Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Inteligentni transportni sustavi DRI-10

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MARTINOVIĆ GORAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s područjem inteligentnih transportnih sustava s naglaskom bežične ad-hoc mreže vozila – VANETs (engl. Vehicular Ad-hoc Networks). Studente osposobiti za razvoj, implementaciju i vrednovanje algoritama za učinkovito rasprostiranje informacija između vozila i infastrukture u bežičnim ad-hoc mrežama vozila.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Upoznavanje s osnovnim principima i izazovima u Inteligentnim transportnim sustavima. Inteligentne ceste i prometna infrastruktura. Pregled novih tehnologija ugrađenih u vozila (arhitektura, ugrađeni sustavi, operacijski sustavi, komunikacijski uređaji). Autonomna vozila bez vozača. Rasprostiranje informacija u bežičnim ad-hoc mrežama vozila (aplikacije, koncepti). Sigurnost komunikacije, vozila i pješaka. Algoritmi i protokoli za učinkovito rasprostiranje informacija između vozila. Simulacije prometa i komunikacije između vozila i infrastrukture koristeći Omnet++, Veins i SUMO simulatore. Obrada dobivenih rezultata i vrednovanje performansi.

Vrste izvođenja nastave

predavanjalaboratorijske vježbementorski rad

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Sommer, C; Dressler, F. Vehicular Networking. Cambridge University Press, 2014.

2. Bošnjak, I. INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI - ITS 1. Zagreb: Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 2006.

3. C. Sommer, F. Dressler, Vehicular Networking, Cambridge University Press, 2014.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. S. Ghosh, T. S. Lee, Intelligent Transportation Systems: Smart and Green Infrastructure Design, Second Edition, CRC Press, 2010

2. R. Popescu-Zeletin, I. Radusch, M. Rigani: Vehicular-2-X Communication: State-of-the-Art and Research in Mobile Vehicular Ad hoc Networks. Springer, 2010

3. 3. M. Picone, S. Busanelli, M. Amoretti, F. Zanichelli, G. Ferrari, Advanced Technologies for Intelligent Transportation Systems, Springer, 2014

4. J. Balen, Učinkovito rasprostiranje poruka u mrežama vozila zasnovano na njihovom položaju, doktorska disertacija, Osijek, Elektrotehnički fakultet, 2014.

5. C. Sommer, F. Dressler, Progressing Toward Realistic Mobility Models in VANET Simulations, IEEE Communications Magazine, vol. 46 (11), pp. 132-137, studeni 2008.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Navesti osnovne principe i izazove u Inteligentnim transportnim sustavima

2. Objasniti prednosti novih tehnologija ugrađenih u vozila i prometnu infrastrukturu

3. Analizirati različite načine rasprostiranja informacija u bežičnim ad-hoc mrežama vozila

4. Razviti i programski implementirati algoritme za učinkovito rasprostiranje poruka u bežičnim ad-hoc mrežama vozila

5. Provesti testiranje algoritma koristeći simulator prometa i simulator komunikacije u prometu

6. Prikupiti rezultate mjerenja i vrednovati dobivene performanseTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

24
ECTS
0.8
- Navesti osnovne principe i izazove u Inteligentnim transportnim sustavima- Objasniti prednosti novih tehnologija ugrađenih u vozila i prometnu infrastrukturu- Analizirati različite načine rasprostiranja informacija u bežičnim ad-hoc mrežama vozila- Razviti i programski implementirati algoritme za učinkovito rasprostiranje poruka u bežičnim ad-hoc mrežama vozila- Provesti testiranje algoritma koristeći simulator prometa i simulator komunikacije u prometu- Prikupiti rezultate mjerenja i vrednovati dobivene performansePredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

4
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Provesti testiranje algoritma koristeći simulator prometa i simulator komunikacije u prometu- Prikupiti rezultate mjerenja i vrednovati dobivene performanseLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

25
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Navesti osnovne principe i izazove u Inteligentnim transportnim sustavima- Objasniti prednosti novih tehnologija ugrađenih u vozila i prometnu infrastrukturu- Analizirati različite načine rasprostiranja informacija u bežičnim ad-hoc mrežama vozila- Razviti i programski implementirati algoritme za učinkovito rasprostiranje poruka u bežičnim ad-hoc mrežama vozilaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

18
Max

35
Rješavanje projektnog zadatka Broj radnih sati
66
ECTS

2.2
- Navesti osnovne principe i izazove u Inteligentnim transportnim sustavima- Objasniti prednosti novih tehnologija ugrađenih u vozila i prometnu infrastrukturu- Analizirati različite načine rasprostiranja informacija u bežičnim ad-hoc mrežama vozila- Razviti i programski implementirati algoritme za učinkovito rasprostiranje poruka u bežičnim ad-hoc mrežama vozila- Provesti testiranje algoritma koristeći simulator prometa i simulator komunikacije u prometu- Prikupiti rezultate mjerenja i vrednovati dobivene performanseGrupni rad i izrada programskog rješenja Pitanja na osnovu izloženog projektnog zadatka Min

20
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100