godini

...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

16.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Obrana teme doktorske disertacije pristupnika Hrvoja Leventića, mag.inž. računarstva

U srijedu, 14. studenog 2018. u 9 sati, u vijećnici Fakulteta, održat će se javni razgovor sa Hrvojem Leventićem, mag.inž. računarstva, na kojem će pristupnik braniti predloženu temu doktorske disertacije pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

06.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Jurice Perko, mag.inž.

  U petak, 16. studenog 2018. u 11 sati, u vijećnici Fakulteta, održat će se kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Jurice Perka, mag.inž. elektrotehnike, pred Povjerenstvom za kvalifikacijski doktorski ispit u sastavu: Prof.dr.sc. Damir Šljivac,...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

05.11.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Poziv na upis akademske 2018./2019. godine studentima poslijediplomskog (doktorskog) studija

  Pozivaju se studenti sveučilišnog poslijediplomskog studija (doktorski studij) da obavezno pristupe upisu akademske 2018./2019. godine. Upisi će se obavljati do 15. prosinca 2018. Uvjeti upisa su sljedeći: - za upis 3. semestra student treba položiti eventualne ispite...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

23.10.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Obrana teme doktorske disertacije pristupnika mr.sc. Dragana Mlakića, dipl.ing. elektrotehnike

U četvrtak, 25. listopada 2018. u 12 sati, u vijećnici Fakulteta, održat će se javni razgovor sa pristupnikom mr.sc. Draganom Mlakićem, dipl.inž. elektrotehnike, na kojem će braniti predloženu temu doktorske disertacije pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

17.10.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Krešimira Vdovjaka, mag.inž. računarstva

U četvrtak, 25. listopada 2018. u 10 sati, u Kampusu, prostorija K1-15, održat će se kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Krešimira Vdovjaka, mag.inž. računarstva, pred Povjerenstvom za polaganje kvalifikacijskog doktorskog ispita u sastavu: Prof.dr.sc. Robert Cupec,...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

17.10.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Podsjetnik za kandidate za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva u akademskoj 2018./2019. godini

Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski sveučilišni studij otvoren je zaključno do 20.  listopada     2018. godine.  Odabrani pristupnici trebaju upisati studij do 1. prosinca 2018. godine. Obrasci i upute nalaze se na stranici:...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

15.10.2018. | Irena Galić Promoviraj

Poziv studentima sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija na SST konferenciju

Pozivaju se studenti sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na sudjelovanje na ​3. konferenciji​ International Conference on Smart Systems and Technologies 2018 (SST 2018) koju...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

04.10.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Mateja Žnidareca, mag.inž.

  U petak, 28. rujna 2018. u 12 sati, u vijećnici Fakulteta, održat će se kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Mateja Žnidareca, mag.inž. elektrotehnike, pred Povjerenstvom za kvalifikacijski doktorski ispit u sastavu: Izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić,...

24.09.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Obrana teme doktorske disertacije pristupnika Emira Alibašića, dipl.ing. elektrotehnike

27. rujna 2018. u 12,30 sati, u vijećnici Fakulteta, održat će se javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Emira Alibašića, dipl.inž. elektrotehnike, pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu: Prof.dr.sc. Srete Nikolovski,...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

20.09.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Obrana doktorske disertacije pristupnika mr.sc. Dražena Tomića, dipl.ing. elektrotehnike

Obrana doktorske disertacije pristupnika mr.sc. Dražena Tomića, dipl.inž, pod naslovom " Dinamički odabir poslužitelja višestruke mrežne usluge primjenom kompozitne DNS-metrike " održat će se u četvrtak, 19. srpnja 2018. s početkom u 11 sati, u vijećnici...

13.07.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Raspored nastave na doktorskom studiju u ljetnom semestru ak. 2017./2018. godini

    ...

07.06.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva u akademskoj 2018./2019. godini

Natječaj objavljen 5. srpnja 2018. ...  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

01.06.2018. | Irena Galić Promoviraj

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva u akademskoj 2018./2019. godini

...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

01.06.2018. | Irena Galić Promoviraj

Dan doktorskih studija

Pozivamo sve zainteresirane da posjete Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija i sudjeluju na prvome Danu doktorskih studija koji će se održati 7. lipnja 2018. godine. Skup počinje u 14 sati u dvorani K2-1 zgrade Fakulteta u Kampusu, Cara Hadrijana 10b. Na Danu...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

30.05.2018. | Irena Galić Promoviraj

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Tomislava Horvata, mag.inž.

  U ponedjeljak, 7. svibnja 2018. u 11 sati, u Kampusu, prostorija K3-1, održat će se kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Tomislava Horvata, mag.inž. informacijske i komunikacijske tehnologije, pred Povjerenstvom za kvalifikacijski doktorski ispit u sastavu: Prof.dr.sc. Goran...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

27.04.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnice Petre Đurović, mag.inž. računarstva

  Dana 3. svibnja 2018. u 10 sati, u Kampusu, u prostoriji KO-9/KO-10, održat će se kvalifikacijski doktorski ispit pristupnice Petre Đurović, mag.inž. računarstva, pred Povjerenstvom za kvalifikacijski doktorski ispit u sastavu: Doc.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko,...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

25.04.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Raspored nastave na doktorskom studiju u zimskom semestru 2017./2018.

  Raspored nastave na doktorskom studiju u zimskom semestru ak. 2017./2018. Vjerojatnost i statistika - primjena 10.4. 2018.        16,30 - 20,30 sati        Kneza Trpimira 2b, prostorija 1-21 Teorija signala 19.4. 2018.    ...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

04.04.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Uvodno predavanje izv.prof.dr.sc. Irene Galić

Obavješćuju se studenti poslijediplomskog (doktorskog) sveučilišnog studija Elektrotehnika da će prodekanica za znanost, izv.prof.dr.sc. Irena Galić, održati uvodno predavanje za sve studente poslijediplomskog sveučilišnog studija 6. travnja 2018. u 16 sati u...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

30.03.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Rang lista kandidata za upis na poslijediplomski doktorski studij u 2017.-2018. godini

...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

02.03.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij u akad. 2017./2018. godini

Natječaj objavljen 10. siječnja 2018. ...  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

25.01.2018. | Darko Mihić Promoviraj

Poziv na upis akademske 2017./2018. studentima poslijediplomskog (doktorskog) studija

Pozivaju se studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika (doktorski studij) da obavezno pristupe upisu akademske 2017./2018. godine. Upisi će se obavljati do 15. studenog 2017. Uvjeti upisa su sljedeći: - za upis 3. semestra student mora ostvariti najmanje 20...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

25.10.2017. | Darko Mihić Promoviraj

Poziv na upis semestra 2016./2017. studentima poslijediplomskog (doktorskog) sveučilišnog studija

  Pozivaju se studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika (doktorski studij) da pristupe upisu ljetnog semestra akad. 2016./2017. godine. Upisi će se obavljati do 17. ožujka 2017. Uvjeti za upis semestra: - za upis 2. semestra uplaćena rata...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

02.03.2017. | Darko Mihić Promoviraj

Raspored nastave za doktorski studij u zimskom semestru ak. 2016./2017

Poštovani studenti, nastava na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju održat će se od 6. do 18. veljače prema rasporedu u privitku. Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje ...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

24.01.2017. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Raspored nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju u ak. 2016./2017. za kolegije zimskog semestra

Nastava na poslijediplomskom doktorskom studiju u zimskom semestru ak. 2016./2017. održat će se u periodu od 6. veljače do 18. veljače 2017. Detaljan raspored predavanja bit će objavljen na web stranicama te će biti poslan studentima e-mailom do 20. siječnja 2017. Prof.dr.sc. Snježana...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

16.01.2017. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Poziv na upis zimskog semestra 2016./2017. studentima poslijediplomskog (doktorskog) sveučilišnog studija

  Pozivaju se studenti sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija da pristupe upisu zimskog semestra akademske 2016./2017. godine. Upisi će se obavljati do 31. listopada svaki radni dan do 15 sati, a ponedjeljkom do 18 sati.   Na upis je potrebno donijeti...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

19.10.2016. | Darko Mihić Promoviraj

Usvojene izmjene studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnika

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine usvojio je izmjene studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnika Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek....  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

04.10.2016. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Raspoloživi mentori za pristupnike na natječaj za upis poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnika

Poštovani pristupnici na natječaj za upis doktorskog studija, kako bi Vam olakšali komunikaciju s potencijalnim mentorima dani su popisi nastavnika koji su u akademskoj 2016./2017. raspoloživi za nova mentorstva na poslijediplomskom doktorskom studiju. Uz kontakt...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

26.09.2016. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Reakreditacija poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnika

Poštovani doktorandi, Visoko učilište trenutno prolazi postupak reakreditacije Poslijediplomskog sveučilišnog  studija (doktorskog studija) Elektrotehnika koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu naše visoko učilište posjetit...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

13.09.2016. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij u akad. 2016./2017.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK   NATJEČAJ  za upis 30 pristupnika na poslijediplomski doktorski  sveučilišni studij  Elektrotehnika; smjerovi:...  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

29.08.2016. | Darko Mihić Promoviraj

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij za akad. 2016./2017.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK     NATJEČAJ za upis  pristupnika na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj 2016./2017....  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

29.08.2016. | Darko Mihić Promoviraj

Reakreditacija doktorskog studija

Poštovani studenti doktorskog studija, Poslijediplomski sveučilišni studij Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija trenutačno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu ukoliko želite dostaviti svoj komentar...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

02.05.2016. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Obavijest o održavanju nastave na poslijediplomskom doktorskom sveučilišnom studiju

U ožujku 2016. godine održat će se sljedeća predavanja na poslijediplomskom doktorskom  sveučilišnom studiju: Primjena sustava energetske elektronike u energetici Doc.dr.sc. Denis Pelin denis.pelin@etfos.hr 10. ožujak...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

07.03.2016. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Poziv na upis ljetnog semestra 2015./2016. studentima poslijediplomskog sveučilišnog studija

Pozivaju se studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika (doktorski studij) da pristupe upisu ljetnog semestra (2. i 4.) akademske 2015./2016. Upisi će se obavljati do 20. ožujka 2016. Uvjet za upis drugog i četvrtog semestra je uplaćena rata...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

02.03.2016. | Darko Mihić Promoviraj

Rezultati natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni studij

  Uvjete natječaja za upis 1. godine na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnika u akademskoj 2015./2016. godini ostvarili su: - Jurica Perko , smjer Elektroenergetika - Dino Masle, smjer Elektroenergetika - Dario Fletko, smjer Elektroenergetika -...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

02.03.2016. | Darko Mihić Promoviraj

Rezultati natječaja za upis na poslijediplomski specijalistički studij

  Uvjete natječaja za upis 1. godine na poslijediplomski specijalistički studij u akad. 2015./2016. godini ispunili su: - Mario Gal, Napredne komunikacijske tehnologije - Igor Kakuk, Elektronergetske mreže u tržišnom okruženju - Darko Gašparović,...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

02.03.2016. | Darko Mihić Promoviraj

Raspored nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju u ak. 2015./2016. za kolegije zimskog semestra

Nastava na poslijediplomskom sveučilišnom studiju u zimskom semestru ak. 2015./2016. održat će se prema sljedećem rasporedu:   Matematičko programiranje u primijenjenim istraživanjima Prof.dr.sc. Rudolf...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

01.02.2016. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Rezultati natječaja za upis studenata na Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike

Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Osijek na 181. sjednici održane 27. listopada 2015. godine donijelo je odluku o upisu studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika na temelju prijava na natječaj objavljenog 15. listopada 2015....  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

29.10.2015. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i poslijediplomske specijalističke studije Elektrotehničkog fakulteta Osijek

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK NATJEČAJ  za upis 30 pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij  Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika u akademskoj 2015./2016....  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

15.09.2015. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Upisi u zimski semestar akad. 2015./2016.

  Pozivaju se studenti sveučilišnog poslijediplomskog studija Elektrotehnika da pristupe upisu zimskog semestra akademske 2015./2016. godine. Upisi će se obavljati u periodu od 1.9. - 15.10. 2015. Uvjeti za upis 3. i 4. semestra su: - ostvareno najmanje 20 ECTS bodova...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

31.08.2015. | Darko Mihić Promoviraj

Upisi u ljetni semestar akad. 2014./2015.

Pozivaju se studenti poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnike da pristupe upisu u ljetni semestar akademske 2014./2015. godine. Upisi će se obavljati do 20. ožujka 2015. godine. Uvjet za upis ljetnog semestra je uplaćena rata školarine.  ...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

06.03.2015. | Darko Mihić Promoviraj

Upis poslijediplomanata u više semestre

Upis u akademsku 2014./2015. za studente koji trebaju upisati viši semestar studija održat će se u vremenu od 24. studenog 2014. do 03.prosinca 2014. svaki radni dan od 8-15 sati. ...  Poslijediplomski doktorski studij > Obavijesti

19.11.2014. | Darko Mihić Promoviraj

Produljen rok za prijavu na natječaj za upis na poslijediplomski studij

Rok za prijavu za upis na poslijediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu Osijek produljen je do 10. studenog 2014.   Dodatne obavijesti   zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj referadi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Osijek, Kneza Trpimira 2b, putem telefona...  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

31.10.2014. | Snježana Rimac-Drlje Promoviraj

Natječaj za upis na poslijediplomski studij

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički Fakultet Osijek objavljuje natječaj za upis na poslijediplomski studij za upis 30 studenata na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika u akademskoj 2014./2015....  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

09.09.2014. | ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEKPromoviraj

NATJEČAJ za upis na poslijediplomski studij - produžen rok za prijavu do 24.01.2014. godine

I. za upis 30 studenata na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika u akademskoj 2013./2014. godini 1. Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja tehničkih...  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

17.01.2014. | Emilija Horvat Promoviraj

NATJEČAJ za upis na poslijediplomski studij

I. za upis 30 studenata na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika u akademskoj 2013./2014. godini 1. Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij za stjecanje...  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

06.12.2013. | Emilija Horvat Promoviraj

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički Fakultet Osijek objavljuje natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Elektrotehnike sa...  Poslijediplomski doktorski studij > Natječaji

29.10.2012. | Mirica Knežević Promoviraj