Studijski programi i predmeti

[...]

 

 

Tijekom lipnja 2005. godine na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Ministar znanosti, obrazovanja i športa je izdao dopusnice za izvođenje novih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija elektrotehnike i računarstva, te stručnih studijskih programa na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, usklađenih s Bolonjskom deklaracijom. Program razlikovnih obveza izvodi se od ak. godine 2007./2008.

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na sjednici održanoj 20. veljače 2006. donio je odluku o ustroju i izvedbi sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Elektrotehnika sa smjerovima: Elektroenergetika, te Komunikacije i informatika na ETF-u u potpunosti usklađenim s Bolonjskom deklaracijom.

 

Kontakt:

Prodekan za nastavu i studente
Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević 

i predsjednik Povjerenstva za kvalitetu visokog obrazovanja ETF-a
Doc.dr.sc. Tomislav Matić

 

Zakoni:

 

Linkovi: